Építészfesztivál: Future Perfect / 07.01.-07.03. / Építészfesztivál: Future Perfect / 07.01.-07.03. / Építészfesztivál: Future Perfect / 07.01.-07.03. / Építészfesztivál: Future Perfect / 07.01.-07.03. / Építészfesztivál: Future Perfect / 07.01.-07.03. / Építészfesztivál: Future Perfect / 07.01.-07.03. /
Épülettervek/Ipari és kereskedelmi épület

Árkádsorok és pavilonok - új piac a Heltai téren

1/7

új piac a Heltai téren - építész: Óbuda Építész Stúdió

?>
új piac a Heltai téren - építész: Óbuda Építész Stúdió
?>
új piac a Heltai téren - építész: Óbuda Építész Stúdió
?>
új piac a Heltai téren - építész: Óbuda Építész Stúdió
?>
új piac a Heltai téren - építész: Óbuda Építész Stúdió
?>
új piac a Heltai téren - építész: Óbuda Építész Stúdió
?>
új piac a Heltai téren - építész: Óbuda Építész Stúdió
?>
új piac a Heltai téren - építész: Óbuda Építész Stúdió
1/7

új piac a Heltai téren - építész: Óbuda Építész Stúdió

Árkádsorok és pavilonok - új piac a Heltai téren
Épülettervek/Ipari és kereskedelmi épület

Árkádsorok és pavilonok - új piac a Heltai téren

2016.10.13. 10:30

Projektinfó

Földrajzi hely:
Budapest

Építészek, alkotók:
Peschka Alfréd, Egervári Tímea, Csernik Tamás

Budapest III. Heltai Jenő téri új piac épület

URL:
Óbuda Építész Stúdió

Tervezés éve:
2016

Bruttó szintterület:
15930 m2

Stáblista

felelős építész tervező: Peschka Alfréd
építész vezető tervező: Csernik Tamás, Egervári Tímea
építész munkatárs: Galambos Péter

kiviteli tervezés:
projektigazgató: Miklóshalmi Zsolt,
vezető tervező: Fazekas Artúr,
munkatársak: Lukács-Nagy Ádám, Csáki Nóra, Korcsák Jeliszej, Szabó Dávid

tartószerkezetek: Vértesy Tamás
épületszerkezetek: Horváth Sándor 

épületgépészet: Abonyi Katalin
épületvillamosság: Horváth Gábor
tűzvédelem: Brindzik Orsolya, Takács Lajos, Horváth Gábor  

akusztika, környezetvédelem: Csott Róbert, Kanász-Szabó Ervin

akadálymentesítés: Parti Mónika

piactechnológia: Kuruczné Szabolcs Gizella
közlekedés, forgalomtechnika: Ötvös Zsuzsanna, Kiefer Richjárd
kert és környezettervezés: Mohácsi Sándor

felvonó tervezés: Nagy Sándor, KONE Felvonó Kft.

Az Óbuda Építész Stúdió csapatának köszönhetően megújulhat a Békásmegyeren található vásárcsarnok. A koncepció szerint a szlömös képet mutató területen nemcsak a multifunkciós piac, hanem a tér is megújul. Világos látszóbeton, üvegezett felületek, magas esztétikai minőség várja majd a vásárlókat. 

Helyszín, környezet, tervezési terület

A Heltai téren jelenleg a Békásmegyer városrészt kiszolgáló 1980 körül épült vásárcsarnok és hozzá kapcsolódó vállalkozói piac található. Mind a piac, mind a hozzá kapcsolódó kereskedelmi funkciójú építmények elavultak, szlömös képet mutatnak. A terület a kerületben alközponti jelentőséggel bír, közösségi közlekedési csomópont, valamint a kapcsolódó lakótelepek kereskedelmi-szolgáltatási központja, több gyalogos tengely találkozási pontja.

A tervezett épület építési telke a korábbi telekstruktúra átalakításával szabályozás terv szerinti telekalakításával jött létre. A telket keleti oldalról a Füst Milán utca, valamint az úszó telkeken elhelyezkedő földszintes kereskedelmi épületek, délről a Juhász Gyula utca, nyugatról a Madzsar József utca határolja. A telek északi oldalán szervízút és parkoló van, a telek északi részén lakótelepi zöld rehabilitációs program valósul meg, mely keretében a felszíni parkoló és a zöldfelületek megújulnak. Az építési telek és a szomszédos közterületi telkek gyalogos közlekedőrendszere több ponton összekapcsolódó szerves egészt alkot.


