Épülettervek

Újpalota Közösségi Ház ötletpályázat – Mesteriskola 8. csapat

1/10

?>
?>
Újpalota Közösségi Ház ötletpályázat - Nagy Zsuzsa, Végh Zsuzska, mester: Pethő László
?>
Újpalota Közösségi Ház ötletpályázat - Nagy Zsuzsa, Végh Zsuzska, mester: Pethő László
?>
Újpalota Közösségi Ház ötletpályázat - Nagy Zsuzsa, Végh Zsuzska, mester: Pethő László
?>
Újpalota Közösségi Ház ötletpályázat - Nagy Zsuzsa, Végh Zsuzska, mester: Pethő László
?>
Újpalota Közösségi Ház ötletpályázat - Nagy Zsuzsa, Végh Zsuzska, mester: Pethő László
?>
Újpalota Közösségi Ház ötletpályázat - Nagy Zsuzsa, Végh Zsuzska, mester: Pethő László
?>
Újpalota Közösségi Ház ötletpályázat - Nagy Zsuzsa, Végh Zsuzska, mester: Pethő László
?>
Újpalota Közösségi Ház ötletpályázat - Nagy Zsuzsa, Végh Zsuzska, mester: Pethő László
?>
Újpalota Közösségi Ház ötletpályázat - Nagy Zsuzsa, Végh Zsuzska, mester: Pethő László
1/10

Újpalota Közösségi Ház ötletpályázat – Mesteriskola 8. csapat
Épülettervek

Újpalota Közösségi Ház ötletpályázat – Mesteriskola 8. csapat

2011.08.19. 10:47

Projektinfó

Földrajzi hely:
Budapest, Magyarország

Építészek, alkotók:
Pethő László, Nagy Zsuzsa, Végh Zsuzska

Letölthető dokumentumok:

Részletesen bemutatjuk az Újpalota Közösségi Ház ötletpályázatára a Mesteriskola 8. csapata (Nagy Zsuzsa, Végh Zsuzska, mester: Pethő László) által készített pályaművet.

A KARAKTER ÉS ANNAK HIÁNYA
Az egyetlen esélyt, amely tiszta, élhető jövőképet vázolna az ilyen jellegű lakótelepek részére, a KÖZTERÜLETEK kiemelkedő minőségű revitalizációja és strukturáltsága jelentheti. Látható, hogy az épületek rekonstrukciójában nagyon szűk a mozgástér, kitörési lehetőséggel nem kecsegtetnek a jelenlegi „panelprogramok", így az energiatakarékosság mentén megfogalmazott épületfelújítások a szociális problémák megoldásában és feloldásában elhanyagolhatóak, és a panelszegregáció jelenségére nem tudnak fajsúlyos választ adni. A KÖZTERÜLETEK FEJLESZTÉSÉNEK irányába kell elmozdulni, a panel mint élettér hiányosságai kizárólag itt kompenzálhatók, a vonzerő kulcsa ebben rejlik.

 

 

Újpalota Közösségi Ház ötletpályázat - Nagy Zsuzsa, Végh Zsuzska, mester: Pethő László
2/10
Újpalota Közösségi Ház ötletpályázat - Nagy Zsuzsa, Végh Zsuzska, mester: Pethő László

Újpalota Közösségi Ház ötletpályázat - Nagy Zsuzsa, Végh Zsuzska, mester: Pethő László
3/10
Újpalota Közösségi Ház ötletpályázat - Nagy Zsuzsa, Végh Zsuzska, mester: Pethő László

 

A korabeli szándék, miszerint az épületek között megfelelő mennyiségű és minőségű differenciált zöldterület álljon rendelkezésre, mára teljesen elkopott, a zöldterületek mennyisége elegendő, de a minőségük egynemű és alacsony színvonalú. A ZÖLDKARAKTER erős. Ennek ellenére a lakó és középületek közötti átfolyó, áramló zöld- és közterületek karakter nélküliek, jellegtelenek, az idegen számára nem adnak információs támpontot. A középületek környezete összemosódik a teljesen hétköznapi pihenőparkkal, differenciáltságról már szó nincs, a környezeti elemek eróziója lehetetlenné teszi a minőségi köztérhasználatot. A jelenlegi főtér területe tökéletesen beleolvad az áramló közterületek arctalanságába.

