Egyéb cikkek

„Budapest Szíve – Városháza Fórum” tervpályázat 2008

1/9

Budapest Szíve - Városháza Fórum tervpályázat - Vadász és Társai

Budapest Szíve - Városháza Fórum tervpályázat - Vadász és Társai

Budapest Szíve - Városháza Fórum tervpályázat - Vadász és Társai

Budapest Szíve - Városháza Fórum tervpályázat - Vadász és Társai

Budapest Szíve - Városháza Fórum tervpályázat - Vadász és Társai

Budapest Szíve - Városháza Fórum tervpályázat - Vadász és Társai

Budapest Szíve - Városháza Fórum tervpályázat - Vadász és Társai

Budapest Szíve - Városháza Fórum tervpályázat - Vadász és Társai

?>
Budapest Szíve - Városháza Fórum tervpályázat - Vadász és Társai
?>
Budapest Szíve - Városháza Fórum tervpályázat - Vadász és Társai
?>
Budapest Szíve - Városháza Fórum tervpályázat - Vadász és Társai
?>
Budapest Szíve - Városháza Fórum tervpályázat - Vadász és Társai
?>
Budapest Szíve - Városháza Fórum tervpályázat - Vadász és Társai
?>
Budapest Szíve - Városháza Fórum tervpályázat - Vadász és Társai
?>
Budapest Szíve - Városháza Fórum tervpályázat - Vadász és Társai
?>
Budapest Szíve - Városháza Fórum tervpályázat - Vadász és Társai
?>
1/9

Budapest Szíve - Városháza Fórum tervpályázat - Vadász és Társai

Budapest Szíve - Városháza Fórum tervpályázat - Vadász és Társai

Budapest Szíve - Városháza Fórum tervpályázat - Vadász és Társai

Budapest Szíve - Városháza Fórum tervpályázat - Vadász és Társai

Budapest Szíve - Városháza Fórum tervpályázat - Vadász és Társai

Budapest Szíve - Városháza Fórum tervpályázat - Vadász és Társai

Budapest Szíve - Városháza Fórum tervpályázat - Vadász és Társai

Budapest Szíve - Városháza Fórum tervpályázat - Vadász és Társai

„Budapest Szíve – Városháza Fórum” tervpályázat 2008
Egyéb cikkek

„Budapest Szíve – Városháza Fórum” tervpályázat 2008

2008.11.26. 13:21

1,5 millió forintos megvételben részesült a 19. bírálati sorszámú pályamű, amelynek szerzője: Vadász és Társai Építőművész Kft.vezető tervezők: Vadász Bence, Miklós Zoltán

1,5 millió forintos megvételben részesült a 19. bírálati sorszámú pályamű, amelynek szerzője: Vadász és Társai Építőművész Kft.
vezető tervezők: Vadász Bence, Miklós Zoltán
szakági tervezők: Dávid Ágnes, Szlovék Krisztián, Kelemen Ferenc, Üveges Zoltán, Rumi Imre, Pető Zoltán, Kiszely Gergely, Kijátz Valér, Varga Miklós
munkatársak: Urbán Attila, Zimay Balázs, Palotás Artúr

 

Budapest Szíve - Városháza Fórum tervpályázat - Vadász és Társai
1/9
Budapest Szíve - Városháza Fórum tervpályázat - Vadász és Társai

Budapest Szíve - Városháza Fórum tervpályázat - Vadász és Társai
2/9
Budapest Szíve - Városháza Fórum tervpályázat - Vadász és Társai

Budapest Szíve - Városháza Fórum tervpályázat - Vadász és Társai
3/9
Budapest Szíve - Városháza Fórum tervpályázat - Vadász és Társai

Budapest Szíve - Városháza Fórum tervpályázat - Vadász és Társai
4/9
Budapest Szíve - Városháza Fórum tervpályázat - Vadász és Társai

Budapest Szíve - Városháza Fórum tervpályázat - Vadász és Társai
5/9
Budapest Szíve - Városháza Fórum tervpályázat - Vadász és Társai

Budapest Szíve - Városháza Fórum tervpályázat - Vadász és Társai
6/9
Budapest Szíve - Városháza Fórum tervpályázat - Vadász és Társai

Budapest Szíve - Városháza Fórum tervpályázat - Vadász és Társai
7/9
Budapest Szíve - Városháza Fórum tervpályázat - Vadász és Társai

Budapest Szíve - Városháza Fórum tervpályázat - Vadász és Társai
8/9
Budapest Szíve - Városháza Fórum tervpályázat - Vadász és Társai

 


Részletes bírálat

Három épülettömb közé szerkesztett két üveg hasáb, a két végén megismétlődő újabb üveg dobozokkal. Ahogyan felvágja az épületet három részre és ezáltal átereszti a közönséget a belső udvarhoz, nagyon jól működik a közbenső részen, ugyanakkor a végeken problémát eredményez. A meglévő épület végek és a tervezett épület a sarkát képező üveg kubus közötti távolság kritikusan kicsi, viszont a tiszta szerkesztés kényszere mégis ezt a hibás megoldást diktálta. A fényviszonyoktól függően, nagyot átlátható lehet ez a ház. A tervező nem döntötte el, hogy egy házat tervezzen vagy hármat.

