Közélet, hírek

Átadták a 2006. évi Kós Károly-Díjakat

1/14

A díjakat ebben az évben Dr. Szaló Péter, területfejlesztési és építésügyi szakállamtitkár adta át

Krizsán András építész

Mednyánszky Miklós építőmérnök

Sisa Béla építész

A díjat Bulkainé Ádámosi Margit vette át.

A díjat Dukrét Géza, a Bizottság elnöke vette át.

Sisa Béla és Körmendy Imre

Arnóth Lajos, Fejérdy Tamás és Kapitány József

?>
A díjakat ebben az évben Dr. Szaló Péter, területfejlesztési és építésügyi szakállamtitkár adta át
?>
Krizsán András építész
?>
?>
?>
Mednyánszky Miklós építőmérnök
?>
Sisa Béla építész
?>
 A díjat Bulkainé Ádámosi Margit vette át.
?>
?>
 A díjat Dukrét Géza, a Bizottság elnöke vette át.
?>
?>
?>
?>
Sisa Béla és Körmendy Imre
?>
Arnóth Lajos, Fejérdy Tamás és Kapitány József
1/14

A díjakat ebben az évben Dr. Szaló Péter, területfejlesztési és építésügyi szakállamtitkár adta át

Krizsán András építész

Mednyánszky Miklós építőmérnök

Sisa Béla építész

A díjat Bulkainé Ádámosi Margit vette át.

A díjat Dukrét Géza, a Bizottság elnöke vette át.

Sisa Béla és Körmendy Imre

Arnóth Lajos, Fejérdy Tamás és Kapitány József

Átadták a 2006. évi Kós Károly-Díjakat
Közélet, hírek

Átadták a 2006. évi Kós Károly-Díjakat

2006.12.15. 12:17

Egyéni díjban részesült Krizsán András, Mednyánszky Miklós és Sisa Béla, a díjazott szervezetek: a Mesteriskola, a Gutenberg Ház Lakóközössége és a nagyváradi székhelyű Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Bizottság.

Egyéni díjban részesült Krizsán András  építész, Mednyánszky Miklós építőmérnök és Sisa Béla építész, a díjazott szervezetek: az Építész Mester Egylet Mesteriskolája, a Gutenberg Ház Lakóközössége és a nagyváradi székhelyű Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Bizottság.

A Kós Károly-Díjakat ebben az évben Dr. Szaló Péter, területfejlesztési és építésügyi szakállamtitkár adta át, az ünnepségen jelen volt Fegyverneky Sándor, az ÖTM építésügyi és településrendezési főosztályának vezetője. A 2006. évben kiadható Kós Károly-díjakra egyéni kategóriában 17, közösségi kategóriában 8 javaslat érkezett be. A beérkezett javaslatokat a Kós Károly-Díj Bizottság november 21-én plenáris ülésen értékelte és készített előterjesztést az adományozásra. Az ünnepélyes átadásra december 14-én az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium (ÖTM) földszinti nagytermében került sor.

 


Kós Károly-Díj 2006

 

Krizsán András építész két-évtizedes munkásságában a települési értékek védelme és továbbfejlesztése meghatározó jelentőségű. Sokoldalú szakmai és közéleti tevékenysége az ország legkülönbözőbb térségeire kiterjed, ezen belül különösen a Balaton-felvidéken sűrűsödnek alkotó munkájának eredményei. Pula község tanácsadó főépítészeként, a Falufejlesztési Társaság építész tagozatának elnökeként sokat és eredményesen tevékenykedik az intézményi és szellemi támogatás nélkül maradt kistelepülések önfenntartó képességének megalapozásán.

 

Mednyánszky Miklós építőmérnök köztisztviselőként másfél évtizede felügyeli nagy szakértelemmel és felelősséggel a budavári Halászbástya rekonstrukcióját és a Vár-negyed alatti barlangrendszer megerősítését. Emellett jó ideje behatóan foglalkozik a föld- és vályogfalú házak felújításának lehetőségeivel. Ebben a témában könyvet is írt és több konferenciát szervezett a legjobb szakérők bevonásával. Önzetlenül szaktanácsokkal szolgál a hozzá forduló háztulajdonosoknak, aminek eredményeként az utóbbi években félszáz vályogépület újult meg.

 

Sisa Béla építész a népi építészeti örökség kutatásának, helyreállításának és gondozásának kiváló szakembere, meghatározó egyénisége. Jó négy-évtizedes munkássága során 115 műemléket dolgozott fel, emellett számos könyv, tanulmány, kiállítás, publikáció szerzője, illetve szervezője. Tevékenysége a Felvidékre és Erdélyre is kiterjedt. Hivatástudata és dinamizmusa messze meghaladja a köztisztviselőktől elvárható vagy megszokott mértéket, de szenvedélyessége meggyőző erejű, és ezzel a kívülállók köréből számos hívet szerzett az örökségvédelem ügyének.

