Emberek/Oktatás

Térjátékok látóhatáron innen és túl

1/35

Sátrak 1. - fotó: Szentandrási Dóra

?>
Sátrak 1. - fotó: Szentandrási Dóra
?>
Sátrak 2. - fotó: Szentandrási Dóra
?>
Sátrak 3. - fotó: Szentandrási Dóra
?>
Sátrak 4. - fotó: Szentandrási Dóra
?>
Sátrak 5. - fotó: Szentandrási Dóra
?>
Sátrak 6. - fotó: Szentandrási Dóra
?>
Komplementer sátrak 1. - fotó: Terbe Rita
?>
Komplementer sátrak 2. - fotó: Terbe Rita
?>
Komplementer sátrak 3. - fotó: Terbe Rita
?>
Komplementer sátrak 4. - fotó: Terbe Rita
?>
Te(L)jes álmok-kaptárok 1. - fotó: Terbe Rita
?>
Te(L)jes álmok-kaptárok 2. - fotó: Szentandrási Dóra
?>
Te(L)jes álmok-kaptárok 3. - fotó: Szentandrási Dóra
?>
Te(L)jes álmok-kaptárok 4. - fotó: Szentandrási Dóra
?>
Te(L)jes álmok-kaptárok 5. - fotó: Szentandrási Dóra
?>
Te(L)jes álmok-kaptárok 6. - fotó: Szentandrási Dóra
?>
Te(L)jes álmok-kaptárok 7. - fotó: Szentandrási Dóra
?>
Te(L)jes álmok-kaptárok 8. - fotó: Szentandrási Dóra
?>
Mondrian múzeum 1. - fotó: Szentandrási Dóra
?>
Mondrian múzeum 2. - fotó: Szentandrási Dóra
?>
Mondrian múzeum 3. - fotó: Szentandrási Dóra
?>
Mondrian múzeum 4. - fotó: Szentandrási Dóra
?>
Mondrian múzeum 5. - fotó: Szentandrási Dóra
?>
A mi Petráink, sziklatemplomaink 1. - fotó: Szentandrási Dóra
?>
A mi Petráink, sziklatemplomaink 2. - fotó: Szentandrási Dóra
?>
A mi Petráink, sziklatemplomaink 2. - fotó: Terbe Rita
?>
A mi Petráink, sziklatemplomaink 2. - fotó: Terbe Rita
?>
Papír térkompozíciók 1. - fotó: Barta Kolos
?>
Papír térkompozíciók 2. - fotó: Barta Kolos
?>
Papír térkompozíciók 3. - fotó: Barta Kolos
?>
Papír térkompozíciók 4. - fotó: Barta Kolos
?>
Papír térkompozíciók 5. - fotó: Barta Kolos
?>
Papír térkompozíciók 6. - fotó: Barta Kolos
?>
Nyomok-térinstalláció 1. - fotó: Szentandrási Dóra
?>
Nyomok-térinstalláció 2. - fotó: Szentandrási Dóra
1/35

Sátrak 1. - fotó: Szentandrási Dóra

Térjátékok látóhatáron innen és túl
Emberek/Oktatás

Térjátékok látóhatáron innen és túl

2013.09.13. 11:58

Cikkinfó

Földrajzi hely:
Budapest

Építészek, alkotók:
Terbe Rita, Szentandrási Dóra, Barta Fruzsina

Letölthető dokumentumok:

A Gyermek és Ifjúsági Képzőművészeti Műhely (Magyar Nemzeti Galéria, Budai Vár) Terbe Rita és Szentandrási Dóra építészekkel összefogva komplex művészeti kurzust indított "Érintsd meg a végtelent!" címmel. Barta Fruzsina és Barta Kolos segítségével hívták életre és örökítették meg fotókon a programot. Következik Terbe Rita beszámolója.

