Közélet, hírek

A BÉK tisztújítás után — Szoják Balázs nyílt levele

2008.10.18. 10:08

Cikkinfó

Építészek, alkotók:
Szoják Balázs

Vélemények:
2

Dosszié:

Szoják Balázs reflexiója a választásra.

Tisztelt Kollégák!

Mindenekelőtt ezúton is gratulálok a BÉK tisztújításán megválasztott új vezetőségnek! Munkájukhoz sok sikert, erőt és egészséget kívánok!

Megragadva az alkalmat, a választás második fordulója előtt történt visszalépések indoklásaként az alábbi kérdéseket szeretném tisztázni:

Meggyőződésem, hogy ha egy elnökség felhatalmazást kap a programja alapján a tagságtól a jövőben végzendő munkájára, akkor ott az a cél, hogy feladatukat minél hatékonyan tudják végezni. Ilyen formán egy homogén, belső ellenzéktől mentes elnökség megalakulása a legelőnyösebb, még akkor is, ha ez jelen esetben a lassan elcsépeltté váló fiatalítás visszautasítását jelenti. A most megválasztott vezetőség programja szinte kizárólag az új FUGA Építészeti Központ köré rendeződött, más – esetleges együttműködésre mutató - irányt, tartalmat nem mutatott.

Az alábbiakban összegzem az új központról alkotott véleményünket, mely egyértelművé teszi az ily módon történő közös munka lehetetlenségét.

  1. A BÉK alapvetően érdekvédelmi és nem kulturális szervezet. Nem feladata kulturális létesítmény létrehozása, üzemeltetése. Ehhez sem szakértelme, sem apparátusa nincsen.
  2. A BÉK kulturális céljait az egyéb szakmai és civil szervezetekkel együttműködve, azokat támogatva érheti el.
  3. Az új létesítmény létrehozása a mostani gazdasági és pénzügyi viszonyok között nem lehet aktuális. Költségvetése a BÉK jelenlegi költségvetéséhez és forrásaihoz mérten aránytalan, túlzott kockázatot jelent.
  4. A FUGA Építészeti Központ - bár gondolata nemes - nem ad választ a szakmát gyakorló budapesti építészek napi érdekvédelmi és egzisztenciális problémáira.
  5. A létesítmény finanszírozása és fenntarthatósága jelen állapotában kidolgozatlan. A bérleti viszony túlzott elkötelezettséget jelent a Fővároshoz ill. Kerülethez.
  6. Az új központ létrehozása magában rejti Az Építészek Háza (Ötpacsirta utca) egyébként sem dicsőséges sorsának teljes elbizonytalanodását. A MÉSZ kezelésében lévő épület jelenlegi fő bérlőjének kivonulása ellehetetleníti az épület fenntarthatóságát.

A demokrácia szabályainak megfelelően a többség akarata előtt meghajolva tisztelettel kérjük a régi-új elnökséget, hogy az immár deklarált kisebbség által megfogalmazott aggályokat és igényeket tartsa szem előtt.

Tisztelettel,

Szoják Balázs

Vélemények (2)
Hartmann György Sándor
2008.10.20.
10:35

Kedves Balázs!

Levedre az késztett válaszra, hogy egy tévhitet elosztassak.

Ez, a kamarák (mármint az Építész és a Mérnöki Kamarák) nem érdekvédelmi szervezetek, hanem köztestületek!

Érdekvédelmi szervezetek a szakszervezetek.

A kamarák a „tisztességes szakmagyakorlás” szabályainak megalkotásán és azoknak tagjaitól a maradéktalan számonkérésén keresztül fejthetik ki a sajátos érdekvédelmi tevékenységüket, és nem többet!

Hogy ez sem megy az már egy másik kérdés.

De ez ott kezdődik, ha elolvasod Szaló úrral készített interjút a Magyar Mérnöki Kamara honlapján, megállapíthatod, hogy mind az állami irányítás, mint a kamarák vezetése kutyául meg van elégedve a kamarák működésével.

(Annak ellenére, hogy pl. az Építész Kamara honlapján a mai napon is még a május 15-i állapotú továbbképzés szerepel!)

Ha változtatni akartok, akkor az elsősorban a kamarai törvényen kell jelentős változtatást végbevinni. (Pl. minek kellett eltörölni azt a passzust, hogy 8 év után ismételten lehessen valaki első számú vezető a kamarában).

Továbbá, az hogy ki egy területei kamara elnöke (így a BÉK-é is bakfitty!).

És ha elolvasod a NFGM pályázati kiírását, éppen arra adnak pénz, hogy a területi kamarák összeolvadjanak. (Lehet, hogy pár év múlva 7-8 területei kamara lesz csak?)

