Épületek/Középület

A kettévágott MAG-ház

1/41

MAG-HÁZ, Debrecen - Vezető tervezők: Kovács Péter, Lengyel István

?>
MAG-HÁZ, Debrecen - Vezető tervezők: Kovács Péter, Lengyel István
?>
MAG-HÁZ, Debrecen - Vezető tervezők: Kovács Péter, Lengyel István
?>
MAG-HÁZ, Debrecen - Vezető tervezők: Kovács Péter, Lengyel István
?>
MAG-HÁZ, Debrecen - Vezető tervezők: Kovács Péter, Lengyel István Fotó: Bujnovszky Tamás
?>
MAG-HÁZ, Debrecen - Vezető tervezők: Kovács Péter, Lengyel István Fotó: Bujnovszky Tamás
?>
MAG-HÁZ, Debrecen - Vezető tervezők: Kovács Péter, Lengyel István Fotó: Bujnovszky Tamás
?>
MAG-HÁZ, Debrecen - Vezető tervezők: Kovács Péter, Lengyel István Fotó: Bujnovszky Tamás
?>
MAG-HÁZ, Debrecen - Vezető tervezők: Kovács Péter, Lengyel István Fotó: Bujnovszky Tamás
?>
MAG-HÁZ, Debrecen - Vezető tervezők: Kovács Péter, Lengyel István Fotó: Bujnovszky Tamás
?>
MAG-HÁZ, Debrecen - Vezető tervezők: Kovács Péter, Lengyel István Fotó: Bujnovszky Tamás
?>
MAG-HÁZ, Debrecen - Vezető tervezők: Kovács Péter, Lengyel István Fotó: Bujnovszky Tamás
?>
MAG-HÁZ, Debrecen - Vezető tervezők: Kovács Péter, Lengyel István Fotó: Bujnovszky Tamás
?>
MAG-HÁZ, Debrecen - Vezető tervezők: Kovács Péter, Lengyel István Fotó: Bujnovszky Tamás
?>
MAG-HÁZ, Debrecen - Vezető tervezők: Kovács Péter, Lengyel István Fotó: Bujnovszky Tamás
?>
MAG-HÁZ, Debrecen - Vezető tervezők: Kovács Péter, Lengyel István Fotó: Bujnovszky Tamás
?>
MAG-HÁZ, Debrecen - Vezető tervezők: Kovács Péter, Lengyel István Fotó: Bujnovszky Tamás
?>
MAG-HÁZ, Debrecen - Vezető tervezők: Kovács Péter, Lengyel István Fotó: Bujnovszky Tamás
?>
MAG-HÁZ, Debrecen - Vezető tervezők: Kovács Péter, Lengyel István Fotó: Bujnovszky Tamás
?>
MAG-HÁZ, Debrecen - Vezető tervezők: Kovács Péter, Lengyel István Fotó: Bujnovszky Tamás
?>
MAG-HÁZ, Debrecen - Vezető tervezők: Kovács Péter, Lengyel István Fotó: Bujnovszky Tamás
?>
MAG-HÁZ, Debrecen - Vezető tervezők: Kovács Péter, Lengyel István Fotó: Bujnovszky Tamás
?>
MAG-HÁZ, Debrecen - Vezető tervezők: Kovács Péter, Lengyel István Fotó: Bujnovszky Tamás
?>
MAG-HÁZ, Debrecen - Vezető tervezők: Kovács Péter, Lengyel István Fotó: Bujnovszky Tamás
?>
MAG-HÁZ, Debrecen - Vezető tervezők: Kovács Péter, Lengyel István Fotó: Bujnovszky Tamás
?>
MAG-HÁZ, Debrecen - Vezető tervezők: Kovács Péter, Lengyel István Fotó: Bujnovszky Tamás
?>
MAG-HÁZ, Debrecen - Vezető tervezők: Kovács Péter, Lengyel István Fotó: Bujnovszky Tamás
?>
MAG-HÁZ, Debrecen - Vezető tervezők: Kovács Péter, Lengyel István Fotó: Bujnovszky Tamás
?>
MAG-HÁZ, Debrecen - Vezető tervezők: Kovács Péter, Lengyel István Fotó: Bujnovszky Tamás
?>
MAG-HÁZ, Debrecen - Vezető tervezők: Kovács Péter, Lengyel István Fotó: Bujnovszky Tamás
?>
MAG-HÁZ, Debrecen - Vezető tervezők: Kovács Péter, Lengyel István Fotó: Bujnovszky Tamás
?>
MAG-HÁZ, Debrecen - Vezető tervezők: Kovács Péter, Lengyel István Fotó: Bujnovszky Tamás
?>
MAG-HÁZ, Debrecen - Vezető tervezők: Kovács Péter, Lengyel István Fotó: Bujnovszky Tamás
?>
MAG-HÁZ, Debrecen - Vezető tervezők: Kovács Péter, Lengyel István Fotó: Bujnovszky Tamás
?>
MAG-HÁZ, Debrecen - Vezető tervezők: Kovács Péter, Lengyel István Fotó: Bujnovszky Tamás
?>
MAG-HÁZ, Debrecen - Vezető tervezők: Kovács Péter, Lengyel István Fotó: Bujnovszky Tamás
?>
MAG-HÁZ, Debrecen - Vezető tervezők: Kovács Péter, Lengyel István Fotó: Bujnovszky Tamás
?>
MAG-HÁZ, Debrecen - Vezető tervezők: Kovács Péter, Lengyel István Fotó: Bujnovszky Tamás
?>
MAG-HÁZ, Debrecen - Vezető tervezők: Kovács Péter, Lengyel István Fotó: Bujnovszky Tamás
?>
MAG-HÁZ, Debrecen - Vezető tervezők: Kovács Péter, Lengyel István Fotó: Bujnovszky Tamás
?>
MAG-HÁZ, Debrecen - Vezető tervezők: Kovács Péter, Lengyel István Fotó: Bujnovszky Tamás
?>
1/41

