Épülettervek

Pestszentlőrinc-Pestszentimre, Kossuth tér ötletpályázat – II. helyezett, Garten Studio Táj- és kertépítész iroda

1/14

Garten Stúdió csoportkép

?>
Garten Stúdió csoportkép
?>
Budapest XVIII kerület, Kossuth tér és környezete ötletpályázat, vezető tervező: Steffler István
?>
Budapest XVIII kerület, Kossuth tér és környezete ötletpályázat, vezető tervező: Steffler István
?>
Budapest XVIII kerület, Kossuth tér és környezete ötletpályázat, vezető tervező: Steffler István
?>
Budapest XVIII kerület, Kossuth tér és környezete ötletpályázat, vezető tervező: Steffler István
?>
Budapest XVIII kerület, Kossuth tér és környezete ötletpályázat, vezető tervező: Steffler István
?>
Budapest XVIII kerület, Kossuth tér és környezete ötletpályázat, vezető tervező: Steffler István
?>
Budapest XVIII kerület, Kossuth tér és környezete ötletpályázat, vezető tervező: Steffler István
?>
Budapest XVIII kerület, Kossuth tér és környezete ötletpályázat, vezető tervező: Steffler István
?>
Budapest XVIII kerület, Kossuth tér és környezete ötletpályázat, vezető tervező: Steffler István
?>
Budapest XVIII kerület, Kossuth tér és környezete ötletpályázat, vezető tervező: Steffler István
?>
Budapest XVIII kerület, Kossuth tér és környezete ötletpályázat, vezető tervező: Steffler István
?>
Budapest XVIII kerület, Kossuth tér és környezete ötletpályázat, vezető tervező: Steffler István
?>
1/14

Garten Stúdió csoportkép

Pestszentlőrinc-Pestszentimre, Kossuth tér ötletpályázat – II. helyezett, Garten Studio Táj- és kertépítész iroda
Épülettervek

Pestszentlőrinc-Pestszentimre, Kossuth tér ötletpályázat – II. helyezett, Garten Studio Táj- és kertépítész iroda

2011.10.03. 10:36

Projektinfó

Földrajzi hely:
Budapest, Magyarország

Építészek, alkotók:
Steffler István, Helfrich Franciska, Szentesné Dandé Eszter, Csákó Edina

Vélemények:
2

Letölthető dokumentumok:

A Budapest, XVIII. ker. Kossuth tér és környezetének kialakítására kiírt ötletpályázaton a II. helyezést a Garten Studio Táj- és kertépítész iroda nyerte Steffler István vezetésével.

MŰLEÍRÁS

Célkitűzések

Az Üllői úttal határos terület kerületközponti szerepét a hivatali, vendéglátó, kereskedelmi, oktatási, sport, kulturális, és egészségügyi intézmények ittléte is jelzi, így a Kossuth tér összekapcsolja az emberek személyes és közösségi életterét. Az intézmények napi elérése nagy terheléssel jár, mégis a jelentős átmenő forgalom mellett a park találkozási pont is azoknak, akik pihenni, megállni, ott tartózkodni szeretnének. Vizsgálandó az Üllői úttal való viszonya, mert annak egyrészt ez a „zöld térfala", másrészt forgalmi rendszerében gyalogos átmenő forgalmat bonyolít. De többlet tartalmat is hordoz a tér. Megemlékezéseknek ad helyet, kulturális örökségével erősíti a hely szellemét, mely a helyi identitás megélésében fontos. A programban szereplő hívószavak:

 • Kulturális örökség
 • Funkcionalitás (mindennapi működés)
 • Közösségi tér (találkozás, közösségépítés, társadalmi aktivitás)
 • Értékes zöldfelület

Koncepciónk e négy pilléren nyugszik, hosszú távon is működő módon, méltóbb formai és esztétikai kialakításban.

