Egyéb cikkek

Szombathelyi színházpályázat

1/13

Szombathelyi színházpályázat - Finta és Társai

?>
Szombathelyi színházpályázat - Finta és Társai
?>
Szombathelyi színházpályázat - Finta és Társai
?>
Szombathelyi színházpályázat - Finta és Társai
?>
Szombathelyi színházpályázat - Finta és Társai
?>
Szombathelyi színházpályázat - Finta és Társai
?>
Szombathelyi színházpályázat - Finta és Társai
?>
Szombathelyi színházpályázat - Finta és Társai
?>
Szombathelyi színházpályázat - Finta és Társai
?>
Szombathelyi színházpályázat - Finta és Társai
?>
Szombathelyi színházpályázat - Finta és Társai
?>
Szombathelyi színházpályázat - Finta és Társai
?>
Szombathelyi színházpályázat - Finta és Társai
?>
1/13

Szombathelyi színházpályázat - Finta és Társai

Szombathelyi színházpályázat
Egyéb cikkek

Szombathelyi színházpályázat

2009.11.26. 15:30

Rangsorolás nélkül megosztott III. díjban részesült 9. számú pályamű szerzője: Finta és Társai Építész Stúdió Kft. tervezők: Dóczé Péter, Guczogi György, Kertész Balázs, Magyar Mária  

Rangsorolás nélkül megosztott III. díjban részesült
9. számú pályamű
szerzője: Finta és Társai Építész Stúdió Kft.
tervezők: Dóczé Péter, Guczogi György, Kertész Balázs, Magyar Mária    
szakági tervezők: Csányi János, Homolya László, Józsa Gusztáv, Torma Sarolta, Rhorer Ádám, Ungi Balázs, Temesvári László, Szlovák Krisztián, Ivanics Zoltán    
munkatársak: Danka Tibor, Deák-Halasy Rita, Kopár Andrea

 

 

Szombathelyi színházpályázat - Finta és Társai
1/13
Szombathelyi színházpályázat - Finta és Társai

Szombathelyi színházpályázat - Finta és Társai
2/13
Szombathelyi színházpályázat - Finta és Társai

Szombathelyi színházpályázat - Finta és Társai
3/13
Szombathelyi színházpályázat - Finta és Társai

 

Szombathelyi színházpályázat - Finta és Társai
4/13
Szombathelyi színházpályázat - Finta és Társai

Szombathelyi színházpályázat - Finta és Társai
5/13
Szombathelyi színházpályázat - Finta és Társai

Szombathelyi színházpályázat - Finta és Társai
6/13
Szombathelyi színházpályázat - Finta és Társai

Szombathelyi színházpályázat - Finta és Társai
7/13
Szombathelyi színházpályázat - Finta és Társai

Szombathelyi színházpályázat - Finta és Társai
8/13
Szombathelyi színházpályázat - Finta és Társai

Szombathelyi színházpályázat - Finta és Társai
9/13
Szombathelyi színházpályázat - Finta és Társai

Szombathelyi színházpályázat - Finta és Társai
10/13
Szombathelyi színházpályázat - Finta és Társai

Szombathelyi színházpályázat - Finta és Társai
11/13
Szombathelyi színházpályázat - Finta és Társai

Szombathelyi színházpályázat - Finta és Társai
12/13
Szombathelyi színházpályázat - Finta és Társai

 

 


Részletes bírálat
A pályamű elveti a meglévő SZTK és a többi tervezési helyen levő épület megtartásának lehetőségét és ennek figyelembevételével dolgozza ki a tervezés vezérelveit.

Az épület egy háromszintes homogén fekete doboz – hasáb, melyből csak a zsinórpadlás kevésbé meghatározó tömege emelkedik ki. A kő és az üveg nemes anyagait egyszerű és tiszta formákba szervezi. A homlokzati megjelenést a meghatározó kő tömör mezők és üvegezett mezők fényhatásaira továbbá a fényes - matt felületek játékéra építi. A fényes és matt felületek eleganciát, nagyvonalúságot sugallnak. A homogén tömb és a minimalista megjelenés alárendelt szerepű a belső kialakításhoz képest, a viszonylag nagy kiterjedésű egységes komplexum uralja a teret, szinte túlzott dominanciával rendelkezik. 

A tervezett épület sötét kubusa kontrasztot teremt a Sportház fehér tömegével. Az MSH épületével alkotott kontraszt a két kulturális funkciójú épület tekintetében ily módon kiegészítő, harmonikus egységet adhat. A tervezett épület magassági méretében igazodik a meglevő Spotház épületéhez.