Az összes jogosítvány a MÉK-hez van telepítve, a területei kamarák csak regisztrálnak. (Arról nem is beszélve, hogy a MÉK több esetben felülírja a területi kamarák fegyelmi határozatait.)

Az, hogy nem működik a kamara, annak a következő az oka. A kamara működését profikra kellene bízni akik reggeltől estig a kamaráért dolgoznak (és ne tisztségviselőként akarjon valaki éppen Ybl díjat szerezni), a „társadalmi munkások” pedig ellenőrizzék a profik működését.

(Akkor nem fordulhatna elő, hogy a tervpályázati munkabizottság (akinek 8 nap áll rendelkezésre a felszólalásra) átengedjen olyan tervpályázatokat, ahol a megbízó (annak ellenére, hogy kötelező a tervezővel a tervezésre szerződést kötni) azt sem tudja a páláyzat kiírásakor, hogy valójában mit is akar.)

A kamarák úgy alakultak, hogy „tervezői” kamarák voltak. Azóta, hála a kamarai vezetésnek (mind az építész, mind a mérnök kamara) hozzájuk kerültek regisztrálásra mind a felelős műszaki vezetők, mind a műszaki ellenőrök. (És a mérnöki kamara már arról ábrándozik, hogy pénzbírsággal sújtsa azokat, akik nem tagjaik a kamarának! És csak néz meg a MÉK alapszabályát, a két helyen megemlített tagozat neve sem egyezik  a 20 §-ban: - felelős műszaki vezetői tagozat, és építési műszaki ellenőri tagozat, a 74 §-ban: Beruházási és kivitelezési Tagozat. És mindez senki sem veszi észre!) Viszont a kamarák egyáltalán nem tudtak felnőni ahhoz a feladatoz, hogy az összes szakmagyakorló számára megfelelő szakmai előírásokat adjanak. (Mert ehhez a tervezésen túl a teljes építési folyamattal kellene a kamarai vezetésnek tisztába lenni.

Bizonyára olvastad a rendeleteket:

Szeptember 1-től az építész kamarának építésigazgatási szakértőket kellene regisztrálni. (Mert feladat már lenne bőven.) A jogosultsági vizsga követelményeit is tartalmazta a rendelet. Jött a nyár, a kamara elvonul szabadságra, és mint am a mai napig, nincs vizsgaidőpont kihírdetve.

Január 1-től a regisztrált felelős műszaki vezetők és műszaki ellenőrök jogosultsági vizsgával kiadhatnák a közreműködésükkel megvalósított épületre vonatkozó energiatanúsítását. Az erre vonatkozó vizsga időpontja sem került kitűzésre.

És folytathatnám…

Nos, ezeken való változatás volna a lényeges.

Ryhe

elter_istvan
2008.11.02.
10:18

@Hartmann György Sándor:

Hartmann György

részére

 

Tisztelt Kolléga!

 

Örömmel olvastuk 2008. október 20-i írását, amelyet Szoják Balázsnak írt. Bár a levél nem nekünk, de elsősorban rólunk szól.

Örömünk inkább csak az első mondat végéig tartott, mert végre valaki rájött, hogy a kamarák nem érdekvédelmi szervezetek csupán, hanem elsősorban KÖZTESTÜLETEK. Azzal a megállapítással, hogy ennél többet nem kell tenni a kamaráknak, már nem értünk egyet, ismerve az európai országok kamaráinak működését. Alapszabályunk is közel további száz tevékenységet ír elő számunkra.

Levelének többi része azonban inkább elkeserítő, mintsem bármi derűre adna okot.

Olyan fokú tájékozatlanságról vagy figyelmetlenségről tesz tanúbizonyságot, amely igen meglepő.

Vegyük sorra megállapításait:

