építészet : környezet : innováció

Erőteljes térfal - Dúzs Sándor és Schändl Zsófia terve a Szent György térre

A helyszín a budavári Szent György teret, a Dísz teret, és a nyugati romterületet foglalja magába. A tervezési terület a polgárváros és az attól léptékében, karakterében és rendeltetésében teljesen eltérő reprezentatív palotaegyüttes között fekszik. Dúzs Sándor és Schändl Zsófia külföldről készített tervének térfalai, építési vonalai utalnak a történeti előzményekre, összehangolhatóak az örökség megőrzésével.

A tervezési helyszín a budavári Szent György teret, a Dísz teret, és a nyugati romterületet foglalja magába. A tervezési terület a polgárváros és az attól léptékében, karakterében és rendeltetésében teljesen eltérő reprezentatív palotaegyüttes között fekszik. Ez a kettősség már a középkorban kialakult és a későbbi változások ellenére mai napig megmaradt. 

A területen jelenleg a városszövet több helyen hiányos: a Dísz tér 1-2. szám alatti telek és a Szent György tér nyugati oldala mentén húzódó terület beépítetlen. A Szent György tér melletti nyugati tömb beépítetlensége a tér nyugati térfalának teljes hiányát, valamint a várfal hiányos sziluettjét eredményezi. A befejezetlenség érzetétéhez hozzájárul továbbá a Honvédelmi Minisztérium torzója, a rendezetlen zöldfelületek és a nyugati romterületen húzódó befejezetlen ásatás. A Zsigmond kápolna és a Szent Görgy utca melletti lakóházak romjainak egy részének régészeti feltárása elkészült és a helyszínen be is vannak mutatva. A lakónegyed alsó szintjének falait konzerválták és beépítésre előkészítették.


Szent György tér tervpályázat - építész: Dúzs Sándor, Schändl Zsófia


Célunk volt a a városszövet kipótlása, annak meglévő léptékéhez és az építészeti örökségéhez való alkalmazkodás, a palotanegyed és a lakónegyed lépték- és funkcióbeli összekapcsolása és a már feltárt és konzervált műemlékek bemutatása, a jelenleg feltáratlan romok, illetve torzóként megjelenő épületrészek integrálása a műemléki és történeti jelleg megtartásával, mai megközelítéssel.

A tervezési koncepció célja a városszerkezeti egység és a kapcsolódó területek helyreállítása, a tervezési terület átvezető szerepe mellett a reprezentatív funkció megtartása, alkalmazkodva a Várnegyed történeti és műemléki adottságaihoz. Cél volt továbbá a teljes tervezési terület egységes koncepció mentén való kezelése.


Szent György tér tervpályázat - építész: Dúzs Sándor, Schändl Zsófia


Szent György tér

Elsősorban a Szent György tér képezi az átmenetet a két karakter között. A nyugati térfalat a nyugati romterület beépítéséval visszaállítottuk, a palotanegyed és a polgárváros közötti összekötést a tömegalakítással és a közösségi funkciók behozásával, a tér élettel telítésével értük el. Ilyen funkcióként templomot, kiállítótereket, kamarszínháztermet, rendezvénytermet képzeltünk, a földszinten a várfal felőli oldalon kávézók, éttermek kapnának helyet. Az átvezető szerep mellett a reprezantativitás megőrzése érdekében egy nagyobb léptékű teret alakítottunk ki, amelynek az északi térfalát az egykori Honvédelmi Minisztérium torzójának kipótolt új tömege adja.


Dísz tér 17. - volt Honvédelmi Főparancsnokság

Az épület a palotanegyed és a polgárváros találkozási pontja, itt a legfontosabb feladat az épülettorzó méltó kiegészítése, az újonnan kialakult tömeg megfelelő arányának megtalálása volt. A Honvédelmi Főparancsnokság mögötti teleket nem építettük be teljesen, a torzó egy mai, egyszerű hozzáépítést kapott, rögzítve a történeti állapotot.


