Pályázatok

Agóra Szeged PÓLUS Program építészeti tervpályázat

1/1

Hirdetés
?>
1/1

Agóra Szeged PÓLUS Program építészeti tervpályázat
Pályázatok

Agóra Szeged PÓLUS Program építészeti tervpályázat

2008.12.01. 14:37

Cikkinfó

Térkép:
Szent-Györgyi Albert Agóra

Földrajzi hely:
Szeged, Magyarország

Beadási határidő:
2009.02.02. 23:59

Letölthető dokumentumok:

A pályázatok (pályaművek) vagy részvételi jelentkezések benyújtásának határideje: 2009. február 2. 24.00 óra. A helyszíni bejárás időpontja 2008. december 5.  

"Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata mint ajánlatkérő tervpályázati eljárást indított az Agóra Szeged PÓLUS Program építészeti tervpályázata tárgyában.

A tervpályázati kiírásnak az Európai Unió hivatalos lapjában (www.ted.europa.eu), és a Közbeszerzési Értesítőben történő későbbi megjelenése miatt, előre értesítjük tagságunkat és a pályázat iránt érdeklődőket a helyszíni bejárás időpontjáról, amely 2008. december 5. napján lesz."

Kiíró
(további információk, dokumentáció beszerzése a következő címen:) CSOMIBER Beruházás-szervező és Szolgáltató Kft., Arany János u. 7., Κapcsolattartó Honti György ügyvezető, HU-6720 Szeged. Tel. (36-62) 55 77 64. E-mail csomiber/kukac/t-online.hu. Fax (36-62) 55 77 65.

(a pályázatokat (pályaműveket)/ részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:) Szeged Megyei Jogú Város Önkomrányzata, Széchenyi tér 11., Κapcsolattartó Fejlesztési Iroda titkársága, II. emelet 218. szoba, HU-6720 Szeged. Tel. (36-62) 56 43 63. E-mail herczeg.agnes/kukac/szeged.eu. Fax (36-62) 56 43 44.

Az eljárás fajtája: nyílt.

A pályázatok (pályaművek) elbírálási szempontjai:

  • Az épület környezetbe való megfelelő illeszkedése, a helyszín meglehetősen bonyolult adottságainak figyelembevétele, az azokra adott tervezői válasz minősége,
  • A gyalogos és gépjármű megközelítés megfelelő kialakítása, a tervezési terület strukturálása az eltérő funkcionális igényeknek megfelelően,
  • Az épület környezetéhez illő parkosítás kialakítása,
  • Az épület emblematikus, karakteres, megjelenése, az Agóra Szeged PÓLUS térségi innovációt előtérbe állító alapgondolatának tükröződése a korszerű építészeti formálásban,
  • Belső elrendezés, a programnak való megfelelés, a funkcionális alapegységek megfelelő integrálása, önállóságuk megőrzése mellett,
  • Gazdaságos megépíthetőség és üzemeltetés, energiatudatos építészeti és műszaki megoldások alkalmazása, illetve azok demonstrálása a használók, látogatók, városlakók felé,
  • A pályamű kidolgozottságának, részletezettségének minősége.

A dokumentáció beszerzésének határideje: 2009. február 2. 10.00 óra

A dokumentáció ára: 60.000,- forint

A fizetés feltételei és módja: A dokumentáció ára bruttó ár, amely tartalmazza az Áfát is. A dokumentáció árát az Ajánlatkérő Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett, 12067008-00102705-00100002 számú számlájára kell átutalni. Csak azon pályázó nyújthat be ajánlatot, aki a dokumentációt megvásárolta, de közös pályázat esetén elegendő egy dokumentációt megvásárolnia.

A pályázatok (pályaművek) vagy részvételi jelentkezések benyújtásának határideje: 2009. február 2. 24.00 óra

A bíráló bizottság tagjainak neve:
Elnök: Reimholz Péter DLA
Társelnök: Nagy Sándor
Titkár: Sz. Fehér Éva
Tagok: Molnár Csaba DLA, Balogh Tünde, Nemes Roland, Dr. Farkas Gábor DLA
Szakértők: Orbán Hedvig, Ormos Pál, Dr. Bohus Mihály, Priskinné Ale Mária, Katona - Fábián Viktória, Z. Karvalics László, Nyilas István, Kóczián György, Fazekasné Czakó Ilona, Honti György, Dr. Herczeg Ágnes

További információk:
1) A kiíró a tervpályázatot a tervpályázati eljárások részletes szabályairól szóló 137/2004. (IV. 29.) kormányrendelet szerinti általános tervpályázatként, lebonyolítási formáját tekintve pedig titkos tervpályázatként bonyolítja le. A pályázati kiírásban, illetve a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a 137/2004. (IV. 29.) kormányrendelet, valamint a Kbt. tervpályázati eljárásra vonatkozó előírásai az irányadóak.

