Pályázatok/Magyar

Bence-hegyi kilátó - ötletpályázat

1/0
Hirdetés
1/0
Pályázatok/Magyar

Bence-hegyi kilátó - ötletpályázat

2015.01.05. 15:55

Cikkinfó

Földrajzi hely:
Velence, Magyarország

A Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, a Vértes Térségi Fejlesztési Tanács, valamint a VADEX Mezőföldi Erdő- és Vadgazdálkodási Zrt. nyílt, titkos, építészeti tematikájú ötletpályázatot ír ki a Bence-hegyi kilátóra.

1. A pályázat tárgya, célja 

A pályázat célja olyan tervek és ötletek összegyűjtése, melyek alapul szolgálhatnak a Velencei-tó északi partjánál elhelyezkedő (közigazgatásilag Velencéhez tartozó, a Panoráma úttal határolt) Bence-hegy turisztikai fejlesztésének megvalósításához. A Nadapi kilátónak is nevezett hegytetőről gyönyörű körpanoráma nyílik a tóra és a környező településekre (Nadap, Sukoró, Kápolnásnyék és Velence), ma is népszerű, gyakran látogatott hely. A Kiíró a pályázóktól olyan színvonalas, innovatív tervjavaslatokat vár a tervezési területre, amely – a környék infrastrukturális adottságainak (pl. parkoló) kihasználásával, a turisztikai hasznosítás lehetőségeit és szükségszerűségeit mérlegelve – javaslatot tesz egy kilátópont kialakítására. A helyszín szabadon bejárható, ezért külön helyszínbejárást nem biztosítunk.

A kilátó legyen alkalmas turistacsoportok, kiránduló osztályok (30-50 fő) egyidejű befogadására. Az építmény legmagasabb pontjának magassága a rendezett terepszinthez képest maximum 20 méter lehet. A kilátóhoz kapcsolódóan a látogatók kiszolgálása érdekében egyéb funkciók (mosdó, büfé) is elhelyezhetőek, az ezekre való javaslattétel a pályázók feladata.

A kilátó egyben építészeti jelként is szolgál – a 210 méter magas Bence-hegy a környék kiemelkedő pontja, a tetején emelkedő építmény ezért a látkép meghatározó eleme lesz. A land-art alkotásként értelmezhető kilátó tehát kiemelt felelősséggel járó építészeti feladat, megfogalmazásától függően válhat a hegytető a Velencei-tó környékének még értékesebb kilátópontjává.

A pályázat jellege: nyílt, titkos

2. A pályázat útján a szakmailag megfelelő pályaművek díjazására rendelkezésre álló forrás mértéke

A pályázat összdíjazásának értéke 1.000.000 Ft, a díjazás minimális értéke 100.000 Ft, maximális értéke 500.000 Ft.

3. A pályázaton részt venni jogosultak körének megjelölése

3.1. Az ötletpályázat résztvevője – pályázó – (azaz a pályamű szerzője, illetve társszerzője) az a természetes személy vagy gazdálkodó (jogi, vagy jogi személyiség nélküli) szervezet lehet:
a) aki jelen kiírásban meghirdetett tervezési feladat elkészítésére vállalkozik,
b) aki azzal, hogy pályázatát benyújtotta, az ötletpályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek elfogadta,
c) amely a pályázat szerzőit – a pályázathoz csatolt lezárt borítékban, a munkában/díjazásból való részesedés arányának megjelölésével – név szerint megnevezte,
d) akivel szemben a 305/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 13. § (3) bekezdése szerinti kizáró okok egyike sem áll fenn.

3.2. Az ötletpályázaton egy pályázó csak egy pályaművel vehet részt.

4. Formai követelmények

A tervlapokon fel kell tüntetni a rajz megnevezését, valamint a következő feliratot:
"BENCE-HEGYI KILÁTÓ ötletpályázat – 2015".
A tervlapokon – a titkos pályázat feltételeinek megfelelően – semmilyen azonosító jelzés nem utalhat a szerző(k) kilétére.

A pályázat rajzi anyagát egy példányban, legfeljebb 4 db A2-es kartonra kasírozva kell beadni. A tervlapokon minden olyan rajzos és szöveges információt (műleírás, magyarázó ábrák) fel kell tüntetni, amelyet a megértés szempontjából fontosnak ítél a pályázó. A tervlapokon kívül egyéb munkarész/dokumentáció nem nyújtható be. A rajzokat tetszőleges technikával, de a megértést segítő grafikai megoldásokkal kell elkészíteni. A pályázathoz csatolandó továbbá 1 db A/4 méretű, lezárt, jelöletlen boríték, amely tartalmazza a mellékelt adatlapo(ka)t a pályamű szerző(i)nek adataival és aláírásával, illetve 1 db CD/DVD-t, ami kép formátumban (jpg/pdf) tartalmazza a leadott tablókat.

