Épületek/Irodaépület

Bécsi Corner

1/15

A Kolosy téri homlokzat

A Lajos utcai sarok

A serfőzőház és a "kis házak"

Rézburkolatú tárgyaló-torony az udvarban

Udvari részlet

Udvari részlet

Új irodai szárny a Lajos utcában

Új és régi - a Lajos utcai homlokzat

A tárgyaló-torony földszintje

Beltéri részlet

Beltéri részlet

Beltéri részlet

A tárgyaló-torony

Újlaki hangulat - a serfőzőház udvari homlokzata, háttérben az újlaki templom

?>
A Kolosy téri homlokzat
?>
A Lajos utcai sarok
?>
A serfőzőház és a "kis házak"
?>
Rézburkolatú tárgyaló-torony az udvarban
?>
Udvari részlet
?>
Udvari részlet
?>
Új irodai szárny a Lajos utcában
?>
Új és régi - a Lajos utcai homlokzat
?>
A tárgyaló-torony földszintje
?>
Beltéri részlet
?>
Beltéri részlet
?>
Beltéri részlet
?>
A tárgyaló-torony
?>
Újlaki hangulat - a serfőzőház udvari homlokzata, háttérben az újlaki templom
?>
1/15

A Kolosy téri homlokzat

A Lajos utcai sarok

A serfőzőház és a "kis házak"

Rézburkolatú tárgyaló-torony az udvarban

Udvari részlet

Udvari részlet

Új irodai szárny a Lajos utcában

Új és régi - a Lajos utcai homlokzat

A tárgyaló-torony földszintje

Beltéri részlet

Beltéri részlet

Beltéri részlet

A tárgyaló-torony

Újlaki hangulat - a serfőzőház udvari homlokzata, háttérben az újlaki templom

Bécsi Corner
Épületek/Irodaépület

Bécsi Corner

2009.11.18. 12:33

Projektinfó

Földrajzi hely:
Budapest, Magyarország

Építészek, alkotók:
Plájer János, Peschka Alfréd

Vélemények:
6

Letölthető dokumentumok:

A vörös téglás újlaki iskola újjászületett tömbjét modern irodai szárny egészíti ki, melynek egy előpatinázott réz burkolatú tárgyaló-torony a leghangsúlyabb eleme. Újjászületett a hányatott sorsú barokk serfőzőház is. Vezető tervezők: Plájer János és Peschka Alfréd.

Irodánk 2004-ben kezdett a Lajos utca, Bécsi út, Szépvölgyi út, Sajka utca által határolt épülettömbbel foglalkozni. A kezdetektől fogva egyértelmű volt, hogy igen komplex feladat előtt állunk, hiszen a telken (akkor még több önálló helyrajzi számon) különböző korú, állapotú, értékű épületet találtunk. Az épület legkarakteresebb eleme a kétemeletes, tégla iskolaépület, mely két ütemben épült 1874-1876 között. Műemlékileg azonban még értékesebb az 1780-ban épült emeletes barokk serfőzőház, melyhez további két kis épület csatlakozott a Sajka utcáig. Ezeknek sokkal inkább jellegzetes utcai léptékük hordozott értéket mintsem építészeti minőségük. Az építkezés során mindkét kis épületet lebontottuk, homlokzatukat az eredetivel azonos formában újjáépítettük. A serfőzőház melletti épületet egy félemelettel és tetőtérbeépítéssel bővítettük. A Lajos utca felől az újlaki iskola tömbjéhez egy alacsony 19. századi ház csatlakozott, amelyet a beruházás során lebontottunk.

 


A Kolosy téri homlokzat
1/15
A Kolosy téri homlokzat

A Lajos utcai sarok
2/15
A Lajos utcai sarok

 

 

Az épületegyüttes részletes felmérési terveit követően több tanulmányterv, hasznosítási tanulmány alapján alakult ki a beépítés végső funkciója: az iskolaépület rekonstrukciójával és bővítésével irodaház létesül, a serfőzőház és a kis épületek vendéglátó funkciót kapnak. Üzletek és étterem kerül az iskolaépület földszintjére is. A fejlesztési változatok készítése során a tömb parkolási mérlegének jelentős javítása is fontos szempont volt.

A beruházást a KÖH mindvégig fokozott figyelemmel kísérte. A felmérési dokumentációk, levéltári adatok, értékleltár, valamint helyszíni kutatások, illetve analógiák alapján kerültek meghatározásra az egyes épületegységekre jellemző részletek, színezések, felületi megmunkálások.

