/ AZ ÉPÍTÉSZET KÖZÜGY! | Early Bird jegyek május 17 -ig meghosszabbítva / ÉPÍTÉSZFESZTIVÁL 2024 / AZ ÉPÍTÉSZET KÖZÜGY! | Early Bird jegyek május 17 -ig meghosszabbítva / ÉPÍTÉSZFESZTIVÁL 2024 / AZ ÉPÍTÉSZET KÖZÜGY! | Early Bird jegyek május 17 -ig meghosszabbítva / ÉPÍTÉSZFESZTIVÁL 2024 / AZ ÉPÍTÉSZET KÖZÜGY! | Early Bird jegyek május 17 -ig meghosszabbítva / ÉPÍTÉSZFESZTIVÁL 2024 / AZ ÉPÍTÉSZET KÖZÜGY! | Early Bird jegyek május 17 -ig meghosszabbítva / ÉPÍTÉSZFESZTIVÁL 2024 / AZ ÉPÍTÉSZET KÖZÜGY! | Early Bird jegyek május 17 -ig meghosszabbítva / ÉPÍTÉSZFESZTIVÁL 2024
Épületek/Ipari és kereskedelmi épület

A meglévő értékek kibontása – A veszprémi Vár Áruház felújítása

1/21

A Vár Áruház felújítás előtt. – Fotó: Kovács Dávid

Fotó: Kovács Dávid

Fotó: Kovács Dávid

Fotó: Kovács Dávid

Fotó: Kovács Dávid

Fotó: Kovács Dávid

Fotó: Kovács Dávid

Fotó: Kovács Dávid

Fotó: Kovács Dávid

Fotó: Kovács Dávid

Fotó: Kovács Dávid

Fotó: Kovács Dávid

Fotó: Kovács Dávid

Fotó: Kovács Dávid

Fotó: Kovács Dávid

Fotó: Kovács Dávid

Fotó: Kovács Dávid

Helyszínrajz – Fotó: Kovács Dávid

Déli homlokzat – Fotó: Kovács Dávid

Északi homlokzat – Fotó: Kovács Dávid

Térkép

?>
A Vár Áruház felújítás előtt. – Fotó: Kovács Dávid
?>
Fotó: Kovács Dávid
?>
Fotó: Kovács Dávid
?>
Fotó: Kovács Dávid
?>
Fotó: Kovács Dávid
?>
Fotó: Kovács Dávid
?>
Fotó: Kovács Dávid
?>
Fotó: Kovács Dávid
?>
Fotó: Kovács Dávid
?>
Fotó: Kovács Dávid
?>
Fotó: Kovács Dávid
?>
Fotó: Kovács Dávid
?>
Fotó: Kovács Dávid
?>
Fotó: Kovács Dávid
?>
Fotó: Kovács Dávid
?>
Fotó: Kovács Dávid
?>
Fotó: Kovács Dávid
?>
Helyszínrajz – Fotó: Kovács Dávid
?>
Déli homlokzat – Fotó: Kovács Dávid
?>
Északi homlokzat – Fotó: Kovács Dávid
?>
Térkép
1/21

A Vár Áruház felújítás előtt. – Fotó: Kovács Dávid

Fotó: Kovács Dávid

Fotó: Kovács Dávid

Fotó: Kovács Dávid

Fotó: Kovács Dávid

Fotó: Kovács Dávid

Fotó: Kovács Dávid

Fotó: Kovács Dávid

Fotó: Kovács Dávid

Fotó: Kovács Dávid

Fotó: Kovács Dávid

Fotó: Kovács Dávid

Fotó: Kovács Dávid

Fotó: Kovács Dávid

Fotó: Kovács Dávid

Fotó: Kovács Dávid

Fotó: Kovács Dávid

Helyszínrajz – Fotó: Kovács Dávid

Déli homlokzat – Fotó: Kovács Dávid

Északi homlokzat – Fotó: Kovács Dávid

Térkép

A meglévő értékek kibontása – A veszprémi Vár Áruház felújítása
Épületek/Ipari és kereskedelmi épület

A meglévő értékek kibontása – A veszprémi Vár Áruház felújítása

2021.05.18. 08:00

Projektinfó

Vár Áruház felújítása

URL:
Veszprémi Építész Műhely Kft.

Tervezés éve:
2014-2018

Építés éve:
2015-2018

Stáblista

Építésziroda: Veszprémi Építész Műhely Kft.