MAG-HÁZ, Debrecen - Vezető tervezők: Kovács Péter, Lengyel István

A kettévágott MAG-ház
Épületek/Középület

A kettévágott MAG-ház

2012.05.24. 21:06
MÉD

A Debreceni Egyetem Interregionális Műszaki-Agrár Szaktanácsadási Központjának (Mag-ház) tervezésére 2006-ban kapott Kovács Péter DLA és Lengyel István megbízást. 2008-ra elkészültek az engedélyezési tervek, amelyekben a projekt megvalósítását két ütemre kellett bontani, és 2011-re átadták a kettévágott MAG-ház egyik felét. S bár a második ütem megvalósulása bizonytalan, a kész épület kvalitásait ez nem érinti, amit Bujnovszky Tamás képei is igazolnak.

1868-ban nyitotta meg kapuit a Debreceni Országos Felsőbb Gazdasági Tanintézet a Debrecen melletti Pallagon, majd 1906-ban ugyanitt létrejött a Debreceni Gazdasági Akadémia. Az I. világháború kezdetétől 1920-ig szünetelt az oktatás, később 1945-ben a Földművelésügyi Minisztérium átszervezte a magyar agrároktatást. 1953-ban Mezőgazdasági Akadémia, 1962-ben Debreceni Agrártudományi Főiskola, 1970-ben Debreceni Agrártudományi Egyetem lett az intézmény neve. 2000-től a Debreceni Egyetem Agrártudományi Centruma.

Az intézmény (DEATC) történetének főbb állomásai az adott kor építészeti gondolkodásához is kapcsolódnak. Debrecenben, a Böszörményi úton, az Agrárcentrum területén az 1940-es évek elején felépült mezőgazdasági középiskola épületében 1953-ban szerveződött újjá az agrár felsőoktatás mezőgazdasági akadémiaként. 1962-64-ben Mikolás Tibor építész tervei alapján elkészül a főépület déli oldalán az új aula és oktatási szárny, majd a kollégium és a színház épületegyüttese. Később tanári lakások, tornacsarnok és egyéb fejlesztések készültek el.

2000-től az oktatásban rejlő új lehetőségek évtizedes fejlődési korszakot eredményeztek. Ebben az időszakban több épület tervezésében vettünk részt. 2000-ben PHARE-os támogatással elkészült a tornacsarnokkal szemben a Szaktanácsadó Centrum épülete, a „Fényház". A 2001-ben kiírt tervpályázat eredményeképpen épült fel a Táj- és Vidékfejlesztési Központ.

Ezek után újabb megbízást nyertünk el 2006-ban az Interregionális Műszaki-Agrár Szaktanácsadási Központ épületére. Az U-alakú épület több áttervezést élt át nyugati felének felépítéséig. A 2006-ban elkészült építési engedélyezési tervben a földszinten oktatási helyiségeket, előadókat, szemináriumi termeket, irodákat, az emeletein szállásfunkciókat terveztünk. Az épület nyugati szárnyában a Továbbképzési Központot, a keleti oldalán a nappali tagozatos hallgatók szálláshelyeit alakítottuk ki.

