Épülettervek/Középület

A kaszárnyától az otthontéren át a kertig

1/27

Nagykanizsa, Piarista Oktatási Központ fejlesztése - terv: dmb műterem

?>
Nagykanizsa, Piarista Oktatási Központ fejlesztése - terv: dmb műterem
?>
Nagykanizsa, Piarista Oktatási Központ fejlesztése - terv: dmb műterem
?>
Nagykanizsa, Piarista Oktatási Központ fejlesztése - terv: dmb műterem
?>
Nagykanizsa, Piarista Oktatási Központ fejlesztése - terv: dmb műterem
?>
Nagykanizsa, Piarista Oktatási Központ fejlesztése - terv: dmb műterem
?>
Nagykanizsa, Piarista Oktatási Központ fejlesztése - terv: dmb műterem
?>
Nagykanizsa, Piarista Oktatási Központ fejlesztése - terv: dmb műterem
?>
Nagykanizsa, Piarista Oktatási Központ fejlesztése - terv: dmb műterem
?>
Nagykanizsa, Piarista Oktatási Központ fejlesztése - terv: dmb műterem
?>
Nagykanizsa, Piarista Oktatási Központ fejlesztése - terv: dmb műterem
?>
Nagykanizsa, Piarista Oktatási Központ fejlesztése - terv: dmb műterem
?>
Nagykanizsa, Piarista Oktatási Központ fejlesztése - terv: dmb műterem
?>
Nagykanizsa, Piarista Oktatási Központ fejlesztése - terv: dmb műterem
?>
Nagykanizsa, Piarista Oktatási Központ fejlesztése - terv: dmb műterem
?>
Nagykanizsa, Piarista Oktatási Központ fejlesztése - terv: dmb műterem
?>
Nagykanizsa, Piarista Oktatási Központ fejlesztése - terv: dmb műterem
?>
Nagykanizsa, Piarista Oktatási Központ fejlesztése - terv: dmb műterem
?>
Nagykanizsa, Piarista Oktatási Központ fejlesztése - terv: dmb műterem
?>
Nagykanizsa, Piarista Oktatási Központ fejlesztése - terv: dmb műterem
?>
Nagykanizsa, Piarista Oktatási Központ fejlesztése - terv: dmb műterem
?>
Nagykanizsa, Piarista Oktatási Központ fejlesztése - terv: dmb műterem
?>
Nagykanizsa, Piarista Oktatási Központ fejlesztése - terv: dmb műterem
?>
Nagykanizsa, Piarista Oktatási Központ fejlesztése - terv: dmb műterem
?>
Nagykanizsa, Piarista Oktatási Központ fejlesztése - terv: dmb műterem
?>
Nagykanizsa, Piarista Oktatási Központ fejlesztése - terv: dmb műterem
?>
Nagykanizsa, Piarista Oktatási Központ fejlesztése - terv: dmb műterem
?>
Nagykanizsa, Piarista Oktatási Központ fejlesztése - terv: dmb műterem
1/27

Nagykanizsa, Piarista Oktatási Központ fejlesztése - terv: dmb műterem

A kaszárnyától az otthontéren át a kertig
Épülettervek/Középület

A kaszárnyától az otthontéren át a kertig

2019.10.14. 07:29

Projektinfó

Szerzők:
Somogyi Krisztina

Földrajzi hely:
Nagykanizsa

Építészek, alkotók:
Nagy Márton, Falvai Balázs, Török Dávid, Táncos Tibor, dmb műterem

Címkék:
oktatás

Nagykanizsa, Piarista Oktatási Központ fejlesztése

Tervezés éve:
2018

Stáblista

Építész vezető tervező: Nagy Márton, Falvai Balázs, Török Dávid, Táncos Tibor, dmb műterem 
Építész tervező: Erdős Imre, Fekete Tünde, Györgyi Ábel, Ónodi Bettina, Riczu Csaba, Tánczos Anna, Tóth Barbara
Tájépítészet: Gyüre Borbála
Szerkezettervező: Kenese István 

Dosszié:

Nagykanizsán a Piarista Oktatási Központ fejlesztése új tornateremmel, étkezővel, aulával és a meglévő terek újraértelmezésével közösségi tervezésben készül a dmb műterem irányítása mellett. 

