Épülettervek/Hallgatói terv

Városra hangolva - a monori városközpont fejlesztése

1/18

Történelmi városfejlődés - építész: Végh Anna

?>
Történelmi városfejlődés - építész: Végh Anna
?>
Városrészek - építész: Végh Anna
?>
Település koncepció - építész: Végh Anna
?>
Városközpont, vasútállomás koncepció - építész: Végh Anna
?>
Szerkezeti koncepció - építész: Végh Anna
?>
Probléma- és értéktérkép - építész: Végh Anna
?>
Viszgálatok - építész: Végh Anna
?>
Funcionális koncepció - építész: Végh Anna
?>
Térbeli koncepció - építész: Végh Anna
?>
Meglévő beépítés - építész: Végh Anna
?>
Környezetátalakítási terv - építész: Végh Anna
?>
Metszetek - építész: Végh Anna
?>
Területfelhasználás változás - építész: Végh Anna
?>
Látványterv - építész: Végh Anna
?>
Látványterv - építész: Végh Anna
?>
Látványterv - építész: Végh Anna
?>
Látványterv - építész: Végh Anna
?>
Változások - építész: Végh Anna
1/18

Történelmi városfejlődés - építész: Végh Anna

Városra hangolva - a monori városközpont fejlesztése
Épülettervek/Hallgatói terv

Városra hangolva - a monori városközpont fejlesztése

2018.04.25. 10:30

Projektinfó

Földrajzi hely:
Monor

Építészek, alkotók:
Végh Anna

A monori városközpont fejlesztése

Tervezés éve:
2018

Stáblista

építész: Végh Anna

konzulens: Kotsis István

intézmény: Szent István Egyetem, Tájépítészeti és Településtervezési Kar, Településépítészeti Tanszék 

Végh Anna diplomamunkájában a középületek új helyzetbe hozásával a meglévő tereket újra értelmezi, parkolási lehetőségeket biztosít és ezzel minőségi zöldfelületeket és a hiányzó kulturális városi főteret teremt meg Monor városában. 

Diplomamunkámban a Pest megyében található 18 ezer fős járásközpont, Monor városközpontjának fejlesztési lehetőségeit és városrészeinek, alközpontjainak összeköttetési módjait keresem. Monor Pest megye középső részén, Budapesttől 25 km-re délkeletre Cegléd irányába, Szolnoktól észak felé 75 km-re helyezkedik el. Közigazgatásilag a Közép-magyarországi régió része és egyben a monori járás székhelye is.

A település napjainkban az 1900-as évek elején kialakult városközpontjáról, a három templom tengelyében kialakult főutcájáról és nevezetes strázsa-hegyi pincesoráról ismert. A településen a helyi értékekre történő építkezés, a fejlesztésekhez történő pozitív hozzáállás a városvezetés szintjén már érezhetően jelen van. Monor napjainkra mind építészeti, mind szellemi téren figyelemre méltó örökséget halmozott fel. Az épített örökségek mellett a helyi művészek, kutatók szellemi hagyatéka és a számos aktív civil szervezet működése nyomán a város élő, virágzó kultúrával rendelkezik, mely folyamatosan fejlődik.


Történelmi városfejlődés - építész: Végh Anna
1/18
Történelmi városfejlődés - építész: Végh Anna

Városrészek - építész: Végh Anna
2/18
Városrészek - építész: Végh AnnaA település napjainkban is valós nehézségekkel küszködik, legnagyobb problémája, hogy a városközpont fejlesztési lehetőségei a sűrűn beépült területek miatt térben korlátozottak. A városközpont egykor harmonikus, idilli összképét lassan szétfeszíti a XX. század változó koncepciói mentén elhelyezett épületei. A központ és annak környezete, de a település teljes szerkezeti és működési struktúrája is egy átfogó újragondolásért, egységes koncepcióért kiállt, mely a jövő központi (és alközponti) fejlesztéseit egy egységes funkcionális és térformálási képletbe rendezi. A településközpontban sok a kihasználatlan, területfoglaló funkció, melyek átrendezésével megvalósulhatna a helybéliek régi vágya egy valódi főtér megteremtése.