Ha a feladat „mikrovilágát" egy makro rendszer elemeként tekintjük, akkor további tartalmakkal töltődnek meg az „örökség", „funkcionalitás", „közösség", „zöldfelület" szavak; a kerület egésze szempontjából is jelentőséget kapnak! Az itt adott válaszok mintát adnak a zöldfelületi rendszer többi elemének kezelésére, egy átfogó stratégiai szempontrendszer kiindulópontját képviselhetik. Ez a megújítás minta lehet az értékmegőrzésre, fejlesztésre és a jövőbe tekintő felelős magatartásra. Értéket őrzünk Rerrich Béla 80 év után is meglévő parkstruktúrájának megtartásával, fejlesztünk azzal, hogy a mai park-használat igényeire válaszokat adunk, és a jövőbe tekintünk a közösség aktivizálásával, a környezettudatos megoldások alkalmazásával.

 

Budapest XVIII kerület, Kossuth tér és környezete ötletpályázat, vezető tervező: Steffler István
2/14
Budapest XVIII kerület, Kossuth tér és környezete ötletpályázat, vezető tervező: Steffler István

Budapest XVIII kerület, Kossuth tér és környezete ötletpályázat, vezető tervező: Steffler István
3/14
Budapest XVIII kerület, Kossuth tér és környezete ötletpályázat, vezető tervező: Steffler István

Budapest XVIII kerület, Kossuth tér és környezete ötletpályázat, vezető tervező: Steffler István
4/14
Budapest XVIII kerület, Kossuth tér és környezete ötletpályázat, vezető tervező: Steffler István

Budapest XVIII kerület, Kossuth tér és környezete ötletpályázat, vezető tervező: Steffler István
5/14
Budapest XVIII kerület, Kossuth tér és környezete ötletpályázat, vezető tervező: Steffler István

 

 

Városszerkezeti szerep, feltárás

A Kossuth tér 3,4 ha-os, és a tágabb környezet 6,5 ha-os területe városszerkezeti szempontból a XVIII. kerület központi magjához tartozik. „Városkép szempontjából kiemelt terület", „fővárosi jelentőségű védett közpark". Az IZ és Z övezeti besorolású területekkel megteremthető intenzív kapcsolat lehetősége szintén ezt a központi helyzetet erősíti. A Thököly út túloldalán lévő fejlesztési területekhez kapcsolva a Kossuth tér egy nagyobb rekreációs zóna részévé válhat.

A térre négy sarkán tudunk ma bejutni, de ezeknek a pontoknak nincs minőségi vizuális/funkcionális kapcsolata a környezettel. Tervünk ebben minőségi változást hoz, a tér és környezete szövetszerűbb, átjárhatóbb, a kapcsolatok jobban értelmezhetőek.

 

 • Promenád az Üllői út mentén: A Piac térig, de akár a Lakatostelepig kifuttatható tengely a nyugati sarokra érkezik, és a déli sarkon lép ki a térről. A Spar mellett, a Polgármesteri Hivataltól érkező, és dél felé kilépő irány az Üllői út menti részekkel teremt kapcsolatot.
 • Promenád a Thököly út mentén: A tér déli sarkától északkelet felé fut. Szerepe az Üllői út és a Lőrinci Sportcsarnok melletti terület, valamint a gimnázium feltárása. A tér peremén haladva megközelíti a keleti egységet, majd a Haladás és Nefelejcs u. közötti rekreációs célú fejlesztési terület felé vezet. A Hét Vezér szoborcsoport körüli térből egy új tengely indítható a Szent Lőrinc sétány felé.
 • Szabadidő park: A szabadidő aktív eltöltését biztosító részt a Sportcsarnok mellett jelöltük ki. A gyalogos, és rekreációs területek szövetében ez már kifejezetten tartózkodásra alkalmas terület, mely az Üllői út és Ballada utca irányából is kényelmesen elérhető. Helyet kap itt: a: idősek sportrésze; b: kerékpáros pihenő; c: tematikus játszóterek mozgáskorlátozottak részére, d: mentális akadálymentesítést elősegítő speciális játszószerek; e: korosztályos játszóterek (6-10, 10-14 és a 14-18 évesek, gördeszka, BMX)

Szabadtér-építészeti terv

A kitűzött célok mentén feltárul a park rekonstrukcióval és megújítással létrehozott új arca. A használati lehetőségek spektrumát kiszélesítve olyan többlettel láttuk el a teret, mely a lakosok felelősségérzetét és kötődését is megerősíti.

