építészet : környezet : innováció

Börtön PPP-konstrukcióban, Tiszalök

A Tiszalök határában épülő egyedi monolit vasbeton falvázas, közel 15 ezer négyzetméteres magastetős fogvatartási épületet 1.285 méter hosszú bástyafal vesz majd körül hat darab őrtoronnyal és 6 méter magas vasbeton kerítéssel.

A KÉSZ Kft. kivitelezésében folyamatosan épül a tiszalöki büntetés-végrehajtási intézet. A börtön PPP-program keretében történő megvalósítására, illetve üzemeltetésére 2005-ben nyerte el a cég a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (BVOP) megbízását.

A Tiszalök határában épülő egyedi monolit vasbeton falvázas, közel 15 ezer négyzetméteres magastetős fogvatartási épületet 1.285 méter hosszú bástyafal veszi majd körül hat darab őrtoronnyal és 6 méter magas vasbeton kerítéssel, de a börtön tartalmaz majd néhány kényelmet szolgáló helyiséget (például könyvtár, konditerem, kápolna és étterem) is.

A büntetés-végrehajtási intézet tervezése során a KÉSZ Kft. hét különböző egységet tervezett meg:

 • fogvatartottak épületei
 • szolgáltatási blokk (egészségügyi ellátás, étkeztetés, sport, vallás és kultúra, oktatás)
 • beszélő és látogató egység
 • működtetési blokk (parancsnoki épület, központi irodák)
 • üzemeltetési és karbantartási blokk (műhelyek, raktárak, energia központok)
 • kiegészítő funkciókat ellátó blokk (garázs, őrkutyák telephelye)
 • munkáltatási blokk


Az üzemeltetést a KÉSZ Kft. leányvállalata, a Szent Adorján Kft. látja majd el. Az üzemeltetés feladata a 700 férőhelyes büntetés-végrehajtó intézet felszerelése és tizenöt évig történő működtetése az európai uniós normák szerint. Gondoskodik az elítéltek ellátásáról, a börtön működtetéséről, karbantartásáról, az oktatási, foglalkoztatási lehetőségekről.

Részlet az építészeti műleírásból

Az intézet telepítését az alábbi fő szempontok figyelembevételével alakítottuk ki:
A közúti megközelítést a 0415/10 számon kiszabályozott új útról kell és lehet megvalósítani.
A vasúti pálya kötelező védőtávolsága 50 méter, ezen belül építményt nem, illetőleg csak a vasút engedélyével lehet elhelyezni.
A domborzati viszonyok a telken belül változók. A vasúttal párhuzamos szélső teleksáv – gyakorlatilag a vasút védőtávolsága- viszonylag mélyebb fekvésű, rosszabbul beépíthető terület. A telek középső része magasabban van, a telek keleti széle, ill az északi telekhatár egyes szakaszai ismét mélyebb fekvésűek olyannyira, hogy több belvizes foltot is találtunk a helyszín első megtekintésekor. Ezek miatt az épületeket úgy helyeztük el, hogy a terület legmagasabb részére kerüljenek, valamint, hogy a beépítés optimális mennyiségű földmunka árán valósulhasson meg.

 

Beépített nettó alapterületek:
Zárkaépületek 15220,9 m2
Központi épület 11216,8 m2
Parancsnoki épület 2191,3 m2
Gazdasági épületrész 2100,9 m2
Munkáltatás épületei 1943,3 m2
őrtornyok 72,0 m2
Összesen: 32745,2 m2

Zónásítás
Az intézet funkcionális szervezését, alaprajzi kialakítását úgy terveztük, hogy az eltérő funkciójú épületek, épületrészek fizikailag jól körülhatárolható, elkülöníthető, védhető egységeket alkossanak. A közlekedés rendszere legyen szinte sematikusan egyszerű, áttekinthető.
Az épületcsoport lehetőleg legyen minél tömörebb, ami mind a beruházási, mind az üzemeltetési költségekben a megtakarítása mellett, azzal azonos súllyal a használó BV számára is munkaidő, munkaerő megtakarítást, nagyobb biztonságú működést eredményez.

Az épületegyüttes négy fő funkcionális zónára oszlik.

