Épülettervek

Erőteljes térfal - Dúzs Sándor és Schändl Zsófia terve a Szent György térre

1/17

Szent György tér tervpályázat - építész: Dúzs Sándor, Schändl Zsófia

?>
Szent György tér tervpályázat - építész: Dúzs Sándor, Schändl Zsófia
?>
Szent György tér tervpályázat - építész: Dúzs Sándor, Schändl Zsófia
?>
Szent György tér tervpályázat - építész: Dúzs Sándor, Schändl Zsófia
?>
Szent György tér tervpályázat - építész: Dúzs Sándor, Schändl Zsófia
?>
Szent György tér tervpályázat - építész: Dúzs Sándor, Schändl Zsófia
?>
Szent György tér tervpályázat - építész: Dúzs Sándor, Schändl Zsófia
?>
Szent György tér tervpályázat - építész: Dúzs Sándor, Schändl Zsófia
?>
Szent György tér tervpályázat - építész: Dúzs Sándor, Schändl Zsófia
?>
Szent György tér tervpályázat - építész: Dúzs Sándor, Schändl Zsófia
?>
Szent György tér tervpályázat - építész: Dúzs Sándor, Schändl Zsófia
?>
Szent György tér tervpályázat - építész: Dúzs Sándor, Schändl Zsófia
?>
Szent György tér tervpályázat - építész: Dúzs Sándor, Schändl Zsófia
?>
Szent György tér tervpályázat - építész: Dúzs Sándor, Schändl Zsófia
?>
Szent György tér tervpályázat - építész: Dúzs Sándor, Schändl Zsófia
?>
Szent György tér tervpályázat - építész: Dúzs Sándor, Schändl Zsófia
?>
Szent György tér tervpályázat - építész: Dúzs Sándor, Schändl Zsófia
?>
lead
1/17

Szent György tér tervpályázat - építész: Dúzs Sándor, Schändl Zsófia

Erőteljes térfal - Dúzs Sándor és Schändl Zsófia terve a Szent György térre
Épülettervek

Erőteljes térfal - Dúzs Sándor és Schändl Zsófia terve a Szent György térre

2017.07.10. 11:13

Projektinfó

Földrajzi hely:
Budapest, Magyarország

Építészek, alkotók:
Dúzs Sándor, Schändl Zsófia

Szent György tér tervpályázat

Tervezés éve:
2017

Stáblista

építész tervező: Dúzs Sándor, Schändl Zsófia

grafikai munkatárs: Dúzs Eszter

A helyszín a budavári Szent György teret, a Dísz teret, és a nyugati romterületet foglalja magába. A tervezési terület a polgárváros és az attól léptékében, karakterében és rendeltetésében teljesen eltérő reprezentatív palotaegyüttes között fekszik. Dúzs Sándor és Schändl Zsófia külföldről készített tervének térfalai, építési vonalai utalnak a történeti előzményekre, összehangolhatóak az örökség megőrzésével.

A tervezési helyszín a budavári Szent György teret, a Dísz teret, és a nyugati romterületet foglalja magába. A tervezési terület a polgárváros és az attól léptékében, karakterében és rendeltetésében teljesen eltérő reprezentatív palotaegyüttes között fekszik. Ez a kettősség már a középkorban kialakult és a későbbi változások ellenére mai napig megmaradt. 

A területen jelenleg a városszövet több helyen hiányos: a Dísz tér 1-2. szám alatti telek és a Szent György tér nyugati oldala mentén húzódó terület beépítetlen. A Szent György tér melletti nyugati tömb beépítetlensége a tér nyugati térfalának teljes hiányát, valamint a várfal hiányos sziluettjét eredményezi. A befejezetlenség érzetétéhez hozzájárul továbbá a Honvédelmi Minisztérium torzója, a rendezetlen zöldfelületek és a nyugati romterületen húzódó befejezetlen ásatás. A Zsigmond kápolna és a Szent Görgy utca melletti lakóházak romjainak egy részének régészeti feltárása elkészült és a helyszínen be is vannak mutatva. A lakónegyed alsó szintjének falait konzerválták és beépítésre előkészítették.