ÚJ KARAKTER   
Javaslatunk alapvetése, hogy a térnek ki kell lépnie az arctalanságból, el kell engednie a „zöldkarakterét". Az új karakter szakít a helyi hagyományokkal, markáns, befelé forduló térstruktúrát vázol fel, megidézi a történeti városok klasszikus térstruktúráját, vegyes térfalrendszerrel veszi magát körül. A kialakult gyalogos közlekedési erővonalak mentén szakadnak fel a térfalak, nyílnak meg a belső tartalom felé. Az új tér jellemzően szilárd burkolatú, hangsúlyozottan nincsenek kijelölt közlekedési irányok, a tér a szabad áramlás szimbóluma. A tér „üressége" szándékos, alapja a sokrétű térhasználati módoknak. A téren elhelyezett, illetve megmaradt fák részei a kevés rögzített elemnek, melyek a téren megtalálhatóak. Az északnyugati, háromszög alaprajzú szegmens döntött síkja felszakítja a síkkompozíciót, absztrakt térstruktúra keletkezik, amely szigorúan funkcionális, alkalmas nézőtérnek, napozó, fetrengő felületnek és ne feledjük, a gyerekek imádnak dombra felrohanni.

TÉR, TÉRFALAK
A terv a rendelkezésre álló terület minden egyes oldalára térfalat szerkeszt, így zárja közre a szabálytalan ötszög alakú térképződményt. Fontos szempont volt, hogy a tér valós térfalakkal legyen körülvéve. A térfalak egy több komponensű elemtárból építkeznek. Épület, árkádsor, fedett átjáró. A térfal szerkesztésénél a meglévő gyalogos közlekedési irányok gyakorlatilag változatlanul tovább élnek, ezen elv mentén a Nyírpalota út mentén fekvő autóbuszmegálló helye is érintetlen marad. A gyalogos mozgások mind a tér belseje felé irányulnak, a térre érkezve az áramlások rendszere szabaddá válik.

 

Újpalota Közösségi Ház ötletpályázat - Nagy Zsuzsa, Végh Zsuzska, mester: Pethő László
4/10
Újpalota Közösségi Ház ötletpályázat - Nagy Zsuzsa, Végh Zsuzska, mester: Pethő László

Újpalota Közösségi Ház ötletpályázat - Nagy Zsuzsa, Végh Zsuzska, mester: Pethő László
5/10
Újpalota Közösségi Ház ötletpályázat - Nagy Zsuzsa, Végh Zsuzska, mester: Pethő László

 

 

A „zártság", a befelé forduló szerkesztés hozadéka, hogy az új tér belső intim világa képes leszakadni a közterületek áramló rendszeréről, önálló identitással rendelkezik, védelmet tud nyújtani a Zsókavár út és a Nyírpalota út közlekedési terheivel szemben. A szerkesztés, a térfalak szűrőképessége új téri minőséget jelöl meg. Nyit és zár, átláthatósága természetes.

A térfal elemei:

  • Közösségi Ház
  • Életmód Központ
  • Kereskedelmi és vendéglátó egységek
  • Árkádsor
  • Kiszolgáló egységek

Szándékunk szerint az egyes térfalelemek között nincs hierarchikus bontás, minden egyes elem egyenrangú komponensként vesz részt, mivel elképzelésünk szerint az új Fő tér titka a mindennapi használati sokszínűségében rejlik. Természetesen a tér legkarakteresebb eleme az új Közösségi Ház, de nyilvánvalóan nem lehet egy ilyen hangsúlyos tér vitalitását egy hektikusan működő struktúrára rábízni.  A térfal többi komponense a hétköznapok rutinját vállalja magára. A jól körülzárt térszerkesztés önmagában oldja meg a - területen jelenleg is meglévő – élelmiszerbolttal kapcsolatos fenntartásokat. A fenntartásunk eredete, hogy egy ilyen kereskedelmi egység aktív jelenléte a főtéren komoly környezeti terhet jelent. Környezeti teher a harsány reklám-architektúra, a lökésszerű, intenzív vásárlói jelenlét és az ezzel járó rendszeres árufeltöltés kényszere. A térfalak vizuálisan teljesen leválasztják az élelmiszer-kereskedelmi egységet a Fő térről, de természetesen nyitnak az új pozíciójú bolt irányába. A jó szándékú elszigeteltséget hangsúlyozza az új bolt hossztengelyével párhuzamosan telepített fasor jelenléte, mely tulajdonképpen egy meglévő fasor-architektúra továbbépítése.  