Diplomamunkám célja a középületek új helyzetbe hozásával a meglévő terek újra értelmezése, parkolási lehetőségek biztosítása és ezzel minőségi zöldfelületek és a hiányzó kulturális városi főtér megteremtése. Célom továbbá a nagytömegű lapostetős társasházak felújításával, az elkezdett városias tömbök lezárásával egy, a parkoló autóktól felszabadított, térfalakkal meghatározott, térben átjárható főutca kialakítása.


Település koncepció - építész: Végh Anna
3/18
Település koncepció - építész: Végh Anna

Városközpont, vasútállomás koncepció - építész: Végh Anna
4/18
Városközpont, vasútállomás koncepció - építész: Végh Anna

 

A részletes környezetalakítás területe Monor városközpontja, a Kossuth utca, Ady Endre utca és Kistói utca közé eső szakasza. A terület határai: a Lehel utca, Balassa utca, Dózsa György utca, Mátyás király utca, József Attila utca és a Dobó István utca meghosszabbítása a piac területével együtt.

A Kossuth utcában álló eklektikus stílusban épült evangélikus templom a főutca tengelyében való elhelyezkedéséből adódóan jelentős, a városképet meghatározó elem. Az utca végében álló evangélikus templommal együtt a két templom egyedi utcaképet alkot és jellegzetes hangulatot teremt. A két, egymással szemben álló későbarokk-klasszicista katolikus és korabarokk református templom műemléki védelem alatt áll.


Szerkezeti koncepció - építész: Végh Anna
5/18
Szerkezeti koncepció - építész: Végh Anna

Probléma- és értéktérkép - építész: Végh Anna
6/18
Probléma- és értéktérkép - építész: Végh Anna

 

A település egyik legnagyobb értéke és vonzereje a jó közlekedési kapcsolatok, mely egyben teher is a forgalmasabb utak menti területeken.
Az Ady Endre utca a vasútállomás irányából a forgalmat a városközpont irányába vezeti. Tekintve, hogy az autóbuszállomás a város szívében kapott helyet ezen útszakaszok terhelése folyamatos zaj és porszennyezéssel jár.
A településen továbbá hiányoznak a valódi alközpontok és azok összeköttetései. Az egyik ilyen korlátozó elem az Ady Endre utca és a Kossuth utca kereszteződésében létrejött kereskedelmi dobozok. Az üresen álló területek beépítése a mélyvizes területek jelenléte miatt problémás. A Petőfi Sándor utcán kialakított sétány, az utca mentén megújuló épületállomány és az autóbuszpályaudvar áthelyezése mind azt mutatják, hogy a város nagyobb szerepet kíván adni a vasútállomás területének és azon belül is a Móricz Zsigmond utca vonalának. Jelenleg a Móricz Zsigmond utca nincs olyan állapotban, sem épületállomány, sem kereskedelmi funkciók tekintetében, hogy ezt az igényt teljesíthesse.

A környezetalakítási terv területén a Kossuth utca színvonalas építészeti műemlékekkel, középületekkel és helyi védelem alatt álló épületekkel rendelkezik. Sajnos ezen értékek mellett még inkább feltűnik az elhanyagolt kereskedelmi egységek (Forrás áruház), és a lakóépületek állapota a Németh Ágoston, a Honvéd utca és a Batthyány Lajos utca mentén. A városi tömböket keretesen felújításra javasolt beékelődött, lapostetős társasházak határolják.
Fejlesztési koncepciómban a fő célom a történelmi városközpont szövetében a templomok határolta főutca tengelyén a városközpont átrendezése és városközponti funkciókkal való bővítése és a városias léptékű beépítés megteremtése.


Viszgálatok - építész: Végh Anna
7/18
Viszgálatok - építész: Végh Anna

Funcionális koncepció - építész: Végh Anna
8/18
Funcionális koncepció - építész: Végh AnnaAz évek folyamán a Kossuth utca vonalán impozáns intézménytengelyen jött létre, amelyet a Bocskai utca és a Kossuth Lajos utca kereszteződésében lévő négyszintes társasház szakít meg. A társasház mellett jelenleg egy épületben működik a Dr. Borzsák István Városi Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás és az Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola Monori Tagintézménye.

