Épülettervek

Újpalota Közösségi Ház ötletpályázat – Mesteriskola 1. csapat

1/9

Újpalota Közösségi Ház ötletpályázat - Haraszti Lívia, Virág Péter, Fábián Gábor, mester: Sajtos Gábor

?>
Újpalota Közösségi Ház ötletpályázat - Haraszti Lívia, Virág Péter, Fábián Gábor, mester: Sajtos Gábor
?>
Újpalota Közösségi Ház ötletpályázat - Haraszti Lívia, Virág Péter, Fábián Gábor, mester: Sajtos Gábor
?>
Újpalota Közösségi Ház ötletpályázat - Haraszti Lívia, Virág Péter, Fábián Gábor, mester: Sajtos Gábor
?>
Újpalota Közösségi Ház ötletpályázat - Haraszti Lívia, Virág Péter, Fábián Gábor, mester: Sajtos Gábor
?>
Újpalota Közösségi Ház ötletpályázat - Haraszti Lívia, Virág Péter, Fábián Gábor, mester: Sajtos Gábor
?>
Újpalota Közösségi Ház ötletpályázat - Haraszti Lívia, Virág Péter, Fábián Gábor, mester: Sajtos Gábor
?>
Újpalota Közösségi Ház ötletpályázat - Haraszti Lívia, Virág Péter, Fábián Gábor, mester: Sajtos Gábor
?>
Újpalota Közösségi Ház ötletpályázat - Haraszti Lívia, Virág Péter, Fábián Gábor, mester: Sajtos Gábor
?>
1/9

Újpalota Közösségi Ház ötletpályázat - Haraszti Lívia, Virág Péter, Fábián Gábor, mester: Sajtos Gábor

Újpalota Közösségi Ház ötletpályázat – Mesteriskola 1. csapat
Épülettervek

Újpalota Közösségi Ház ötletpályázat – Mesteriskola 1. csapat

2011.08.18. 11:34

Részletesen bemutatjuk az Újpalota Közösségi Ház ötletpályázatára a Mesteriskola I. csapata (Haraszti Lívia, Virág Péter, Fábián Gábor) által készített pályaművet.

[ feladat ]
Újpalota hetvenes években való felépültével szokatlan városi szövet jött létre. A hatalmas, vertikális hangsúlyú lakótömbök, az elterülő földszintes középületek és az ezeket körülölelő zöldfelületek és többsávos utak harmincezer embernek biztosítanak életteret ma is. Központi elhelyezkedésű, a főútvonalak metsződésében kialakult Fő tere azonban nem a klasszikus értelemben vett „városi tér", mely egy ekkora léptékű településstruktúrában megszokott. Az inkább park jellegű területet erős gyalogos forgalom jellemzi - ennek oka azonban nem a közösségi funkciók jelenléte, hanem a városrész forgalomtechnikai adottságai. A téren mindössze egyetlen közintézmény található, a korlátozott lehetőségekkel működő Újpalotai Közösségi Ház. A teret északkelet és északnyugat felől szigorú, a lakóterületek irányából lazább szerkezetű határvonal, lehatároltság jellemzi.

Pályázati anyagunk arra tesz javaslatot, hogyan lehetne a Fő teret Újpalota valódi centrumává alakítani, valamint az egykori pártházat egy pezsgő kulturális életet generáló központtá fejleszteni. A terv ütemezhetősége, gazdaságossága reális esélyt ad a program rövid- és hosszútávú megvalósításának.

 

Újpalota Közösségi Ház ötletpályázat - Haraszti Lívia, Virág Péter, Fábián Gábor, mester: Sajtos Gábor
1/9
Újpalota Közösségi Ház ötletpályázat - Haraszti Lívia, Virág Péter, Fábián Gábor, mester: Sajtos Gábor

Újpalota Közösségi Ház ötletpályázat - Haraszti Lívia, Virág Péter, Fábián Gábor, mester: Sajtos Gábor
2/9
Újpalota Közösségi Ház ötletpályázat - Haraszti Lívia, Virág Péter, Fábián Gábor, mester: Sajtos Gábor

 

 

[ program ]
A tervezési program a környezetére érzékenyen reagáló, környezettudatos átalakítást szorgalmaz, mely az értékmegőrzést és energiatudatosságot elsődleges szempontnak tartja. A megújított Fő tér egy folyamatosan mozgásban lévő, állandó és időszakos rendezvényeknek otthont adó, kulturális események színteréül szolgáló hely. Az élő tér központi magját a közösségi ház jelenti, melynek meghatározó a térrel való szoros kapcsolata. Megoldásunk a meglévő tér- és épületstruktúrába minimális módon avatkozik be. A tér esetében a fákig, a házak esetében a vázig hatoló megtisztítást, majd az új funkcióknak megfelelő felépítést javasoljuk.

