Egyéb cikkek

Szálloda a Clark Ádám téren

1/22

?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
1/22

Szálloda a Clark Ádám téren
Egyéb cikkek

Szálloda a Clark Ádám téren

2007.10.29. 12:28
MÉD

Második helyezett pályamű:Felelős tervezők: Mórocz Balázs és Vannay Miklós (Stúdió 100 Kft.)Építész munkatársak: Szász László, Hajnády ErzsébetSzakági tervezők: V. Nagy Zoltán

Második helyezett pályamű:
Felelős tervezők: Mórocz Balázs és Vannay Miklós (Stúdió 100 Kft.)

Építész munkatársak: Szász László, Hajnády Erzsébet
Statika: V. Nagy Zoltán (LMI Kft.)
3D: Dombi Miklós (B-virtual Kft.)

9/22

10/22

11/22

12/22

13/22

14/22

15/22

16/22

17/22

18/22

19/22

20/22

21/22


(A rajzok pdf-ben, a csatolt anyagból letölthetők)

 


Clark Ádám tér. Ami megtörtént az országban, az megtörtént itt is. Aki és ami valaha átment az országon, átment itt is. Látott törököt, németet, szovjetet, vörös csillagot, tankot, műrepülőt, bajt, tragédiát, ünnepet, boldogságot… A hely sűrű. Bölcs. Rengeteg rétege van.

 

A hagyományos belsőudvaros városszövet itt szakad meg, hogy teret engedve a természet elemeinek (Várhegy, Gellérthegy) csak a Gellért térnél találkozzon újra a Dunával. Mind a forgalom mind a zöldfelület ezen a ponton fordul át a várra illetve a vár alá. Mintegy gyűjtőlencse sűríti ez a terület egyetlen pontba a zöldfelületeket, a forgalmat és a városi szövet minőségeit. A belsőudvaros beépítés, a szövet lezárása a megoldás ezen a területen. A belsőudvaros városszövet drasztikus metszete jelenik meg a telken, a lencse a belső udvarosság inverz képet hozza létre. A kint bent lesz, a fekete fehérré válik.

Mi a hotel? Ma a hotel nem egy elszállásoló üzem. Nem otthon-pótlék. Fontos, hogy a hotelban való tartózkodásnak definiált vége van ami egy olyan atmoszférát engedélyez, amely szokásainkban messze túlmegy azon amit otthon tartósan akceptálnánk. A hotelben való tartózkodás ma egy növekvő élménykarakter, tehát a vendéget meg kell lepni, egy másik világba vezetni. Ez a definiált tartózkodás egy ideiglenesség, mely a mindennapi élet kulturális gazdagodását szolgálja. A hotel ma kommunikációs platform, állandóan változó színpad.

A mélyben lévő sűrű rétegek jelentik a múltat, a ház pinceszintjeinek sűrűsége, funkcióinak változatossága, tömöttsége e gazdag örökség absztrakciói. Architektúrája sűrű, tömény. Itt van a fürdő, mint múltunk e gazdag szeletének egy leképzése.
A földszint a jelen. Nyitott, áramló tér, a múlt örökségeivel és a jövő ígéretével. Kúttal a múlt felé (lejárat az irodákhoz, wellness-hez), égi fénnyalábként, űrhajóból leérkező lépcsővel a jövő felé (feljárat a szobákhoz). Feljebb kezdődik a jövő.

A hotelban való definiált végű tartózkodás absztrakciója a szobaegység, melyek halmaza a telekformából adódó meghatározhatatlan alakú, indefiniált – tehát végtelen - térben úszik. Egy szint egységei jelképezik az egy időben itt lévők párhuzamos történeteit. Ezen párhuzamos történetek szintenkénti egymásra épülése az időbeni előrehaladás, egyre távolabb a jelentől. Ezen történetek alkotják a lakódoboz hét szintjét, 60 szobával. Ez a lakódoboz a finoman mozgatott szobaegységeivel az állandóan változó színpad, benne a világ elől futók szüntelen anonimitás utáni keresésével, egy szú rágta fa, egy hangyaboly, mely felfedezésre vár. Minden vendég bejárja saját útját. A történetek közötti kapcsolat az élmény, Budapest és annak képei, és ezt az élményt szállító „köldökzsinór" a camera obscura.

