építészet : környezet : innováció

A Gomba hasznosítása

Megvételben részesült 62. sorszámú pályamű: Vadász és Társai Építész Kft.; tervezők: Vadász Bence, Balogh Attila András, Zólyomi Zoltán Balázs

Megvételben részesült 62. sorszámú pályamű
szerző: Vadász és Társai Építész Kft.
tervezők: Vadász Bence, Balogh Attila András, Zólyomi Zoltán Balázs
szakági tervezők: Dávid Ágnes, Zöld Béla, Balogh Lajos
munkatárs: Frei Tamás

 

Gomba - Vadász és Társai
Gomba - Vadász és Társai
Gomba - Vadász és Társai
Gomba - Vadász és Társai
Gomba - Vadász és Társai
Gomba - Vadász és Társai
Gomba - Vadász és Társai
Gomba - Vadász és Társai
Gomba - Vadász és Társai
 

 

 


Részletes bírálat
A körtér Ny-i térfalát adó Vadász-Preisich házak homorú térfalának csaknem a gyújtópontjában helyezkedik el a Gomba koncentrikus körformát mutató épülete. Erre a téri konstrukcióra kísérel meg mai választ fogalmazni a pályamű alkotója azzal, hogy a homorú térfal érintőjére merőleges sugár irányában lineárisan megfogalmazott tömeget emel a gombára. A javasolt hozzáépítés és az eredeti, védett épület egymáshoz viszonyított arányai alig elfogadható mértékben változtatják meg a Gomba arculatát és a tér karakterét.

 

Félreérti a pályázó a Gomba eredeti tér-nyílás viszonyának arányát is. A javasolt újrafogalmazás eredményeként 6 db egyenlő körcikk jönne létre, ahol a 3 tömeg és a 3 nyílás azonos ívhosszúságú; elveszítve azt a feszültséget, amely annyira jellemzi a ma még meglévő épületet. A Bíráló Bizottság a kiírásban is érzékeltette, hogy a Gomba épületét egy dinamikus tömegként értelmezi, amelynek hatását éppen a fentiekben részletezett homlokzati viszonyok határoznak meg. A pályázó egyértelműen statikus egységként értelmezi a gombát, amelyre – általa dinamikusnak vélt – felépítményt tervez, melyet – véleményünk szerint helyesen – agresszív beavatkozásként értékel. A ráépítés 5 db fedett, de nyitott hasábot jelent, melyek homlokzatát befüggesztett színes mobil homlokzati panelek képezik. A létrejövő belső terek nem fűthetők, télen lokális fűtésről kell a fogyasztóterekben gondoskodni.

A pályaműben javasolt „ráépítés” a védett épület karakterének a megsemmisülését jelenti, aránytalan és idegen a tér jellegétől is. A történeti épület homlokzatainak szabad kezelése sem támogatható. Azzal, hogy szintmagas keskeny nyílások és megnyitott üvegfelületek váltakoznak, sokkal inkább egy mai minimalista épületté változtatja a terv a Gombát, mintsem megőrizné eredeti modernista jellemzői.

A műelírás utal az épületnek a metróval való kapcsolatára, ennek mikéntjére a tervek nem tesznek javaslatot. A Gomba környezetében a tér-szigetet homogén, steril felületként képzeli el, amely nem része, csak környezete az épületnek.

A Gomba elegáns összhangban van a mögötte lévő homorú térhatárral és nem jelent drasztikus vizuális akcentust a körtér egészében. A tervben javasolt beavatkozás nem csupán a Gomba karakterének megőrzését teszi lehetetlenné, hanem a tér egységét is veszélyezteti azzal, hogy a homorú térfalról, az előtte lévő lineáris és vertikális elemre helyezi át a súlypontot, ami a Gellért tér irányából disszonáns elemként tárulna fel.

A terv erőssége, hogy a terület nagy részét kereskedelmi jellegű hasznosításra szánja, azonban ilyen nagy területet (~ 1.000 m2 ) ilyen áron, 100%-os kihasználtsággal kalkulálni nem reális. Megtérülési számítása szakmai tévedés.

5 vélemény | vélemény írásához jelentkezzen be »