Az új színházépület tömegét a főbb közlekedési tengelyek által lehatárolt területekkel határozza meg. A városszerkezetbe való beleillesztés jól átgondolt. A pályamű a beépítés meghatározásánál a Víztorony - Király utca – Sportház tengelyt figyelembe veszi. A Március 15 tér mai egységes szerkezetét, egy a körforgalmat övező funkcionálisan a városközpontot lezáró hosszanti kiterjedésű térre, és egy zöldterületre nyitott teresedésre tagolja.

Gyalogos tengelyt hoz létre a Király utca folytatásaként, melynek hangsúlyozására vonalszerűen elrendezett vízfelületek kialakítását ajánlják a pályázók. A Hősi emlékművet áthelyezi az utcás jellegű, nagy épülettömegek által leszűkített térrészre. A térrendezés során kialakult helyszín a városi hagyományos ünnepségek megtartására kevéssé alkalmas.

Kisebb, védettebb Agora teret alakít ki az MSH és a tervezett színház épülete közti területre, amely széles átkötéssel vezet ki a Pelikán parkba, illetve annak terét behozza az épületek közé.  A létesített híd a gyalogos és a kerékpáros közlekedés számára biztosítja a parkkal a kapcsolatot. A térre a Kávézó kitelepítése megoldható, de nyári színháznak is helyet adhat.

A park fele megnyíló tér nem feltétlenül ellensúlyozza az ez idáig megszokott téralakítást, kisebb mértékben biztosítja a városi ünnepi rendezvények lebonyolítását. A pályamű forgalomtechnikai megoldásai általában átgondoltak. Nem kedvező forgalmi szempontból, hogy a tervezett Színház valamennyi közúti kapcsolata a 18-as Honvéd útra csatlakozik. A mélygarázs útcsatlakozásánál célszerű csak a jobbra kisíves mozgások biztosítása. Ez azonban felveti a szabálytalan járműmozgások kialakulásának lehetőségét. Másik lehetőség a csomóponti felálló sávok építése.

Nem elfogadható a díszletbeszállítás tolatási manőverrel történő 18-as Honvéd útról való megoldása. A pályázat kedvező helyen alakítja ki – közel a főbejárathoz - a buszparkolókat illetve a taxi állomást is. Az újonnan alakult gyalogos irányok és felületek a terv erősségét képezik.

Funkcionálisan jól átgondolt a pályamű, logikusan szerkesztett, belső kapcsolataiban jól működik. A különböző funkciókat összekötő vízszintes és függőleges közlekedők nem zavarják az egyes szekciók önálló működését. A parkolókat az épület -2. pinceszintjén helyezi el. A -1.szinten már közönségforgalmi funkciók tervezettek –büfé, üzletek, előadóterem- melyek kapcsolata megfelelő módon megoldott a földszinti tágas foyer-val. A stúdiószínház és a nagy színházterem földszinten való elhelyezése kedvező megoldás. A vendéglátó funkciójú egységek egymás feletti szintekre szervezése praktikus kialakításokat eredményez.

A nagyvonalú lépcsők homlokzati fal mellé rendezése úgy az épület külső megjelenését, mint belső hangulati hatást tekintve a vizuális hatásokat előtérbe helyező törekvéseket példázza, a látványelemnek a része.

Épületen belüli térképzése eleganciát, nagyvonalúságot sugall. Az épület belül racionálisan és igényesen tervezett.

Színházi előadások, működtetése szempontjából technológiailag nagyon korrekt módon megoldott és kidolgozott.  A díszletek ki-beszállítása a 18-as Honvéd utca felől kiképzett, fedett és zárható beállóból történik. A színpadrendszer földszinti elhelyezése szerencsés, mérete és alakja megfelelő. A stúdiószínpad is a földszinten található, kiszolgálása könnyű. A Stúdiószínpadnak biztosított önálló ruhatár és büfé egység közönségforgalmi szempontból előnyös. A színészforgalom tökéletesen megoldott. A színészöltözők a földszinti részen illetve az I. emeleten kialakítva biztosítják a rövid útvonalú színészközlekedést. A nézőtér földszintjének sorai egyenként süllyeszthetők, ezzel az előrenyúló térszínpad esetén is beállítható a megfelelő látási viszonyok. A vízszintesre állított nézőtéri padlósík a színpaddal és a kapcsolódó terekkel kibővítve nagy, összefüggő terek kialakítására ad lehetőséget, melyek többféle társadalmi rendezvény lebonyolítását teszi lehetővé. A pályamű az étteremben orfeum kialakításával is számol, továbbá egy előadóteret is tartalmaz. A próbatermeket úgy helyezi el, hogy közös hangtechnikai helyiség tudja mindhármat kiszolgálni. Színház-technológiai tervfejezete példás, akusztikai-zajvédelmi műleírása igen részletesen kidolgozott.