Kulturális örökség

A Rerrich Béla által tervezett parkrészletet rekonstruáltuk. A középső parter szélső gyepfelületei megmaradnak, az elszórt fák ritkításával ligetes facsoportok alakulnak ki. A hosszanti ovális parter gyepének közepén szökőkút létesül ünnepélyes környezetben, kiemelt helyen. A víz megjelenése hozzáad a történeti kerthez, a gyepen heverészők jelenléte élettel tölti meg ezt a kertrészletet. Az utak mellé padok, a gyepbe tömbszerű, szabálytalan ülőpad elemek kerülnek, mely kortárs elem, hívószó a fiataloknak. A meglévő rézsű helyett a baloldali feltáró út mentén ülőfalat javasolunk, mely már utal a baloldali parter modern hangvételére (az újraértelmezett parter a mai kor igényeinek beépüléséről szól). Ezek a gesztusok a kerttörténeti örökséggel bíró parkrészletet aktivizálják, új tartalmi elemeket csempészve a történeti szerkezetbe.

 

Budapest XVIII kerület, Kossuth tér és környezete ötletpályázat, vezető tervező: Steffler István
7/14
Budapest XVIII kerület, Kossuth tér és környezete ötletpályázat, vezető tervező: Steffler István

Budapest XVIII kerület, Kossuth tér és környezete ötletpályázat, vezető tervező: Steffler István
8/14
Budapest XVIII kerület, Kossuth tér és környezete ötletpályázat, vezető tervező: Steffler István

Budapest XVIII kerület, Kossuth tér és környezete ötletpályázat, vezető tervező: Steffler István
11/14
Budapest XVIII kerület, Kossuth tér és környezete ötletpályázat, vezető tervező: Steffler István

 

 

Az északnyugati oldalon lévő épületek külön helyrajzi számon nyilvántartott (hrsz. 155421) közterületről nyílnak, melyet javaslunk Rerrich Béla sétány néven nyilvántartásba venni (róla még nincs közterület elnevezve; a helyszín kifejezetten adekvát); és szükségét is látjuk a tervben a gépkocsival is átjárható sétányként kialakított terület lehatárolásának. Az 1848-49-es és a II. világháborús emlékművek a helyükön maradnak a megemlékezésekhez kialakított szilárd felülettel. A parkban található mellszobrok méltó helyre kerülnek, soruk további alkotásokkal bővíthető. Kijelöltünk továbbá egy frekventált helyet a „nagyátló" mentén egy új, jelentős köztéri műalkotás számára.

Alapfunkciók

A térnek azokat a kiszolgáló funkcióit foglaljuk itt össze, melyek mindennapi működéséhez szükségesek. A történeti kert ünnepélyessége mellett a fennmaradó részt alapvetően nagyfokú racionalizmus, a kiegészítő elemek átgondolt elhelyezése jellemzi.

Gyalogosközlekedés

Jelenleg az úthálózat mind sűrűségében, mind szélességében túldimenzionált. A tényleges áthaladási irányok meghatározása, jelentőségük megismerése vezetett a tervezett megoldáshoz. A leüléshez, pihenéshez nem szükségszerűek a terjengős burkolatok. Az utóbbi évek közterület-megújítási projektjeinek tapasztalata, hogy a nagy zöldfelülettel bíró parkoknál a padok mellett az igényesen kialakított és fenntartott gyepfelületeket is előszeretettel veszik birtokba az emberek. Az utakat ezért a szükséges minimumra redukáltuk, és nagyobb jelentőséget biztosítottunk a gyepfelületeknek. Bár a kutyások jelenléte nem zárható ki, a minőségi fejlesztés közízlés-, és felelősségformáló hatása (és gyűjtőedényzet kihelyezése) megoldhatja ezt a problémát.

