Közélet, hírek

A BÉK tisztújításához

1/1

Hirdetés
?>
1/1

A BÉK tisztújításához
Közélet, hírek

A BÉK tisztújításához

2008.10.13. 10:43

Nyílt levél a BÉK Jelölő Bizottságához benyújtott jelöléshez - Az elnökségre jelöltek listája - Szoják Balázs levele - Program

Nyílt levél a BÉK Jelölő Bizottságához benyújtott jelöléshez

Tisztelt Kollégák!

Mint az sokunk előtt ismeretes, a BÉK idei jelölését követően többek részéről felmerült annak igénye, hogy az idei választás ne csupán szavazás, hanem választás legyen. Ha egyetlen jelölt indul egy posztért, az nem mozgósítja a választó tagságot, hiszen nincs miből választani. A megújulásnak, a fejlődésnek több az esélye, ha valódi választásra kerül sor.

A BÉK Alapszabálya demokratikus lehetőséget biztosít a Taggyűlésen – a BÉK legfelsőbb szervének keretein belül - a helyszínen történő jelölésre, és választásra. Ha az Alapszabályunk lehetőséget biztosít az ilyen helyzetek kezelésére, akkor ezzel lehet, és kell is élni.

Valóban, a jelölés így az utolsó pillanatban történik, ezt senki nem vitatta és vitatja. Mégis, nyilvánvaló tény, hogy nem lehet konspirációról, vagy a nyilvánosság mellőzéséről szó. Nem ez történik, nem ez a szándék. A javaslat akkor született, amikor kiderült, hogy nincs elég jelölt ahhoz, hogy több poszton meglegyen a valódi választás lehetősége.

Kár volna tagadni, hogy azért merült fel Szoják Balázs és több fiatal építész jelölése a Budapesti Építész Kamara felelős pozícióiba, mert sokan úgy gondolják, hogy a Kamarának, mint szervezetnek is szüksége van a fiatal építészekre, friss gondolatokra, szemléletre. A tények tükrében, be kell látni, hogy a fiatalság bevonása a Kamara tevékenységébe mindeddig illúzió volt. A jelölt személyeket azonban alkalmasnak ítéljük a feladatra.

Egy építész nem rombol, hanem épít. Bízunk abban, hogy a jelöltek közül senki sem gondolja, hogy a Kamarában dolgozó jelenlegi vezetés, a tapasztalattal rendelkező kollégák nélkül lehetséges volna magas színvonalon folytatni a munkát.

Tekintettel a kialakult helyzetre - a Mónus János alelnök úr és Szoják Balázs között folytatott nyílt levelezésre - tudomásunk szerint Szoják Balázs személyes találkozót kezdeményezett Bálint Imre elnök úrral. Az egyeztetés tartalmáról remélhetően még a választás előtt tájékoztatják a Tagságot az interneten keresztül.

Úgy gondoljuk, az internet nyilvánossága lehetőséget biztosít arra, hogy viszonylag rövid időn belül a Tagság is értesüljön a Taggyűlésen jelölendők listájáról.

Csanády Miklós építész
Erő Zoltán építész
Finta Sándor építész
Hatvani Ádám építész
Peschka Alfréd építész
Vadász György DLA Kossuth díjas építész
Varga Péter István építész


Cím: BÉK Jelölő Bizottság
Tárgy: Tisztújítás, javaslat jelölő listára történő felvételre
Dátum: Budapest, 2008. okt. 13.

Tisztelt BÉK Jelölő Bizottság!

A BÉK Alapszabálya „ III. Szervezeti Rend i." pontja értelmében ezúton javasoljuk a Mellékletben felsorolt , a 2008 évi Tisztújító Taggyűlésen jelenlévő építész kollégák jelölő listára történő felvételét.

Üdvözlettel:

Csanády Miklós építész
Erő Zoltán építész
Finta Sándor építész
Hatvani Ádám építész
Peschka Alfréd
Vadász György DLA Kossuth díjas építész
Varga Péter István építész


A javaslatunk alapján az elnökségre jelöltek listája az alábbiak szerint módosul, az általunk javasolt jelöltek neve dőlt betűvel szedve.