A rendezési program során a Bocskai utca és a Kossuth Lajos utca kereszteződésében lévő társasház lebontásra kerül, a telkek összevonásra kerülnek. Helyét egy többfunkciós 1797 m2 alapterületű háromszintes vendéglátó, lakó és irodai funkcióval egybekötött kulturális galéria (Innovációs Kulturális Központ) veszi át, melynek keleti szárnyában egy 477 m2 nagyságú kiállítóterem és a zeneiskola új tantermei kapnak helyet. A galéria előtti téren 337 négyzetméteren egy félig fedett előadótér alakítanak ki. Az új beépítéssel a református templom térbeli kapcsolata megújul. Az új épület nyugati szárnyának földszintjén egy 212 négyzetméteres kávéház kap helyet, melynek kültéri része a könyvtár belső udvarával a látogatók számára csak bizonyos időközönként lesz elérhető. A kávéház mellett kialakítanak még egy irodát, mely a könyvtár személyzete számára lesz segítség. A félig nyitott belső udvart a könyvtár és a kávéház közösen használhatja.


Térbeli koncepció - építész: Végh Anna
9/18
Térbeli koncepció - építész: Végh Anna

Meglévő beépítés - építész: Végh Anna
10/18
Meglévő beépítés - építész: Végh Anna

 

A vendéglátó funkció felett egy szinten több iroda és tárgyalóterem található, mely kielégítheti a helyi vállalkozások igényeit. Az irodák felett két szinten 35-120 m2 közötti lakások helyezkednek majd el. Az épületkomplexum két helyen is átjárható lesz, így a gyalogos kapcsolat minden irányból biztosított.

A városi ügyészség a város központjában már régóta épületet keres. Az ügyészség a rendőrség épülete mögötti területen egy kétszintes, 571 m2 alapterületű épületben kap helyet. Így a városi bíróság, a rendőrség és az ügyészség funkciói egy területre koncentrálódnak a városban.

Az autóbuszpályaudvar kihelyezésével egy újabb gyalogos kapcsolat kialakítása valósulhat meg, ami az új főteret köti össze a Városháza épületével. A felszabadult területen az új telekosztást követően 8541 négyzetméteren kétszintes sorházas épületek elhelyezésére alkalmas kisvárosias lakóterületek lesznek kialakítva. A Forrás Áruház helyét egy új, modern kétszintes kereskedelmi központ veszi át.


Környezetátalakítási terv - építész: Végh Anna
11/18
Környezetátalakítási terv - építész: Végh Anna

Metszetek - építész: Végh Anna
12/18
Metszetek - építész: Végh AnnaA piac fontos szereppel bír a város életében, ami egy új, modern épületben, kibővített funkciókkal kerül áthelyezésre az Aldi és Penny marketek helyére az Ady Endre utca és a Kossuth Lajos utca kereszteződésében. A területen így a kereskedelmi funkció megmarad, de a város egy újabb városias térrel és épülettel gazdagodik. A 3200 m2 nagyságú piac elrendezése egy teret alkot, mely a vasút irányából gépkocsival érkezőket fogadja. Az új piac területének átrendezésével a hatalmas parkolófelületek helyét fásított közterületek veszik át.

Az Ady Endre utcán és a Balassa Bálint utca kereszteződésétől kezdődően a Németh Ágoston utcában kétszintes vegyes funkciójú épületek helyeznek el 1157 négyzetméteren. A földszinten üzletek, a második szinten lakások kialakításával.


Területfelhasználás változás - építész: Végh Anna
13/18
Területfelhasználás változás - építész: Végh Anna

Látványterv - építész: Végh Anna
14/18
Látványterv - építész: Végh Anna

 

A könyvtár épületével szemben lévő négyszintes társasház nem képez élhető teret, így a helyére egy háromszintes vegyesfunkciójú 506 m2 alapterületű többszintes társasház jönne létre, földszinten vendéglátó funkcióval. Az új épület kialakítása megadná a lehetőséget a tér többfunkciós kihasználására. Ezzel a megoldással létrejönne egy félig zárt tér a Kiss Ernő utcai társasházak lakói részére, ahol játszóteret, saját parkot alakíthatnak ki és egyidejűleg a Kossuth utca irányába a város is egy újabb köztérrel bővülne. A Dobó István és a József Attila utcában a földszintes leromlott állapotú lakóházak helyét kétszintes társasházak veszik át.