5. Benyújtandó munkarészek

  • építészeti, tájépítészeti koncepció bemutatása, műleírás az alkalmazott anyagok, szerkezetek, technológiák, a tervezett használat és az üzemeltetés bemutatásával (a tablókra illesztve)
  • az építmény környezetét bemutató helyszínrajz M=1:500 léptékben – a fő megközelítési irányok, az elhelyezéshez szükséges tájépítészeti megoldások bemutatásával
  • alaprajzok, metszetek, homlokzatok M=1:200 vagy 1:100 léptékben, vázlattervi részletezettséggel (megértéshez szükséges számban)
  • látványtervek (megértéshez szükséges számban, a környezet bemutatásával együtt)

6. A pályázat benyújtásának módja, határideje 

Postai csomagként feladás az alábbi címre történő feladási határideje 2015. február 20. (péntek) éjfél (a postai bélyegzőn szereplő dátum szerint).

A cím:

VADEX Mezőföldi Erdő- és Vadgazdálkodási Zrt.
8001 Székesfehérvár, Tolnai u. 1.

A borítékon fel kell tüntetni "BENCE-HEGYI KILÁTÓ ötletpályázat – 2015" Az ajánlott küldemény „feladó" rovatában a titkosság miatt az „Építészeti pályázat" megnevezés szerepeljen.

A pályázattal kapcsolatban kérdést 2015. január 5-ig lehet feltenni a posta@vadex.hu e-mail címre. A kérdést feltevők 2015. január 12-ig elektronikus levélben kapnak választ a feltett kérdésekre. A kérdésekre adott válaszokat, valamint a további háttérdokumentumokat ugyancsak 2015. január 12-ig közzéteszik a kiíró honlapján (www.vadex.hu) a pályázati felhívás kiegészítéseképpen.

7. A pályázatok bírálatra bocsátásának feltétele:

a) a pályázat határidőben történő benyújtása,
b) a szükséges mellékletek csatolása
c) a titkosságra vonatkozó feltételek tiszteletben tartása.
Amennyiben a pályázat formai bírálata során megállapításra kerül, hogy a pályázat nem felel meg a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek, a pályázat érvénytelenítésre kerül. Az érvénytelennek ítélt pályázatok anyaga az eredményhirdetést követő 30 napig átvehetőek a megadott címen.

8. A pályázat tartalmi elbírálásának kritériumai

A pályaművek összevetése és rangsorolása az alábbi bírálati szempontok alapján történik:

  • Építészeti minőség
  • Természeti környezetbe való illeszkedés
  • Fenntarthatóság
  • Műszaki megvalósíthatóság, költségvonzat

9. A Bíráló Bizottság munkája és összetétele

A Bíráló Bizottság munkája nem nyilvános. A Bíráló Bizottság a tervpályázattal kapcsolatos írásbeli összegzést zárójelentésben rögzíti, azt átadja a Kiírónak, aki az abban foglaltak alapján teszi közzé a tervpályázat eredményéről szóló tájékoztatót.

A Bíráló Bizottság összetétele:

elnök
L. Simon László, Miniszterelnökség, parlamenti államtitkár

tagok
dr. Bitay Márton Örs, Földművelésügyi Minisztérium, állami földekért felelős államtitkár
Eltér István, a Magyar Építész Kamara alelnöke 
Füleky Zsolt, Miniszterelnökség, építészeti és építésügyi helyettes államtitkár
Igari Antal, Fejér megyei főépítész
Koszti András, Velence polgármestere
Majoros Gábor, a VADEX Mezőföldi Erdő- és Vadgazdálkodási Zrt. vezérigazgatója
dr. Molnár Krisztián, a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke
Péter Ágnes, Munkácsy-díjas szobrászművész
Zoboki Gábor, Ybl- és Prima Primissima-díjas építész

 

Vélemények (0)
Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

A Hilton szálló // Egy hely + Építészfórum

2024.06.05. 14:37
9:40

Az Egy hely soron következő részében a Budai Várnegyed egyik legelutasítottabb épületének, a Hilton szálló építésének történetét mutatja be. A közel fél évszázados hotel mégis a budai látkép fontos részévé vált, különleges architektúrájával egyszerre különül el és illeszkedik a középkori romok, és a szomszédos épületek sokszínűségéhez.

Az Egy hely soron következő részében a Budai Várnegyed egyik legelutasítottabb épületének, a Hilton szálló építésének történetét mutatja be. A közel fél évszázados hotel mégis a budai látkép fontos részévé vált, különleges architektúrájával egyszerre különül el és illeszkedik a középkori romok, és a szomszédos épületek sokszínűségéhez.

Nézőpontok/Történet

A Tóth Árpád sétány // Egy hely + Építészfórum

2024.06.05. 14:34
9:25

Hadászati célokat szolgáló sikátorból gesztenyesorral és japán cseresznyefákkal tűzdelt gáláns sétány, a Budapestre nyíló egyik legszebb kilátással. A sétány sokszínű, rétegzett történetét az Egy hely csapata mutatja be.

Hadászati célokat szolgáló sikátorból gesztenyesorral és japán cseresznyefákkal tűzdelt gáláns sétány, a Budapestre nyíló egyik legszebb kilátással. A sétány sokszínű, rétegzett történetét az Egy hely csapata mutatja be.