Nézőpontok/Tanulmány

REPLAN - 5. csoport

1/11

A régi és az új tömeg - REPLAN 5. csoport - vezető: Dankó Zsófia DLA

?>
 A régi és az új tömeg - REPLAN 5. csoport - vezető: Dankó Zsófia DLA
?>
2_ábra – Gubacsi úti kísérleti lakótelep madártávlatból - REPLAN 5. csoport - vezető: Dankó Zsófia DLA
?>
Gubacsi lakótelepi fotók - REPLAN 5. csoport - vezető: Dankó Zsófia DLA
?>
Problématérkép - REPLAN 5. csoport - vezető: Dankó Zsófia DLA
?>
Kisléptékű beavatkozások a mintaépület környezetében - REPLAN 5. csoport - vezető: Dankó Zsófia DLA
?>
Közműhelytelep utca 2. - REPLAN 5. csoport - vezető: Dankó Zsófia DLA
?>
 Meglévő állapot - REPLAN 5. csoport - vezető: Dankó Zsófia DLA
?>
A mintaépület átalakítási javaslatai - REPLAN 5. csoport - vezető: Dankó Zsófia DLA
?>
Gubacsi Mintaterv-alaprajzok, metszetek - REPLAN 5. csoport - vezető: Dankó Zsófia DLA
?>
Gubacsi Mintaterv-látványok - REPLAN 5. csoport - vezető: Dankó Zsófia DLA
?>
Kutatás összefoglalása - REPLAN 5. csoport - vezető: Dankó Zsófia DLA
1/11

A régi és az új tömeg - REPLAN 5. csoport - vezető: Dankó Zsófia DLA

REPLAN - 5. csoport
Nézőpontok/Tanulmány

REPLAN - 5. csoport

2015.07.10. 10:00

A REPLAN kutatás bemutatását folytatva, az ötödik csapat munkája következik: XX. kerület, Gubacsi lakótelep - beavatkozások az 50-es/60-as évek lakótelepén. A csoport Dankó Zsófia DLA vezetésével egy alacsonyabb intenzitású lakótelep és annak környezetében észlelt problémákra keresett megoldást.  

Az építészek és a szociológusok szoros együttműködésén alapuló kutatásunkkal az 50-es /60-as évek alacsonyabb intenzitású lakótelepeinek legjellemzőbb problémáira kívántunk reagálni.

A korszak telepei közül - a Fővárosi Önkormányzat által készített budapesti krízisterületi térkép alapján - a különleges hangulatú, „zárt" Gubacsi lakótelepre esett a választásunk, mely példáján keresztül az átmeneti korszak lakótelepeinek újraértelmezése volt a célunk. Vizsgáltuk a valós beavatkozás lehetőségeit, és az egymásra épülő építészeti, társadalmi és gazdasági szempontok figyelembevételével komplex megoldást igyekeztünk kidolgozni a leromlott állapotú lakástípusok hosszú távú fenntarthatóságára. A minél életszerűbb megoldási javaslatokhoz többször bejártuk a terepet, egyeztettünk a szakértőkkel, interjút készítettünk a kerületi főépítésszel, a közös képviselővel és meghallgattuk a lakók véleményeit.


 A régi és az új tömeg - REPLAN 5. csoport - vezető: Dankó Zsófia DLA
1/11
A régi és az új tömeg - REPLAN 5. csoport - vezető: Dankó Zsófia DLA
A terület

A Csepel-szigetet összekötő híd mellett, a Duna és a Helsinki út közé zárvány-szerűen beékelődő Gubacsi lakótelep (1954-1957) az egykori Drasche Téglagyár területén épült. A fellazult keretes elrendezésű, a romantikus szocreál stílusjegyeit hordozó, emberi léptékű telep városépítészetileg értékes terület. A kísérleti jellegű, mára erőteljesen öregedő telep többnyire 2-4 emeletes, körfolyosós, magastetős téglaházakból áll.


Gubacsi lakótelepi fotók - REPLAN 5. csoport - vezető: Dankó Zsófia DLA
3/11
Gubacsi lakótelepi fotók - REPLAN 5. csoport - vezető: Dankó Zsófia DLA
Problémák

A lakótelep fekvése a Duna part közelsége miatt kedvező, azonban a kapcsolat megoldatlan, a Duna partot nem lehet közvetlenül megközelíteni. A tömbbelsőkben, udvarokban nagy zöldterületek találhatók, amelyek meglehetősen elhanyagoltak. A közlekedési csomópontok, a kerület-központ megközelítése a vasúti sínek, a többsávos utak és a megfelelő gyalogos „bejárat" hiánya miatt nehéz, körülményes.


Problématérkép - REPLAN 5. csoport - vezető: Dankó Zsófia DLA
4/11
Problématérkép - REPLAN 5. csoport - vezető: Dankó Zsófia DLA
A telep társadalma a megépülése idején „fiatalos" volt, ma egyszerre van jelen nagy arányban a régóta itt élő, a lakhelyükhöz erősen kötődő idős generáció, és a fiatal, gyakran albérletben élő új, beköltöző réteg.