- Általában a városi szállodák homlokzati nyílászárói a zajvédelem kapcsán zártak, a szellőzés, légkondicionálás gépi úton történik. A szobában feltárulkozó látvány az ablakon keresztül szemlélhető, valójában mindössze virtuális kapcsolat jön létre a tárgy és a retina között mely a légkör illetve az ablaküveg optikáján keresztül jut el a befogadóhoz …látomás a világ. Távoli vízió. Minden a másolat másolatának a másolata… (Harcosok klubja)

Létrehoztunk egy sajátságos élményt, csupán optikák, lencsék és tükrök segítségével
élő freskókat alkottunk a szobákban, egy egyedi, megismételhetetlen, állandóan változó képet. Ezen változó freskók és az ezeket szállító camera obscurákat összefogó csövek ég felé törése az időbeni előrehaladás. Az obscurával a homlokzati vonal behatárolt panoráma szelete helyett bárhonnan nyerhetünk képet (körpanoráma). Ezekkel az élő freskókkal minden szint minden szobájába bevihető az égbolt és az égbolt megérinthetőségének illúziója. A szobák védett térbe történő elhelyezésével a nyugalom biztosítása volt a cél, az alvás illetve a készülődés időtartamára fókuszált bútorozási kialakítással. A szobák kaptak egy friss happening jelleget – camera obscurás freskó a falakon illetve a plafonon - a valós képpel levő kapcsolat ugyanolyan közvetett mint a zárt ablakon keresztül való szemlélődésnél.

…a repülőn megismert emberek pár órás barát-adagok. Felszállástól landolásig tart az ismertség. Egy perccel sem tovább…"(Harcosok klubja)
ma hajlamosak vagyunk túllépni egymáson, ezért is kiemelt fontosságúként kezeltük a közösségi tereket. A szállodai szabadidő eltöltése fontos szerepet tölt be a vendég ott tartózkodásáról alkotott képének megalkotásában. (Egy kis statisztika: A szállodában való tartózkodás mind térben mind időben egzakt módon meghatározható. Ezen időintervallumon belül is a szobában való ébrenlét ideje pontosan megállapítható. A 30-40 év közötti, dolgozó szállóvendégek, átlagosan, a nap mindössze másfél óráját azaz 6%-át töltik ébren a szállodai szobában, fürdéssel készülődéssel stb. A nap 33%-át alvással tölti a szállóvendég, a nap fennmaradó 67%-ában: tárgyaláson (33% munka) vannak, étkeznek (6%), várost néznek, fitnessben illetve közösségi terekben töltik az időt (28%)… A szállodában történő étkezés illetve szabadidő eltöltés fitnessben vagy közösségi terekben (kávézó, étterem, bár) az ott tartózkodás 28%-át is kiteheti.)

A lakódoboz finoman mozgó egységei között felfedezésre váróan spirálként visz útunk a tető felé, intim, csendes architektúrájú közlekedőkön, mialatt közösségi terek hirtelen feltárulkozó élményei jelentkeznek, kikötve a lakódobozt a homlokzati síkhoz. A közösségi terek előtérbe kerülése koncentráltan irányított, illetve átfogó kilátással, különböző intimitású helyeken történő elhelyezéssel. Fontos a kilátás, a közvetlen kapcsolat a közösséggel, közvetlen kilátás a városra. A valós kikapcsolódás ezeken a területeken zajlik.

Két ilyen közösségi tér is fel van fűzve a lakódobozhoz, egyiket csak a szállóvendégek, míg másikat a panorámalift igénybevételével külső használók is igénybe vehetik. Ez egy lejtős padozatú tér, kivállóan bérbeadható exkluzív tárgyalásokhoz, előadásokhoz.
A lakódoboz tetején található a harmadik közösségi tér, az étterem.

A jövő meghatározhatatlanságát, végtelenségét kifejező szabálytalan telekkontúr mentén lebegő aranyköd a jövőbe vetett hit illetve annak illúziójának materializálódása
…vajon építészet volt ez még,vagy már hegyek teremtése? Nyilván megértették, hogy bizonyos határokon túl le kell mondani a szimmetriáról, a szabályos formáról… íme, a bolygó fogékony tanítványai!"(Stanislaw Lem:visszatérés)

Műszaki kérdések:
Fontos megjegyezni, hogy a telek speciális helye miatt az építés komoly akadályokba ütközhet. Mind a forgalom bármily rövid idejű lezárása, mind elterelése, mind a deponálás elkerülhetetlensége az engedélyező hatóságok felől merev elzárkózás rémképét vetítik elő, mely a kivitelezés meghiusulását okozhatja. Ezért kiemelnénk, hogy tervünk felépítése ezen problémák elkerülésére jó megoldást adhat. A ház lakódoboza, földszint feletti részei szerelt jellegűek, előre gyárthatóak, helyszínen szerelést igénylőek. A végigmenő előcsarnok miatt saját telekről tudjuk a daruzást és minden más logisztikát elvégezni. Az építkezés ütemezést nem igényel, a folyamat egyszerüsíthető.

Az épület önálló karakterű kialakítása miatt függetleníteni tudja magát a téren ezután megvalósítandó változásoktól, (parkrendezés,mélygarázs építés…) ezek az épület szempontjából indifferensek.

