Épülettervek/Hallgatói terv

Telep Téka - spirál a kubusban

1/22

Telep Téka - építész tervező: Bitay Mátyás

?>
Telep Téka - építész tervező: Bitay Mátyás
?>
Telep Téka - építész tervező: Bitay Mátyás
?>
Telep Téka - építész tervező: Bitay Mátyás
?>
Telep Téka - építész tervező: Bitay Mátyás
?>
Telep Téka - építész tervező: Bitay Mátyás
?>
Telep Téka - építész tervező: Bitay Mátyás
?>
Telep Téka - építész tervező: Bitay Mátyás
?>
Telep Téka - építész tervező: Bitay Mátyás
?>
Telep Téka - építész tervező: Bitay Mátyás
?>
Telep Téka - építész tervező: Bitay Mátyás
?>
Telep Téka - építész tervező: Bitay Mátyás
?>
Telep Téka - építész tervező: Bitay Mátyás
?>
Telep Téka - építész tervező: Bitay Mátyás
?>
Telep Téka - építész tervező: Bitay Mátyás
?>
Telep Téka - építész tervező: Bitay Mátyás
?>
Telep Téka - építész tervező: Bitay Mátyás
?>
Telep Téka - építész tervező: Bitay Mátyás
?>
Telep Téka - építész tervező: Bitay Mátyás
?>
Telep Téka - építész tervező: Bitay Mátyás
?>
Telep Téka - építész tervező: Bitay Mátyás
?>
Telep Téka - építész tervező: Bitay Mátyás
?>
Telep Téka - építész tervező: Bitay Mátyás
1/22

Telep Téka - építész tervező: Bitay Mátyás

Telep Téka - spirál a kubusban
Épülettervek/Hallgatói terv

Telep Téka - spirál a kubusban

2017.08.30. 10:15
MÉD

Projektinfó

Földrajzi hely:
Kecskemét, Magyarország

Építészek, alkotók:
Bitay Mátyás

Cég, szervezet:
MOME Építészeti Intézet

Könyvtár a lakótelepen

Tervezés éve:
2017

Stáblista

építész tervező: Bitay Mátyás

konzulens: Mátrai Péter
témavezető: Csomay Zsófia
opponens: Csővári Linda
 

MÉD:

Bitay Mátyás kecskeméti lakótelepre tervezett épülete funkcionálisan továbbörökíti a kinőtt könyvtárat, másrészt olyan új tartalommal tölti meg, mely a könyvtár hagyományosan értelmezett oktatást szolgáló szerepén felül szélesebb szociális szerepet vállal: közösségépítő, identitáserősítő és felzárkóztató intézménnyé alakulhat. Az építészhallgató ehhez nyitott térrendszert tervezett, mely ösztönzi a használók közötti kapcsolatok létesítését.

Mestermunkámban egy kecskeméti lakótelepen található fiókkönyvtár megújításával foglalkozom. Célom, hogy a könyvtár épületként és közintézményként egyaránt a helyszín szerves részévé váljon. Funkcióját tükrözve olyan nyitott térrendszer létrehozásán dolgozom, melynek közösségi terei kapcsolatban állnak a környező parkkal, felfelé haladva viszont egyre nagyobb teret hagynak a tudással való intimebb kapcsolatra. A funkcionálisan elkülönülő szintek között félszint eltolással, galériák és átriumok segítségével teszem átláthatóbbá az intézmény belső működését, és szövöm egybe a különböző specializált egységeket. A rendszer lényege, hogy nem kényszerít didaktikusan a közösségi létre, de az építészeti megfogalmazás miatt az egyes látogatók, vagy csoportjaik nyomon követhetik egymás munkáját.


Telep Téka - építész tervező: Bitay Mátyás
1/22
Telep Téka - építész tervező: Bitay Mátyás


 

Az új könyvtár telepítéséhez a városrész lakótömbjeinek raszterét és az azok közötti közlekedési irányokat vettem alapul. A meglévő szolgáltatóközpont épületállományában és építészetében egyaránt nem felel meg a kor követelményeinek, bontásukat javaslom. A lakótelep építészetéhez illeszkedő pontszerű telepítést javaslok a park széleire, megtartva a régi szolgáltatóközpont által képzett térfalat, amely lehatárolja a szomszédos parkot a környező nagy térrendszerektől. A környező tömbök tehermentesítése érdekében a tér déli részén szintalatti garázst helyeztem el, hatására több teret kap a park és annak környezete.