 

Az Építész Mester Egylet Mesteriskolája
Az Építész Mesteriskola, mint a fiatal tervező építészek kétéves szakmai továbbképzése 1953-tól változó szervezeti keretek közt működik – a hatvanas években kényszerű megszakítással – mind a mai napig. Célja változatlan: az alkotó személyiség és szemlélet alakítása, az önálló gondolkozásra, értékítéletre és szuverén, felelős döntésre való nevelés. E továbbképzés hatékonyságát igazolja, hogy a mesteriskolát végzett építészek szinte kivétel nélkül a tervezők élvonalába tartoznak minden időben. Az Építész Mester Egylet 1992 óta működteti hagyományosan magas színvonalon, szakmai műhelyként a Mesteriskolát. Az Egylet tervpályázatok szervezése és lebonyolítása keretében folyamatosan együttműködik települési önkormányzatokkal. Ennek révén a települések magas színvonalú építészeti vagy településrendezési terv-megoldásokat kapnak fejlesztési elképzeléseik megvalósításához, a fiatal építészek pedig valóságos és változatos feladatokat vitatnak és oldanak meg avatott szakmai irányítás mellett, műhely-viszonyok között.
A díjat Arnóth Lajos vette át.

 

A Gutenberg Ház Lakóközössége
A Budapest, VIII. Gutenberg tér 4. sz. ház 1906-1907-ben épült a Nyomdászok és Betűöntők Szakszervezete számára, Vágó József és Vágó László építészek tervei szerint. Az eredetileg magas színvonalon, míves részletekkel megvalósított, de az idők során nagyon leromlott állagú házat a lakóközösség immár egy évtizede apránként rekonstruáltatja jelentős anyagi áldozatvállalással és különböző pályázatokon elnyert anyagi eszközökkel. Céltudatosságuk eredményeként megtörtént a homlokzat-felújítás, kijavították az ólomüveg ablakokat, a kovácsoltvas korlátokat és a más, művészi színvonalon kivitelezett részleteket. Ez ideig szinte példa nélküli, hogy egy értékes és történeti jelentőségű fővárosi épület lakóközössége ilyen eredményesen és felelősséggel tevékenykedjen háza, mint közös tulajdona minőségi igényű helyreállítása érdekében.
A díjat Bulkainé Ádámosi Margit vette át.

 

A Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Bizottság
A nagyváradi székhelyű Bizottság 1993 óta működik, főként Bihar, Szatmár, Szilágy, Arad és Temes megyékre kiterjedő aktivitással. Tevékenysége magába foglalja a települési értékvédelemtől a történelmi hagyományok ápolásán át a honismereti célú akciók széles és változatos körét. Évente konferenciákat rendeznek történelmi és műemlékvédelmi témákban, honismereti-örökségvédő táborokat szerveznek különböző helyszínű műemlékek, romok, parkok és arborétumok karbantartására, illetve kitakarítására. Emléktáblákat helyeznek el jelentős események emlékére, illetve jeles személyek tiszteletére. Kezdeményezik és támogatják helyi hagyományápoló és örökségvédő szervezetek létrejöttét. A Bizottság nehéz körülmények között, kitartóan folytatja értékmentő, hagyományápoló tevékenységét, megfelelő szellemi hátteret és ösztönzést biztosítva ezzel a határon túli magyarság helyben való boldogulásához.
A díjat Dukrét Géza, a Bizottság elnöke vette át.

 

Vélemények (0)
Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

Egy hely – A Corvin Áruház

2023.11.22. 10:03
8:45

A Corvin Áruház közel 100 évvel ezelőtt, 1926-ban, a legelőkelőbb magyar divatáruházként nyílt meg, vendéglővel, kávéházzal, jegyirodával, gyorsfényképészettel, de otthont adott divatbemutatóknak és kiállításoknak is. Az alumínium csomagolásból kibontott eklektikus épület homlokzatait már restaurálták, a felső terei azonban csak 2025-re készülnek el végleg. Az Egy hely csapata ezekre, a még átalakulás alatt álló szintekre is betekintést nyújt.

A Corvin Áruház közel 100 évvel ezelőtt, 1926-ban, a legelőkelőbb magyar divatáruházként nyílt meg, vendéglővel, kávéházzal, jegyirodával, gyorsfényképészettel, de otthont adott divatbemutatóknak és kiállításoknak is. Az alumínium csomagolásból kibontott eklektikus épület homlokzatait már restaurálták, a felső terei azonban csak 2025-re készülnek el végleg. Az Egy hely csapata ezekre, a még átalakulás alatt álló szintekre is betekintést nyújt.

Nézőpontok/Történet

A ráckevei hajómalom // Építészfórum & Egy Hely

2023.11.01. 12:12
7:21

A középkortól a 19. századig egészen más képet festettek folyóink. Motorcsónakok és turistahajók helyett – a nagy vízsodrást kereső – úszómalmok vándoroltak a folyón. Ráckevén ma is megtekinthető egy hajómalom replika, melyet már villanymotor hajt és egyes részei időtálló afrikai fából készültek.

A középkortól a 19. századig egészen más képet festettek folyóink. Motorcsónakok és turistahajók helyett – a nagy vízsodrást kereső – úszómalmok vándoroltak a folyón. Ráckevén ma is megtekinthető egy hajómalom replika, melyet már villanymotor hajt és egyes részei időtálló afrikai fából készültek.