A  piaristák 300 éve működtetnek iskolákat Magyarországon. Az elmúlt évtizedben a renden belül a pedagógiai innováció eredményeit a Piarista tér 2.0. címmel összegezték, ami egyben szellemi keretet teremt az iskolák építészeti (át)alakítására is. Az országban 8 különböző helyszínen történő fejlesztések során Golda János rendi főépítész vezetésével újfajta térbeli tervezési módszerrel kísérleteznek az építészek. Az a szándék, hogy a helyi közösségek és hálózatok megszólításával aktív gondolkodásra késztessenek minden érintettet: szerzetest, tanulót, tanárt, szülőt, öregdiákot, szomszédot, érdeklődőt. A komplex szemléletű iskolafejlesztéssel a folyamatos szellemi fejlődés és az elfogadás otthonos új térformáit keresik a piaristák mindenfajta testi, mentális, szociális vagy érzelmi szegénység legyőzésére. Nagykanizsán a meglévő iskola komplex átértelmezése és átformálása alapos előkészítés és közösségi tervezés eredményeképpen indulhat meg. A terveket a dmb műterem készítette, az elképzelést Török Dávid mutatja be.

Nagykanizsa, Piarista Oktatási Központ fejlesztése - terv: dmb műterem
4/27
Nagykanizsa, Piarista Oktatási Központ fejlesztése - terv: dmb műterem

„A "kegyes atyák" nagykanizsai története sajátosan összefonódott a város laktanyáinak történetével. A piarista szerzetesek 1765-ös letelepedése óta a jelenlegi Sugár úti intézmény - az egykori Frigyes laktanya -  a harmadik kaszárnya, amit iskolává, szerzetesi otthonná alakítottak a piarista atyák. Az 1923 októberi beköltözés óta a tervezés alatt álló fejlesztések a legnagyobb egybefüggő átalakítást jelentik a campus életében. Korábban felújításra került a leánykollégium, a rendház és az általános iskola, valamint 2016-ban új óvodaszárnnyal bővült az együttes, azonban az intézmény egészét érintő oktatási és infrastrukturális fejlesztésekre korábban nem nyílt lehetőség. Éppen ezért a 2018-2020 között tervezett fejlesztések a megújulás lehetősége mellett komoly felelősséget is jelentenek a projektben résztvevők számára.

Nagykanizsa, Piarista Oktatási Központ fejlesztése - terv: dmb műterem
7/27
Nagykanizsa, Piarista Oktatási Központ fejlesztése - terv: dmb műterem

A már említett katonai örökség - mely erősen meghatározza a terület építészeti arculatát - és a jövőbe tekintő fejlesztési tervek egészen különösen inspirálják egymást. Ahogyan az oktatás fejlesztése során elkerülhetetlen szembenézni a 400 éves piarista hagyománnyal, éppúgy az infrastrukturális fejlesztések sem képzelhetők el az épített örökséggel történő számadás nélkül. A jövő lehetőségeit fürkésző tervek mellett a visszatekintés, számvetés kulcsfontosságú a kanizsai fejlesztések esetében. Jan Assmann megfogalmazásában "az emlékezés nem egyszerűen a múltat rekonstruálja, hanem a jelen és a jövő tapasztalását is szervezi". (1) A kanizsai tervezési folyamat során a jövő lehetőségeinek keresésével egyidőben folyik a múlt újraértelmezése.

Nagykanizsa, Piarista Oktatási Központ fejlesztése - terv: dmb műterem
10/27
Nagykanizsa, Piarista Oktatási Központ fejlesztése - terv: dmb műterem

Egy folyamat részei vagyunk. Mi, építészek, a kanizsai iskola tanárai és diákjai, a piarista tartomány vezetősége. A piarista rend nem egyszerűen egy iskola bővítésével bízott meg minket. Felismerve az épített örökség fejlesztésében rejlő lehetőségeket, a tervezési folyamattal egyidőben az iskola pedagógiai programjának megújítását is célként állította. A tanári karral és a szerzetes atyákkal közösen kezdtük formálni mind az oktatásról alkotott elképzeléseinket, mind a bővítéssel érintett épületeket. Alejandro Aravena munkái kapcsán a "közösségi tervezés", a jövőbeli felhasználók bevonásával történő koncepcióalkotás fontosságát hangsúlyozza. Véleménye szerint a közösséggel folytatott párbeszéd során "sohasem a megoldás, csupán a  megfelelő kérdés megtalálása a cél".  (2) Valóban. A közös munka eredményét sohasem az egyedi megoldásokban részletekben kell keresni. Legfontosabb feladata az építésre kijelölt terület, valamint a meglévő, védett épületek bővítésével kapcsolatos helyes kérdés megfogalmazása volt.