A DEATC döntése alapján az – EU pályázati lehetőségei miatt – 2008-ban elkészült az épület módosított engedélyezési terve, mely szerint a ház két ütemben valósulna meg. A „kettévágott ház" nyugati szaktanácsadási oldala az előcsarnokkal I. ütemként, míg a keleti oldali kollégium II. ütemként készülne el. A II. ütem megvalósítása már ekkor bizonytalannak tűnt. A kisebb programmal a tervezés újrakezdésére nem volt lehetőség, ezért maradt a kettévágott ház I. üteme, amely 2011-ben átadásra került.

 

A telepítés

Az egyetem korábban épült épületei a Böszörményi úttal párhuzamos zónában helyezkednek el, térfalként szinte lezárva a belső területeket. A szabályozási terv ezért a belső területeken jelölt ki építési helyeket. A tornacsarnokkal szemben, a már meglévő Fényház és a Gazdasági Hivatal épülete közötti területen, a Fényház általunk kitalált rendszerét folytatva észak-déli hossztengellyel újabb épületszárnyakat alakítottunk ki U-alakban összefogva, „beékelve" a meglévő épületek közé.

A fésűs jellegű beépítés szabályos ritmusú elrendezése összetartja az eltérő habitusú épületeket. A Mag-ház főbejárata előtt tervezett fedett tér kiterjesztésével létrejött a GH épülettől a Fényházig terjedő gyalogos zóna, amelyet északról áttört nyersbeton falakkal határolva a belső tér folytatásaként fogtunk fel – feloldva a beépítés merevségét, egyben a hallgatók részére „passage" jellegű funkciót kialakítva.

 

fotó: Bujnovszky Tamás

 
Az épületről

A megépült I. ütem L-alakú tömege, a kettévágott ház jobb oldala a Fényház mellett található. Az előcsarnokra mint funkcionális alapegységre szerveződnek a középfolyosós, galériás elrendezésű, 2 és 3 szintes traktusok. A főlépcsőház és lift tömege a sarokátfordulás függőleges hangsúlyát adja. A szinteket összekötő „belső", egykarú lépcső összeforrt a traktusokat áthidaló közlekedők és hidak rendszerével.

A déli irányban szétnyíló, eltérő szintszámú traktusok magasságkülönbségét lezáró keleti, déli üvegfalakon át intenzív fényzónák, tükröződések, árnyékok jelennek meg. A fény mint „anyag" van jelen a tér építésében. A kétszintes, galériahidas előcsarnok passage-ra néző döntött, fehér falait „megtámasztó" nyersbeton falak határolják a ház auráját.
 
Kovács Péter DLA, Lengyel István

 


Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdaságtudományi Centrum
Interregionális, Műszaki-Agrár Szaktanácsadási és Továbbképzési Központ

Debrecen, Böszörményi út 138-140.

Vezető tervezők: Kovács Péter DLA, Lengyel István

Építészet: Barabás Lajos, Bartha Tibor, Ferenczi Ottó, Kazamér György, Kecskés István, Molnár Éva
Statika: Balogh Béla, Dr. Török Ildikó
Épületgépészet:  † Hámori Sándor
Elektromos: Pipó Károly, Gécsi Imre
Gyengeáram: Szemán Gábor
Környezetrendezés: Sándor Tamás
Közlekedés: Mocsári Attila
Tűzvédelem: Herperger Sándor
Akadálymentesítés: Schrenk Attila
Akusztika: Józsa Gusztáv
Szigetelés: Higi Balázs

Kivitelező: HUNÉP Zrt.
Építés éve: 2011 (I. ütem)
Hasznos terület: I. ütem 2.591 m2,
II. ütem 3.500 m2

fotó: Bujnovszky Tamás

Jelmagyarázat a csatolt helyszínrajzhoz:

1. Mag-ház, I. ütem
2. Mag-ház, I. ütem
3. Fény-ház
4. Gazdasági Hivatal
5. Táj- és Vidékfejlesztési Központ
6. Kollégium, színház (terv: Mikolás Tibor, 1962-64)
7. Aula és Oktatási szárny (terv: Mikolás Tibor, 1962-64)
8. Tornacsarnok

MAG-HÁZ, Debrecen - Vezető tervezők: Kovács Péter, Lengyel István
1/41
MAG-HÁZ, Debrecen - Vezető tervezők: Kovács Péter, Lengyel István