 

Budapest XVIII kerület, Kossuth tér és környezete ötletpályázat, vezető tervező: Steffler István
6/14
Budapest XVIII kerület, Kossuth tér és környezete ötletpályázat, vezető tervező: Steffler István

Budapest XVIII kerület, Kossuth tér és környezete ötletpályázat, vezető tervező: Steffler István
9/14
Budapest XVIII kerület, Kossuth tér és környezete ötletpályázat, vezető tervező: Steffler István

Budapest XVIII kerület, Kossuth tér és környezete ötletpályázat, vezető tervező: Steffler István
10/14
Budapest XVIII kerület, Kossuth tér és környezete ötletpályázat, vezető tervező: Steffler István

 

 

Az utak jelentőségük és kialakításuk módja szerint hármas hierarchiába sorolódnak. A legfontosabb a keresztirányú áthaladás a téren, ezért ez a nyomvonal a legszélesebb, kialakítása a legintenzívebb, (10m, melyből 4 méter a tisztán átjárható szelvény). Másodrendű a Rerrich-féle park két tengelye, és Üllői útig meghosszabbított nyomvonaluk. Szélességük 5 méter. A két szint nem csak az Üllői út felőli rész feltárását biztosítja, az egész park közlekedési ütőerei is. A harmadik szint (3m-es szélesség) a történeti kertrészlet útjai. Kivétel a „nagyátlóval" szöget bezáró kisebb átló, mely a 2. szintnek megfelelő, valóságos áthaladási irányt jelent, mégis csak 3 m széles, mert így is megfelel a jelentőségének, és nem konkurál a nagy kereszttengellyel. A felvázolt 3-as rendszer biztosítja a park feltárását, arányosan szűkíti a mai utakat, és nagyméretű zöldfelületeket hagy.

A teret emellett a négy oldalán gyalogosjárda teszi körbejárhatóvá. Az Üllői út mentén a kiszélesített promenádon, északkeleten a Rerrich Béla sétányon biztosított a gyalogos közlekedés. Utóbbi kiszélesítését javasoljuk a határoló épületek kerítésvonalának hátrébb tolásával, így a közösségi térhez kapcsolódóan nagyobb zöldfelületet és tágasabb sétányt kapunk. A Thököly úton, a park középtengelyében egy újabb gyalogátkelőt nyitottunk a kanyarodósáv indulása előtt.

Kerékpáros és autós közlekedés

Lehetőség van a kerékpárút-hálózat fejlesztésére a Kossuth tér mellett, mely az ide érkező és innen szétágazó kerékpárutak gyújtópontja lehet. A tér mind a négy oldalát gépkocsiforgalmú út határolja, mely jelentős hátrány. A gyalogos kapcsolat így csak gyalogátkelővel, utakon keresztül valósulhat meg. Ez az adottság nem megváltoztatható, de „finomhangolható". A Gyöngyvirág utca egyirányúságát nem változtattuk meg, de szélességét kihasználva egyoldali párhuzamos parkolást alakítottunk ki, zöld sávval a tér felé. Ugyanez a képlet a Thököly útnál annyi különbséggel, hogy a párhuzamos parkolókialakítás nem történhet teljes hosszon a kanyarodósávok miatt. A Rerrich Béla sétány forgalomcsillapított burkolat, ahol a gépkocsi és a gyalogos közlekedés egyenrangú. Megtartottuk a kétirányú forgalmat, hogy a gimnázium és a templomok megközelíthetősége ne romoljon.(az egyirányúsítás nem csökkentené jelentősen az áthaladó gépkocsik számát)

A szükséges mennyiségű parkolót a határoló utakon alakítottuk ki. A Kossuth tér 155422 helyrajzi számon szereplő részlete 30 118 m2. A rendelet szerint minden megkezdett 500 m2 után egy parkolót kell biztosítani, mely adott esetben 61db. A Gyöngyvirág utcában 34, a Rerrich Béla sétányon 7, a Thököly utcában 28 parkoló alakítható ki, mely megfelel az elvárásoknak. Bár a Rerrich Béla sétány térszintre emelt díszburkolata szerves része a térnek, mindenképpen szükségesnek tartottuk, hogy az iskolához, a templomokhoz közvetlenül is tartozzon néhány parkoló.