 • Az első a fogvatartás zónája, a fegyház, a KBK, a börtön és a fogház épületrészek, valamint a kiírás szerint ezekhez kapcsolódó minimális irodai, szociális helyiségek, a nappali tartózkodás terei. Ez a zóna a terület északi és keleti sávjában helyezkedik el.
 • A második funkcionális egység a börtön központi zónája, a különféle „szolgáltatások” területe, amit a fogvatartottak csak időszakosan, de kisebb-nagyobb rendszerességgel vesznek igénybe. Ide tartozik a befogadó egység, az egészségügyi blokk, a kulturális blokk (kápolnák, könyvtár, tantermek és kiszolgáló helyiségei és nagyterem), a sport blokk, a konyhaüzem és az éttermek, valamint a látogató egység.
 • Alaprajzilag ugyanebben a sávban, de az előbbiektől jól elhatároltan helyeztük el a gazdasági blokkot, amelyben a raktárak és a karbantartó műhelyek, a garázsok és a kutyatelep található.
 • A telek nyugati sávja a munkáltatás zónája. Itt helyezkedik el a mosoda, ajánlatunkban ez a börtön saját igényeit lényegesen meghaladó kapacitású, kifelé is működő üzem, valamint két műhelycsarnok, amelyben a rabok munkát végezhetnek.
 • A telek déli sávja az adminisztratív épület és a két bejárat. Az adminisztratív épület mellett tervezzük a szabadok személybejáratát a dolgozók, az ügyfelek, a hivatalos vendégek és az elítéltek látogatói számára. A nyugati oldalon van a gazdasági bejárat az intézmény és a munkáltatás gazdasági kiszolgálására, valamint itt történik a rabok érkeztetése, szállítása is.

Belső közlekedés
A fenti egységeket két kelet-nyugat irányú fő közlekedő tengely választja el, illetve köti össze. Az északi folyosó a zárkaépületek és a szolgáltatási zóna között a rabok és a személyzet mozgására szolgál. A rabok ezen, ill. az ebből merőlegesen kiágazó közlekedőkön keresztül elérnek minden olyan helyiséget, amiben bármilyen tennivalójuk egyáltalán lehet.
Este, takarodó után a zárkaépületek és e főfolyosó közötti ajtók elzárásával a középső magban csak az egyetlen bejárattal rendelkező eü. blokkban maradnak a bent fekvő beteg rabok, egyébként mindenki ki van zárva a középső zónából.

A déli oldali fő folyosót csak a személyzet használhatja, zsilipelt, ellenőrzött átjárókkal jutnak az egységek közötti, merőleges belső közlekedőkre.

A tervbírálat és a konzultációk alapján átterveztük a rabszállítás – gazdasági bejárat területét. A külső munkahelyre menő ill. onnan visszaérkező rabok útvonala és a bevonuló ill. szabaduló rabok útvonala a befogadó épületrészben az első ellenőrzés (fémdetektoros kapu, röntgenes csomagvizsgáló) után azonnal teljesen szétválik.

A gépjárművek a bástyafalban lévő kapu után egy kétállásos zsiliptérbe kerülnek, itt van akna az alváz átvizsgálására, ill. itt van lehetőség a járművet tetejét is megtekinteni. A zsilipből külön zárt fogadóhelyiségbe jutnak a járművek, így a gazdasági részt, a konyhát kiszolgáló teherautók nem találkoznak a rabszállító járművekkel, kölcsönösen nem akadályozzák egymást.

Ettől teljesen függetlenül az adminisztratív épület távolabbi végénél van a személyzet, látogatók és hivatalos személyek be- és kijárata.

Szöveg: Porcsalmy Zoltán építész vezető tervező, Kelemen Csaba építész tervező
Képek: KÉSZ Kft.

(a teljes műleírás a csatolt dokumentumban olvasható) 


képek: KÉSZ Kft
  
friss képek

Tiszalök 700 fős büntetés-végrehajtási intézet

Építész vezető tervező: Porcsalmy Zoltán
Építész tervező: Kelemen Csaba
Építész munkatárs: Vida József, Nagy Gábor, Kis Viktória, Kovács Krisztina, Ódor András

Statikus vezető tervező: Hahn László, Kocsis András, Kissné Vaskó Szilvia
Gépész vezető tervező: Varga József
Gépész tervező: Kismárton Sándor
Elektromos vezető tervező: Fehér Tibor, Danner Mihály
Elektromos tervező: Kiss Tibor (KÉSZ Kft.)

Konyhatechnológus: Rátonyi Árpád (Quartisse Kft.)
Biztonságtechnika: Petyus Sándor (ADT Kft.)
Közmű: Széles Géza (GEM Kft.)
Talajmechanika: Váriné Dudás Zsuzsanna (Terrastat Kft.)
Geodézia: Kecskeméti István
Lendvay István szakértő és Komáromi István szakértő (De Fon Tech Kft.)

Kivitelezői lista:
Generálkivitelező: KÉSZ Kft. Észak-magyarországi Főmérnökség
Generál termelési főmérnök: Vargay Balázs
Generál építésvezető: Kovácsik Tamás, Páll Sándorné, Papp Ferenc, Szabó Zoltán, Sztupovszki Mihály
Acélszerkezeti építésvezető: Czibolya Ferenc
Gépész szakági építésvezető: Kiss Csaba
Épületvillamossági építésvezető: Tóth Lajos
Beszerzési mérnök: Sidlovics Krisztián

 

1 vélemény | vélemény írásához jelentkezzen be »