Nagykanizsa, Piarista Oktatási Központ fejlesztése - terv: dmb műterem
15/27
Nagykanizsa, Piarista Oktatási Központ fejlesztése - terv: dmb műterem

Az elmúlt egy év története a vágyak, az épített örökség és a jelen lehetőségei közötti egyensúly megtalálásával telt. A kortárs iskolaépítési trendek áramló tereinek ideálját kellett összeegyeztetni a gimnázium poroszos, folyosós-cellás főépületének adottságaival. A kezdeti - mindent átformáló - bővítési hangok szép lassan elhalkultak, a hangsúly a meglévő közlekedők, tantermek megfelelő belső elrendezésének, hangulatának, anyaghasználatának megtalálása irányába tevődött át. Ami messziről nézve veszteségnek tűnik, az közelebbről valójában erény, mert így az épített örökség értékei, a világos, tágas közösségi terek, tiszta átlátható közlekedési rendszer továbbélnek a jövő nemzedéke számára is, míg a belső áthangolódás lehetőséget teremt a jelen vágyainak, a tanterem mint otthontér, ha tetszik, második nappali gondolatának befogadására.

Nagykanizsa, Piarista Oktatási Központ fejlesztése - terv: dmb műterem
19/27
Nagykanizsa, Piarista Oktatási Központ fejlesztése - terv: dmb műterem

Az újonnan épülő tornaterem és étterem esetében a tendencia igen hasonló: egy új közösségi centrumot magába foglaló központi épülettömeg víziója helyett a hangsúly a kaszárnyaegyüttes pavilonos elrendezéséből adódó legnagyobb érték, az együttest átszövő zöldfelületek, udvarterek újrafelfedezése irányába tolódott el. Az enyhén lejtős terep támfalai közé ékelődő félig földbe süllyesztett tömegek kezdeti koncepcióját felváltotta a meglévő fák, a növényzet iránti aggodalom. A közel egy éves egyeztetési időszak végére már nem egy központi épület helyét kerestük, hanem olyan kisebb léptékű pavilonszerű épülettömegek elhelyezését, amelyek képesek a történeti épülettömegek között kicsit megbújva, a központi kert jelenlétét erősíteni, használati értékét növelni, a meglévő növényzetet megőrizni.

Nagykanizsa, Piarista Oktatási Központ fejlesztése - terv: dmb műterem
17/27
Nagykanizsa, Piarista Oktatási Központ fejlesztése - terv: dmb műterem

Központi épület helyett udvart terveztünk. Ha tetszik "piarista tér" helyett "piarista kertet". A megfogalmazás persze túlzó, hiszen elsődleges feladatunk mégiscsak az új épületrészek elhelyezése volt, de az idea szem előtt tartása minden helyzetben igen fontos támpontot jelent. Hiszen mi lehetne a mai világban otthonosabb a helyét kereső ember, diák számára, mint egy kert, ahol a tanulás nem kötelesség, hanem az élet természetes része? A kert mindig a béke és a csönd szigete. (3) Míg az építmények az emberi kreativitás, alkotás tanúi, addig a kert sohasem pusztán emberi kéz alkotása. Nemcsak a kereszténységben, keleti  civilációkban is "szakrális tér, az Úr létezésének helye és egyben bizonyítéka is." (4) Az egész tervezési folyamat szempontjából döntő jelentőségű, hogy saját erőfeszítéseink mellett tudjunk teret engedni a gondviselés teremtő erejének.

