Épülettervek/Hallgatói terv

Telep Téka - spirál a kubusban

1/22

Telep Téka - építész tervező: Bitay Mátyás

?>
Telep Téka - építész tervező: Bitay Mátyás
?>
Telep Téka - építész tervező: Bitay Mátyás
?>
Telep Téka - építész tervező: Bitay Mátyás
?>
Telep Téka - építész tervező: Bitay Mátyás
?>
Telep Téka - építész tervező: Bitay Mátyás
?>
Telep Téka - építész tervező: Bitay Mátyás
?>
Telep Téka - építész tervező: Bitay Mátyás
?>
Telep Téka - építész tervező: Bitay Mátyás
?>
Telep Téka - építész tervező: Bitay Mátyás
?>
Telep Téka - építész tervező: Bitay Mátyás
?>
Telep Téka - építész tervező: Bitay Mátyás
?>
Telep Téka - építész tervező: Bitay Mátyás
?>
Telep Téka - építész tervező: Bitay Mátyás
?>
Telep Téka - építész tervező: Bitay Mátyás
?>
Telep Téka - építész tervező: Bitay Mátyás
?>
Telep Téka - építész tervező: Bitay Mátyás
?>
Telep Téka - építész tervező: Bitay Mátyás
?>
Telep Téka - építész tervező: Bitay Mátyás
?>
Telep Téka - építész tervező: Bitay Mátyás
?>
Telep Téka - építész tervező: Bitay Mátyás
?>
Telep Téka - építész tervező: Bitay Mátyás
?>
Telep Téka - építész tervező: Bitay Mátyás
1/22

Telep Téka - építész tervező: Bitay Mátyás

Telep Téka - spirál a kubusban
Épülettervek/Hallgatói terv

Telep Téka - spirál a kubusban

2017.08.30. 10:15
MÉD

Projektinfó

Földrajzi hely:
Kecskemét, Magyarország

Építészek, alkotók:
Bitay Mátyás

Cég, szervezet:
MOME Építészeti Intézet

Könyvtár a lakótelepen

Tervezés éve:
2017

Stáblista

építész tervező: Bitay Mátyás

konzulens: Mátrai Péter
témavezető: Csomay Zsófia
opponens: Csővári Linda
 

MÉD:

Bitay Mátyás kecskeméti lakótelepre tervezett épülete funkcionálisan továbbörökíti a kinőtt könyvtárat, másrészt olyan új tartalommal tölti meg, mely a könyvtár hagyományosan értelmezett oktatást szolgáló szerepén felül szélesebb szociális szerepet vállal: közösségépítő, identitáserősítő és felzárkóztató intézménnyé alakulhat. Az építészhallgató ehhez nyitott térrendszert tervezett, mely ösztönzi a használók közötti kapcsolatok létesítését.

Mestermunkámban egy kecskeméti lakótelepen található fiókkönyvtár megújításával foglalkozom. Célom, hogy a könyvtár épületként és közintézményként egyaránt a helyszín szerves részévé váljon. Funkcióját tükrözve olyan nyitott térrendszer létrehozásán dolgozom, melynek közösségi terei kapcsolatban állnak a környező parkkal, felfelé haladva viszont egyre nagyobb teret hagynak a tudással való intimebb kapcsolatra. A funkcionálisan elkülönülő szintek között félszint eltolással, galériák és átriumok segítségével teszem átláthatóbbá az intézmény belső működését, és szövöm egybe a különböző specializált egységeket. A rendszer lényege, hogy nem kényszerít didaktikusan a közösségi létre, de az építészeti megfogalmazás miatt az egyes látogatók, vagy csoportjaik nyomon követhetik egymás munkáját.


Telep Téka - építész tervező: Bitay Mátyás
1/22
Telep Téka - építész tervező: Bitay Mátyás


 

Az új könyvtár telepítéséhez a városrész lakótömbjeinek raszterét és az azok közötti közlekedési irányokat vettem alapul. A meglévő szolgáltatóközpont épületállományában és építészetében egyaránt nem felel meg a kor követelményeinek, bontásukat javaslom. A lakótelep építészetéhez illeszkedő pontszerű telepítést javaslok a park széleire, megtartva a régi szolgáltatóközpont által képzett térfalat, amely lehatárolja a szomszédos parkot a környező nagy térrendszerektől. A környező tömbök tehermentesítése érdekében a tér déli részén szintalatti garázst helyeztem el, hatására több teret kap a park és annak környezete.