Az új funkciók elhelyezésével új közterületi parkolókat alakítanak ki. A nagyméretű parkolók rontják a városképet és nem valók városközpontba, így az új parkolófelületeket igyekeztem minél rejtettebb területeken létre hozni. Az autóbuszpályaudvar áthelyezésével a Kossuth utca áthaladó forgalma és terheltsége csökkenhet, így célszerűnek láttam új csillapított forgalmú közlekedési felületek kialakítását és ezzel egy új közlekedési tengely megteremtését a Városházától az új művelődési központig. Az új főtér közelében gyalogos zóna alakul ki. A gyalogos kapcsolat javítása érdekében a koncepcióval összhangban a Petőfi Sándor utcában elkezdődött gyalogos sétány bővítését és tovább vezetését javaslom a vasútállomás előtti Gera-park irányába.


Látványterv - építész: Végh Anna
15/18
Látványterv - építész: Végh Anna

Változások - építész: Végh Anna
18/18
Változások - építész: Végh Anna

 

Fontos volt a közlekedési kapcsolat megteremtése az új piac és a Kenderesalja városrész között, melyet az utak összeköttetésével és a csillapított forgalmú közlekedési sáv végig vezetésével biztosítottam. A meglévő úthálózat elemeit nem szüntetem meg, a koncepciómban az utak területe nem változik, nyomvonaluk, összeköttetésük kisebb mértékben módosulhat.

A központi terület átrendezésével, a városrészek felé történő átkötések és szerkezeti kapcsolatok megteremtésével valódi alközpontok jöhetnek létre, melyek gyalogos megközelítése így már minden irányban biztosítva lesz. Az épített és a természeti környezet fejlesztése, átalakítása, az új közösségi funkciók (piac, művelődési központ) elhelyezése, mind a helyi lakosság érdekét szolgálja. Diplomamunkámban fontosnak tartottam azt, hogy egy olyan javaslattal tudjak előállni, melyet az elvégzett vizsgálatok és értékelések alátámasztanak és belátható időn belül megvalósulhatnak.

Végh Anna

 

Vélemények (0)
Új hozzászólás
Helyek/Köztér

SÁRKÁNYOK ÉS DELFINEK PESTEN ÉS BUDÁN // Egy hely + Építészfórum

2021.02.24. 16:10
00:06:00

Az Egy hely és az Építészfórum közös videósorozatának következő részében a budapesti sárkányok és delfinek nyomába eredünk, amelyeket természetesen nem az állatkertben fogunk megtalálni, ám talán nem is kell olyan messzire mennünk a rejtély első megoldásáért. Három sárkány és nyolc delfin bújik Pesten és Budán, amik mellett nap mint nap sétálhatunk el anélkül, hogy ismernénk múltjukat, pedig 150 éves vándorlásuk során az egész város történetét elmesélik nekünk.

Az Egy hely és az Építészfórum közös videósorozatának következő részében a budapesti sárkányok és delfinek nyomába eredünk, amelyeket természetesen nem az állatkertben fogunk megtalálni, ám talán nem is kell olyan messzire mennünk a rejtély első megoldásáért. Három sárkány és nyolc delfin bújik Pesten és Budán, amik mellett nap mint nap sétálhatunk el anélkül, hogy ismernénk múltjukat, pedig 150 éves vándorlásuk során az egész város történetét elmesélik nekünk.

Épületek/Középület

SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM // Egy hely + Építészfórum

2021.01.06. 17:41
00:08:06

Az Egy hely és az Építészfórum közös videósorozatának következő része a budapesti Szépművészeti Múzeum 114 éves épületét mutatja be. Kiváló alkalom, hogy a pandémia miatt zárva tartó múzeum tereit virtuálisan is megcsodálhassuk. Így mikor következőnek ott járunk, olyan részletekre is rácsodálkozhatunk, melyek ezidáig elkerülhették figyelmünket.

Az Egy hely és az Építészfórum közös videósorozatának következő része a budapesti Szépművészeti Múzeum 114 éves épületét mutatja be. Kiváló alkalom, hogy a pandémia miatt zárva tartó múzeum tereit virtuálisan is megcsodálhassuk. Így mikor következőnek ott járunk, olyan részletekre is rácsodálkozhatunk, melyek ezidáig elkerülhették figyelmünket.

Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. További információk