Szent György tér tervpályázat - építész: Dúzs Sándor, Schändl Zsófia
5/17
Szent György tér tervpályázat - építész: Dúzs Sándor, Schändl ZsófiaCélunk volt a a városszövet kipótlása, annak meglévő léptékéhez és az építészeti örökségéhez való alkalmazkodás, a palotanegyed és a lakónegyed lépték- és funkcióbeli összekapcsolása és a már feltárt és konzervált műemlékek bemutatása, a jelenleg feltáratlan romok, illetve torzóként megjelenő épületrészek integrálása a műemléki és történeti jelleg megtartásával, mai megközelítéssel.

A tervezési koncepció célja a városszerkezeti egység és a kapcsolódó területek helyreállítása, a tervezési terület átvezető szerepe mellett a reprezentatív funkció megtartása, alkalmazkodva a Várnegyed történeti és műemléki adottságaihoz. Cél volt továbbá a teljes tervezési terület egységes koncepció mentén való kezelése.


Szent György tér tervpályázat - építész: Dúzs Sándor, Schändl Zsófia
6/17
Szent György tér tervpályázat - építész: Dúzs Sándor, Schändl Zsófia


Szent György tér

Elsősorban a Szent György tér képezi az átmenetet a két karakter között. A nyugati térfalat a nyugati romterület beépítéséval visszaállítottuk, a palotanegyed és a polgárváros közötti összekötést a tömegalakítással és a közösségi funkciók behozásával, a tér élettel telítésével értük el. Ilyen funkcióként templomot, kiállítótereket, kamarszínháztermet, rendezvénytermet képzeltünk, a földszinten a várfal felőli oldalon kávézók, éttermek kapnának helyet. Az átvezető szerep mellett a reprezantativitás megőrzése érdekében egy nagyobb léptékű teret alakítottunk ki, amelynek az északi térfalát az egykori Honvédelmi Minisztérium torzójának kipótolt új tömege adja.


Dísz tér 17. - volt Honvédelmi Főparancsnokság

Az épület a palotanegyed és a polgárváros találkozási pontja, itt a legfontosabb feladat az épülettorzó méltó kiegészítése, az újonnan kialakult tömeg megfelelő arányának megtalálása volt. A Honvédelmi Főparancsnokság mögötti teleket nem építettük be teljesen, a torzó egy mai, egyszerű hozzáépítést kapott, rögzítve a történeti állapotot.


Szent György tér tervpályázat - építész: Dúzs Sándor, Schändl Zsófia
2/17
Szent György tér tervpályázat - építész: Dúzs Sándor, Schändl Zsófia
Nyugati térfal

A nyugati térfalat a nyugati romterület beépítéséval visszaállítottuk, amely egy határozott, egységes térfalat képez, a földszinten átkötésekkel a várfal nyugati fala és a kilátás irányába. A megfelelő lépték megtalálása mellett fontosnak tartjuk egy mai nyelvezetű, erősen tagolt, gazdag anyaghasználat alkalmazását.


Nyugati oldali romterület

A hiányos városszövet „befoltozása" és a terület átvezető szerepének erősítése mellett szempont volt még a feltárt és konzervált műemlékek bemutatása (továbbra is). A Zsigmond-kápolna feltárt falkontúrja a reprezentatív tér díszburkolatának részeként jelenik meg. A nyugati romterület új épületei az egykori lakóépület feltárt és konzervált alsó szintje felett lebegnek, minimális letámaszkodással azokra, izgalmas vizuális és térkapcolatot hozva létre a Szent György tér, a nyugati várfal és a város között. A helyreállított falkontúrok itt is a burkolat részét képezik. A nyugati romterület még feltáratlan romjait hasonló koncepció mentén kezeltük, feltételezve azok feltárását és azonos módon tötrénő előkészítését.


Szent György tér tervpályázat - építész: Dúzs Sándor, Schändl Zsófia
9/17
Szent György tér tervpályázat - építész: Dúzs Sándor, Schändl Zsófia


Dísz tér

A tér történelmi jelentőségének, méltóságának visszaállítása érdekében díszburkolatot kapott, az autóforgalmat megtartottuk - bár mértéket ideális lenne csökkenteni. A zöldfelületi koncepció Szent György téren használt elemeivel kapcsolja össze a két teret és biztosítja az egységes koncepciót. A Dísz tér 1-2. a városszövet egyszerű „befoltozását" jelenti.