Egyéb elemek

Bár a park úthálózaton kívüli elemei az alapfunkciót is szolgálják, már szoros összefüggésben vannak a közösségi aktivitást szolgáló élettérrel, ezért itt csak felsorolásszerűen említjük őket. A szobrok, emlékhelyek, a „nagyátló", a játszótér, a kávézó, a terasz, a színpad a közösségi élet katalizátorai, meglétük túlmutat a puszta funkcionalitáson.

 

Budapest XVIII kerület, Kossuth tér és környezete ötletpályázat, vezető tervező: Steffler István
12/14
Budapest XVIII kerület, Kossuth tér és környezete ötletpályázat, vezető tervező: Steffler István

Budapest XVIII kerület, Kossuth tér és környezete ötletpályázat, vezető tervező: Steffler István
13/14
Budapest XVIII kerület, Kossuth tér és környezete ötletpályázat, vezető tervező: Steffler István

 

 

Közösségi tér

A tér találkozási pont, passzív és aktív időtöltés, közösségépítés, társadalmi aktivitás, ünnep, megemlékezés, szórakozás, rekreáció. Hogy ezekhez a hívószavakhoz milyen tartalmat, formát rendelünk, annak kiemelkedő szerepe van az arculat meghatározásában. Vezérelvünk a zöldfelületek, a fák dominanciájának megtartása, mely a fővárosban tapasztalható zöldfelület-csökkenés mellett mintaértékű lehet. Agyonburkolt városi tér helyett nagy zöldfelületet javasolunk a valós igényeken alapuló burkolati arány kialakításával. Ha nem állandó terhelésről beszélünk, akkor a zöldfelület is lehet „multifunkcionális" tér. Alkalmanként a gyep is használható események helyszíneként, így ökológiai és mentális kondicionáló hatása folyamatosan érvényesül. Ez elvitathatatlan előny a sokszor lélektelen és szükségtelenül nagy burkolt felületek állandó jelenlétével szemben.

Többcélú tér

Tervünk a kifejezetten intenzív használatra szánt tereket az Üllői úttól távol egy helyre, egy súlypontba koncentrálja, olyan helyszínre ahol az építés a legkevesebb fa kivágásával megvalósítható. Ez a történeti kert bal partere. Olyan használati sűrűsödés van itt (innen induló „nagyátló", a Tündérkert és az iskola közelesége), ami önmagában komplex kialakítást igényel. Itt kap helyet egy színpad nézőtérrel, egy kisebb épület kiülővel, melyet Tündérkert Presszónak neveztünk el, valamint egy játszótér a 3-6 éves korosztálynak.

„Nagyátló“

A legjelentősebb gyalogos irányban álló kereszttengely szabad közlekedősávját egy 7,5 m széles, karakteres zóna kíséri, ahol geometrikus rendszerben burkolat, zöld- és vízfelület váltakoznak. A sétány mellett különálló padok helyett egyedi kialakítású ülőfal létesül, melynek hátoldalához a terep szintben feltorlódik. A tengely a Gyöngyvirág utcára ér ki és a gimnázium felé fordul, de már kisebb szélességgel. Üllői úti kicsatlakozása „letalpal" a promenádra, széles indítást adva ezzel az átlónak.

Játszóterek

A parkba csak egy 3-6 éves korosztálynak szóló játszóteret terveztünk a többcélú tér mellé, ahol a Tündérkert Bisztró is a gyerekek és szüleik rendelkezésére áll. A nagyobbak játszóterei (6-12; 12-18 év) a sportcsarnok melletti területen helyezkednek el, ahol kevésbé terhelik környezetüket.

Zöldfelület

Olyan mintaértékű fejlesztésre törekedtünk, amely a Kossuth teret a kerület átfogó zöldhálózat fejlesztési stratégiai rendszerének központjába helyezi.

