építészet : környezet : innováció
Bán Ferenc rajza

Győrben a Raab-Sol Épületenergetikai, Klímavédelmi és Otthonteremtési Mintaprojekt

Győr Megyei Jogú Város támogatásával 2011-ben kezdetét veszi Győrben a Raab-Sol Épületenergetikai, Klímavédelmi és Otthonteremtési Mintaprojekt, melynek keretében 10 panelépület 325 lakását újítják fel.  A győri minta programot az első ütem költségeinek 25%-ával támogatja Győr Megyei Jogú Város önkormányzata.

Győr Megyei Jogú Város támogatásával 2011-ben kezdetét veszi Győrben a Raab-Sol Épületenergetikai, Klímavédelmi és Otthonteremtési Mintaprojekt, melynek keretében 10 panelépület 325 lakását újítják fel.

A győri minta programot az első ütem költségeinek 25%-ával támogatja Győr Megyei Jogú Város önkormányzata.

A győri önkormányzat pozitív döntése és további támogatása esetén a Raab-Sol projekt az elkövetkező években tovább folytatódhat a megyeszékhely három városrészében (Nádorvárosban, Marcalvárosban és a József Attila lakótelepen) és így összesen 63 panel társasházban 1683 lakás teljes körű energetikai felújítására kerülhet sor.

Simon Róbert alpolgármester elmondta, hogy az energetikai épület- és lakásfelújítás teljes bekerülési értéke meghaladja a 4,5 milliárd forintot, azaz a mintegy 22 millió eurót. Ezt figyelembe véve elmondható, hogy a győri energetikai felújítás méretét tekintve Európában is egyedülálló.

A következő évek legnagyobb győri panel-felújítási projektjének ötlete és terve az EnergoSys Zrt-től és a LaGross Kft-től származik, amely cégek az épületeket kezelő XXX. Lakásfenntartó Szövetkezettel összefogva elvégezték az épületek komplex energetikai felmérését, majd azt követően kidolgozták azt az eljárást, amellyel a jelenleg „E” és „F” energetikai besorolású épületek és lakások „A” energetikai besorolásúvá alakíthatók.

 

Grosser Lagos Enrique az épület energetikai tanúsítványával
 

 

A projekt általános célja, az érintett 1683 háztartás életkörülményeinek a fenntarthatóság jegyében történő fokozatos javítása. A tervezett jelentős energia-megtakarításnak és a megújuló energiaforrások igénybe vételének köszönhetően, a felújított épületek egészségesebb életfeltételeket és elviselhető hőellátási terheket biztosítanak lakóiknak. Az EnergoSys által kidolgozott energia-megtakarítási korszerűsítés költségeinek jelentős részét az ESCO finanszírozási konstrukció keretében az energia-megtakarítás fedezi majd.

A RAAB –SOL projekt keretén belül:

  • az épületek homlokzatát és födémeit optimális vastagságú hőszigeteléssel látják el,
  • a lakásokba és a közös terekbe, ahol szükséges, korszerű nyílászárókat (ajtót és ablakot) építenek be,
  • önálló hőközpontokat alakítanak ki, ahol szükséges, megoldják a fűtés primer oldali szabályozását,  mérését és távfelügyeletét,
  • a fűtési rendszer szekunder oldali korszerűsítésével a lakások fűtését lakásonként szabályozhatóvá, a hőenergia-fogyasztást mérhetővé teszik,
  • a szellőző-rendszert korszerűsítik a légáramlás szabályozásával, a levegő elszívás esetén megújuló energián alapuló műszaki megoldásokkal,
  • napkollektorok segítségével, a napenergia felhasználásával költséghatékonyabbá teszik a melegvíz-rendszert úgy, hogy a használati melegvíz előállításához napenergiát vesznek igénybe.

A projekt becsült teljes költsége maximum bruttó 5,1 milliárd Ft, melynek egy lakásra vetített átlagos értéke 3,03 millió Ft. A legnagyobb részt a hőszigetelés és a napenergia költségei teszik ki.

 

A költségek megoszlásai
 

 

A költségek tervezett forrásai a következők:

A XXX. Lakásfenntartó Szövetkezet tulajdonosai által vállalt hozzájárulás: 48%

A kivitelező ESCO cég által vállalt hozzájárulás 27%.

Várható önkormányzati hozzájárulás 25%.

Az állam biztosítja a jelentős kamattámogatást a kedvezményes társasházi felújítási hitel keretében, valamint az előtakarékossági rendszerhez tartozó támogatást.

A Raab Sol Mintaprojekt újszerű megoldásokat is kínál lakóépületek energetikai felújítására, amelyek modellértékűek lehetnek az ország számára. Nevezetesen:

Ez az első olyan épületenergetikai és klímavédelmi projekt az országban, amelynél a tulajdonosok és az önkormányzat többéves távlatban, egységes pénzügyi, jogi, műszaki és szervezeti szempontok szerint nagy mennyiségű épület és lakás épületenergetikai korszerűsítését kezdeményezik.