Vezető tervező: Kovács Zsolt György, Beránková Jana, Kovács Dávid

Eredeti építész tervező: Kovách István, Kovách-Horváth Katalin

Építész munkatárs: Barkács Ágoston, Székely Márta

Szigetelés tervező: Zádor Oszkár - ISO-MÉDIA Kft.

Tartószerkezettervező: Szabó Imre - Traverz-50 Kft.

Elektromos tervező: Csóka Sándor

Műszaki ellenőr: Kántor Miklós - Pro Veszprém Kft.

A veszprémi Vár Áruház az 1980-as évek elején az akkor új belváros központi részén épült fel Kovách István Ybl-díjas építész tervei szerint. A rendszerváltás előtti, városközponti építkezések utolsó elemeként létrejött épület, 2018-ban a veszprémi centrum rehabilitációjának befejező ütemeként újulhatott meg a Veszprémi Építész Műhely csapatának köszönhetően.

A szocializmus évtizedeiben létrejött áruházak ma is belvárosaink meghatározó épületei. Az átadásuk időszakában városközponti telepítésük számos funkcionális és reprezentációs előnnyel járt. Az elhelyezkedésük mára azonban - köszönhetően településeink gyors átalakulásának és vásárlási szokásaink megváltozásának - számos működési probléma gyökerét is jelenti.1

A veszprémi Vár Áruház az 1980-as évek elején az akkor új belváros központi részén, a posta előtti tér északi térfalaként épült fel Kovách István Ybl-díjas építész tervei szerint. Az épület tervezése során fontos szempont volt, hogy illeszkedjen a belváros új rendszeréhez és téri világához. Ezt az igényt elégítik ki az áruház lépcsőző homlokzatai és a terepviszonyokat kihasználó telepítés. Az áruház fehér színű alumíniumkazettás burkolattal készült homlokzatai, síkban lépcsőző ablakai és a szabadon álló oszlopok hangsúlyosan megjelenő felső záródásai miatt viszont némileg túlformáltnak hatott az 1960-as, 1970-es években felépült házak szomszédságában.

A Vár Áruház felújítás előtt. – Fotó: Kovács Dávid
1/21
A Vár Áruház felújítás előtt. – Fotó: Kovács Dávid

Ahogy az épület a rendszerváltás előtt, a városközponti építkezések utolsó elemeként jött létre, úgy most a megújulása szintén az eddig megvalósult rehabilitáció befejező ütemének tekinthető.

Körülmények

Megnyitása után funkcionális szempontból jól vizsgázott az épület: vásárlók tömegeit vonzotta. A rendszerváltást követő időszak azonban ezt az áruházat is próbára tette. Részben ebből következett, hogy 2000-ben felújították és bővítették, az ekkor már a KHK építésziroda Kft. vezető tervezőjeként dolgozó Kovách István és  Kovách-Horváth Katalin tervei szerint. E beavatkozás során az emeleten a veszprémi várra nyíló kilátással új vendéglőt alakítottak ki, új lépcsőház épült, és részben felújították az épület homlokzatait. A 2010-es évek első felében az üzemeltető cég az épület fenntartását gazdaságosabbá kívánta tenni és ennek érdekében energetikai korszerűsítést tervezett. Ugyanakkor problémát jelentett számukra az épület megjelenése is; a homlokzatokat szerették volna hívogatóvá, színessé tenni. Az átmeneti terek utólagos beépülése az áruház belseje és a környező közterek kapcsolatának gyengülését eredményezte. Az így létrejött bővítmények olyan problémákra vártak építészeti válaszokat, mint az árnyékolás, a megközelíthetőség és két terasz elhelyezése. Ezek megoldására két ütemben: a belváros-rehabilitáció I/B üteme (2014-2015) és az azt néhány évvel később követő, a földszinti területek nagy részét hosszútávon bérlő élelmiszer áruház 2018-as fejlesztése során nyílt lehetőség. A tervezést irodánk, a Veszprémi Építész Műhely Kft. végezte.

Kontextus

Az elmúlt tizenöt év során lehetőségünk nyílt több, a veszprémi modern városközpontban az 1960-as, az 1970-es években megvalósult épület és a köztérrendszer fejlesztésének tervezésében részt venni. A fenti munkák során a meglévő adottságokra és a korábbi időszakok eredményeire épülő, egységes városközpont kialakítása lebegett a szemünk előtt. A Vár Áruház homlokzati felújításának tervezése során is e cél eléréséhez szerettünk volna hozzájárulni. Az épület elhelyezkedése és mérete miatt a városközpont hangsúlyos és jelentős eleme. Törekedtünk arra, hogy konzekvens módon: az eredeti tömegformálásához, viszonyrendszeréhez illeszkedően, azt erősítve fejlesszük az épületet. Ugyanakkor megjelenésével, színvilágával, gondolatiságával minél inkább rokonítani szerettük volna a többi városközponti épülethez, a külső és belső tér közti kapcsolatot pedig fejleszteni szándékoztunk.