Célom, hogy a könyvtár épületként és közintézményként egyaránt a helyszín szerves részévé váljon. A jelenlegi intézmény alacsony látogatószám mellett nem tudja közvetíteni eredeti társadalmi, kulturális szerepét, elhal, ezért javasolt a szélesebb programkínálat, a funkcióbővítés. A fennálló épületek térkiosztása, szerkezeteik nem tudják befogadni a megvalósítani kívánt programot, ezért tervemben új épületet javasolok, jobb kapcsolattal a környező lakónegyeddel és a parkkal, bevonva a városrész mindennapi életébe.


Telep Téka - építész tervező: Bitay Mátyás
7/22
Telep Téka - építész tervező: Bitay Mátyás


 

Az épület közepében végighúzódó vasbeton magból juthatunk el akadálymentesen a különböző szintekre, illetve ez tartalmazza a mosdókat, közlekedőket és a gépészeti strangot. A vasbeton magot a külső oldalról egy rétegelt lemez korpusszerkezet öleli körül, amely helyenként könyvespolcként, tárolóként és padként működik.

Olyan nyitott térrendszert hozok létre, ahol a publikus, nyitott terek a felszín közelében csoportosulnak, könnyen elérhető, nagyobb tömegeket, szélesebb társadalmi spektrumból érkező látogatókat vonzó funkciók kerültek ide. A cél, hogy az épületet mindenki a magáénak érezze, programkínálatának színességével akár az épp arra járót is megszólítsa, beinvitálja. Közösségi terei elősegítik, hogy önszerveződően is alakulhassanak újabb közösségek, programok, események szervezésére motiválva a városlakókat, akik így maguk is kultúrateremtő aktivitásukkal emelik az intézmény színvonalát, pezsgésben tartják a környéket, elindítva egy önfenntartó működést.


Telep Téka - építész tervező: Bitay Mátyás
10/22
Telep Téka - építész tervező: Bitay Mátyás


 

Felfelé haladva a nyitott terek helyét egyre inkább átveszik a spirálisan egy logikai vonal mentén felfűzött intimebb, elszigeteltebb zónák. A földszinti galériát, kávézót s előadóteret magában foglaló tér pezsgő-vibráló légköre a magasabban elhelyezkedő szinteken átalakul, nyugodt, elmélyült olvasást és kutatást segítő terek veszik át a helyét. A könyvtáron kívül oktatási, nevelési és technológiai részleg kapott helyet itt. A funkcionálisan elkülönülő emeletek között félszint eltolással, galériák és átriumok segítségével teszem átláthatóbbá az intézmény belső működését. Az új látogatók könnyebben eligazodnak, az egyes csoportok nyomon követhetik egymás munkáját, a szülők vizuális kontaktust tudnak tartani gyermekeikkel. Célom, hogy az épület vitalizálja környezetét, elősegítse a helyi civil és társadalmi kezdeményezéseket. A nyitott térrendszer elősegíti a közös tanulás és együtt dolgozás lehetőségét, melyet mind külsőleg, mind belsőleg követni tudunk.

Bitay Mátyás

A diplomamunka a MOME Építészeti Intézetében készült. 

Opponencia

Kecskeméten járunk. A diplomázó gyermekkorának helyszínén, ahol iskolai éveit töltötte. Szociálisan érzékeny terve hiányt pótol. A hiány negyven évre tekint vissza, amit a szakdolgozat elemez. A szakdolgozat rávilágít a 35.000.000 fős széchenyivárosi lakótelep történetére és a meg nem valósult művelődési ház és előadótér-mozi funkciókat betöltő közösségi épületekre. A Telep lakossága az évek során átrendeződött, az értelmiség kiköltözött, aluliskolázott családok és nyugdíjasok maradtak, de előre vetíthető egy fiatal korosztály megjelenése, akiknek ideális lakókörnyezetet jelenthet a Telep.