Elnökjelöltek (1fő):
Bálint Imre
Szoják Balázs

Alelnök jelöltek (1fő):
Mónus János
Csapó Balázs
Szoják Balázs

Elnökségi tag jelöltek (3fő + 3fő póttag):
Dévényi Tamás
O. Ecker Judit
Pethő László
Schwartzuk Ágnes
Szalay Tihamér
Szász László
Borsay Attila
Csapó Balázs
Dékány Tibor
Herczeg László
Szoják Balázs


BÉK Tisztújítás 2008. október 15.

Minden kolléga figyelmébe!

Tekintettel, hogy a Budapesti Építész Kamra a legnagyobb taglétszámú és illetékességi területét illetően a legintenzívebb közéletű kamara, óhatatlan hogy időről időre felmerül feladatkörének újragondolása ill. pontosítása. Az érdekvédelmi és törvényes feladatok elválasztása a szakmai minősítő, véleményező és művészeti területektől ill. célkitűzésektől nem most fogant és sokat vitatott ügy. Éppen ezért döntő jelentőségű az egyéb szakmai – és társadalmi – szervezetekkel történő hosszú távú, stratégiai együttműködések tisztázása és rögzítése. Mert az így egésszé nemesedő, egymást erősítő és kiegészítő szakmai munka jelentheti csak a megnyugtató megoldást mind a szakmagyakorlás mind a szakmapolitika kérdéseiben a tagság felé. A fiatalítás önmagában nem lehet cél. De a fiatalítással érkező új szemlélet, nyitottság és dinamizmus a meglévő tapasztalattal és tradícióval ötvözve igen.

A program a BÉK mint szakmai érdekvédelmi köztestület működését - a törvényes kötelességein felül - három alapvető témakörre osztja. Ez a témabontás megfeleltethető az általunk tervezett új elnökségi struktúra feladatok szerinti és számon kérhető delegálásának. A program a komplettségre törekszik, ezért egyben hordozza az elismert és folytatni kívánt feladatokat és törekvéseket, ill. az új elemeket és javaslatokat. Ennél fogva senki és semmi ellen nem szól és nem buzdít. A törvényesség eszközeit kihasználva alternatívát ajánl.

Szoják Balázs


BÉK Tisztújítás 2008. október 15.

PROGRAM

Érdekképviselet:
A szakma presztízse

Elismerve a BÉK vezetőségének ezen a területen végzett eddigi erőfeszítéseit és eredményeit, az építészeti hivatás és építészek társadalmi presztízsének növelése, helyreállítása. Hatékonyabb anyagi érdekképviselet. A kamarai tagok eltérő érdekeinek differenciáltabb, egyenrangúbb képviselete. Taglétszámhoz igazodó, arányosabb, erős jogi háttér megteremtése. Az „építész" cím védelme.

Épített környezet, pályázatok

Erőfeszítések a BÉK illetékességi területén az épített környezet színvonalának javításáért. Határozottabb és eredményesebb szakmai részvétel és érdekképviselet építésügyi ill. építésfelügyeleti eljárásokban. Önkormányzati E-ügyintézés, engedélyeztetés jogi/építészeti E-hátterének előkészítése. Szorosabb együttműködés meghatározó beruházókkal és fejlesztőkkel a szakmaiság céljával. Pályáztatási rendszer (közbeszerzési eljárások, PPP.) újragondolása, szigorúbb felügyelete

Kamarai struktúra, szervezet

Hosszútávon egyszerűbb és központosabb (regionális) országos kamarai struktúra. Nagyobb átjárás. (Területi Kamarák - BÉK). Professzionális elnökség. Elnöki megbízatás (főállás) időtartama alatt irodai tevékenység felfüggesztése. Konkrét feladatokkal delegált, számon kérhető elnökség. (Érdekképviselet –Kommunikáció - Jövőkép)

Kommunikáció:
Kommunikáció

A BÉK a tagság felé ill. a szakma a társadalom felé történő kommunikációjának intenzív, professzionális működtetése. A társadalmi figyelem és érdeklődés tudatos élénkítése. Kommunikációs stratégia. Nagyobb és folyamatos szakmai nyilvánosság. Kommunikációért – mint önálló feladatkörért - felelős elnökségi tag.