[ identitás ]
A Fő tér jelenleg több szerepet tölt be. Kereskedelmi, kulturális és vendéglátóipari funkciók találhatóak meg rajta, valamint egyszerre közlekedési csomópont is. Koncepciónk szerint ez az összetettség tisztulna, a tér legjellemzőbb tulajdonsága a kultúra és közösség találkozási pontjának színtere lenne. A tér új tartalommal, identitással töltődik meg.

[ zöld ]
felületek_

Újpalota fákban, növényekben gazdag - valamennyi lakótömböt zöld park veszi körül, így a Fő tér rekreációs szempontból nem igényel nagy, füvesített felületeket. A „városi tér"-jelleg létrehozásához valamennyi burkolatot a fák kivételével visszabontottuk, és egységes burkolt felületet terveztünk, a fák körül 3x3 méteres növénytakaróval. Valamennyi elem egy síkban van, mely rugalmas használatot és homogenitást eredményez.

faállomány_
A tér identitásának fontos eleme a meglévő faállomány. A fák számát minimálisan növeltük. A fák nem csak az elhelyezett zöldfelületeket pozícionálják, hanem a köztük kialakuló sűrűbb-ritkább felületek jelölik ki a különböző téri elemek, például a jégpálya-vízarchitektúra elhelyezését.

 

Újpalota Közösségi Ház ötletpályázat - Haraszti Lívia, Virág Péter, Fábián Gábor, mester: Sajtos Gábor
3/9
Újpalota Közösségi Ház ötletpályázat - Haraszti Lívia, Virág Péter, Fábián Gábor, mester: Sajtos Gábor

Újpalota Közösségi Ház ötletpályázat - Haraszti Lívia, Virág Péter, Fábián Gábor, mester: Sajtos Gábor
4/9
Újpalota Közösségi Ház ötletpályázat - Haraszti Lívia, Virág Péter, Fábián Gábor, mester: Sajtos Gábor

Újpalota Közösségi Ház ötletpályázat - Haraszti Lívia, Virág Péter, Fábián Gábor, mester: Sajtos Gábor
5/9
Újpalota Közösségi Ház ötletpályázat - Haraszti Lívia, Virág Péter, Fábián Gábor, mester: Sajtos Gábor

 

 

[ épületek ]
épületállomány_

A területen két nagyobb épület foglal helyet: a közösségi ház és egy bevásárló-áruház. Szerkezetileg mindkettő ép. A terv ezeket az épületeket felhasználásra, a kisebb, esztétikailag zavaró üzleteket-házakat lebontásra javasolja. A felszín felett új épület létesítését nem tartottuk szükségesnek.

újrahasznosítás-értékmegőrzés_
Az áruház megvásárlásával, annak és a meglévő közösségi háznak az újragondolásával gazdaságosan létrehozható a megújult, minden igényt kielégítő intézmény. A téren való elhelyezkedésük ideális pozíciót tud biztosítani Újpalota kulturális központjának. A pillérvázas házakat vázszerkezetükig visszabontottuk, majd a csupasz tartószerkezetet a jelenlegi elvárásoknak megfelelően egészítettük ki. A meglévő épületek bontása helyett szorgalmazott újrafelhasználás nem csak anyagi takarékosságot jelent, de tonnákban mérhető hulladék keletkezését küszöböli ki.

vizualitás_
Újpalota városszerkezetére alárendelt-mellérendelt viszony jellemző. A lakóépületek monumentalitásával szembenállnak a középületek emberközelibb, alacsonyabb tömegei. Ezt a struktúrát tervünk is követi. A tervezett közösségi ház földszintes, valamint térszín alatt helyezkedik el. A városrész rétegződései az új téren is visszaköszönnek. Az épület padlósíkja megegyezik a térével, ezáltal átmenet nélkül válik a ház a köztér részévé.