A mélygarázs parkoló -2 térszint alatti, mélyen a földbe süllyesztett, ebből adódóan talajvíz problémái lehetnek. A tartószerkezetek nem mindenütt vannak összhangban, színpad környékén különösen nehezen követhető. A konzolos épületrész tartószerkezete a továbbdolgozás esetén alaposan átgondolandó.   

Az épületet egy fekete dobozként - „fekete bazalt-tömbként" értelmezi, mely az üveg és kő elegáns felületi fényjátékával adhat építészeti élményt. Színeivel, anyagaival és ritmusával visszafogott, de mégis dinamikus megjelenést biztosít. A sötét kontúrral a színház misztikusságát, titokzatosságát ünnepélyességét érzékelteti, amely az esti fények kigyúlásával sárgás színekben sugárzó szimbólummá válik.

A födémkivágásokkal és a lépcsőkialakítással arányos belső tereket képez.

A kiegészítő kulturális funkciókkal és szolgáltatásokkal egészíti ki a tervezési koncepciót. 

A pályamű a volt SZTK épületének elbontása mellett dönt, annak jó fizikai állapotának, építészeti kvalitásainak, a térképzésben betöltött szerepének és a városlakók érzelmi kötődésének ismeretében is. Értékelése szerint mintegy 5% érték-arány menthető csak át a régi épületből, amelyet a kötöttségek és épületszerkezeti kapcsolódások megoldásai tovább csökkentenének, ezért gazdaságossági szempontból nem indokolt az SZTK megtartása, megítélése szerint az épület megtartása inkább a garázsépítés gazdaságos kialakítását akadályozná. A 114 férőhelyes mélygarázs az épület alatti 2. pinceszinten, -8,5 m-en helyezkedik el.

A kiírásban szereplő alapterületeket összességében 14715 m2 - átlag feletti - épített területtel teljesíti. Több mint 700 m²-en olyan funkciókat helyez el, amelyeket a program nem írt elő (Agora-tér, kiállítótér, színészmúzeum, előadó és vetítőterem, üzlet, videotéka stb.). A többletfunkciók támogatják az épület fenntarthatóságát és jobb kihasználtságát.

A pályamű tervezési koncepciójában sokat akar elérni, így a beruházási költségekkel nem takarékoskodik. A megvalósítás során azonban tervezi az egyszeri drágább költségekkel járó, nagyobb beruházási költségeket igénylő, ám hosszú távon gazdaságosabban, hatékonyabban üzemeltethető rendszerek beépítését.

Vízellátás normál megoldású, a tűzivíz sprinkler nyomásfokozott ellátású. A szellőzőrendszerek hővisszanyerősek, a garázs-szellőzés a felső szintekről elszívott levegővel kialakítva. A hőellátás távhőről, a hideg ellátás abszorpciós hűtőgéppel, a konyhaüzem gázzal biztosított. Épületgépészetileg gazdaságosan üzemeltethető, jó megoldás.

A pályaművet a Bíráló Bizottság 5.000.000.- Ft összegű, rangsorolás nélküli, megosztott 3. díjban részesítette.

Vélemények (0)
Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

A PÁCINI MÁGOCSY-KASTÉLY // Egy hely + Építészfórum

2021.09.08. 16:03
00:06:34

A pácini várkastély hazánk késő-reneszánsz építészetének fontos alkotása, jellegzetes saroktornyaival, gyilokjárójával és cserépkályháival Észak-Magyarország egyik legszebb műemléke. Az Építészfórum és az Egy hely közös sorozatának mai részében ezt a XVI. századi épületet ismerhetjük meg.

A pácini várkastély hazánk késő-reneszánsz építészetének fontos alkotása, jellegzetes saroktornyaival, gyilokjárójával és cserépkályháival Észak-Magyarország egyik legszebb műemléke. Az Építészfórum és az Egy hely közös sorozatának mai részében ezt a XVI. századi épületet ismerhetjük meg.

Épületek/Középület

KILÁTÓ A GALYATETŐN // Egy hely + Építészfórum

2021.08.26. 18:23
00:05:34

Az eredeti kilátó andezit falazata és a kerek ablakokkal ellátott beton ráépítés közötti kontraszt adja a Galya-kilátó jellegzetes hangulatát, mely két gyakorlott túrázó építésznek, Kovács Csabának és Vass-Eysen Áronnak köszönhető. Az Egy hely mai részében a 2015-ben MÉD győztes kilátóval ismerkedhetünk meg.

Az eredeti kilátó andezit falazata és a kerek ablakokkal ellátott beton ráépítés közötti kontraszt adja a Galya-kilátó jellegzetes hangulatát, mely két gyakorlott túrázó építésznek, Kovács Csabának és Vass-Eysen Áronnak köszönhető. Az Egy hely mai részében a 2015-ben MÉD győztes kilátóval ismerkedhetünk meg.

Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. További információk