FÚGA Építészeti Központ

A tervezett új létesítmény létjogosultságának felülvizsgálata program, finanszírozás, jogszerűség és fenntarthatósági szempontból. Felelősséggel gondolkodás az Építészek Háza Ötpacsirta utcai épületének sorsáról.

Szakmai együttműködés

A szakmai és érintett társadalmi szervezetekkel elégtelen és szabályozatlan együttműködés élénkítése. Az együttműködés alapelveinek és céljának tisztázása és rögzítése. Hosszú távú szakmapolitikai szövetség. (MÉK, BÉK, MÉSZ, KÉK, ÉTE, MUT, FÖK, MMK stb.) Nyilvános szerződések.

Szakmapolitika

Új szakmapolitikai irányelvek kialakításában (MÉSZ) való progresszív szerepvállalás folytatása. Nemzetközi kapcsolatok erősítése.

Jövőkép

Fiatal építészek

Fiatalabb generációk szerepvállalásának növelése a szakmai szervezetekben és a döntéshozatalban. Esetleges bizottsági szintű alkalmazotti (ifjúsági) tagozat, érdekképviselet létrehozása. (Tagdíjreform.)

Továbbképzés

Kreditpontos továbbképzési rendszer tanulságai. Tudás és értékalapú szervezés és értékelés.

Energiatudatosság kamarai szinten

A BÉK szerepvállalása a jövő építészetét meghatározó energiatudatos és gazdaságos építés és fenntarthatóság szempontjainak integrálásában az engedélyezési eljárásokban és pályázatokban.

Tagdíjreform

Tagdíjreform. Alap tagdíjon felül több (igazságosabb) tagdíjsáv kialakítása (az igénybevett szolgáltatások alapján és/vagy bevétellel arányosan).

BÉK Alapszabály

Új szakmai igények és törvényszerűségek alapján BÉK Alapszabály módosítása, aktualizálása. (BÉK Alapszabály 9.1.)

Budapest, 2008. október 13.

Vélemények (0)
Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

Szenes-ház // Egy hely + Építészfórum

2023.08.30. 14:19
5:54

Az Egy hely csapata ezúttal a Keleti pályaudvar közelségében található, 1906-ban, szecessziós stílusban épült Szenes-házat mutatja be. Az impozáns külsejű ház legcsodálatosabb részletei a gangos belső terében tárulnak fel, melyet színes griffmadár-, pillangó- és különféle virágmotívumok díszítenek.

Az Egy hely csapata ezúttal a Keleti pályaudvar közelségében található, 1906-ban, szecessziós stílusban épült Szenes-házat mutatja be. Az impozáns külsejű ház legcsodálatosabb részletei a gangos belső terében tárulnak fel, melyet színes griffmadár-, pillangó- és különféle virágmotívumok díszítenek.

Nézőpontok/Történet

A Margitsziget fái // Építészfórum + Egy hely

2023.08.20. 18:53
9:32

Néhány héttel ezelőtt a Margitsziget épített történetét mutatta be az Egy hely csapata, most pedig a parkosított zöld sziget nevezetes fáival ismerkedhetnek meg a nézők. A videóban többek között arra is fény derül, hogy hány éves és mi a története a méltán népszerű Margitsziget legidősebb fájának.

Néhány héttel ezelőtt a Margitsziget épített történetét mutatta be az Egy hely csapata, most pedig a parkosított zöld sziget nevezetes fáival ismerkedhetnek meg a nézők. A videóban többek között arra is fény derül, hogy hány éves és mi a története a méltán népszerű Margitsziget legidősebb fájának.

Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. További információk