Célok

Elsődleges célunk a térbeli vizuális kultúra fejlesztése. A 6-10 éves korosztálynál síkbeli alkotások képzik a vizuális nevelés fő gerincét. A térbeli alkotások elvétve, egymástól izoláltan, összefüggések nélkül jelennek meg. Hiányzik az átfogó, térbeli vizuális neveléssel foglalkozó, egymásra épített, gyakorlati tananyag. Holott mindig valamilyen térben vagyunk és mozgunk. A terek hatással vannak ránk, a cselekvéseinkre tudatosan és tudat alatt egyaránt. Ezért tarjuk fontosnak a bennünket körülvevő környezettel való ismerkedést.
A térbeliség egyik izgalmas területe a vak emberek tér/tömeg viszonya. Ezért felvettük a kapcsolatot a Vakok intézetével, s kísérletképpen két vak gyermek kapcsolódott csoportunkhoz. Célunk továbbá, hogy feladatainkkal meghökkentsük, kizökkentsük a gyerekeket a megszokott sémákból, és hogy alkotásaikkal gondolkodásra és kísérletezésre késztessük őket.

Te(L)jes álmok-kaptárok 1. - fotó: Terbe Rita
11/35
Te(L)jes álmok-kaptárok 1. - fotó: Terbe Rita

A csoport

Létszám: 13-15 fő, korcsoport: 5-10 év. A csoport alapvetően 3 fő részre osztható:
- a nagyok (kb 8 fő): 9-10 éves lányok, akik nagyon érdeklődőek, kreatívak és ügyesek.
- a kicsik 5 év körüli fiúk (kb 3 fő): Érdeklődőek, kíváncsiak, nyitottak. Koruknál és nemüknél fogva kajlábbak, mint a nagyok. Náluk a feladat „elcsípésére" nagyobb hangsúlyt kell fektetni, Fontos a feladat gyors megértése, szükség esetén frissítése és megújítása, hogy a lelkesedés a foglalkozás végéig kitartson.
- vak gyerekek (2 fő): 10 év körüliek, születetten, szinte teljes mértékben vakok. Nagyon lelkesek, kreatívak és nyitottak.

Komplementer sátrak 1. - fotó: Terbe Rita
7/35
Komplementer sátrak 1. - fotó: Terbe Rita

Tematika

Célunk a térbeli gondolkodás felélesztése és inspirálása, különböző térbeli feladatok megoldásával. Az órák két fő típusba sorolhatók:
-modellezés: különböző anyagok megismertetése és szokványostól eltérő alkalmazásával az anyagra és a feladatra való összpontosítás.
-térábrázolások: feladatainkkal az ábrázolás megszokott egysíkú, kimerevített pillanatképeken túli ábrázolási lehetőségek megismertetése és alkalmazása: távolság és méretek közötti összefüggések, arányrendszerek, perspektívák és különleges ábrázolási módok alkalmazása.

A foglalkozások menete

- feladatismertetés (játékos tanulás, figyelemfelkeltés, motiváció beindítása)
- ráhangolódás (elmélyülés a feladatban)
- közös és egyéni munka, párbeszéd, technikai segítségnyújtás (háttérben szól a zene)
- levezető feladat (akciószerű zárás)

Sátrak

felhasznált anyagok: fa pálca, gipsz, géz, víz
Modellek a „menedék" fogalmára. A fa pálcák egymáshoz gipszes-gézes csomózással rögzülnek, a felületeket, síkokat a kifeszített géz adja.

Célok és eredmények: A sátrak az alkotók szabad és egyéni alkotásai. Az elkészült formák vizuális előképeket idéznek: csillag alap, négyzetes és kör jurta, kúp. Az alkotások közül a következő képen látható un. „tapintott alkotás". Készítője születetten vak, aki ebből adódóan nem rendelkezik vizuális előképekkel. Alkotása mindezekkel együtt illeszkedik a csoport munkái közé. Különbségként az említhető, hogy modelljének alap állapota nem meghatározott. A látók sátrainak megvan az alja, teteje, s többnyire így is kell azokat elhelyezni. A tapintott alkotás mintha térben egységesebb egészet képezne. Modellje több oldalra is fordítható és értelmezhető.
A hófehér alkotások izgalmas fény-árnyékhatásokat adnak.