Nagykanizsa, Piarista Oktatási Központ fejlesztése - terv: dmb műterem
21/27
Nagykanizsa, Piarista Oktatási Központ fejlesztése - terv: dmb műterem

A tervezés jelenlegi fázisában az új épületrészek telepítése során az udvarral való kapcsolat, a központi kert határainak biztosítása a legfontosabb építészeti feladat. Komoly kihívás ez, hiszen a meglévő épületek léptékéhez képest az új épületrészek jelentős mérettel bírnak: a tornaterem az intézmény legnagyobb fűtött gyülekezési helye lesz, az étterem - a mindennapos étkeztetés mellett - szintén nagylétszámú közösségi életnek kell, hogy helyet biztosítson. Míg a két új közösségi funkció déli irányból keretezi az enyhén süllyesztett központi udvart, addig a gimnázium épület új pinceszinti aulája keleti irányból zárja le azt. Így a legjelentősebb közösségi funkciókat: a torna- és rendezvénytermet, az étkezőt, és a gimnázium új auláját a központi kert gyűjti maga köré.

Nagykanizsa, Piarista Oktatási Központ fejlesztése - terv: dmb műterem
22/27
Nagykanizsa, Piarista Oktatási Központ fejlesztése - terv: dmb műterem

Bár az oktatás irányából közelítve jelentéktelen részletnek látszik, a zöldbe ágyazott iskola gondolata miatt nagy jelentősége van a tornaterem és az étkező funkciókat összefogó terepszint alatti mélygarázsnak. Ez a pinceszinti parkoló teremti meg ugyanis annak lehetőségét, hogy a campus területén a gépjármű forgalom teljesen megszüntethető legyen. Az udvar burjánzó növényzetét ma aszfaltozott utak szabdalják, a kert képét parkoló autók látványa csúfítja. A mélygarázs visszaadja azokat a területeket a természetnek, amelyek ma kopott aszfaltburkolatukkal a gépjárművek mozgását biztosítják.

Nagykanizsa, Piarista Oktatási Központ fejlesztése - terv: dmb műterem
27/27
Nagykanizsa, Piarista Oktatási Központ fejlesztése - terv: dmb műterem

Szerencsésnek mondhatjuk magunkat, hogy volt idő, fogékonyság a tervek közös alakítására, együttgondolkozásra, mind a rendi vezetéssel, mind a helyi  oktatókkal és diákokkal.  A közösségi tervezés alkalmai lehetőséget teremtettek egymás gondolatainak megismerésére, a koncepció kiérlelésére. Reméljük, hogy a kialakult tervek örömet jelentenek majd minden felhasználó számára!

 Török Dávid DLA

 

(1)    vö.: Jan Assmann: A kulturális emlékezet, users.atw.hu/elteszociologia/uploaded/files/90.d

(2)    https://www.ted.com/talks/alejandro_aravena_my_architectural_philosophy_bring_the_community_into_the_process/up-next

(3)    vö.: Rob Aben, Saskia de Wit: The Enclosed Garden, Publisher, 1999., ISBN90-6450-349-4, 10.o.

(4)    Géczi János: A tudás forrása: A kert, Magyar pedagógia 99.évf.3.szám (1999) 233.o.

 

Szerk: Somogyi Krisztina

Vélemények (0)
Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

ÁLLATSZOBROK // Egy hely + Építészfórum

2022.01.26. 13:30
00:07:33

A gyerekek nagy örömére az országban számos állatot ábrázoló alkotás található, melyek gyakran kvalitásosak ugyan, mégis kevésbé művészi kivitelükről, mint inkább cukiságukról ismertek. Az Egy hely mai részében több kedves állatszoborral ismerkedhetünk meg. 

A gyerekek nagy örömére az országban számos állatot ábrázoló alkotás található, melyek gyakran kvalitásosak ugyan, mégis kevésbé művészi kivitelükről, mint inkább cukiságukról ismertek. Az Egy hely mai részében több kedves állatszoborral ismerkedhetünk meg. 

Nézőpontok/Történet

SZABADSÁG HÍD // Egy hely + Építészfórum

2022.01.26. 13:27
00:07:16

Az eredetileg Ferenc József nevét viselő építmény a Főváros legrövidebb hídja, ám annál látványosabb. Az Egy hely mai részében az 1896-ban épült Szabadság híd izgalmas történetével ismerkedhetünk meg.

Az eredetileg Ferenc József nevét viselő építmény a Főváros legrövidebb hídja, ám annál látványosabb. Az Egy hely mai részében az 1896-ban épült Szabadság híd izgalmas történetével ismerkedhetünk meg.

Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. További információk