Mátyás telepítése városi szövetben gondolkozik. A meglévő fiókkönyvtár és kereskedelmi épületek helyére új tagoltabb beépítést javasol, mely követi a lakótelepi tömbök raszterét, racionalizálja a közlekedési útvonalakat és átlátást biztosít a szabályos tömbökkel jelölt térfalak között a belső park felé. A park fontos meglévő eleme a középpontjában elhelyezett kút, melyet megtart, tiszteletben tartva azokat a már megvalósult pozitív szervező erőket, ami a helyszín adottságából fakad. A diplomamunka nem terjed ki a javasolt beépítési tömbök funkciójára és a park hasznosítására, ez nem is elvárható, de ötlet szintjén szívesen meghallgatnám, milyen további funkciókat telepítene a tervezett könyvtár épülete mellé, azokat milyen léptékben tartaná és a parkban milyen közösségi funkciókat képzelt el.

Mátyás tervezett épülete funkcionálisan egyrészt továbbörökíti a kinőtt könyvtárat, másrészt olyan új tartalommal tölti meg, mely a könyvtár hagyományosan értelmezett oktatást szolgáló szerepén felül szélesebb szociális szerepet vállal: közösségépítő, identitás erősítő és felzárkóztató intézménnyé alakulhat.

A Telep Téka egy szabályos kubus épület, mely szabályosságot több ponton oldja a funkciót követő játékosság. Az épület szerkesztését játékossá teszi, hogy a szabályos raszterhálóból kimozdul a vertikális közlekedőmag. Ez az alaprajzi asszimmetria lehetővé teszi a funkciók differenciálását, a lakótelep felé zártabb, a park felé nyitobb térstruktúrát létrehozva. A diplomamunka térszervezését tovább gazdagítja a szintek félszintbeli eltolása. A félszintek lehetővé teszik a funkciók elkülönülését válaszfalak építése nélkül. A spirálisan felfelé haladó, nyitott térrendszeren keresztül fedezhetjük fel az épületet, ami a belső tér következetes anyaghasználatával tesz egységessé. A beépített bútor rétegelt lemez, a mobília fehér, a födém és pillérrendszer látszó beton- szép, tiszta képlet.

A szintek eltérő használatának színkódolását a belső magot körülölelő beépített bútor feletti sáv mutatja. A színek padlóburkolati váltását nem tartom szerencsésnek. A szépen kidolgozott diplomatablón a funkcióváltások jelölése indokolt színkódokkal, de ezt a padlóburkolatban nem hoznám vissza. A lépcső jelölésénél érzek egy kis bizonytalanságot, de ez nem gyengíti a terv építészeti értékeit.

Az épület kívülről is tükrözi játékosságát és őszinte, transzparens szerkezeti rendszerét. A födém kirajzolja a szintugrásokat és körbejárva az épületet a spirál felvezeti a tekintetet a kilátóhoz. A lamellák különböző rendszer szerinti változatossága- benapozás, a tér intimitása, irányai más és más arcot kölcsönöz az épületnek.

Bitay Mátyás diplomamunkája mind témaválasztásában, mind építészeti és belsőépítészeti megfogalmazásában végiggondolt, értékteremtő alkotás, amelyet szívesen látnék megvalósulni. A diplomamunkát kiemelten javaslom elfogadásra.

Csővári Linda
2017. június 8.

 

Vélemények (0)
Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

ÁLLATSZOBROK // Egy hely + Építészfórum

2022.01.26. 13:30
00:07:33

A gyerekek nagy örömére az országban számos állatot ábrázoló alkotás található, melyek gyakran kvalitásosak ugyan, mégis kevésbé művészi kivitelükről, mint inkább cukiságukról ismertek. Az Egy hely mai részében több kedves állatszoborral ismerkedhetünk meg. 

A gyerekek nagy örömére az országban számos állatot ábrázoló alkotás található, melyek gyakran kvalitásosak ugyan, mégis kevésbé művészi kivitelükről, mint inkább cukiságukról ismertek. Az Egy hely mai részében több kedves állatszoborral ismerkedhetünk meg. 

Nézőpontok/Történet

SZABADSÁG HÍD // Egy hely + Építészfórum

2022.01.26. 13:27
00:07:16

Az eredetileg Ferenc József nevét viselő építmény a Főváros legrövidebb hídja, ám annál látványosabb. Az Egy hely mai részében az 1896-ban épült Szabadság híd izgalmas történetével ismerkedhetünk meg.

Az eredetileg Ferenc József nevét viselő építmény a Főváros legrövidebb hídja, ám annál látványosabb. Az Egy hely mai részében az 1896-ban épült Szabadság híd izgalmas történetével ismerkedhetünk meg.

Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. További információk