Sátrak 5. - fotó: Szentandrási Dóra
5/35
Sátrak 5. - fotó: Szentandrási Dóra

Komplementer sátrak

felhasznált anyagok: fa pálca, gipsz, géz, víz, tempera
A „menedék" fogalmára készült modellek komplementer-kontraszt szerinti feldolgozása.

Célok és eredmények: a színkör és a komplementer fogalmainak elsajátítása. A választott színpárok: sárga-ibolya, vörös-zöld, narancs-kék. Ábrázolási módok: komplementer árnyék (bal fent), felülnézet, oldalnézet, perspektivikus nézet, valamint a modell formájának geometrikus kifejtése (jobbra lent).
Az elkészült alkotásokról Kara Dávid grafikus, MKE rövid videót készített:

Te(L)jes álmok-kaptárok

felhasznált anyagok: tejes doboz, tempera
Re-papír kaptár kompozíciók: alkossunk a semmiből valamit, a használhatatlannak tűnő doboz újraértelmezésével.

Célok és eredmények: Az alkotás lényege, a felfedezés öröme: a re-papír alkotás és a doboz belső világának kifejtése. A választott technika, az összehajtott doboz bemetszése és a vágott felületek dobozbelsőbe való hajtása a belső térformálás végtelen tárházát mutatja be. Az alkotások egymásra helyezésével és színezésével izgalmas kaptárok készültek.

Te(L)jes álmok-kaptárok 2. - fotó: Szentandrási Dóra
12/35
Te(L)jes álmok-kaptárok 2. - fotó: Szentandrási Dóra

Mondrian múzeum

felhasznált anyagok: fehér mikro karton, ragasztó pisztoly, tempera

Piet Mondrian (1872-1944) képeinek elemzése: komponálás, arány, rendszer és színhasználat. Ezt követően múzeumi tér építése mikro kartonból, mégpedig úgy, hogy a tér legalább két oldalról lehatárolt legyen, s a belsőbe térosztó elem kerüljön. A kész modellre Modrian hangulatú kép festése úgy, hogy a festmény síkban-térben egységet képezzen.

Célok és eredmények: a múzeumi tér építésével térhatárolási alapok elsajátítása, a festéssel: a síkbeli alkotások térbe való átemelése.
Fontos megemlítenem, hogy az alkotások nem másolások, az eredeti képpel való hasonlóság a gyerekek magas szintű megfigyelő és ábrázó készségét mutatja.

Mondrian múzeum 5. - fotó: Szentandrási Dóra
23/35
Mondrian múzeum 5. - fotó: Szentandrási Dóra

A mi Petráink, sziklatemplomaink

felhasznált anyagok: agyag, gipsz

Hazai és külföldi sziklatemplomok vetítése, ismertetése (II. Ramszesz temploma, Abu Szimel - Egyiptom, Petra - Jordánia, Magyarok Nagyasszonya sziklatemplom, Budapest - Gellért-hegy)

Célok és eredmények: A kultúrtörténeti kitekintés távoli és hazai kultúrák, hagyományok, természetes és épített környezeti rendszerek ismertetésével. A példaként bemutatott sziklaépítészetben a formálás alapelve az elvétel, a szubtraktív alkotási módszer. A műhelymunkánk során agyagból az elvétel - kimarás technikájával negatív agyagforma készült, melynek pozitív öntvénye lett maga az alkotás. A folyamat során a pozitív-negatív fogalmak és egymáshoz való viszonyuk rögzült az alkotókban.

A mi Petráink, sziklatemplomaink 2. - fotó: Szentandrási Dóra
25/35
A mi Petráink, sziklatemplomaink 2. - fotó: Szentandrási Dóra

Papír térkompozíciók

felhasznált anyagok: 20x50cm-es mikro karton, olló, színes spray


Térbeli alkotás készítése és rögzítése ragasztó nélkül.

