építészet : környezet : innováció

Cölöpvázas ősházak

Agyaggal tapasztott falú, cölöpvázas házakban éltek, melyeket a gyakori áradások miatt többször is újjáépítették. Az elmúlt évben az 1980-as években még kuriózumnak számító, ívelt oldalú, cölöpvázas háztípus 6 újabb példányát tártuk fel.
Ásatások az M0 szigetszentmiklósi szakaszán.

Az M0 autóút szigetszentmiklósi szakaszán, a Budapesti Történeti Múzeum Ős-, és Népvándorláskori Osztálya az út autópályává bővítését megelőző feltárásokat kezdett 2008 augusztusában, amelyek 2009 tavaszától tovább folytatódtak és jelenleg is tartanak. A megközelítőleg 4000 négyzetméternyi területen egy nagykiterjedésű, kora bronzkori falu újabb részletei láttak napvilágot.

 

 

 

A Duna árteréből kiemelkedő, ártéri iszappal borított, foltszerűen elhelyezkedő, észak-északnyugat - dél-délkeleti tájolású teraszszigeteken a Bécsi-medence és Morvaország irányából a Kárpát-medencébe érkező harangedény kultúra Csepel csoportjának (Kr. e. 2500-2200 körül) több mint 600 településobjektumát sikerült feltárni.

A lelőhely az M0-ás autóút építését megelőző 1988-89-es feltárások óta ismert. A középső-, és a késő rézkor-, a késő vaskori kelta időszak, és az Árpád-kor önmagukban is jelentős leletei mellett, a Harangedény-Csepel Csoport  – már akkor is uralkodónak számító emlékanyaga–  a 2008-as szezonban is jelentős mértében volt fellelhető a területen.

 

 

 

A vízparti település népessége, a tároló-, és hulladékgödrökből előkerült leletanyag alapján főként állattartással (ló, szarvasmarha, juh, kecske), növénytermesztéssel (alakor és tönkebúza), vadászattal és halászattal foglalkozhatott, de jelentős kerámiaművességük mellett, a fémmegmunkálás fortélyait is jól ismerték.

Agyaggal tapasztott falú, cölöpvázas házakban éltek, melyeket a gyakori áradások miatt többször is újjáépítették. Az elmúlt évben az 1980-as években még kuriózumnak számító, ívelt oldalú, cölöpvázas háztípus 6 újabb példányát tártuk fel. A tapasztásokhoz szükséges alapanyagot nagy kiterjedésű Duna menti agyagkitermelő gödrökből nyerték.

 

Ívelt oldalú ház makettje
 

 

A település központjában egy kör alakú, szintén cölöpvázas építmény maradványait sikerült megfigyelnünk, amely feltehetően az egykori kultuszélet helyszíne volt.

Az autópálya bővítéssel kapcsolatos feltárások jelenleg a valószínűleg e kora bronzkori faluhoz tartozó temetőben folytatódnak.

Horváth M. Attila ásatásvezető régész  –  Endrődi Anna régész, osztályvezető

A beszámolót a Budapesti Történet Múzeum régészeti oldala - Kincsek a város alatt bocsátotta rendelkezésünkre.

vélemény írásához jelentkezzen be »