Szent György tér tervpályázat - építész: Dúzs Sándor, Schändl ZsófiaNyugati térfal

A nyugati térfalat a nyugati romterület beépítéséval visszaállítottuk, amely egy határozott, egységes térfalat képez, a földszinten átkötésekkel a várfal nyugati fala és a kilátás irányába. A megfelelő lépték megtalálása mellett fontosnak tartjuk egy mai nyelvezetű, erősen tagolt, gazdag anyaghasználat alkalmazását.


Nyugati oldali romterület

A hiányos városszövet „befoltozása” és a terület átvezető szerepének erősítése mellett szempont volt még a feltárt és konzervált műemlékek bemutatása (továbbra is). A Zsigmond-kápolna feltárt falkontúrja a reprezentatív tér díszburkolatának részeként jelenik meg. A nyugati romterület új épületei az egykori lakóépület feltárt és konzervált alsó szintje felett lebegnek, minimális letámaszkodással azokra, izgalmas vizuális és térkapcolatot hozva létre a Szent György tér, a nyugati várfal és a város között. A helyreállított falkontúrok itt is a burkolat részét képezik. A nyugati romterület még feltáratlan romjait hasonló koncepció mentén kezeltük, feltételezve azok feltárását és azonos módon tötrénő előkészítését.


Szent György tér tervpályázat - építész: Dúzs Sándor, Schändl Zsófia


Dísz tér

A tér történelmi jelentőségének, méltóságának visszaállítása érdekében díszburkolatot kapott, az autóforgalmat megtartottuk - bár mértéket ideális lenne csökkenteni. A zöldfelületi koncepció Szent György téren használt elemeivel kapcsolja össze a két teret és biztosítja az egységes koncepciót. A Dísz tér 1-2. a városszövet egyszerű „befoltozását" jelenti.


Közlekedési rendszer

A gépjárműterhelés csökkentése ideális lenne, ezt elsősorban a közösségi közlekedés fejlesztésével, további mélygarázsok, liftek kialakításával lehetne elérni. A turistabuszokat nem hoznánk fel a Várba. A hivatásforgalomhoz tartozó gépjárművek mélygarázsokban parkolhatnának, a Színház utca mentén biztosítva korlátozott felszíni, főként reprezentációs megközelítést a Sándor Palota és a Karmelita Kolostor felől.

Dúzs Sándor, Schändl Zsófia


A bírálóbizottság véleménye a tervről

"A Bírálóbizottság döntése alapján a pályamű megvételben és díjazásban nem részesül.

Funkció

A Honvéd Főparancsnokság és a Honvédelmi Minisztérium tömbjének tervezett funkciói: kávézó, vendéglátás, kereskedelem, szabadtéri rendezvénytér, rendezvény-központ. A Szent György tér nyugati oldalára tervezett beépítés jellemző funkciói: kiállítás, nagy előadótér, vendéglátás. A Dísz tér sarkán közigazgatási épület, iroda telepítését javasolja. A javasolt funkciók – társadalmi értelemben – általában fenntarthatók, illetve megfeleltethetők a korábbi funkcionális javaslatoknak.

Kontinuitás, értékőrzés-értékelemzés

A tervezett beépítés koncepciója egységesnek tekinthető. A Szent György tér kialakítása elfogadható, de a palota előterének kialakítása kedvezőtlen. A Szent György tér térfalai, javasolt építési vonalai utalnak a történeti előzményekre. A koncepció és a tervezett beépítés összehangolható a történeti örökség elemeinek megőrzésére vonatkozó szempontokkal. A pályamű a meglévő történeti elemeket adottságként megőrzi. A tervezett térfal erőteljes, domináns, új (kvadratikus square) karaktert ad a térnek.

Városszerkezet, architektúra, lépték, sziluett és látvány

A javaslatok szabályozási szempontból lekövethetők. A pályamű a Dísz téri közlekedés egyszerűsítését, a parkolás megszüntetését és a közlekedési vonal nyugat felé történő áthelyezését javasolja, ezzel jelentősen megnövelve a gyalogos felületeket. További lényeges közlekedési változtatásokat nem javasol. A közösségi közlekedés rendje lényegesen nem változik. A tervezett beépítés a rálátásban jelentős beavatkozás, és a tervezett torony megjelenik a sziluettben. Az akadálymentesség megvalósítható, de erre történő utalás alig található."

 

vélemény írásához jelentkezzen be »