Ez az egyetlen terv ami a városfal helyéből, irányából indul ki, geometriáját magáévá teszi. A városfal és a Károly körút közé szerkeszti, feszíti be hatalmas, fegyelmezett házát. Szép sétány, szép a homlokzat, befoltozza a körutat. Az épület Károly körúti homlokzata, elegánst, tiszta, de ebben a méretben barátságtalan.
Kicsit bátortalanul nyúl a régi épülethez, de szép, ahogy át lehet sétálni rajta.

A Hivatal elhelyezése ütközik a kiírással. Nem támogatandó bármely iroda földszint alá történő helyezése. Jó javaslat a középszárnyba helyezett pincesöröző. Érdekes javaslat az új épület 1. szintjére tervezett medence és fittnesz-terem, valamint a Kápolnába tervezett étterem. Fórumként viszonylag zárt teret hoz létre, ami funkcionálisan kedvezőtlen.

A hivatal meglévő „nyitottsága" nem javul, tekintve, hogy az új részben kizárólag egyéb funkciók vannak.

A jellemzően három nagy „kubusból" álló új beépítés karakán vonalvezetést ad a körút mellett, ugyanakkor a Károly körút nyomvonalvezetése ezt a határozottságot nem indokolja. A forgalmi rendet megoldotta pályázó, de láthatóan kényszerekkel és nem kiemelkedő ötletekkel. A vonalvezetés zavaros, az egyoldali rámpaelhelyezés további többlet utat jelent az ellenirányból. A nagyvonalú hasábok közötti átszivárgó gyalogos számára kisléptékű gyalogosátkelőt létesít a Madách térrel, a villamosmegálló csak a terepszint alatt közelíthető meg, mely ellentmond a belváros forgalomcsillapítási és gyalogospreferáló szándékainak. A városfalon kívüli kereskedelmi szintnek sem a metróhoz, sem a villamoshoz nincs közvetlen kapcsolata. Pozitív a Deák térre adott átrendezési javaslat, a Kammermayer tér átalakítása. Városfal megnyitási lehetősége irreális, bár szép gondolat.

Nagyvonalú, egészében és tagolásában is a környezete léptékébe, arányrendszerébe illő tömegalakítás, finoman válik el, egyben kapcsolódik a meglévő, befejezetlen tömbhöz, a szimmetria és a szabálytalanság szellemes ötvözeteként. Az evangélikus templomnál ugyan kicsit szorul a koncepció, azt a kapcsolatot mintegy feláldozta a terv az egységes hatás kedvéért.

A homlokzati kialakítás, bármennyire is egészen más, mint történeti környezete, mégsem bántóan kontrasztos, ami az átfogó- és a részlet-tagolás finomságának köszönhető. Annyival térhet el a mai környezetétől, mint egykor a Madách-házak az övékétől: és ez utóbbiak pedig ma már teljesen elfogadott „etalon" részei a mai környezetnek, amelyhez a tervezett együttes megfelelő módon és mértékben kapcsolódik.

A városfalat meghatározó iránnyá és vonallá emeli a terv, a régi városházához illesztett homlokzati elem vizuális kapcsolat a régitől az újhoz, ami örökségvédelmi szempontból is elfogadható. Szép, átgondolt, a történeti környezetet nem sértő, azt inkább tovább-gazdagító megoldás.

A pályamű részben felel meg a stratégiai tervekben rögzítetteknek. Biztosítja a Városháza tömbjét is érintő városszerkezeti jellegű közterületek megújítását. A Belváros kapujaként szolgáló Erzsébet tér – Deák tér – Városház tér városkép alakító kapuszerepe megjelenítését jól szolgálja. A terv emblematikus jellegű, amely alkalmas lehet a nyílt Városháza és a megújuló Budapest jelképeként. Lehetővé teszi a Károly körút – Madách tér térsora hangsúlyozását, mint a városrész egyik főutcájának helyreállítását. Bemutatja a várfalat. A gyalogos és közösségi térszerkezetnél merész javaslatokat tesz, növeli a lakhatóságot, a kulturális tereket, a komfortérzetet és a turisztikai vonzerőt. Biztosítja a Városháza nyitottsága megteremtését, a közfunkciót szervező és fókusz szerepét. Vonzani képes a befektetőket.