2) Az eredményhirdetés időpontja: 2009. február 12. 10.00 óra

3) A pályázó nyilatkozni köteles, hogy a pályázati anyag benyújtásával a tervpályázati kiírás feltételeit, különösen a tervpályázati dokumentáció részét képező szerződéses feltételeket magára nézve kötelezőnek tekinti; erre vonatkozó nyilatkozatot, illetve a dokumentáció részét képező szerződéses feltételeket, valamint szerződéstervezetet cégszerűen szignálva, a pályázók a pályázó magánszemély vagy cég nevére, egyéb azonosító adataira vonatkozó részt kitöltve, külön lezárt borítékba kell a pályázati anyaghoz csatolnia. A nyilatkozat hiánya, a szerződéses feltételek vagy a szerződéstervezet aláírásának hiánya, illetőleg a nyilatkozat szövegében vagy a szerződéstervezetben végzett módosítások, változtatások, kihagyások (törlések), egyéb szövegrészek beiktatása a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.

4) Azok a pályaművek kerülnek felbontásra, melyek zárt csomagolásban, a benyújtási határidő lejártáig, a 6720 Szeged, Széchenyi tér 11., II. emelet 218. szoba címre postai úton feladásra kerültek.

5) A kiíró 2008. december 5-én 10.00 órákor helyszíni szemlét tart. Találkozó: Szeged Jósika utca 21-23. A szemlét követően kiíró lehetőséget biztosít az Agóra Szeged Pólus intézményt alkotó funkcionális egységek jelenlegi működésének megtekintésére az alábbi sorrendben:

  1. Százszorszép Gyermekház (Szeged, Kálvin tér 6.),
  2. MTA Szegedi Biológiai Központ (Szeged, Temesvári krt. 62.),
  3. Informatika Történeti Múzeum (Szeged, Budapesti út 5.).

A helyszínek közötti közlekedést a kiíró igény szerint biztosítja.
Kérjük, hogy 2008. december 3-ig írásban (e-mailben a herczeg.agnes/kukac/szeged.eu címre, vagy faxon a 62/564-292 számra) jelezze, amennyiben igényli a helyszínek közötti szállítást.

forrás: mek.hu, www.ted.europa.eu

Vélemények (0)
Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

A Salgótarjáni utcai zsidó temető // Egy hely + Építészfórum

2024.03.20. 14:15
9:15

Idén lesz 150 éves Budapest legkülönlegesebb zsidó temetője. Tervezett ide monumentális síremlékeket és ravatalozót Lajta Béla, és számos nagy múltú zsidó család tagjait temették itt el, melyek közül méretében kiemelkedik a Hatvany-Deutsch család mauzóleuma. A temetőt az 50-es években bezárták; különleges hangulatát az ősi motívumokat és modern formákat ötvöző síremlékek, és az azokat fokozatosan visszahódító természet dzsungele adják.

Idén lesz 150 éves Budapest legkülönlegesebb zsidó temetője. Tervezett ide monumentális síremlékeket és ravatalozót Lajta Béla, és számos nagy múltú zsidó család tagjait temették itt el, melyek közül méretében kiemelkedik a Hatvany-Deutsch család mauzóleuma. A temetőt az 50-es években bezárták; különleges hangulatát az ősi motívumokat és modern formákat ötvöző síremlékek, és az azokat fokozatosan visszahódító természet dzsungele adják.

Design

Premontrei templom, Ócsa // Egy hely + Építészfórum

2024.03.20. 14:14
8:50

800 éve épült Magyarország egyik legszebb román kori erődtemploma, a premontrei bazilika. Az Egy hely új részéből többek között kiderül, hogy miként alakult a román, gótikus és barokk stíluselemeinek keveredése, és hogy milyen filmes produkciók díszleteiként szolgált.

800 éve épült Magyarország egyik legszebb román kori erődtemploma, a premontrei bazilika. Az Egy hely új részéből többek között kiderül, hogy miként alakult a román, gótikus és barokk stíluselemeinek keveredése, és hogy milyen filmes produkciók díszleteiként szolgált.