Közlekedési rendszer

A gépjárműterhelés csökkentése ideális lenne, ezt elsősorban a közösségi közlekedés fejlesztésével, további mélygarázsok, liftek kialakításával lehetne elérni. A turistabuszokat nem hoznánk fel a Várba. A hivatásforgalomhoz tartozó gépjárművek mélygarázsokban parkolhatnának, a Színház utca mentén biztosítva korlátozott felszíni, főként reprezentációs megközelítést a Sándor Palota és a Karmelita Kolostor felől.

Dúzs Sándor, Schändl Zsófia


A bírálóbizottság véleménye a tervről

"A Bírálóbizottság döntése alapján a pályamű megvételben és díjazásban nem részesül.

Funkció

A Honvéd Főparancsnokság és a Honvédelmi Minisztérium tömbjének tervezett funkciói: kávézó, vendéglátás, kereskedelem, szabadtéri rendezvénytér, rendezvény-központ. A Szent György tér nyugati oldalára tervezett beépítés jellemző funkciói: kiállítás, nagy előadótér, vendéglátás. A Dísz tér sarkán közigazgatási épület, iroda telepítését javasolja. A javasolt funkciók – társadalmi értelemben – általában fenntarthatók, illetve megfeleltethetők a korábbi funkcionális javaslatoknak.

Kontinuitás, értékőrzés-értékelemzés

A tervezett beépítés koncepciója egységesnek tekinthető. A Szent György tér kialakítása elfogadható, de a palota előterének kialakítása kedvezőtlen. A Szent György tér térfalai, javasolt építési vonalai utalnak a történeti előzményekre. A koncepció és a tervezett beépítés összehangolható a történeti örökség elemeinek megőrzésére vonatkozó szempontokkal. A pályamű a meglévő történeti elemeket adottságként megőrzi. A tervezett térfal erőteljes, domináns, új (kvadratikus square) karaktert ad a térnek.

Városszerkezet, architektúra, lépték, sziluett és látvány

A javaslatok szabályozási szempontból lekövethetők. A pályamű a Dísz téri közlekedés egyszerűsítését, a parkolás megszüntetését és a közlekedési vonal nyugat felé történő áthelyezését javasolja, ezzel jelentősen megnövelve a gyalogos felületeket. További lényeges közlekedési változtatásokat nem javasol. A közösségi közlekedés rendje lényegesen nem változik. A tervezett beépítés a rálátásban jelentős beavatkozás, és a tervezett torony megjelenik a sziluettben. Az akadálymentesség megvalósítható, de erre történő utalás alig található."

 

Vélemények (0)
Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

ÁLLATSZOBROK // Egy hely + Építészfórum

2022.01.26. 13:30
00:07:33

A gyerekek nagy örömére az országban számos állatot ábrázoló alkotás található, melyek gyakran kvalitásosak ugyan, mégis kevésbé művészi kivitelükről, mint inkább cukiságukról ismertek. Az Egy hely mai részében több kedves állatszoborral ismerkedhetünk meg. 

A gyerekek nagy örömére az országban számos állatot ábrázoló alkotás található, melyek gyakran kvalitásosak ugyan, mégis kevésbé művészi kivitelükről, mint inkább cukiságukról ismertek. Az Egy hely mai részében több kedves állatszoborral ismerkedhetünk meg. 

Nézőpontok/Történet

SZABADSÁG HÍD // Egy hely + Építészfórum

2022.01.26. 13:27
00:07:16

Az eredetileg Ferenc József nevét viselő építmény a Főváros legrövidebb hídja, ám annál látványosabb. Az Egy hely mai részében az 1896-ban épült Szabadság híd izgalmas történetével ismerkedhetünk meg.

Az eredetileg Ferenc József nevét viselő építmény a Főváros legrövidebb hídja, ám annál látványosabb. Az Egy hely mai részében az 1896-ban épült Szabadság híd izgalmas történetével ismerkedhetünk meg.

Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. További információk