Javaslatunk szerint a tér irányába működő kereskedelmi egységek a nap teljes keresztmetszetében tudnak megfelelő szolgáltatást nyújtani. Nagyon fontos kerülni a jelenleg kialakult „bódé"-világot, ezért az általunk felvázolt kereskedelmi egységek a méretüknél fogva determinálják a szóba jöhető kereskedelmi funkciókat. Kívánatos az új kereskedelmi egységek morfológiai kapcsolata az új Közösségi Házzal, melynek biztosítéka egy magas színvonalú üzemeltetői szemlélet lehet.

 

Újpalota Közösségi Ház ötletpályázat - Nagy Zsuzsa, Végh Zsuzska, mester: Pethő László
6/10
Újpalota Közösségi Ház ötletpályázat - Nagy Zsuzsa, Végh Zsuzska, mester: Pethő László

Újpalota Közösségi Ház ötletpályázat - Nagy Zsuzsa, Végh Zsuzska, mester: Pethő László
7/10
Újpalota Közösségi Ház ötletpályázat - Nagy Zsuzsa, Végh Zsuzska, mester: Pethő László

 

 

TÉLI-NYÁRI ÁLLAPOT
Törekedtünk arra, hogy a térhasználati preferenciák az év egészére vonatkozóan egyneműek legyenek. A teljes egészében burkolt téren kevés számú rögzített elem található, ezért a tér alkalmas a legkülönbözőbb térhasználatot feltételező rendezvények befogadására.

A fedett törtvonalú árkád nagyon fontos eleme az új térstruktúrának. A mindennapok várakozó /lásd buszmegálló/ és pihenő funkcióján túl csapadékos időben is egyenértékű térhasználatot tesz lehetővé, továbbá remek helye különböző időszakos vásároknak, esetlegesen hétvégi bolhapiacoknak. Nem titkoltan Plecnik ljubljanai piac-árkádja volt az előkép, mely „eseménytelenül" is karakteres elem.

A teret körülölelő vendéglátó, kereskedelmi egységek nyári, szezonális kitelepülésével számolunk, de a vizuális összkép elérése szempontjából a fent említett magas színvonalú üzemeltetői jelenlét elengedhetetlen. A nagyméretű burkolt tér egyaránt alkalmas a programban megfogalmazott közönséglétszám befogadására, illetve egy ideiglenesen telepített jégpályahasználat biztosítására. A rendezvények kulturáltságának biztosítéka a tér nyugati részébe tervezett nyilvános illemhely kialakítása, mely természetesen lefordul a belső térhasználatról, biztosítva ezzel a tér eleganciáját.

ÉPÜLETEK
Az új Fő teret körülölelő térfal épületrészei:

  • Közösségi Ház
  • Életmód Központ
  • Kereskedelem-vendéglátás
  • Trafik, illemhely

 

Újpalota Közösségi Ház ötletpályázat - Nagy Zsuzsa, Végh Zsuzska, mester: Pethő László
8/10
Újpalota Közösségi Ház ötletpályázat - Nagy Zsuzsa, Végh Zsuzska, mester: Pethő László

Újpalota Közösségi Ház ötletpályázat - Nagy Zsuzsa, Végh Zsuzska, mester: Pethő László
9/10
Újpalota Közösségi Ház ötletpályázat - Nagy Zsuzsa, Végh Zsuzska, mester: Pethő László

Újpalota Közösségi Ház ötletpályázat - Nagy Zsuzsa, Végh Zsuzska, mester: Pethő László
10/10
Újpalota Közösségi Ház ötletpályázat - Nagy Zsuzsa, Végh Zsuzska, mester: Pethő László

 

 