[ funkciók ]
A teljes épületegyüttes magában foglalja valamennyi igényelt helyiség elhelyezését. A programban kiírt követelményeket minimális beavatkozással teljesítettük. A felújított közösségi ház egy nagy teret képez, mely akusztikailag méretezett textilíák segítségével kisebb szekciótermekre bontható. Az újraértelmezett bevásárló-áruház az egész együttes előcsarnokaként, kávézóként és flexibilis kiállítótérként működne. A két átlátható, könnyed tömeg közé, harmadik ütemben javasoljuk a felszín alatti előadóterem megépítését, amely mellé valamennyi kiegészítő funkciót (öltözők, irodák, vizesblokkok) is telepíteni lehet, biztosítva a közös használatot és az összeköttetést a két meglévő épület között.

[ ütemezés ]
A tervezés a megvalósíthatóság figyelembevételével történt. A beruházás lépésről-lépésre készíthető el, valamennyi fázisában működőképes struktúrával. A kivitelezés szempontjából a közösségi ház funkcióját folyamatosan el tudja látni, nincs szükség az intézmény kiköltöztetésére.

[ térkapcsolatok ]
közlekedés_

A jelentősebb arányú burkolt felület előnye, hogy a nagy átmenőforgalommal bíró tér gyalogos közlekedése flexibilisebbé válik. A mostani, irányított útvonalak helyett szabadon áramló mozgás jön létre - a paneles építési módból adódó szabályosság feloldódást nyújt a teret használóknak. Másrészt Újpalota nagyobb tömegeket felvonultató eseményei megtalálják helyüket, a terület betölti a több ezer fős rendezvénytér funkcióját is.

ház és tér_
A tér és a közösségi ház kapcsolata erősítendő. Míg korábban a lakótömbök felől volt megközelíthető, tervünk szerint ezentúl a térről történne az intézmény feltárása. Az épület és a tér szorosabb kapcsolata aktívabb térhasználatot eredményez, erős pólusként definiálva a teret.

transzparencia_
A városrész vertikális jellegű beépítéséből adódó rétegződés a meglévő teret különleges tulajdonsággal ruházza fel: a járófelület, a közlekedési magasság, a fák lombkoronája majd az ezek mögül kibúvó épülettömegek között erős transzparencia tapasztalható. Ezt az élményt a tervezett épületek nem akadályozzák - könnyedségük, átláthatóságuk-átjárhatóságuk erősíti azt.

 

Újpalota Közösségi Ház ötletpályázat - Haraszti Lívia, Virág Péter, Fábián Gábor, mester: Sajtos Gábor
6/9
Újpalota Közösségi Ház ötletpályázat - Haraszti Lívia, Virág Péter, Fábián Gábor, mester: Sajtos Gábor

Újpalota Közösségi Ház ötletpályázat - Haraszti Lívia, Virág Péter, Fábián Gábor, mester: Sajtos Gábor
7/9
Újpalota Közösségi Ház ötletpályázat - Haraszti Lívia, Virág Péter, Fábián Gábor, mester: Sajtos Gábor

Újpalota Közösségi Ház ötletpályázat - Haraszti Lívia, Virág Péter, Fábián Gábor, mester: Sajtos Gábor
8/9
Újpalota Közösségi Ház ötletpályázat - Haraszti Lívia, Virág Péter, Fábián Gábor, mester: Sajtos Gábor

 

 

[ további rétegek, elemek ]
vízarchitektúra_

A jelenlegi szökőkút utódjául a tér központjában elhelyezett vízarchitektúrát szántuk. A fák ritkulása által kijelölt szabad felületen a víz, mint építészetileg és ergonómiailag is fontos elem, több formájában mutatkozik meg. Nyáron sekély, néhány centis, átjárható felületként, a burkolati síkból a magasba törő vízfüggönyökkel, télen befagyott korcsolyapályaként.

világítás_
A tér megvilágítását alapvetően két rétegben képzeltük el. Egyrészt a fák tövében elhelyezett pontszerű lámpatestekkel - melyek segítségével éjszaka is jelentős a fák térképző szerepe - másrészt a téren elszórva, a lombkorona magasságáig érő, változtatható célpontú, rárögzített napelem segítségével működő ledes világítással. A közösségi ház maga nem kap külső megvilágítást - a ház transzparens jellege miatt a bentről kiszűrődő fény kap hangsúlyt, mely jelentős energiamegtakarítással jár.

megállók_
A 7-es busz és villamosmegálló helyzetén nem változtattunk. Mivel a megálló épületeit lebontásra javasoljuk, helyettük esztétikusabb, praktikusabb, naptól és esőtől védő acél-üveg szerkezetű megállópavilonokat terveztünk. A korábban mellettük elhelyezkedő üzletek, kereskedelmi egységek áthelyezését javasoljuk a Zsókavár és a Nyírpalota út másik oldalára.