MAG-HÁZ, Debrecen - Vezető tervezők: Kovács Péter, Lengyel István
2/41
MAG-HÁZ, Debrecen - Vezető tervezők: Kovács Péter, Lengyel István

MAG-HÁZ, Debrecen - Vezető tervezők: Kovács Péter, Lengyel István
3/41
MAG-HÁZ, Debrecen - Vezető tervezők: Kovács Péter, Lengyel István

MAG-HÁZ, Debrecen - Vezető tervezők: Kovács Péter, Lengyel István Fotó: Bujnovszky Tamás
4/41
MAG-HÁZ, Debrecen - Vezető tervezők: Kovács Péter, Lengyel István Fotó: Bujnovszky Tamás

MAG-HÁZ, Debrecen - Vezető tervezők: Kovács Péter, Lengyel István Fotó: Bujnovszky Tamás
5/41
MAG-HÁZ, Debrecen - Vezető tervezők: Kovács Péter, Lengyel István Fotó: Bujnovszky Tamás

MAG-HÁZ, Debrecen - Vezető tervezők: Kovács Péter, Lengyel István Fotó: Bujnovszky Tamás
6/41
MAG-HÁZ, Debrecen - Vezető tervezők: Kovács Péter, Lengyel István Fotó: Bujnovszky Tamás

MAG-HÁZ, Debrecen - Vezető tervezők: Kovács Péter, Lengyel István Fotó: Bujnovszky Tamás
7/41
MAG-HÁZ, Debrecen - Vezető tervezők: Kovács Péter, Lengyel István Fotó: Bujnovszky Tamás

MAG-HÁZ, Debrecen - Vezető tervezők: Kovács Péter, Lengyel István Fotó: Bujnovszky Tamás
8/41
MAG-HÁZ, Debrecen - Vezető tervezők: Kovács Péter, Lengyel István Fotó: Bujnovszky Tamás

MAG-HÁZ, Debrecen - Vezető tervezők: Kovács Péter, Lengyel István Fotó: Bujnovszky Tamás
9/41
MAG-HÁZ, Debrecen - Vezető tervezők: Kovács Péter, Lengyel István Fotó: Bujnovszky Tamás

MAG-HÁZ, Debrecen - Vezető tervezők: Kovács Péter, Lengyel István Fotó: Bujnovszky Tamás
10/41
MAG-HÁZ, Debrecen - Vezető tervezők: Kovács Péter, Lengyel István Fotó: Bujnovszky Tamás

MAG-HÁZ, Debrecen - Vezető tervezők: Kovács Péter, Lengyel István Fotó: Bujnovszky Tamás
11/41
MAG-HÁZ, Debrecen - Vezető tervezők: Kovács Péter, Lengyel István Fotó: Bujnovszky Tamás

MAG-HÁZ, Debrecen - Vezető tervezők: Kovács Péter, Lengyel István Fotó: Bujnovszky Tamás
12/41
MAG-HÁZ, Debrecen - Vezető tervezők: Kovács Péter, Lengyel István Fotó: Bujnovszky Tamás

MAG-HÁZ, Debrecen - Vezető tervezők: Kovács Péter, Lengyel István Fotó: Bujnovszky Tamás
13/41
MAG-HÁZ, Debrecen - Vezető tervezők: Kovács Péter, Lengyel István Fotó: Bujnovszky Tamás

MAG-HÁZ, Debrecen - Vezető tervezők: Kovács Péter, Lengyel István Fotó: Bujnovszky Tamás
14/41
MAG-HÁZ, Debrecen - Vezető tervezők: Kovács Péter, Lengyel István Fotó: Bujnovszky Tamás

MAG-HÁZ, Debrecen - Vezető tervezők: Kovács Péter, Lengyel István Fotó: Bujnovszky Tamás
15/41
MAG-HÁZ, Debrecen - Vezető tervezők: Kovács Péter, Lengyel István Fotó: Bujnovszky Tamás

MAG-HÁZ, Debrecen - Vezető tervezők: Kovács Péter, Lengyel István Fotó: Bujnovszky Tamás
16/41
MAG-HÁZ, Debrecen - Vezető tervezők: Kovács Péter, Lengyel István Fotó: Bujnovszky Tamás

MAG-HÁZ, Debrecen - Vezető tervezők: Kovács Péter, Lengyel István Fotó: Bujnovszky Tamás
17/41
MAG-HÁZ, Debrecen - Vezető tervezők: Kovács Péter, Lengyel István Fotó: Bujnovszky Tamás