Közösségi Ház
Az új Fő tér legmarkánsabb eleme a Művelődési Ház. Kialakítása pince+földszint+emelet. Hangsúlya révén a környezeti kapcsolatai sokrétűek. Főbejárata a Zsókavár út felőli gyalogostengely által kijelölt átjáróból nyílik. A tér és a Zsókavár út irányából is nagyméretű portálokkal nyit a kültér irányába, a belső tartalom intenzíven  kivetül a közterület felé. Alaprajzi szerkesztése egyszerű, átlátható struktúra. A centrálisan elhelyezett közlekedőmagot és a nagytermet két oldalról széles közlekedősávok veszik körül. A közlekedősávok olyan szélességgel bírnak, hogy lehetőség van különböző kiállítások befogadására is. A tér felőli, nyugati közlekedőtér magában foglalja az irodalmi kávéházat, nyitható térkapcsolattal nyílik a Fő tér irányába, továbbá innen belső kapcsolattal feltárható a könyvesbolt. A tablón szereplő rajzon bemutatjuk annak a lehetőségét, miszerint a nagyterem megnyitható a hosszfalak mentén a közlekedő terek irányába, így lehetőség van különleges előadások, rendezvények, kiállítások lebonyolítására.

Tanulmányozva az intézmény múltbéli tevékenységét, azt feltételezzük, hogy a sokrétű térhasználat elengedhetetlen feltétele a jövőbeni sikeres munkának. A színpad és a mögötte húzódó raktár feltöltése a délkeleti irányból tervezett, és így „rejtett" módon a tér mindennapi életének zavarása nélkül megoldhatóak a különféle teherforgalmi mozgások. Az emeletre felérve, a lépcsőház körül csoportosulnak a foglalkoztató termek. A földszinti irodalmi kávézó és az emeleti közlekedőtér összenyitott. A színpadtér felett helyeztük el az öltözőblokkokat, így lehetőség van a színpad emeletről történő közvetlen elérésére. Az épületrész déli szárnyában helyeztük el az épület üzemeltetéséhez szükséges irodablokkot. A tervezett épület a kiírásban szereplő tervezési programot maradéktalanul teljesíti.

Életmód Központ
A tér északi szegmensébe került elhelyezésre az Életmód Központ földszintes épületrésze. Ebben az épületben javaslatunk szerint olyan – részben közösségi – szolgáltatási funkció telepíthető, mely az egészséges életmód attribútumait hirdeti és kínálja szolgáltatásként. Edzőterem, wellness szolgáltatások és ezek járulékos szolgáltatásai kerülhetnek az épületbe.

Kereskedelem-vendéglátás
A tér déli térfalaként kerül elhelyezésre a földszintes kialakítású kereskedelmi épületrész. Olyan méretű bérelhető üzlethelyiségeket terveztünk, melyek a minőségi kereskedelem és vendéglátás alapjait biztosítják. Az üzlethelyiségeknek intenzív kapcsolatuk van a tér irányában, tavasztól-őszig vendéglátó funkció esetében kitelepülhetnek a térre.

Trafik, illemhely
A Nyírpalota út felőli zárásként telepítettük a földszintes kialakítású épületszárnyat. Funkciója szorosan összekapcsolódik a közvetlen közelébe telepített buszmegállóval. Az épületrész kizárólag a Nyírpalota út irányába rendelkezik közönségkapcsolattal.

 

Kapcsolódó oldal:
Újpalota Közösségi Ház ötletpályázat – a Mesteriskola hallgatóinak pályázatai 2.

 

Vélemények (0)
Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

ÁLLATSZOBROK // Egy hely + Építészfórum

2022.01.26. 13:30
00:07:33

A gyerekek nagy örömére az országban számos állatot ábrázoló alkotás található, melyek gyakran kvalitásosak ugyan, mégis kevésbé művészi kivitelükről, mint inkább cukiságukról ismertek. Az Egy hely mai részében több kedves állatszoborral ismerkedhetünk meg. 

A gyerekek nagy örömére az országban számos állatot ábrázoló alkotás található, melyek gyakran kvalitásosak ugyan, mégis kevésbé művészi kivitelükről, mint inkább cukiságukról ismertek. Az Egy hely mai részében több kedves állatszoborral ismerkedhetünk meg. 

Nézőpontok/Történet

SZABADSÁG HÍD // Egy hely + Építészfórum

2022.01.26. 13:27
00:07:16

Az eredetileg Ferenc József nevét viselő építmény a Főváros legrövidebb hídja, ám annál látványosabb. Az Egy hely mai részében az 1896-ban épült Szabadság híd izgalmas történetével ismerkedhetünk meg.

Az eredetileg Ferenc József nevét viselő építmény a Főváros legrövidebb hídja, ám annál látványosabb. Az Egy hely mai részében az 1896-ban épült Szabadság híd izgalmas történetével ismerkedhetünk meg.

Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. További információk