új piac a Heltai téren - építész: Óbuda Építész Stúdió
1/7
új piac a Heltai téren - építész: Óbuda Építész StúdióBontás

A meglévő vásárcsarnok valamint a hozzá kapcsolódó vállalkozói piac területén található építményeket elbontják, hiszen ezek leromlottak, avultak. A vásárcsarnok a '70-es évek végén épült előregyártott acél vázas háromhajós épület. Északi gazdasági oldalán galériaszint található, ahol a csarnok szociális és egyéb kiszolgáló terei kaptak helyet. Az épület acél tetőszerkezetű É-D irányú felülvilágítókkal bevilágított. Homlokzata szerelt alumínium lemez burkolatú, nyílászárói alumínium és acél üvegezett szerkezetek. A csarnokon belüli árudák acél vázszerkezettel épült „ház a házban" rendszerű építmények. A csarnokhoz tartozó gazdasági udvar és annak heterogén nőtt épületeit is elbontják. A vásárcsarnok bruttó szintterülete 2948m2.

A vállalkozói piac vegyes szerkezetű (acél, fa műanyag, bitumenes lemez) árusító bódéjai elbontandóak. A vállalkozói piac és a csarnokra ráépült nőtt építmények bruttó szintterülete 2665m2. Nemcsak az építményeket, hanem a térszíni burkolatokat és a telken belüli közműveket is visszabontják. A bontandó burkolt felületek alapterülete 11500m2.


Tervezett épület funkciói

A tervezett épület földszintes részben alápincézett. A kereskedelmi főfunkciói a földszinten, a mélygarázs és a kiszolgáló funkciók egy része a pinceszinten kapott helyet.

A tervezett kereskedelmi épület több fő funkcionális egységből tevődik össze: egy piaccsarnok fedett-nyitott őstermelői piaccal, pavilonos jellegű kiskereskedelmi-szolgáltatói-vendéglátó funkciójú épületrészekkel, egy 2500 m2 fedett-nyitott árkádos terekkel lehatárolt városi többfunkciós burkolt tér, valamint egy 190 férőhelyes mélygarázs.


új piac a Heltai téren - építész: Óbuda Építész Stúdió
6/7
új piac a Heltai téren - építész: Óbuda Építész StúdióAz épület megközelítése

A piacot gyalogos forgalmú közterületek veszik körbe, amelyekhez nyitott-fedett árkádos közlekedő területekkel kapcsolódik, lehetővé téve az épület gyalogos körbejárhatóságát, a gyalogos forgalom elosztását. Mivel gyalogos tengelyek metszéspontjában helyezkedik el, fontos a minden oldalról való elérhetőség, átjárhatóság. Az épület gépkocsi forgalmát elsősorban a Madzsar József utca felől biztosítjuk, a lakóterületek és a gyalogos zónák védelme érdekében. A csarnok gazdasági feltöltése az északi oldalon található zárt, fedett rakodó udvaron keresztül történik. A pinceszinti mélygarázs gépkocsi forgalmát szintén az északi oldalon található parkoló lehajtó rámpa biztosítja. Az épület északi oldalán található szervízút átmenő forgalma megszűnik gyalogos prioritású útszakasz, a burkolt városi tér elérhetőségét biztosítja.


Tömegformálás, homlokzatképzés

A középület egységes, karakteres megjelenését a funkciókat összekötő homlokzati árkádsor és egységes anyaghasználat biztosítja. A nagyobb főtömegű vásárcsarnok, valamint a hozzá kapcsolódó pavilonos rendszerű épülettömegek tetőrendszerükkel lehatárolják a burkolt, több funkciós piacteret. Tömegformálásánál elválik az épület külső váza, mely a pavilonok, a vásárcsarnok kubusait fedi. Míg a külső váznál világos látszóbetont, addig a pavilonos felépítményeknél szerelt jellegű, üvegezett portálfelületek, valamint sötét vörös-barna, nagy elemes szálcement burkolatot használtunk. A vásárcsarnok építészeti hagyományokat követve nagy belmagasságú felülvilágított csarnoktér, melyben az árusító standok flexibilisen alakítható acél szerkezetű pavilonok. Az alkalmazott anyagokkal szemben fontos elvárás a közforgalmú épülethez megfelelő esztétikai és mechanikai minőség. A piac laposteteje a magas épületekből való rálátások miatt extenzív zöldsávokkal és kavics terítéssel burkolt.


új piac a Heltai téren - építész: Óbuda Építész Stúdió
4/7
új piac a Heltai téren - építész: Óbuda Építész Stúdió


Környezetrendezés

A tervezett új piacot közterületek határolják, megvalósulásával, az általa határolt területtel környezete is megújul. A szabályozási tervnek megfelelően burkolt többfunkciós teret alakítunk ki. A területről kertépítészeti terv készül.


Az épület funkcionális és alaprajzi működése

Pinceszint

A pinceszinten 190 gépkocsi állásos parkoló létesül, melynek keleti és nyugati oldalán egy-egy, a homlokzat mellett végigfutó járható ráccsal fedett angolakna található, átszellőzést biztosítva a pinceszintnek. Ez a szint két tűzszakaszból áll, ahol a közlekedés egy-egy akadálymentes kialakítású vasbeton lépcsőházban lehetséges. A pinceszinten találhatóak még gépészeti terek, illetve tároló helyiségek, itt kapott helyet a piaccsarnokot kiszolgáló WC blokk is. A pinceszint belmagassága lehetővé teszi a kis furgonok lehajtását (230cm).