MAG-HÁZ, Debrecen - Vezető tervezők: Kovács Péter, Lengyel István Fotó: Bujnovszky Tamás
18/41
MAG-HÁZ, Debrecen - Vezető tervezők: Kovács Péter, Lengyel István Fotó: Bujnovszky Tamás

MAG-HÁZ, Debrecen - Vezető tervezők: Kovács Péter, Lengyel István Fotó: Bujnovszky Tamás
19/41
MAG-HÁZ, Debrecen - Vezető tervezők: Kovács Péter, Lengyel István Fotó: Bujnovszky Tamás

MAG-HÁZ, Debrecen - Vezető tervezők: Kovács Péter, Lengyel István Fotó: Bujnovszky Tamás
20/41
MAG-HÁZ, Debrecen - Vezető tervezők: Kovács Péter, Lengyel István Fotó: Bujnovszky Tamás

MAG-HÁZ, Debrecen - Vezető tervezők: Kovács Péter, Lengyel István Fotó: Bujnovszky Tamás
21/41
MAG-HÁZ, Debrecen - Vezető tervezők: Kovács Péter, Lengyel István Fotó: Bujnovszky Tamás

MAG-HÁZ, Debrecen - Vezető tervezők: Kovács Péter, Lengyel István Fotó: Bujnovszky Tamás
22/41
MAG-HÁZ, Debrecen - Vezető tervezők: Kovács Péter, Lengyel István Fotó: Bujnovszky Tamás

MAG-HÁZ, Debrecen - Vezető tervezők: Kovács Péter, Lengyel István Fotó: Bujnovszky Tamás
23/41
MAG-HÁZ, Debrecen - Vezető tervezők: Kovács Péter, Lengyel István Fotó: Bujnovszky Tamás

MAG-HÁZ, Debrecen - Vezető tervezők: Kovács Péter, Lengyel István Fotó: Bujnovszky Tamás
24/41
MAG-HÁZ, Debrecen - Vezető tervezők: Kovács Péter, Lengyel István Fotó: Bujnovszky Tamás

MAG-HÁZ, Debrecen - Vezető tervezők: Kovács Péter, Lengyel István Fotó: Bujnovszky Tamás
25/41
MAG-HÁZ, Debrecen - Vezető tervezők: Kovács Péter, Lengyel István Fotó: Bujnovszky Tamás

MAG-HÁZ, Debrecen - Vezető tervezők: Kovács Péter, Lengyel István Fotó: Bujnovszky Tamás
26/41
MAG-HÁZ, Debrecen - Vezető tervezők: Kovács Péter, Lengyel István Fotó: Bujnovszky Tamás

MAG-HÁZ, Debrecen - Vezető tervezők: Kovács Péter, Lengyel István Fotó: Bujnovszky Tamás
27/41
MAG-HÁZ, Debrecen - Vezető tervezők: Kovács Péter, Lengyel István Fotó: Bujnovszky Tamás

MAG-HÁZ, Debrecen - Vezető tervezők: Kovács Péter, Lengyel István Fotó: Bujnovszky Tamás
28/41
MAG-HÁZ, Debrecen - Vezető tervezők: Kovács Péter, Lengyel István Fotó: Bujnovszky Tamás

MAG-HÁZ, Debrecen - Vezető tervezők: Kovács Péter, Lengyel István Fotó: Bujnovszky Tamás
29/41
MAG-HÁZ, Debrecen - Vezető tervezők: Kovács Péter, Lengyel István Fotó: Bujnovszky Tamás

MAG-HÁZ, Debrecen - Vezető tervezők: Kovács Péter, Lengyel István Fotó: Bujnovszky Tamás
30/41
MAG-HÁZ, Debrecen - Vezető tervezők: Kovács Péter, Lengyel István Fotó: Bujnovszky Tamás

MAG-HÁZ, Debrecen - Vezető tervezők: Kovács Péter, Lengyel István Fotó: Bujnovszky Tamás
31/41
MAG-HÁZ, Debrecen - Vezető tervezők: Kovács Péter, Lengyel István Fotó: Bujnovszky Tamás

MAG-HÁZ, Debrecen - Vezető tervezők: Kovács Péter, Lengyel István Fotó: Bujnovszky Tamás
32/41
MAG-HÁZ, Debrecen - Vezető tervezők: Kovács Péter, Lengyel István Fotó: Bujnovszky Tamás