Statika:
A saroktelekre tervezett szálloda 4 szint mélygarázzsal és földszint +7 szint felszerkezeti szakasszal épül. A munkatérhatárolás vízzáró alaprétegbe bekötött résfallal készül. A résfaltól független vb bélésfal, az ágyazott alaplemezről indul. Az alépítmény vasbeton pillérekkel és monolit vb síklemez födémekkel épül, melyek végleges állapotban a résfalakat támasztó diafragmaként is dolgoznak. A lejutás autóliftes kialakítású. A felépítmény tartószerkezetének erőjátékát meghatározza, hogy csak a szomszédos telekhatárokon készülő L-alaprajzú vb támaszfal jelenik meg a földszinten mint függőleges teherhordó szerkezet. A 1-7emeletig tartó épületszerkezet a határoló merev falakkal és diafragmaként is dolgozó födémekkel egy térbelileg merev dobozszerkezetet alkot. A dobozszerkezet függőleges és vízszintes reakcióerőit a földszinti vb támaszfalak síkbeli tárcsaerőkkel és síkra merőleges hajlítással egyensúlyozzák. A felszerkezeti doboz a súly minimalizálás érdekében acélvázas, kibetonozott trapézlemez födémszerkezetű. A homlokzati falak tárcsamerevségét acélszerkezetű rácsozással biztosítjuk. Az épület mellett könnyűszerkezetes lift készül mely a földszintről a 7 emeletig fut. Az épület körül feszített acélszerkezetű háló készül mely az épületről pontonként kitámasztott.


Beépítési adatok:
Bruttó szintterület:
-4,-3,-2,-1 szintek : 677 m2 (2708 m2)
0 szint : 650 m2
1,2,3,5,6 szintek : 424 m2 (2120 m2)
4 szint : 469 m2
7,8 szintek : 478 m2

Összesen : 6425 m2

Költségbecslés
:
A pinceszintek és a felépítményi szintek tapasztalati költségei alapján a bruttó költségek (bútorozatlanul) de belsővel, 2007-es árszinten: 2 milliárd Ft-ot tesznek ki.(nettó:1,67milliárd)

Kapacitás adatok:
A szállodában a kiírásnak megfelelően 60 db szobaegység található, ezeken felül - a kiírás helységprogramján kívül - 2db közösségi tér került elhelyezésre, ezek közül az egyik külső használóknak is bérbe adható.
Az éttermek kapacitása a kiírásnak megfelelő, háttérkiszolgálásuk a -1 szinten lévő konyhákból történik. Két konyhát terveztünk, egy a földszinti bár-reggeliztető, egy a tetőétterem kiszolgálására. A két külön konyhát fontosnak tartjuk, mivel az éttermek üzemeltetője vélhetően más lesz.
Szobaasszonyi szobát - nagyobb mérettel - csak a -1 szintre terveztünk, ekkora szobaszámnál a szintenkénti elosztás feleslegesnek tűnt, így az összes kiszolgáló funkció mellett kap helyet (tisztítószer raktár, szennyes ruha tár, tiszta ruha tár…)
A kiírásnak megfelelően adtunk egy gazdasági liftet amivel a konyhákból való szállítás, szobaasszonyi munka stb. elvégezhető; egy személyliftet melyet a szállóvendégek használhatnak (minden szinten megáll); illetve egy panorámaliftet melyet a külsős vendégek is használhatnak a szállodai vendégeken kívül, mely a földszinten, az egyik közösségi térben illetve a tetőétteremnél áll meg.
Parkolószám: a -2 szinten 17 db, a -3 és -4 szinteken 18-18 db parkolóegység található,összesen 53 db. A kiírásban leírt 60 db parkoló a -4 szinten lévő parkolóegységek emeletes parkolási megoldássá alakításával (aknák és parkolóautomaták) szükség esetén kielégíthető.

Vélemények (0)
Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

KÁLI SZOBROK // Egy hely

2022.09.02. 14:53
00:04:59

Az Egy hely mai részében a Balaton-felvidékre látogatunk: Kővágóörs és Köveskál között áll a "Káli Stonehenge", vagyis Veszprémi Imre szobrászművész Emberi komédia című alkotása.

Az Egy hely mai részében a Balaton-felvidékre látogatunk: Kővágóörs és Köveskál között áll a "Káli Stonehenge", vagyis Veszprémi Imre szobrászművész Emberi komédia című alkotása.

Nézőpontok/Történet

LÖVŐHÁZ UTCA // Egy hely + Építészfórum

2022.09.02. 14:51
00:09:05

Bevásárlóközpont, piac, Ganz-székház, elemi iskola és persze lövőház. Az Egy hely mai részében Torma Tamás a budai Lövőház utcán kalauzolja végig a nézőket, bemutatva a ma élettel teli sétálóutcaként ismert városrész színes múltját és jelenét, a Széna tértől a Marczibányi téren át a Haris parkig.

Bevásárlóközpont, piac, Ganz-székház, elemi iskola és persze lövőház. Az Egy hely mai részében Torma Tamás a budai Lövőház utcán kalauzolja végig a nézőket, bemutatva a ma élettel teli sétálóutcaként ismert városrész színes múltját és jelenét, a Széna tértől a Marczibányi téren át a Haris parkig.

Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. További információk