térburkolat_
A tér koncepciójában fontos szempont, hogy valamennyi járósíkbeli elem - beleértve a növényzettel borítottat is - egy szinten helyezkedik el, ezáltal flexibilis használatot nyújt. A nagy, összefüggő, leburkolt felületet csúszásgátló kivitelben elkészített, világos mészkő lapokból képzeltük el, mely folyamatos, szőnyegszerű megjelenést nyújt.

ideiglenes épületek_
A különböző rendezvények, események során szükség van a téren ideiglenes épületek elhelyezésére (pl. karácsonyi vásár árusító bódéi). A világításhoz is szükséges kábelezés miatt valamennyi fa mellett lehetőség van ezek energiaellátására, így lehetőség nyílik a pavilonok szabad elhelyezésére, az eseménynek megfelelően.

térbútorok_
A tér nagy részén burkolattal azonos anyaghasználatú, fixen elhelyzett fűtött kőpadokat terveztünk, a növényzet mellé telepítve, melyek ellenállnak az erősebb igénybevételeknek, nem mozdíthatóak és nehezen rongálhatóak. A két épület közötti rendezvénytérre kávézó jellegű mobil asztalok és székek kerültek, melyek a mindenkori használati elvárásoknak megfelelően könnyen variálható, felügyelhető bútorzatot jelentenek.

alternatív energiaforrások_
A terv újrahasznosítást szorgalmazó koncepciója a környezet- és energiatudatos építés egyéb elemeit is felhasználja. A tér burkolt felületeinek összefolyórendszere leásott esővízgyűjtő-medencékbe torkollik, melynek segítségével takarékosabb módon történhet a növényzet öntözése. A megújult épületeknek geotermikus fűtést terveztünk. Az épületek tetején a lakóházakból kellemes élményt nyújtó, virágokkal ültetett zöldtető, illetve napelemek, napkollektorok kerültek elhelyezésre. A földbe süllyesztett épületrész folyamatosan szigetelve van a körülvevő földtömeg által, így temperálása jóval kevesebb energiát igényel, mint általános esetben.

Kapcsolódó oldal
Újpalota Közösségi Ház ötletpályázat – a Mesteriskola hallgatóinak pályázatai 1.

 

Vélemények (0)
Új hozzászólás
Helyek/Infrastruktúra

MOSÓHÁZAK // Egy hely + Építészfórum

2020.09.16. 13:04
00:05:55

Ismét a Balaton környékére, konkrétan pedig a Balaton-felvidék három falvába visz el Torma Tamás az Egy hely és az Építészfórum közös videósorozatában. Köveskálra, Kővágóörsre és Óbudavárra a három település jó állapotú mosóházai kapcsán a stáb, de persze a nagy hagyományú, egykor a közösség életének központi helyszínét jelentő épületek mellett a korabeli szokások is szóba kerülnek a videóban.

Ismét a Balaton környékére, konkrétan pedig a Balaton-felvidék három falvába visz el Torma Tamás az Egy hely és az Építészfórum közös videósorozatában. Köveskálra, Kővágóörsre és Óbudavárra a három település jó állapotú mosóházai kapcsán a stáb, de persze a nagy hagyományú, egykor a közösség életének központi helyszínét jelentő épületek mellett a korabeli szokások is szóba kerülnek a videóban.

Helyek/Köztér

A GÖMBKILÁTÓ // Egy hely + Építészfórum

2020.09.03. 14:12
00:05:11

A brüsszeli Atomiumra is reflektáló Gömbkilátó az 1963-as fővárosi BNV-re készült a Székesfehérvári Fémmunkás Vállalat tervezésében. Hogy a poli-gömb története miként ível át Brüsszeltől egészen Balatonboglárig, arról az Egy hely és az Építészfórum videósorozatában Torma Tamás mesél.

A brüsszeli Atomiumra is reflektáló Gömbkilátó az 1963-as fővárosi BNV-re készült a Székesfehérvári Fémmunkás Vállalat tervezésében. Hogy a poli-gömb története miként ível át Brüsszeltől egészen Balatonboglárig, arról az Egy hely és az Építészfórum videósorozatában Torma Tamás mesél.

Támogasd az Építészfórumot most, hogy legyen újabb húsz évünk!

Az Építészfórum minden tartalma ingyenes – és az is marad. De ahhoz, hogy eredeti, értékálló anyagokat hozzunk létre, Olvasóink támogatására is szükségünk van.

Támogatom

Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. További információk