Célom, hogy a könyvtár épületként és közintézményként egyaránt a helyszín szerves részévé váljon. A jelenlegi intézmény alacsony látogatószám mellett nem tudja közvetíteni eredeti társadalmi, kulturális szerepét, elhal, ezért javasolt a szélesebb programkínálat, a funkcióbővítés. A fennálló épületek térkiosztása, szerkezeteik nem tudják befogadni a megvalósítani kívánt programot, ezért tervemben új épületet javasolok, jobb kapcsolattal a környező lakónegyeddel és a parkkal, bevonva a városrész mindennapi életébe.


Telep Téka - építész tervező: Bitay Mátyás
7/22
Telep Téka - építész tervező: Bitay Mátyás


 

Az épület közepében végighúzódó vasbeton magból juthatunk el akadálymentesen a különböző szintekre, illetve ez tartalmazza a mosdókat, közlekedőket és a gépészeti strangot. A vasbeton magot a külső oldalról egy rétegelt lemez korpusszerkezet öleli körül, amely helyenként könyvespolcként, tárolóként és padként működik.

Olyan nyitott térrendszert hozok létre, ahol a publikus, nyitott terek a felszín közelében csoportosulnak, könnyen elérhető, nagyobb tömegeket, szélesebb társadalmi spektrumból érkező látogatókat vonzó funkciók kerültek ide. A cél, hogy az épületet mindenki a magáénak érezze, programkínálatának színességével akár az épp arra járót is megszólítsa, beinvitálja. Közösségi terei elősegítik, hogy önszerveződően is alakulhassanak újabb közösségek, programok, események szervezésére motiválva a városlakókat, akik így maguk is kultúrateremtő aktivitásukkal emelik az intézmény színvonalát, pezsgésben tartják a környéket, elindítva egy önfenntartó működést.


Telep Téka - építész tervező: Bitay Mátyás
10/22
Telep Téka - építész tervező: Bitay Mátyás


 

Felfelé haladva a nyitott terek helyét egyre inkább átveszik a spirálisan egy logikai vonal mentén felfűzött intimebb, elszigeteltebb zónák. A földszinti galériát, kávézót s előadóteret magában foglaló tér pezsgő-vibráló légköre a magasabban elhelyezkedő szinteken átalakul, nyugodt, elmélyült olvasást és kutatást segítő terek veszik át a helyét. A könyvtáron kívül oktatási, nevelési és technológiai részleg kapott helyet itt. A funkcionálisan elkülönülő emeletek között félszint eltolással, galériák és átriumok segítségével teszem átláthatóbbá az intézmény belső működését. Az új látogatók könnyebben eligazodnak, az egyes csoportok nyomon követhetik egymás munkáját, a szülők vizuális kontaktust tudnak tartani gyermekeikkel. Célom, hogy az épület vitalizálja környezetét, elősegítse a helyi civil és társadalmi kezdeményezéseket. A nyitott térrendszer elősegíti a közös tanulás és együtt dolgozás lehetőségét, melyet mind külsőleg, mind belsőleg követni tudunk.

Bitay Mátyás

A diplomamunka a MOME Építészeti Intézetében készült. 

Opponencia

Kecskeméten járunk. A diplomázó gyermekkorának helyszínén, ahol iskolai éveit töltötte. Szociálisan érzékeny terve hiányt pótol. A hiány negyven évre tekint vissza, amit a szakdolgozat elemez. A szakdolgozat rávilágít a 35.000.000 fős széchenyivárosi lakótelep történetére és a meg nem valósult művelődési ház és előadótér-mozi funkciókat betöltő közösségi épületekre. A Telep lakossága az évek során átrendeződött, az értelmiség kiköltözött, aluliskolázott családok és nyugdíjasok maradtak, de előre vetíthető egy fiatal korosztály megjelenése, akiknek ideális lakókörnyezetet jelenthet a Telep.

Mátyás telepítése városi szövetben gondolkozik. A meglévő fiókkönyvtár és kereskedelmi épületek helyére új tagoltabb beépítést javasol, mely követi a lakótelepi tömbök raszterét, racionalizálja a közlekedési útvonalakat és átlátást biztosít a szabályos tömbökkel jelölt térfalak között a belső park felé. A park fontos meglévő eleme a középpontjában elhelyezett kút, melyet megtart, tiszteletben tartva azokat a már megvalósult pozitív szervező erőket, ami a helyszín adottságából fakad. A diplomamunka nem terjed ki a javasolt beépítési tömbök funkciójára és a park hasznosítására, ez nem is elvárható, de ötlet szintjén szívesen meghallgatnám, milyen további funkciókat telepítene a tervezett könyvtár épülete mellé, azokat milyen léptékben tartaná és a parkban milyen közösségi funkciókat képzelt el.