 

A serfőzőház és a
3/15
A serfőzőház és a "kis házak"

 

 

A felújítás során a serfőzőház udvari, 19. századi, műemléki szempontból kevésbé értékes épületszárnya elbontásra került a műemlék épület értékes belső homlokzatainak visszaállítása érdekében. Az iskolaépület belső udvarában található földszintes tornatermi szárny, és a 2 emeletes vizes helyiségcsoportot tartalmazó blokk elbontását javasoltuk. Ezáltal a tömbbelső egységesen kezelhető belső udvarként méltó folytatását képezheti a Kolosy tér és a Csemete utca hangulatos belső udvari tércsoportjainak.

Az iskola keleti, udvari oldalszárnyát egy új traktussal váltottuk ki, az így kialakuló traktusszélesség amellett hogy kedvezőbb belső térkihasználást eredményez, az irodabővítés udvari homlokzatával kerül egy vonalba, és alkot térfalat. Ezt az új, a belső beépítésnek semleges hátteret biztosító térfalat zárja, és ad átmenetet a megtartott épületszárny felé az iskolaépület belső udvari „öblében" egy elliptikus, f+2 szintes, tárgyalókat, előadókat magába foglaló építészeti elem.

Az iroda illetve a telektömb délnyugati területén található földszintes lakóépületek belső szárnyainak elbontása után a telektömb belsejében egy észak déli hossztengelyű, Sajka utca felé nyitott, a Szépvölgyi út felé csatlakozó, hangulatos, kertészeti elemekkel tagolt, a közforgalom részére részben átadott belső udvar jött létre.

 

Rézburkolatú tárgyaló-torony az udvarban
4/15
Rézburkolatú tárgyaló-torony az udvarban

Udvari részlet
5/15
Udvari részlet

Udvari részlet
6/15
Udvari részlet

 

Az irodák egy része az udvarra néz, az étterem teraszát is ide telepítettük. Az udvart a serföző ház kapualjának bevezetéseként kereszttengely szeli át, melynek Lajos utca felé történő kivezetése az új irodaszárny kiépítésével készült el. Így egy tartalmas, hangulati elemekben gazdag, az egyes napszakok ritmusainak megfelelően pulzáló, a beépítést jól szervező udvar alakult ki.

Megtartottuk és átértékeltük a funkcióváltásnak megfelelően a volt iskolaépület Szépvölgyi út, ill. Kolosy tér felőli megközelítési lehetőségét, mely korábban a tanári bejárat volt. Így a főbejárathoz méltó, árkádos kialakítású előcsarnok képezi az udvari hossztengely bevezetését.

Az iskolaépület és az új irodaszárny egymáshoz való viszonyát értékelve nem is az „illeszkedés" a jó fogalom, hiszen a két épület az udvar felől összeépül, és - bár  bizonyos közbenső szinteken nem átjárható a szintmagasság-különbség miatt  - mégis egy egységet képeznek.

 

Új irodai szárny a Lajos utcában
7/15
Új irodai szárny a Lajos utcában

Új és régi - a Lajos utcai homlokzat
8/15
Új és régi - a Lajos utcai homlokzat


 

Az új irodaszárny homlokzatának kialakítása során elsődleges szempont volt az iskolaépülethez történő utcaképi illeszkedés, megteremtve az épülettömb lezárását is egyben a Lajos utca mentén. Az utcaképi illeszkedés elemeként a volt iskolaépület párkánymagasságához hangoltuk az új épületszárnyat, biztosítva a teljes értékű tűzfaltakarást. A régi Lajos utcai telekhatárt várostörténeti emlékként a tömegalakításban megőriztük, a vonala mentén tervezett földszint és 1. emeleti üvegfalmezőt az iskolaépület földszint feletti hangsúlyos osztópárkányához hangoltuk.

Az új épületszárny homlokzati nyílászáróinak aránya, a nyílászárók ritmusa, a téglaburkolat, az azonos anyaghasználat biztosítják a harmóniát a két épület között. Az új épület semleges, ám karakteres homlokzatával fogalmazza meg a tömb lezárását a Lajos utca és a Sajka utca mentén, lezárva egy múltból itt maradt, revitalizálandó építéstörténeti fejezetet.

Az udvari oldalon az iskola eredeti vakolt architektúrája vált át az új épület homlokzati rendszerében először vakolt, majd vegyes téglaburkolatos homlokzattá. Az udvar északi homlokzatához tapadó előpatinázott rézburkolatú tárgyaló-torony és a hozzá kapcsolódó kis belső átrium üvegfalai karakteresen jelölik ki a rekonstrukció és az új építés határát.