Kiskörút 2x2 forgalmi sávja a forgalomcsillapítási szándékhoz illeszkedik, a meglevő forgalmi kapcsolatokat egyszerűsíteni kívánja, a Harmincad utca helyett a József Attila utcához áthelyezi a Lánchíd irányú balívet. Ez a Harmincad utca kialakításához kedvező megoldás a villamos továbbvezetése esetében kivitelezhetetlen javaslat a lerajzolt formában. A villamos továbbvezetésére tett javaslatát a Károly körúton térszín alatti vezetéssel egészíti ki, amelynek megvalósítását a pályázó is csak nagyon távoli ötletnek tartja. A jelenlegi helyzetében feltűntetett villamoshoz nincs közvetlen felszíni kapcsolat. A turistabuszoknak és taxiknak a felszínen biztosít öbölben kedvező megállási lehetőséget. A térszín alatti sétány és a Sütő utcához való „áttörés" a gyalogoskapcsolatokat javítja. A széles kerékpárutat a Károly körút nyugati oldalán vezeti.

A térség parkolási helyzetét részletesen vizsgálja a pályázó, méretezi a bejáratot, kijáratot, de végső összesítést nem ad az elhelyezett férőhelyszámhoz. A terven jelölt parkoló bejárat elfogadható, de a kijárat elfogadhatatlan közlekedésbiztonsági okokból. A teherforgalom megoldása kidolgozatlan.

A terv foglalkozik az új Városháza-fórum északi és déli tér- és gyalogoskapcsolataival is. Vázlatos, de erősen elnagyolt javaslatot tesz a Deák tér átépítésére. Meglevő épületbe helyezve eltünteti a dugó-szerűen a Sütő utca torkolatában lévő metró épületet, de érthetetlenül, a gyalogos áramlást gátló, facsoportot tesz a helyébe. A Deák tér – Bárczy István utca gyalogos kapcsolatát és az új városháza fórum jobb megközelíthetőségét lehetővé tevő épületátnyitás valószínűleg nem végrehajtható.
A Károly körút – Semmelweis utca – Gerlóczy utca – közötti épülettömb átnyitása, a belső udvarok összekapcsolása tömbfeltáró belső sétányként műszaki és jogi szempontból nehéz feladat, ugyanakkor jelentős környezetrendezési – turisztikai hozadékai lehetnének. (Hasonló jó lehetőség lenne a városfal terven jelölt „közhasználatba vétele" is.)

A tervezett új városháza fórum bár zöldfelületekben szerényen dotált, de jól strukturált, szép. A Károly körútra nyíló épülettömb alatti átjárók fásítása viszont legalábbis kérdéses.

A „feldarabolt nagy ház" típusba tartozó érdekes, vonzó épület, amelyet azonban nem a fórumképzés diktált. A térszint alatti sétányrendszer a terv lényegi eleme, amely lehet, hogy a kereskedelemnek hasznos, de a spontán életnek aligha lenne katalizátora. Komolyan veszi viszont a városfal bemutatását, ami kétségtelenül karaktert ad a tervnek.

Fentiekre tekintettel a Bíráló Bizottság a pályaművet 1.5 millió Ft összegű megvételben részesíti.

 

Vélemények (0)
Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

A Hilton szálló // Egy hely + Építészfórum

2024.06.05. 14:37
9:40

Az Egy hely soron következő részében a Budai Várnegyed egyik legelutasítottabb épületének, a Hilton szálló építésének történetét mutatja be. A közel fél évszázados hotel mégis a budai látkép fontos részévé vált, különleges architektúrájával egyszerre különül el és illeszkedik a középkori romok, és a szomszédos épületek sokszínűségéhez.

Az Egy hely soron következő részében a Budai Várnegyed egyik legelutasítottabb épületének, a Hilton szálló építésének történetét mutatja be. A közel fél évszázados hotel mégis a budai látkép fontos részévé vált, különleges architektúrájával egyszerre különül el és illeszkedik a középkori romok, és a szomszédos épületek sokszínűségéhez.

Nézőpontok/Történet

A Tóth Árpád sétány // Egy hely + Építészfórum

2024.06.05. 14:34
9:25

Hadászati célokat szolgáló sikátorból gesztenyesorral és japán cseresznyefákkal tűzdelt gáláns sétány, a Budapestre nyíló egyik legszebb kilátással. A sétány sokszínű, rétegzett történetét az Egy hely csapata mutatja be.

Hadászati célokat szolgáló sikátorból gesztenyesorral és japán cseresznyefákkal tűzdelt gáláns sétány, a Budapestre nyíló egyik legszebb kilátással. A sétány sokszínű, rétegzett történetét az Egy hely csapata mutatja be.