Környezeti beavatkozások 

A vizsgálat nem csupán a konkrét mintaépületre, hanem annak tágabb és szűkebb környezetére is kiterjedt. Fontosnak tartottuk, hogy a telep egészére vonatkozóan az élhetőségét javító fizikai és közösségi beavatkozásokra is tegyünk javaslatokat.


Kisléptékű beavatkozások a mintaépület környezetében - REPLAN 5. csoport - vezető: Dankó Zsófia DLA
5/11
Kisléptékű beavatkozások a mintaépület környezetében - REPLAN 5. csoport - vezető: Dankó Zsófia DLA
Így a Gubacsi identitásához szorosan kötődő főtérre tervezett utcabútorok, piaci elemek a Téglagyár tér megújítását szolgálják. Az így kialakuló többfunkciós, modern kisvárosias „placc" által a terület élettel telítődne, a közösségi élet fellendülne, és az alulhasznosított területek (kiürült közterületek, üres üzlethelyiségek) újra vonzóvá válhatnak. A lakótelepre ezen kívül több generációs játszóteret, közösségi kerteket, a Duna-part aktívabb használatához köztéri pihenő elemeket és futó- kerékpáros utakat terveztünk. A zöldfelületek igényesebb használata érdekében a parkolás racionalizálására és a közös területek hasznosítására tettünk javaslatokat. A beavatkozások megvalósítására az együttgondolkodást, a helyiek bevonását ajánljuk.

Elképzelésünk szerint a fizikai beavatkozásokhoz társuló, azokkal összhangban lévő társadalmi „beavatkozások" az intergenerációs közösségfejlesztésen alapulnak. A módszer lényege, hogy mindenki számára hasznos tevékenységeken keresztül „összehozza" a célcsoportok tagjait, és így egy összetartóbb, szolidáris közösség alakul ki. A fiatalok és idősek bevonása a pozitív erőforrásaik aktivizálásán keresztül történik, a tevékenységek pedig a választ adnak az idősek és fiatalok igényeire, problémáira (segítségnyújtás, korrepetálás, stb.), miközben terhet vesznek le a „közép" generáció válláról, a tevékenységeken keresztül pedig nő a helyiek társadalmi szerepvállalása, felelősségérzete. A közösségfejlesztést célzó programok (szabadtéri események, foglalkozások, stb.) a Gubacsi lakótelep megújuló közterein, kertjein és a főtér egyik üres helységében kialakítható klubhelységben valósulnának meg.


Közműhelytelep utca 2. - REPLAN 5. csoport - vezető: Dankó Zsófia DLA
6/11
Közműhelytelep utca 2. - REPLAN 5. csoport - vezető: Dankó Zsófia DLA
Meglévő állapot

Akcióterületünk a Közműhelytelep utca 2-es épülete és annak környezete. Az „L" alakú, kétemeletes, oldalfolyosós lakóház problémái közé sorolhatók a tetőszerkezetek és a függőfolyosók elhanyagolt állapota, a hőtechnikailag nem megfelelő szerkezetei, valamint az épület elavult gépészeti rendszere. Emellett az akadálymentesség kialakítása, a belső hangszigetelés és a közösségi terek megújítása is időszerű feladat. A főként kis alapterületű, rossz elosztású garzonok az elszegényedést, az épületek állagromlását tükrözik.


 Meglévő állapot - REPLAN 5. csoport - vezető: Dankó Zsófia DLA
7/11
Meglévő állapot - REPLAN 5. csoport - vezető: Dankó Zsófia DLA
Variációk

A mintaépület átalakításának megoldási javaslatai:
- épület felújítás + akadálymentesítés (lift, rámpa) + közösségi közlekedők, terek
- meglévő lakástípusok átalakítása + alapterület növelése lakások összevonásával
- függőleges összenyitási, bővülési lehetőség
- új szint, korszerű tetőkertes, teraszos lakások
- emeletráépítés + tetőtér-beépítés


A mintaépület átalakítási javaslatai - REPLAN 5. csoport - vezető: Dankó Zsófia DLA
8/11
A mintaépület átalakítási javaslatai - REPLAN 5. csoport - vezető: Dankó Zsófia DLA
Mintaterv

A változatok közül az emeletráépítés és tetőszinti koncepciót dolgoztuk ki. Az épület karakterének megőrzésével, meglévő struktúra revitalizációjával, a régi és az új harmóniájára törekedtünk. A teljes alapterületre tervezett bővítéssel, ráépítéssel a lakásszámot tudtuk növelni. A tetőtéri adottságoknak (erkély, panoráma) köszönhetően az új, vonzó lakásokkal pedig a lakásválaszték bővült. Az emeletráépítés további előnyei a meglévő infrastruktúra és az egyszerű kivitelezhetőség, a társadalmi és házon belüli mobilitás lehetősége, az életciklust követő lakásigények helyben történő kielégítése, vegyes összetételű lakosság kialakítása és a terület státuszának javítása.