 

A tárgyaló-torony földszintje
9/15
A tárgyaló-torony földszintje

Beltéri részlet
10/15
Beltéri részlet

Beltéri részlet
11/15
Beltéri részlet

Beltéri részlet
12/15
Beltéri részlet

 

 

Homlokzati jellemző anyaghasználat
Új irodaszárny
Az iroda udvari külső falai 20cm vtg monolit vasbeton falak, melyek egyik részénél 8cm vastagságban ásványgyapot bázisú réteges homlokzati vakolatrendszer készült a rendszertechnológiai utasításoknak megfelelően. A többi helyen az engedélyezési tervek készítésekor homlokzatburkolatként a Wienerberger „Cordoba" fantázianevű sötétebb vörös, homogén felületi megjelenésű burkolótéglát választottuk, azonban a kivitelezés előrehaladása során, a meglévő iskola téglahomlokzatának nagyobb felületi letisztítását követően KÖH képviselőjével egyetértésben Wienerberger „Valencia" burkolótéglát alkalmaztunk normál LB-Knauf szürke falazóhabarcsba rakva, enyhén mélyített fugázással. A burkolatkiosztást, az iskola fő- és osztópárkányai játékának megfelelően absztraháltuk, 3 síkot alakítottuk ki 5cm modullépcsővel. A koracél tartószerkezet tervezésekor fokozottan ügyelni kellett erre.

Iskola
A meglévő falak általában 65cm vtg téglafalak pinceszint felé lépcsőzetes kialakítással. A meglévő homlokzati téglaburkolat esetében a megfelelő színű és méretű téglák beszerzése jelentette az egyik legfőbb problémát. Az ablakkeretezések, fő- és osztópárkányok műhelyben előregyártott elemekből, koracél rögzítőkapocs helyszíni megfogással készültek. A párkányok valamint ablakkeretezések színét a KÖH közreműködésével, helyszíni kutatások alapján állítottuk helyre. Teljes hosszában új lábazati kőburkolat készült. Szintén megújult az épülettel szerves egységben kialakított kovácsolt vas kerítés is.

 

A tárgyaló-torony
13/15
A tárgyaló-torony

 

 

Tetőfedés
Műemléki környezetnek megfelelően kiválasztott Creaton cserép, valamint patinázott cinklemez fedés készült az egyes épületrészeken.

Külső nyílászárók
Az iskola és az iroda új homlokzati szakaszain hőhídmentes alumínium szerkezetű hőszigetelő üvegezésű nyílászárók készültek.

Újlaki hangulat - a serfőzőház udvari homlokzata, háttérben az újlaki templom
14/15
Újlaki hangulat - a serfőzőház udvari homlokzata, háttérben az újlaki templom

Az iskolánál a műemléki (utcai és udvari) homlokzatokon fa tokszerkezetű kapcsolt gerébtokos ablakok kerültek beépítésre. A külső előtétszárnyban 1 réteg 4mm vastag üvegezést helyezünk el kis szerkezeti vastagsággal kialakított szárnyszerkezetben, mely biztosítja a műemlékileg kedvező homlokzati megjelenést. A belső szárny kétrétegű hőszigetelő üvegezésű, rétegragasztott fa tokszerkezetű, kettős tömítéssel. Fenti kialakítás biztosítja az előírt akusztikai követelményeket. A magasan elhelyezett bukó ablakszárnyak kézi távnyitóval (bowden-nyitóval) működtetett bukó ablakok. Az épület homlokzatán minden tűzszakaszhoz szintenként két darab menekítésre szolgáló nyílászáró létesült, az előírásoknak megfelelően. A függönyfalaknál - méretezéstől függően - acél merevítőbetétek alkalmazásával kellett számolni, mind a vízszintes, mind a függőleges profilok esetében. A színezés a külső és belső oldalon azonos. A nyílászárókhoz minden esetben hozzátartozik a belső oldali könyöklőborítás.

A Serfőzőház, valamint a „kis házak" nyílászárói a műemléki rekonstrukció során részben utángyártásra kerültek. A meglévővel azonos módon lett kialakítva a tokszerkezet (kapcsolt gerébtok) és a külső ablakszárnyak. A belső ablakszárnyak hőszigetelő üvegezésű, rétegragasztott fa tokszerkezetű, kettős tömítéssel készültek.

Meglévő főbejárati kapu az iskolánál
A szerkezet korához képest jó állapotban volt. Az eredeti tölgyfa kapuban rögzíteni kellett a meggyengült a szerkezeti elemeket, elengedett ragasztásokat, majd pótolni kellett a plasztikai hiányokat. A kisebb felületi sérüléséket színezett tömítőanyaggal egészítettük ki. Tömítés után az új felületeket az eredeti felület színéhez kellett korrigálni. Végül a fa felületek védőlakk bevonnatot kaptak. A kapu eredeti vasalatait ki kellett javítani, a hiányzókat az eredetiekkel azonosra elkészíteni, matt fekete festéssel levédeni. A gyalogos kaput új pánikzárral, új automata behúzó szerkezetettel és rejtett elektromos nyitószerkezetettel láttuk el. A kapu eredeti kovácsoltvas díszítését restaurálni kellett. A hiányzó eredeti kilincs pótlását kovácsoltvas elemmel pótoltuk.

fotók: Bujnovszky Tamás


Irodaház – Bécsi Corner Irodaház
Budapest, II. Budapest, II. Szépvölgyi út 6., Lajos utca 34., Bécsi utca 33-35.