Célok és eredmények: A mikro karton csíkokra vágásával és bevágásával (szorításos-feszítéses rögzítéssel) meghatározott rendszerben való alkotás. Az egyes elemek additív módszerrel egymásra és egymásból épülnek. A folyamatban síkok és egymáshoz való viszonyuk határozza meg a formát, mely lényegében ellentéte a sziklatemplomos szubtraktív alkotási módszernek.

Papír térkompozíciók 3. - fotó: Barta Kolos
30/35
Papír térkompozíciók 3. - fotó: Barta Kolos

Nyomok

felhasznált anyagok: nagyméretű papír, festék

„Kultúrtörténeti bolyongások * Végtelen terek" című nyári tárbor hétindító térinstallációja.

Célok és eredmények: A feladat eszmei háttere a képzeletbeli utazás kezdete. Elindulunk, s ennek fizikai kivetülése a lábnyomok megjelenése, a szokványostól jelentősen eltérő méretben és technikával (lábbal) festve. A különböző színek az utazók és uticélok sokféleségére utal.
Az elkészült alkotás a műterem terét osztja, leválasztva egy a tábor alatt kedveltté vált pihenő-alvó kuckót.
A feladat akciószerűsége kiválóan feloldja az első nap szorongó érzéseit. Az alkotók felszabadultakká válnak.

Nyomok-térinstalláció 1. - fotó: Szentandrási Dóra
34/35
Nyomok-térinstalláció 1. - fotó: Szentandrási Dóra

Zárszó

A csoport elsődleges célja a térlátás fejlesztése térbeli alkotásokon és rajzos vizuális gyakorlatokon keresztül. Az eleinte még biztatásra váró gyerekek pár foglalkozás után az amúgy síkbeli feladatot maguktól térbe emelték. A vak és látó gyerekek közös munkája minden résztvevő fél számára nagyon fontos és értékes. A gyerekek szabad - irányításmentes - alkotása az alkotói egyéniség megjelenése, az önkifejezés a kreativitás fejlesztése a foglalkozások legfontosabb jellemzői, melyeket a gyerekek is éreznek és élveznek: 

Azt szeretem a GYIK Műhelyben, hogy itt mindent lehet!"

A folyamat, mely elkezdődött izgalmas területe vizuális kultúránknak, mely bőven rejt még magában felfedezésre váró területeket. Ezzel a gondolattal zárjuk tavaszi és kezdjük az őszi félévünket.

Budapest, 2013. augusztus

Terbe Rita, Szentandrási Dóra, Barta Fruzsina

 

Vélemények (0)
Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

ÁLLATSZOBROK // Egy hely + Építészfórum

2022.01.26. 13:30
00:07:33

A gyerekek nagy örömére az országban számos állatot ábrázoló alkotás található, melyek gyakran kvalitásosak ugyan, mégis kevésbé művészi kivitelükről, mint inkább cukiságukról ismertek. Az Egy hely mai részében több kedves állatszoborral ismerkedhetünk meg. 

A gyerekek nagy örömére az országban számos állatot ábrázoló alkotás található, melyek gyakran kvalitásosak ugyan, mégis kevésbé művészi kivitelükről, mint inkább cukiságukról ismertek. Az Egy hely mai részében több kedves állatszoborral ismerkedhetünk meg. 

Nézőpontok/Történet

SZABADSÁG HÍD // Egy hely + Építészfórum

2022.01.26. 13:27
00:07:16

Az eredetileg Ferenc József nevét viselő építmény a Főváros legrövidebb hídja, ám annál látványosabb. Az Egy hely mai részében az 1896-ban épült Szabadság híd izgalmas történetével ismerkedhetünk meg.

Az eredetileg Ferenc József nevét viselő építmény a Főváros legrövidebb hídja, ám annál látványosabb. Az Egy hely mai részében az 1896-ban épült Szabadság híd izgalmas történetével ismerkedhetünk meg.

Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. További információk