új piac a Heltai téren - építész: Óbuda Építész Stúdió
2/7
új piac a Heltai téren - építész: Óbuda Építész Stúdió
Piaccsarnok

Az épületrész az épület nyugati oldalán található. Központi terét egy 24 méteres fesztávú, 72 méter hosszú felülvilágított, kb. 7 méter átlagmagasságú csarnoktér alkotja, melyben 4 szigetszerűen elhelyezett 3 méter magas paviloncsoport van. A nagy fesztávú acélcsarnok vízszintes tartószerkezete acél rácsostartó. A pavilonokban a zöldség, fűszer és csemege árudák kaptak helyet. A hús-hentesárú üzletek a csarnoktérhez kapcsolódnak, önálló belső áruszállító-közlekedő folyosóval rendelkeznek, tiszta szerkezeti belmagasságukat álmennyezet oszt meg.

A kereskedelmi területek üzletszintű tervezése, a majdani bérlők kiválasztása területi igényeik pontosítása után történik. A piaccsarnok tér vásárlói megközelítése a déli és a keleti oldalon lévő bejáratokon keresztül történik. A csarnok gazdasági töltése az északi oldalon található, fedett oldalról nyitott rakodóudvaron keresztül történik. Az udvar manipulációs teréhez kapcsolódnak, az áruforgalommal, hulladékkezeléssel kapcsolatos kiszolgáló helyiségek. A hús és zöldség áruforgalom elkülönített közlekedő rendszeren kerül beszállításra. A részletes leírás a piactechnológiai fejezetben található. 

Az épület üzemletetési területei az épület észak-nyugati részében kerültek elhelyezésre. A helyiségcsoport részei az üzemeltetési-, hatósági irodák, szociális helyiségek, elsősegély helyiség, öltözőcsoportok. A Madzsar József utca felől egy üzletsor létesül melybe a korábbi vállalkozó piac üzletei költöznek, melyek nem élelmiszer kereskedelmi tevékenységet folytatnak.


új piac a Heltai téren - építész: Óbuda Építész Stúdió
7/7
új piac a Heltai téren - építész: Óbuda Építész StúdióŐstermelői és Bio piac

A piaccsarnok keleti oldalán fedett-nyitott őstermelői- és bio piac kapott helyet. A területen fixen telepített árusító pultokat helyezünk el. A piac üzemeltetése a csarnokkal közösen történik. Az őstermelői piacon a pultok egy része elektromos árammal ellátott. A vásárlók és árusok számára több ponton vízvételi lehetőség biztosított. A használaton túli időszakon födém alól leereszthető áttört acél hálóval védett. Az épület keleti szárnyán található a virág- és vegyes cikk piac, melyben a nem élelmiszer jellegű termékek pultos árusítása folyik, ezt üzemidőn kívül nem tervezzük lezárni. 

Keleti és északi oldali pavilonok

A tér keleti és északi oldalán található pavilonok területén a kereskedelmi, szolgáltatói és vendéglátóipari bérlemények kerülnek. Az üzletek kialakítása az épület modulrendszerének megfelelően történhet. A kereskedelmi területek üzletszintű tervezése a majdani bérlők kiválasztása területi igényeik pontosítása után történik.

Burkolt, nyitott városi tér

Az épület árkádjaival, pavilonokkal csarnokkal városi multifunkciós piacteret határol le. A tér környezetrendezési, kertészeti és városépítészeti eszközökkel kialakított a funkciójának megfelelő esztétikai minőségben valósul meg.

 

Peschka Alfréd
Budapest, 2016.szeptember 13.

 

 

Vélemények (0)
Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

ÁLLATSZOBROK // Egy hely + Építészfórum

2022.01.26. 13:30
00:07:33

A gyerekek nagy örömére az országban számos állatot ábrázoló alkotás található, melyek gyakran kvalitásosak ugyan, mégis kevésbé művészi kivitelükről, mint inkább cukiságukról ismertek. Az Egy hely mai részében több kedves állatszoborral ismerkedhetünk meg. 

A gyerekek nagy örömére az országban számos állatot ábrázoló alkotás található, melyek gyakran kvalitásosak ugyan, mégis kevésbé művészi kivitelükről, mint inkább cukiságukról ismertek. Az Egy hely mai részében több kedves állatszoborral ismerkedhetünk meg. 

Nézőpontok/Történet

SZABADSÁG HÍD // Egy hely + Építészfórum

2022.01.26. 13:27
00:07:16

Az eredetileg Ferenc József nevét viselő építmény a Főváros legrövidebb hídja, ám annál látványosabb. Az Egy hely mai részében az 1896-ban épült Szabadság híd izgalmas történetével ismerkedhetünk meg.

Az eredetileg Ferenc József nevét viselő építmény a Főváros legrövidebb hídja, ám annál látványosabb. Az Egy hely mai részében az 1896-ban épült Szabadság híd izgalmas történetével ismerkedhetünk meg.

Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. További információk