építészet : környezet : innováció

A mérhető és a mérhetetlen

Építészeti írások a huszadik századból.

Építészeti írások a huszadik századból

2. bővített kiadás, 3500 Ft.
Kiadja: Typotex, 2004
Szerkesztette: Kerékgyártó Béla

 

Ebben a kötetben a huszadik század gazdag és heterogén építészeti és az építészetre vonatkozó írásaiból adunk válogatást. Az összeállítás terjedelméből és hazai előzmény nélküliségéből fakadóan szükségképpen korlátozott, ám legalább jelzésszerűen, "mintavétel" formájában fontos pozíciók, irányok, alkotói teljesítmények sorát vonultatja fel. Olyan szövegeket tartalmaz, melyeknek lényegi mondanivalója van mind az építészet ön- és újrameghatározása szempontjából, mind pedig az építészet és a város, az építészet és a szellemi-tárgyi kultúra kapcsolatairól.
Az építész alkotó-tervező gondolkodása, tevékenysége különböző területek és feladatok sokaságának áttekintését, egybefogását feltételezi, melynek elengedhetetlen eleme a szellemi-kulturális tájékozódás, az alternatívák és értékek közötti mérlegelő megítélés és döntés. Ugyanakkor a használat és befogadás felől is szükség van - a megszokáson belül és azon túl - a forma és a jelentés kulturális értelmezésére. Hiszen az építészeti alkotások a maguk tartósságában és monumentalitásában olyan összetett, kiemelkedően fontos objektumok, melyek sűrítve hordoznak szociális-kulturális jelentéseket. Nemcsak eleget kell tenniük a megbízók, a kor igényeinek, ki kell elégíteniük a használat változatos és változó igényeit, hanem meghatározzák, formálják is azokat. Ennélfogva a társadalmi-kulturális folyamatok elemzésének, a kulturális önismeretnek nélkülözhetetlen alkotórészét jelentik.
Az építészeti gondolkodás tehát e folyamat része, többféle értelemben, funkcióval is. Egyrészt elgondolhatatlan az építészeti gyakorlat nélkül, más-részt viszont megvan a maga önmozgása is. Nem egyszerűen melléktermék, mely beépül és szükségtelenné válik az alkotás megszületésével, hanem magának az alkotó folyamatnak és a befogadásnak, illetve a használatnak szükséges összetevője. Másrészt megvan a belső folytonossága az elméleti-kritikai mintáknak, eljárásoknak is, melyek, mint alább a tanulmányokban gyakran látható, sok szállal kötődnek egy-egy időszak általános szellemi-kulturális irányaihoz.

vélemény írásához jelentkezzen be »