Szaló úr nyilatkozatához nem tudunk hozzászólni, ez az ő véleménye. Mi viszont nem voltunk, és ma sem vagyunk megelégedve a kamarák működésével, különösen nem „kutyául”, ahogy Ön írja. Ennek oka tényleg a Kamarai Törvény hiányosságaiból adódik, csak éppen az a legkevésbé fontos, hogy az elnök hány évig regnálhat, hányszor választható. Véleményünk az; hogy akárhányszor. De ami a lényeg, ha jó, akkor legyen örökre, ha nem jó, akkor egy évig sem. A továbbképzés naprakész a honlapunkon, napi frissítéssel (megjegyzés, hogy a tartalom első megjelenésének dátuma volt május 15-én).Hogy ki a BÉK elnöke, azt a tagság demokratikus úton eldöntötte. (Nem is akármilyen arányban!)Az NFGM nagyon sok mindenre ír ki pályázatot (és ad pénzt), azt azonban, hogy pár év múlva milyen kamara és hány lesz, azt nem mernénk még jósolni sem.Kérjük, olvassa el a MÉK illetve a területi kamarák alapszabályait, és abból világosan kiderül, mi az országos és a területi kamara hatásköre. A MÉK még soha nem írta felül(?) a területi kamarák etikai határozatait. Ilyen nem létezhet. Van I., II. fokú etikai eljárás, és akinek ez nem tetszik, bírósághoz fordulhat. (Éppen Ön várja el a Kamarától – nagyon helyesen – a „haladéktalan számon kérést”, ennek pedig a demokratikus formáját alkalmazzuk három lépcsőben.Az, hogy a Kamara nem működik, az az Ön magánvéleménye. Tisztségviselői nem hiszem, hogy Ybl-díj várományosaként dolgoznának. Magam is reggeltől estig dolgozom itt minden nap, havi 91000 Forint tiszteletdíjért,- inkább csak megszállottságból. Profik is dolgozhatnának itt természetesen, de akkor – számításaink szerint – a tagdíj mértékének minimum 130000 Forintnak kéne lennie, továbbá minden építész szerződés után, annak kb. 1%-át be kéne fizetnie a beruházónak a Kamarába. (Úgy, ahogy az Spanyolországban van. Ott erős is a kamara!)A Kamara tervpályázatokkal kapcsolatos tevékenységét talán nem kéne ilyen hévvel bírálni. Európában – nemcsak véleményünk szerint – ugyanis nálunk működik a legjobb rendszer. A többi ország is most a mi példánkat fogja követni. (Félreértés ne essék, ez sem tökéletes. Minden jobbító szándékú kritikát szívesen veszünk.)Nyugodt szívvel állíthatom, hogy a Kamara vezetése tisztában van a teljes építési folyamattal. A szakmai előírásokat nem a Kamara adja. Az „Építésigazgatási szakértők” honlapunkon regisztrálva vannak SZÉI jelöléssel. Vizsgázni ebből nem kell a területi kamaráknál a jogosultság megállapításához.Az energiatanúsítvánnyal kapcsolatos vizsgaidőpontok honlapunkon szerepelnek.A MÉK továbbképzése naponta friss adatokat tartalmaz. A május 15-i dátum a szoftver indítás időpontja. Mivel ez félreérthető volt (Ön számára is), és nem nézte meg a záró dátumot (2008. október 20.), ezért most a korábbi dátumot levettük. Ez azonban nem jelenti azt, hogy honlapunk nem naprakész. Ugyanez a helyzet a NÉVJEGYZÉKKEL, ami szintén napi frissítésű és naprakész. (Ott is a szoftver indítás dátuma szerepelt!)  

Ezen túl teljes mértékben igaz, hogy a TAGOZATOK nem egyértelműen szerepeltek a MÉK alapszabályában, amit azonnal kijavítottunk. Köszönjük észrevételét.

Mi azt szeretnénk, hogy ha bármely tagunk hibát talál munkánkban, azt közvetlenül nekünk írja meg először, hogy a hibát korrigálni tudjuk. Ha ezt nem tennénk meg, úgy természetesen bármely fórumon lehet panaszkodni okkal, ok nélkül.

 

Üdvözlettel

 Eltér István MÉK elnöke 

Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

A SZENTENDREI SKANZEN // Egy hely + Építészfórum

2023.06.07. 10:51
9

Az ország második leglátogatottabb közművelődési intézménye Szentendre szabadtéri múzeuma, ahol nem csupán megismerhetjük a "kiállított tárgyakat", de magába a miliőbe élhetjük bele magunkat – egy másik világ részesévé válhatunk látogatása során. A Skanzenben nemrég adták át az Erdély épületegyüttes első épületcsoportját is, melyben Torma Tamás és az Egy hely csapata vezet körbe minket.

Az ország második leglátogatottabb közművelődési intézménye Szentendre szabadtéri múzeuma, ahol nem csupán megismerhetjük a "kiállított tárgyakat", de magába a miliőbe élhetjük bele magunkat – egy másik világ részesévé válhatunk látogatása során. A Skanzenben nemrég adták át az Erdély épületegyüttes első épületcsoportját is, melyben Torma Tamás és az Egy hely csapata vezet körbe minket.

Nézőpontok/Történet

GANZ-MÁVAG KOLÓNIA// Egy hely + Építészfórum

2023.05.23. 15:51
9

24 lépcsőház, 645 munkás lakás és "egy különösen erős hangulat". Az Egy hely csapata ezúttal a józsefvárosi Tisztviselőtelep szélére látogatott el, a 115 éves Ganz kolónia épületeihez.

24 lépcsőház, 645 munkás lakás és "egy különösen erős hangulat". Az Egy hely csapata ezúttal a józsefvárosi Tisztviselőtelep szélére látogatott el, a 115 éves Ganz kolónia épületeihez.

Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. További információk