Faállomány

A meglévő növényállomány az egyik legnagyobb értéke a területnek, ezért a történeti kert fáit tiszteletben tartjuk, fasorait rekonstruáljuk. A felmérés alapján kivágásra javasolt fákat nem ábrázoltuk, a többi fa vizsgálatánál figyelembe vettük a szakvélemény ajánlását, a lombkorona zártságát, a tervezett funkciókkal való egyeztethetőséget. A faállomány, bár változatos korú és összetételű, összességében értékes, melynek megtartása a cél, a fák életciklusának, valamint a tér megújításának igényét is szem előtt tartva. Csak olyan helyen javasolunk kivágást, ahol ez szakmailag feltétlenül indokolt (funkció, átláthatóság), ez a faállomány 10%-át érinti. Új fatelepítések részben fasorok formájában (utak mentén), raszteres rendszerben (emlékpark állománypótlás), illetve ligetes elrendezésű facsoportokban (szabadidőpark) történnek.

Cserje és virágtelepítés

Örökzöldek ültetésére a meglévő fenyők környezetében kerül sor, árnyékosabb részeken lomblevelű örökzöld talajtakarókkal. Cserjék közül az alacsony termetű fajták kiültetését javasoljuk, hogy az átlátások, vizuális kapcsolatok megmaradjanak. A lombok alatti felületekre árnyéktűrő, gyeppótló növények ültetését tervezzük. A kiemelt részeken (fő gyalogos sétány) virágukkal, levelükkel díszítő talajtakarókat, évelőket, egynyári növényeket alkalmaztunk, melyek egész évben vizuális élményt nyújtanak. Fontosnak tartjuk jól átlátható, gyepes-ligetes térrészek létrehozását.

Tereprendezés

Jelentős terepmozgatásokra a faállomány miatt nincs lehetőség (és a kis szintkülönbség miatt szükség sem). Kisebb beavatkozás az ülőfalak mögötti terep felsimítása. A park jelenleg lépcső és rámpa nélkül is átjárható, mely a mozgáskorlátozottakra való tekintettel a jövőben is kívánatos.

Anyaghasználat, berendezési tárgyak

A „nagyátló" burkolata nemeskő (pl. mészkő). Ugyanez jelenik meg a Gimnázium tengelyében lévő gyalogúton, és a Tündérkert Presszó teraszán. A „nagyátló" geometrikus rasztere simított, dilatált beton. A játszótér mellett kisebb felületen faburkolat jelenik meg.

A padok kortárs megjelenésűek, általában fa ülőfelülettel, de létesülnek műkőből is (pl. ’nagyátló’, gimnázium tengelye). Egyedi ülőkövek kerültek a központi parterbe, valamint a gimnázium elé, és egyedi fa ülőpadok a játszótér mellé.

A közvilágítást egy magas (8m), több fényforrást tartalmazó kortárs megjelenésű kandeláber, a díszvilágítást egy alacsonyabb (4m) magas oszlop jellegű lámpa biztosítja.

Közösségi aktivitás

A tervezés kezdetén a közösségi tervezés metodikájának alkalmazását javasoljuk, melynek előnye a tervezési program valós igényekhez igazítása. A folyamatba bevont lakosok magukénak érzik a fejlesztést, így megalapozott döntések születhetnek valós problémafelvetések alapján. A megvalósítás után szükség van egy kommunikációs és partnerségi program elindítására is, melynek keretén belül a felelősség érzése a megújult környezet jövőjéért is fenntartható!

Programok szervezhetők diákok, szülők, idősek (és civil szervezetek) részvételével virágosításra,"nagytakarításokra", a Föld Napjára. A kerület Környezetvédelmi Programja „Tisztább és zöldebb kerületért" célkitűzésének keretén belül itt is megvalósítható a szelektív hulladékgyűjtés, a takarítási akció. A hagyományos „Ültess egy fát kerületünknek!" akciónak szintén helyet biztosíthatunk.

Környezettudatosság

A környezettudatosság az építés és fenntartás során egyaránt fontos. Alkalmazható elemei: szelektív hulladékgyűjtés, csapadékgyűjtés és megtartás (ebből locsolás), napenergia felhasználás, újrafelhasznált anyagok, FSC tanúsítvánnyal rendelkező fatermékek, fényszennyezés csökkentése.