A megtartott oldalfolyosós rendszer (gang) átértelmezésével kialakuló közösségi folyosó és átmeneti terek kedveznek a szomszédolásnak. A jellemzően kéttraktusos lakástípusnál hangsúlyos a konyha, étkező, nappali, franciaerkély térsor. A homlokzati síktól visszahúzott tágas, panorámás, egy vagy két tetőteraszos, változó méretű duplex lakásokkal a fiataloknak és a családosoknak próbáltunk meg kedvezni.

A közösségfejlesztést, a ház lakóinak valódi közösséggé formálását a mintaépületben is fontosnak tartottuk, amelyet meglévő (lépcsőfordulók) és tervezett (térbővületek) helyekkel segítenénk elő. Ezek a terek találkozási pontként működnének és elősegítenék a lakók mindennapi életét megkönnyítő interakciók létrejöttét (pl. gyerekfelügyelet, főzés, bevásárlás, számítógépes oktatás).


Gubacsi Mintaterv-alaprajzok, metszetek - REPLAN 5. csoport - vezető: Dankó Zsófia DLA
9/11
Gubacsi Mintaterv-alaprajzok, metszetek - REPLAN 5. csoport - vezető: Dankó Zsófia DLA
Külső megjelenés

Az eredeti hangulat megőrzése, a meglévő kompozíció továbbírása, nyugodt, harmonikus homlokzat, valamint a nyíláskiosztás átörökítése volt a szándék. Fontosak voltak számunkra az átértelmezések, a részletképzések, mint például az oromfali megnyitások, az ablakokat felváltó franciaerkélyek, a külső gangos folyosó új mellvéd elemei.


Gubacsi Mintaterv-látványok - REPLAN 5. csoport - vezető: Dankó Zsófia DLA
10/11
Gubacsi Mintaterv-látványok - REPLAN 5. csoport - vezető: Dankó Zsófia DLA
Megvalósíthatóság

A háznak jelentős potenciálja van az összesített energetikai jellemzők javítása terén, ezért a megújítása során mindenképpen sort kell keríteni az energiahatékonyságot javító beruházások elvégzésére (pl. új központi fűtésrendszer, nyílászárócsere, homlokzati hőszigetelés). Az értéknövelő energetikai beavatkozásokkal csökkenni fog a lakások fenntartási költsége.
A ház megújításának finanszírozásánál egyfelől számolni lehet a tetőtér beépítésből származó bevételekre, másfelől a kivitelező a beépítésért cserébe pl. lift elhelyezését, vakolási munkák elvégzését vállalhatja. A felújítások fennmaradó költségeinek támogatásánál az ESCO típusú finanszírozás (pl. fűtésrendszer cseréjére), az állami és EU-s források, illetve a ház esetleges saját forrásaira érdemes támaszkodni. A közösségi, köztéri beavatkozásoknál önkormányzati forrásokkal számoltunk.

A komplex, építészeti és közösségi beavatkozásokat annak reményében alkottuk, hogy azok részben vagy egészben, de legalábbis szemléletüket tekintve, a lakótelep jövőbeli megújítása során beépülhetnek a megvalósuló gyakorlatba.


Dankó Zsófia DLA, Bajomi Anna ZsófiaKutatás összefoglalása - REPLAN 5. csoport - vezető: Dankó Zsófia DLA
11/11
Kutatás összefoglalása - REPLAN 5. csoport - vezető: Dankó Zsófia DLA

csoportvezető: Dankó Zsófia DLA építész

munkatársak: Pásztor Bence építész, Bajomi Anna Zsófia szociálpolitikus, Erő Júlia szociológus

 

Vélemények (0)
Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

ÁLLATSZOBROK // Egy hely + Építészfórum

2022.01.26. 13:30
00:07:33

A gyerekek nagy örömére az országban számos állatot ábrázoló alkotás található, melyek gyakran kvalitásosak ugyan, mégis kevésbé művészi kivitelükről, mint inkább cukiságukról ismertek. Az Egy hely mai részében több kedves állatszoborral ismerkedhetünk meg. 

A gyerekek nagy örömére az országban számos állatot ábrázoló alkotás található, melyek gyakran kvalitásosak ugyan, mégis kevésbé művészi kivitelükről, mint inkább cukiságukról ismertek. Az Egy hely mai részében több kedves állatszoborral ismerkedhetünk meg. 

Nézőpontok/Történet

SZABADSÁG HÍD // Egy hely + Építészfórum

2022.01.26. 13:27
00:07:16

Az eredetileg Ferenc József nevét viselő építmény a Főváros legrövidebb hídja, ám annál látványosabb. Az Egy hely mai részében az 1896-ban épült Szabadság híd izgalmas történetével ismerkedhetünk meg.

Az eredetileg Ferenc József nevét viselő építmény a Főváros legrövidebb hídja, ám annál látványosabb. Az Egy hely mai részében az 1896-ban épült Szabadság híd izgalmas történetével ismerkedhetünk meg.

Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. További információk