Mátyás tervezett épülete funkcionálisan egyrészt továbbörökíti a kinőtt könyvtárat, másrészt olyan új tartalommal tölti meg, mely a könyvtár hagyományosan értelmezett oktatást szolgáló szerepén felül szélesebb szociális szerepet vállal: közösségépítő, identitás erősítő és felzárkóztató intézménnyé alakulhat.

A Telep Téka egy szabályos kubus épület, mely szabályosságot több ponton oldja a funkciót követő játékosság. Az épület szerkesztését játékossá teszi, hogy a szabályos raszterhálóból kimozdul a vertikális közlekedőmag. Ez az alaprajzi asszimmetria lehetővé teszi a funkciók differenciálását, a lakótelep felé zártabb, a park felé nyitobb térstruktúrát létrehozva. A diplomamunka térszervezését tovább gazdagítja a szintek félszintbeli eltolása. A félszintek lehetővé teszik a funkciók elkülönülését válaszfalak építése nélkül. A spirálisan felfelé haladó, nyitott térrendszeren keresztül fedezhetjük fel az épületet, ami a belső tér következetes anyaghasználatával tesz egységessé. A beépített bútor rétegelt lemez, a mobília fehér, a födém és pillérrendszer látszó beton- szép, tiszta képlet.

A szintek eltérő használatának színkódolását a belső magot körülölelő beépített bútor feletti sáv mutatja. A színek padlóburkolati váltását nem tartom szerencsésnek. A szépen kidolgozott diplomatablón a funkcióváltások jelölése indokolt színkódokkal, de ezt a padlóburkolatban nem hoznám vissza. A lépcső jelölésénél érzek egy kis bizonytalanságot, de ez nem gyengíti a terv építészeti értékeit.

Az épület kívülről is tükrözi játékosságát és őszinte, transzparens szerkezeti rendszerét. A födém kirajzolja a szintugrásokat és körbejárva az épületet a spirál felvezeti a tekintetet a kilátóhoz. A lamellák különböző rendszer szerinti változatossága- benapozás, a tér intimitása, irányai más és más arcot kölcsönöz az épületnek.

Bitay Mátyás diplomamunkája mind témaválasztásában, mind építészeti és belsőépítészeti megfogalmazásában végiggondolt, értékteremtő alkotás, amelyet szívesen látnék megvalósulni. A diplomamunkát kiemelten javaslom elfogadásra.

Csővári Linda
2017. június 8.

 

Vélemények (0)
Új hozzászólás
Nézőpontok

A SÉNYEI KEMENCE KÁPOLNA // Egy hely + Építészfórum

2023.03.24. 16:12
5

Kemence, kucsma, kas...Az idén 90 éves Vadász György egyik legérdekesebb épülete egy ökomenikus kápolna, mely a sényei szőlőhegyen uralja a tájat. Az egyetlen konkrét építészeti stílusba sem besorolható kápolna ősi formákat idéz, konkrét előképe pedig egy népi tyúkól volt. Az Egy hely csapata a Kemence Kápolnánál járt.

Kemence, kucsma, kas...Az idén 90 éves Vadász György egyik legérdekesebb épülete egy ökomenikus kápolna, mely a sényei szőlőhegyen uralja a tájat. Az egyetlen konkrét építészeti stílusba sem besorolható kápolna ősi formákat idéz, konkrét előképe pedig egy népi tyúkól volt. Az Egy hely csapata a Kemence Kápolnánál járt.

Nézőpontok

SZILICE// Rejtett kincsek

2023.03.16. 16:42
10

A Szilicei-fennsík karsztos világának természeti kincsein túl ismert egy építészeti gyöngyszem is: ez pedig a gótikus eredettel bíró, mára a Református Egyházhoz tartozó szilicei templom. A Rejtett kincsek mai részében a 13. századi eredettel bíró, különleges, erődített kegyhelyet ismerhetjük meg.

A Szilicei-fennsík karsztos világának természeti kincsein túl ismert egy építészeti gyöngyszem is: ez pedig a gótikus eredettel bíró, mára a Református Egyházhoz tartozó szilicei templom. A Rejtett kincsek mai részében a 13. századi eredettel bíró, különleges, erődített kegyhelyet ismerhetjük meg.

Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. További információk