MAG-HÁZ, Debrecen - Vezető tervezők: Kovács Péter, Lengyel István Fotó: Bujnovszky Tamás
33/41
MAG-HÁZ, Debrecen - Vezető tervezők: Kovács Péter, Lengyel István Fotó: Bujnovszky Tamás

MAG-HÁZ, Debrecen - Vezető tervezők: Kovács Péter, Lengyel István Fotó: Bujnovszky Tamás
34/41
MAG-HÁZ, Debrecen - Vezető tervezők: Kovács Péter, Lengyel István Fotó: Bujnovszky Tamás

MAG-HÁZ, Debrecen - Vezető tervezők: Kovács Péter, Lengyel István Fotó: Bujnovszky Tamás
35/41
MAG-HÁZ, Debrecen - Vezető tervezők: Kovács Péter, Lengyel István Fotó: Bujnovszky Tamás

MAG-HÁZ, Debrecen - Vezető tervezők: Kovács Péter, Lengyel István Fotó: Bujnovszky Tamás
36/41
MAG-HÁZ, Debrecen - Vezető tervezők: Kovács Péter, Lengyel István Fotó: Bujnovszky Tamás

MAG-HÁZ, Debrecen - Vezető tervezők: Kovács Péter, Lengyel István Fotó: Bujnovszky Tamás
37/41
MAG-HÁZ, Debrecen - Vezető tervezők: Kovács Péter, Lengyel István Fotó: Bujnovszky Tamás

MAG-HÁZ, Debrecen - Vezető tervezők: Kovács Péter, Lengyel István Fotó: Bujnovszky Tamás
38/41
MAG-HÁZ, Debrecen - Vezető tervezők: Kovács Péter, Lengyel István Fotó: Bujnovszky Tamás

MAG-HÁZ, Debrecen - Vezető tervezők: Kovács Péter, Lengyel István Fotó: Bujnovszky Tamás
39/41
MAG-HÁZ, Debrecen - Vezető tervezők: Kovács Péter, Lengyel István Fotó: Bujnovszky Tamás

MAG-HÁZ, Debrecen - Vezető tervezők: Kovács Péter, Lengyel István Fotó: Bujnovszky Tamás
40/41
MAG-HÁZ, Debrecen - Vezető tervezők: Kovács Péter, Lengyel István Fotó: Bujnovszky Tamás 

Vélemények (0)
Új hozzászólás
Nézőpontok

SZALÓC ÉS BORZOVA // Rejtett Kincsek

2023.03.31. 07:52
10

A gömöri bányavidék kapujában vagyunk: Szalóc és Borzova két magyar falu, két középkori eredetű temlommal. Szalócon egy 14. századi eredettel bíró kegyhely áll, melynek régi szentélye egy 19. század elején hozzáépült hajóval és zsindelyes hagymakupolával büszkélkedik. Borzova szintén középkori múltú temploma még várja régi freskóinak felfedezését, ám kutatása például már egy DNS vizsgálathoz is támpontott nyújtott.

A gömöri bányavidék kapujában vagyunk: Szalóc és Borzova két magyar falu, két középkori eredetű temlommal. Szalócon egy 14. századi eredettel bíró kegyhely áll, melynek régi szentélye egy 19. század elején hozzáépült hajóval és zsindelyes hagymakupolával büszkélkedik. Borzova szintén középkori múltú temploma még várja régi freskóinak felfedezését, ám kutatása például már egy DNS vizsgálathoz is támpontott nyújtott.

Nézőpontok

A SÉNYEI KEMENCE KÁPOLNA // Egy hely + Építészfórum

2023.03.24. 16:12
5

Kemence, kucsma, kas...Az idén 90 éves Vadász György egyik legérdekesebb épülete egy ökomenikus kápolna, mely a sényei szőlőhegyen uralja a tájat. Az egyetlen konkrét építészeti stílusba sem besorolható kápolna ősi formákat idéz, konkrét előképe pedig egy népi tyúkól volt. Az Egy hely csapata a Kemence Kápolnánál járt.

Kemence, kucsma, kas...Az idén 90 éves Vadász György egyik legérdekesebb épülete egy ökomenikus kápolna, mely a sényei szőlőhegyen uralja a tájat. Az egyetlen konkrét építészeti stílusba sem besorolható kápolna ősi formákat idéz, konkrét előképe pedig egy népi tyúkól volt. Az Egy hely csapata a Kemence Kápolnánál járt.

Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. További információk