Fotó: Kovács Dávid
6/21
Fotó: Kovács Dávid

Megjelenés

A homlokzatok átalakítása az épület mérete és városközpont-képző szerepe miatt, városképi szempontból is kényes feladatot jelentett. A főhomlokzatként funkcionáló déli homlokzaton és a keleti homlokzat jelentős részén az eredeti, fehér színű, kazettás, alumínium homlokzatburkolat helyett festett üvegburkolatot terveztünk, függönyfalas kialakítással. A vízszintes függönyfal bordák markánsabb kiállásával szerettünk volna ráerősíteni az épület alaprajzi kontúrjának lépcsőzésére. Megszűntettük a homlokzaton eredetileg meglévő, de már használaton kívüli, síkban lépcsőző ablakokat. Az áruház homlokzatai, a fehér színű festett üvegburkolati mezők mellett, a belváros modern épületeinél megfigyelhető meleg, pasztellszínekhez igazodva, sárga- és narancssárga színű üvegburkolattal készültek.

Fotó: Kovács Dávid
15/21
Fotó: Kovács Dávid

A gazdasági részek és a tetőfelépítmények homlokzatai törtfehér és sárga színű, táblás szálcement burkolatot kaptak. A szabályos rendben kiosztott, eltérő színű homlokzatburkoló táblák szőnyegszerű felületként jelennek meg és hajlanak át egyik síkról a másikra. Az utólag beépült átmeneti terekhez, a földszinti, tér felőli butikokhoz és a gyorsbüféhez – a szedett-vedett árnyékolók helyére – új előtetőket terveztünk az egységesebb megjelenés érdekében. Igyekeztünk rendezett formába önteni az üzletek homlokzatain elhelyezett reklámfeliratokat is.

A meglévő értékek kibontása

Ahogy más, az 1960-as, az 1970-es években épült, modern, városközponti házak, vagy a belvárosi köztérrendszer fejlesztésének tervezésekor, úgy a Vár Áruház felújításának esetében is az volt a célunk, hogy az eredeti épület meglévő értékeit, előnyös adottságait feltárjuk és azokat kibontsuk, felszínre hozzuk.

Az áruház épületénél többek között a tömegalakítás hordozott olyan, eredetileg is meglévő előnyös tulajdonságokat, melyeket erősíteni szerettünk volna. Az épülettömeg lépcsőzése volt az egyik ilyen, ezt a homlokzatképzéssel kívántuk hangsúlyozni. A másik - a korszak áruházaira jellemző - az épületnek könnyedséget kölcsönző, nagyvonalú földszinti betekintő kirakat, mely a 2000-es évekre szinte teljesen átalakult. Részben hátfalas kirakatként, részben befóliázott zárt felületként jelent meg. A 2018-as felújítás hozadéka az volt, hogy ezek a korábban betekintő kirakatok,- melyek évtizedeken keresztül nem tölthették be eredeti szerepüket,- jelentős felületen visszanyerték átláthatóságukat. Így erőteljesebb vizuális kapcsolat jöhetett létre az áruház belső terei és az épület előtti köztér között.

Fotó: Kovács Dávid
3/21
Fotó: Kovács Dávid

Működés

Az épület eredetileg nagyvonalú, összefüggő belső terei hosszú időn át tagoltak és elaprózottak voltak, ahogy sok ilyen jellegű épületnél az még ma is megfigyelhető. A 2018-as átalakítás, felújítás során - köszönhetően annak is, hogy attól kezdve az épület majd teljes földszintjét egy élelmiszer áruház bérli - az épület jelentős mértékben visszanyerte a nagy, egybefüggő eladótereit. Az előbbiek miatt a belső térszervezés és a külső megjelenés közti kapcsolat is harmonikusabbá vált.

Változó kép

Az épület mai megjelenése az üvegburkolaton tükröződő, folyton változó környezetnek köszönhetően állandó változásban van. A megjelenést gazdagítja az esti díszvilágítás is. A homlokzatok emeleti részein, elszórtan, az üvegburkolati mezők közül néhány „led" háttérvilágítással jelenik meg az esti órákban. A lépcsőháznál, ahol a korábban is meglévő üvegfelületek elé került beépítésre az új, festett üvegburkolat, a belső világítás fénye szűrődik át a színes üvegfelületen, utalva a belső téri világra. A fentiek reményeink szerint hozzájárulnak az épület egyediségéhez és segítik a városközpont-képző szerepének betöltésében.