Megrendelő:
Lajos Projekt Kft.

Ingatlanfejlesztő
Biggeorge’s-NV zRt.

Tervező:
Óbuda Építész Stúdió Kft.

Vezető tervezők: Plájer János, Peschka Alfréd
Építész tervezők: Geiszter Róbert, Simonics Gábor

Műemléki konzulens: Nándori Klára
Statikus tervező: Gecsényi Róbert (Dinám Kft.)
Épületszerkezetek, szigetelés: Barta Ferenc ( Barta és társai Kft.)
Környezetvédelem: Weiner László
Zajvédelem: Csott Róbert
Épületgépész tervező: Pavlics György (PPR Plan Kft.)
Elektromos tervező: Kovács György (Provill Kft.)
Belsőépítészet: Kéri Balázs (Kroki Kft)
Kerttervező: Győri András
Út- és forgalomtechn.: Szegő János ( Közlekedés Kft.)
Részletes talajmechanika: Hajnal Géza (ENVI-GUARD Kft.)

Lebonyolító: Biggeorge’s-NV zRt.
Generál kivitelező: Porr Hungária Kft.

Alapterületi adatok:
összes szint feletti btto. terület: 9756 m2
összes pince: btto. terület: 5434 m2
mindösszesen: 15190 m2

Tervezés: 2004 – 2006 
Megvalósulás (használatba vétel) 2009

Vélemények (6)
racsostarto
2010.03.06.
19:28

na kellett ez nekik (pyjamas), mint Jean Barcelonának

racsostarto
2009.11.23.
20:20

Szép munka !

csipoficam
2009.11.19.
12:21

Ha Mónus Úr írhat ilyen faragatlanságot: Elnyűhetetlen építészeti kultúra terjesztő

Akkor nyugodtan, írhatom: kibaszott jó ez az artikuláció

Csak azt sajnálom, hogy Peshka Alfrédot oly sokáig elnyomta [kérlek, hogy kerüld a sértő kifejezések használatát - a szerk.] (remélem tudjátok kire gondolok).

sponcsak
2009.11.20.
14:50

@csipoficam: Az allandosult csipoficam lehet az oka, hogy ilyen szép kulturaltan beszél...  ;-[

istken
2009.11.18.
21:47

Tényleg szép a kapcsolatuk. Erről a szituációról egy másik ház is beugrott.

http://www.epiteszforum.hu/node/3080

sponcsak
2009.11.18.
14:31

Végre egy jo példa az uj meg a régi osszehazasitasanak! Gratulla a tervezoknek!

Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

A Salgótarjáni utcai zsidó temető // Egy hely + Építészfórum

2024.03.20. 14:15
9:15

Idén lesz 150 éves Budapest legkülönlegesebb zsidó temetője. Tervezett ide monumentális síremlékeket és ravatalozót Lajta Béla, és számos nagy múltú zsidó család tagjait temették itt el, melyek közül méretében kiemelkedik a Hatvany-Deutsch család mauzóleuma. A temetőt az 50-es években bezárták; különleges hangulatát az ősi motívumokat és modern formákat ötvöző síremlékek, és az azokat fokozatosan visszahódító természet dzsungele adják.

Idén lesz 150 éves Budapest legkülönlegesebb zsidó temetője. Tervezett ide monumentális síremlékeket és ravatalozót Lajta Béla, és számos nagy múltú zsidó család tagjait temették itt el, melyek közül méretében kiemelkedik a Hatvany-Deutsch család mauzóleuma. A temetőt az 50-es években bezárták; különleges hangulatát az ősi motívumokat és modern formákat ötvöző síremlékek, és az azokat fokozatosan visszahódító természet dzsungele adják.

Design

Premontrei templom, Ócsa // Egy hely + Építészfórum

2024.03.20. 14:14
8:50

800 éve épült Magyarország egyik legszebb román kori erődtemploma, a premontrei bazilika. Az Egy hely új részéből többek között kiderül, hogy miként alakult a román, gótikus és barokk stíluselemeinek keveredése, és hogy milyen filmes produkciók díszleteiként szolgált.

800 éve épült Magyarország egyik legszebb román kori erődtemploma, a premontrei bazilika. Az Egy hely új részéből többek között kiderül, hogy miként alakult a román, gótikus és barokk stíluselemeinek keveredése, és hogy milyen filmes produkciók díszleteiként szolgált.