Akadálymentes környezet

A mozgássérültek, a vakok és gyengénlátók igényeinek megfelelő fizikai akadálymentesítés mellett legalább ilyen fontos a mentális akadálymentesítés. Ezt szolgálja az „Együtt kerek a világ" játszótér, melyben közösen használhatják a speciális játékszereket épek és fogyatékkal élők. Hatékony integrációs módszer, amikor segédeszközökön keresztül ismerhető meg, hogyan is néz ki a világ a fogyatékosok szemszögéből. Erre alkalmas a kerekes székes akadálypálya, a siketnéma jelképtár, tapogatható játékeszközök. 80-100 m távolságra információs táblák kihelyezését javasoljuk a terület akadálymentes útvonalaival, Braille-feliratos parkalaprajzzal.

Összefoglalás

Tervünk nem egyszeri fejlesztési projektként tekint a feladatra. A terület funkcionális, környezeti és ökológiai állapota javításának jelentős társadalmi, esztétikai és városszerkezeti hozadéka van. Az épített és élő környezet harmonikus, az emberek életminőségét javító, összehangolt fejlesztése a jövőben is kamatozó tőke. A projekt központi elhelyezkedése kitűnő lehetőséget ad arra, hogy a kerület bemutasson egy előremutató, összetett tervezési szempontokat integráló MINTÁT, melyben a társadalmi elköteleződés, az innováció, a környezettudatosság, a stratégiai gondolkodás egyaránt szerepet kap.


Budapest XVIII kerület, Kossuth tér és környezete ötletpályázat
vezető tervező: Steffler István

Garten Stúdió csoportkép
1/14
Garten Stúdió csoportkép


munkatársak: Csákó Edina, Helfrich Franciska, Szentesné Dandé Eszter
tervezés éve: 2011
bruttó szintterület: 97 620m2
generáltervező: Garten Studio Táj- és kertépítész iroda

 

 

Vélemények (2)
városjáró
2011.10.08.
01:23

Támlanélküli betonhasábon addig ülj óh Tervező, míg meg nem gebedsz! Pihenőkerti nonszensz az dolog...

artha
2011.10.04.
18:31

jó lett nagyon! egy kérdés, hogy milyen programmal készültek alaprajzok, metszetek? előre is köszönöm

Új hozzászólás
Nézőpontok

SZALÓC ÉS BORZOVA // Rejtett Kincsek

2023.03.31. 07:52
10

A gömöri bányavidék kapujában vagyunk: Szalóc és Borzova két magyar falu, két középkori eredetű temlommal. Szalócon egy 14. századi eredettel bíró kegyhely áll, melynek régi szentélye egy 19. század elején hozzáépült hajóval és zsindelyes hagymakupolával büszkélkedik. Borzova szintén középkori múltú temploma még várja régi freskóinak felfedezését, ám kutatása például már egy DNS vizsgálathoz is támpontott nyújtott.

A gömöri bányavidék kapujában vagyunk: Szalóc és Borzova két magyar falu, két középkori eredetű temlommal. Szalócon egy 14. századi eredettel bíró kegyhely áll, melynek régi szentélye egy 19. század elején hozzáépült hajóval és zsindelyes hagymakupolával büszkélkedik. Borzova szintén középkori múltú temploma még várja régi freskóinak felfedezését, ám kutatása például már egy DNS vizsgálathoz is támpontott nyújtott.

Nézőpontok

A SÉNYEI KEMENCE KÁPOLNA // Egy hely + Építészfórum

2023.03.24. 16:12
5

Kemence, kucsma, kas...Az idén 90 éves Vadász György egyik legérdekesebb épülete egy ökomenikus kápolna, mely a sényei szőlőhegyen uralja a tájat. Az egyetlen konkrét építészeti stílusba sem besorolható kápolna ősi formákat idéz, konkrét előképe pedig egy népi tyúkól volt. Az Egy hely csapata a Kemence Kápolnánál járt.

Kemence, kucsma, kas...Az idén 90 éves Vadász György egyik legérdekesebb épülete egy ökomenikus kápolna, mely a sényei szőlőhegyen uralja a tájat. Az egyetlen konkrét építészeti stílusba sem besorolható kápolna ősi formákat idéz, konkrét előképe pedig egy népi tyúkól volt. Az Egy hely csapata a Kemence Kápolnánál járt.

Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. További információk