Fotó: Kovács Dávid
17/21
Fotó: Kovács Dávid

Összegzés

Az áruház működésén és megjelenésén is van még javítani való, de a tulajdonos cég folyamatos beruházási kedve, átfogó gondolkodása nyomán az épület ma is a városközpont meghatározó és folyamatosan fejlődő eleme. A hasonló jellegű létesítmények felújítása, átépítése során általában megfigyelhető rövidtávú gondolkodás, a beruházás azonnali megtérülésének elvárása helyett a beruházó itt a magasabb szintű és átfogóbb módon megvalósuló végeredmény elérésének érdekében tevékenykedett.

 

Kovács Dávid

Szerk.: Sulyok Georgina

1[KOVÁCS Dávid: Múlt, jelen, jövő, Szocialista áruházak változó városainkban. Építészet és idő, a BME Építőművészeti Doktori Iskola tanulmánykötete, Szerk.: Kerékgyártó Béla, Szabó Levente, 2017. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőművészeti Doktori Iskola]

 

Felhasznált irodalom:
KOVÁCS Dávid: Múlt, jelen, jövő, Szocialista áruházak változó városainkban. Építészet és idő, a BME Építőművészeti Doktori Iskola tanulmánykötete, Szerk.: Kerékgyártó Béla, Szabó Levente, 2017. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőművészeti Doktori Iskola
Veszprémi Építész Műhely: Információs pavilon Veszprémben. Építészfórum.hu, 2016. http://epiteszforum.hu/informacios-pavilon-veszpremben (Utolsó elérés: 2021.03.21.)
Veszprémi Építész Műhely: Tiszta homlokzat, rendes ház – felújítás Veszprémben. Építészfórum.hu, 2017. http://epiteszforum.hu/tiszta-homlokzat-rendes-haz-felujitas-veszpremben (Utolsó elérés: 2021.03.21.)
Veszprémi Építész Műhely: Tükröződő felületek, Veszprém Belváros rehabilitáció. Építészfórum.hu, 2015. http://epiteszforum.hu/tukrozodo-feluletek-veszprem-belvaros-rehabilitacio (Utolsó elérés: 2021.03.21.)
WETTSTEIN Domonkos: Játékos színező az ideológia gépelt hasábjain: A veszprémi Vár Áruház homlokzati megújítása. Metszet, 2019/5, 48-53.

Térkép
21/21
Térkép

Többek között a Vár Áruház felújítása is megtalálható az Építészfórum kortárs építészeti térképén, melyet itt lehet böngészni további munkákért és cikkekért. 

 

Vélemények (0)
Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

A Salgótarjáni utcai zsidó temető // Egy hely + Építészfórum

2024.03.20. 14:15
9:15

Idén lesz 150 éves Budapest legkülönlegesebb zsidó temetője. Tervezett ide monumentális síremlékeket és ravatalozót Lajta Béla, és számos nagy múltú zsidó család tagjait temették itt el, melyek közül méretében kiemelkedik a Hatvany-Deutsch család mauzóleuma. A temetőt az 50-es években bezárták; különleges hangulatát az ősi motívumokat és modern formákat ötvöző síremlékek, és az azokat fokozatosan visszahódító természet dzsungele adják.

Idén lesz 150 éves Budapest legkülönlegesebb zsidó temetője. Tervezett ide monumentális síremlékeket és ravatalozót Lajta Béla, és számos nagy múltú zsidó család tagjait temették itt el, melyek közül méretében kiemelkedik a Hatvany-Deutsch család mauzóleuma. A temetőt az 50-es években bezárták; különleges hangulatát az ősi motívumokat és modern formákat ötvöző síremlékek, és az azokat fokozatosan visszahódító természet dzsungele adják.

Design

Premontrei templom, Ócsa // Egy hely + Építészfórum

2024.03.20. 14:14
8:50

800 éve épült Magyarország egyik legszebb román kori erődtemploma, a premontrei bazilika. Az Egy hely új részéből többek között kiderül, hogy miként alakult a román, gótikus és barokk stíluselemeinek keveredése, és hogy milyen filmes produkciók díszleteiként szolgált.

800 éve épült Magyarország egyik legszebb román kori erődtemploma, a premontrei bazilika. Az Egy hely új részéből többek között kiderül, hogy miként alakult a román, gótikus és barokk stíluselemeinek keveredése, és hogy milyen filmes produkciók díszleteiként szolgált.