Kiszámítható finanszírozás kezelhető kockázatokkal: a lakásszövetkezet a tervezett projekt megvalósítására a beruházás 100%-áig, 10 éves futamidőre kedvezményes hitelt vesz fel, amelynek törlesztéséhez a lakásszövetkezet, az ESCO cég, az önkormányzat és az állam arányosan hozzájárulnak.

 

Grosser Lagos Enrique, Dávid Attila és Simon Róbert nyilatkozik
 

 

Biztonságos megterülés és részfinanszírozás az energia megtakarításból: az ESCO cég által garantált energia-megtakarítás a bekerülési költségek 20-30 %-át teszi ki tíz éves távlatban, mérsékelve a lakók közvetlen többletterheit.

Kímélő állami és önkormányzati támogatási igény: a támogatás igénye összesen nem haladja meg a beruházás 25%-át, A hitelkonstrukció lehetőséget ad a támogató önkormányzatnak és az államnak, hogy nem egy összegben, hanem 10 év alatt egyenlő részletekben folyósítsák a támogatást.

Innovatív műszaki megoldások és magas minőség: online fogyasztás-felügyeleti rendszer, napenergia, magas minőségű termékek alkalmazása.

Zöldépületek zöldkörnyezetben: az épületek koncentrált elhelyezkedése a város három különböző részén (Nádorváros, József Attila városrész és Marcalváros), lehetővé teszi az épületegyüttesek komplex, egységes és környezetükbe integrált építészeti, városképi tervezését és megvalósítását.

Az Energo-Sys Zrt. újdonságnak számító online telemechanikai rendszerének köszönhetően a felújítást követően a fogyasztók akár óránként lekérdezhetik addigi fogyasztásukat – ami nemzetközi tapasztalatok szerint akár 5-6 százalékos energia-megtakarítást is eredményezhet.

Az energetikai felújítás során a kivitelező cégek minőségi munkavégzésére garancia az ESCO finanszírozási konstrukció, melynek keretében a kivitelezők az energia-megtakarításból jutnak hozzá az évek során munkájuk ellenértékéhez. A beruházó lakásszövetkezet ígéretet tett arra, hogy a munkák során győri vállalkozókat, gyártókat és egyéb szakmai partnereket von be a megvalósításba.  Az építőipar jelenlegi helyzetében Győr Megyei Jogú Város önkormányzata így munkalehetőséget biztosít a megyeszékhely építőipari vállalkozásainak.

 

Prohászka Rajmund, az Ablakcentrum ügyvezetője az új napelemekkel
 

 

Ennek a több szempontból is egyedülálló projektnek a támogatása által Győr város ezen a téren is kiemelkedő, példaértékű cél megvalósítását mondhatja magáénak. Elsődlegesen a XXX. Lakásfenntartó Szövetkezet felújításban érintett 1683 lakásának tulajdonosai élhetnek magasabb komfortfokozatú ingatlanokban és egészségesebb környezetben. A jelentős energia-megtakarítás eredményeképpen csökken a tulajdonosok rezsiköltsége, és javul a hőérzetük.

Ezen felül, az alábbi pozitív hatások és eredmények könyvelhetők el:

Jelentős energia-megtakarítás: az 5 éves projekt megvalósításával körülbelül 45-65%-os energia megtakarítás realizálható. Ez évi 30.000 – 35.000 GJ/év megtakarítást jelent, amivel nagyjából 3 MW hőerőmű teljesítménye takarítható meg. Ennek köszönhetően a lakók évente közel 100 MFt rezsiköltséget spórolnak meg.

Értékelhető CO2 kibocsátás-csökkenés: a projekt a környezetterhelés csökkentését is eredményezi, és egyben növeli az értékesíthető CO2-kvótát. Ezt elsősorban a napkollektorok és –elemek alkalmazásával, azaz a megújuló energia felhasználásával éri el.

Magasabb értékű ingatlanok: az „A” energetikai besorolással rendelkező épületekben érzékelhetően nő a lakások értéke az ingatlanpiacon is (a tapasztalok alapján kb. 20-30 %-kal).

Helyi foglalkoztatottság és KKV-aktivitás ösztönzése: A projekt megvalósítása során, 5 éven keresztül átlagosan 96 munkahely/év tartható, illetve teremthető meg. A jelenleg komoly problémákkal küszködő kis és középvállalkozások jelentős mennyiségű megrendeléshez jutnak, és lehetőséget kapnak piacuk fejlesztésére.

Elviselhető önkormányzati kiadások – növekvő bevételek: a tízéves időtartamra javasolt halasztott támogatási konstrukció lehetővé teszi, hogy az önkormányzat elviselhető mértékben vállalja a projekt támogatását, miközben a helyi gazdasági aktivitás növekedése miatt nőnek a helyi adóbevételek.

Támogató állam pozitív mérleggel: az állam támogatási kiadásai tíz év alatt oszlanak meg, ezzel szemben az ÁFA és SZJA bevételei a projekt első öt évében realizálódnak. A realizálható energia-megtakarítás és a CO2 csökkentése szintén javítják a költségvetés pozícióit, az energiaimport függőségét és hozzájárulnak az EU keretében vállalt energia-hatékonysági és klímavédelmi kötelezettségek teljesítéséhez.

vélemény írásához jelentkezzen be »