építészet : környezet : innováció

Kívül tégla, belül tágas - Sarkad új egészségháza

A békési kisváros központjában új egészségügyi központ épült fel, amelynek megalkotásánál az építészek fő célja a tágas, világos, beteg-barát belső terek létrehozása volt. A zöld mezőbe helyezett ház telepítését, formálását a meglévő térfalakra és irányokra való reagálás határozta meg. A sarkadi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ tervezője Kissné Springer Mercedes és Grédics Gyula volt.

Bevezető
Az új létesítmény a település jelenlegi betegellátás struktúrájának az átalakítását - az aktív fekvőbeteg-ellátó kapacitások szűkíthetősége érdekében a járóbeteg-ellátások bővítését - szolgálja. A projekt megvalósítása mellett szóló másik jelentős érv az volt, hogy a jelenlegi szakellátást a várostól mintegy 13 km-re található gyulai szakorvosi rendelő biztosítja, a helybeli rendelő régi, meglévő épületében csak minimális a járóbeteg-ellátás óraszáma. Ezen az állapoton kívánt változtatni a város az új épülettel, amely az alábbi szakellátásokat nyújtja: belgyógyászat-kardiológia, sebészet, tüdőgyógyászat, ultrahang, röntgen, nőgyógyászat, urológia, szemészet, fizioterápia, reumatológia, neurológia, pszichiátria és nappali kórház.

 

Sarkadi Egészségház - építészet: Kissné Springer Mercedes, Grédics Gyula
Sarkadi Egészségház - építészet: Kissné Springer Mercedes, Grédics Gyula
Sarkadi Egészségház, nyugati homlokzat - építészet: Kissné Springer Mercedes, Grédics Gyula
 

 

Funkciók
A földszinten főként az egy időben végzett, nagy tömegű és gyakori vizsgálatok rendelői helyezkednek el. Itt kapott helyet a képalkotó diagnosztika és a tüdőgyógyászat is. A bejárat mellett a betegirányító iroda és az igazgatás helyiségei találhatók. Az emeleten a nőgyógyászat, a reumatológia, a fizikoterápia masszázs- és elektroterápiás kezelőágyakkal, valamint a nappali kórház egysége került elhelyezésre. A fizikoterápiához tartozó mozgásterápiás kezelésekhez tornaterem is a betegek rendelkezésére áll. A nappali kórház 10 ágyas, ahol elsősorban bejáró, infúziós kezeléseket biztosítanak. Az első emeletet híd köti össze a meglévő rendelővel, amelynek a lépcsőházához csatlakozik. A tetőtérben a kiszolgáló és a személyzeti részek, az orvosi szobák, valamint egy tárgyaló-oktatóterem kapott helyet.

 

Sarkadi Egészségház, keleti homlokzat - építészet: Kissné Springer Mercedes, Grédics Gyula
Sarkadi Egészségház, mentőbeálló - építészet: Kissné Springer Mercedes, Grédics Gyula
Sarkadi Egészségház, déli homlokzat - építészet: Kissné Springer Mercedes, Grédics Gyula
Sarkadi Egészségház, tér felőli homlokzat - építészet: Kissné Springer Mercedes, Grédics Gyula
 

 

Helyszín, tömegalakítás
Az új szakrendelőt a városközpont belső tömbjében elhelyezkedő, alapellátást nyújtó meglévő rendelő mellett, önálló tömegként alakítottuk ki, amely a régi épülethez híddal csatlakozik. A telepítést a meglévő épített környezet 1-4 szintes beépítési struktúráihoz igazítottuk. A helyszín emeletes lakóépületekkel övezett, így a tervezett ház tömegére való rálátás minden irányból lehetséges. Kívánatos volt, hogy a terület zöld jellegét, azaz annak látványát az új épülettömeg ne bontsa meg nagyon, így a vegetációt egy szinttel feljebb helyezve zöld jellegű tetőt, telepített növényzetet alakítottunk ki. Innen származott az ötlet az épület második emeleti szintjének egy részén létrehozott terasz megfogalmazására. Az építési helyszín tehát a lakóépületek belső parkja volt, amelynek minél kisebb mértékű csökkentését várták el a város vezetői a tervezőktől.

Az épülettömeget két fő elemből formáltuk: az oromfalakkal szegélyezett magastetős rész a meglévő rendelőét, a járható tetős pedig a szomszédos lakóépület tömegének koordinátáit követi. A tömegeket egyszerű kubusok, hasábok adják, viszont az egymás mellé kerülő, egymástól elhajló kétféle térbeli irányultság változatos formákat és tereket eredményez. Ezen irányok felvételét, a meglévő térfalakhoz való igazodás követelményét kívántuk még hangsúlyozni az új épület környezetbe illesztésével, a zöldfelület elemeinek kialakításával. A főutca felől – bár ez távolabb esik már az új rendelőtől – elindulva, az ott már korábban kialakított, igen élő, kedvelt park gyalogostengelyét meghosszabbítva sétány formában elhoztuk egészen a rendelő melletti zöldterületig. A park és a zöld környezet átformálása, az új csobogó kialakítása is hozzájárult ahhoz, hogy a lakókörnyezetbe helyezett közintézmény megfelelően beilleszkedjen a városszövetbe és az épülettömeg létét elfogadják az ott élők. Mindez nagyon fontos volt számunkra, hiszen a város határozott és egységes szemlélettel rendelkezik a környezet alakításával kapcsolatban, amelyet már a tervezés elején megismertetett velünk a város főépítésze.

 

Sarkadi Egészségház, ablakfülke - építészet: Kissné Springer Mercedes, Grédics Gyula
Sarkadi Egészségház, bejárat - építészet: Kissné Springer Mercedes, Grédics Gyula
Sarkadi Egészségház, galéria - építészet: Kissné Springer Mercedes, Grédics Gyula
Sarkadi Egészségház, konferenciaterem - építészet: Kissné Springer Mercedes, Grédics Gyula
 

 

Anyaghasználat
Az új épület homlokzatait téglával burkoltuk - ennek hagyománya fellelhető a város és a környezet több pontján -, amely tartós, a környezeti hatásoknak sokáig ellenálló, a határoló felületeknek meleg, barátságos külső megjelenést kölcsönöz. A sarokkiképzések és a finom síkváltások visszafogottan tagolják a felületeket. A helyiségek döntő többsége természetes megvilágítású, a homlokzatokon ennek arányához igazodó, nagyméretű ablakokat alkalmaztunk, hatékony külső árnyékolással. Az építészeti elemek halmazát azonos ritmus tartja és rendezi össze. A tetőfedés anyagát alkotó korcolt titáncink lemez megegyezik a közeli római katolikus templom héjazatával.

Belső téralakítás
A tervezés során - a meglévő rendelő rendszerétől eltérően - kerültük a szűkös várakozó tereket, amelyek tovább fokozhatják a betegek szorongását. Tágas, átlátható betegforgalmi zónát alakítottunk ki, minél több helyen természetes fénnyel megvilágítva, ahol nincs zsúfoltság- és tömegérzet, ahol kellemesebb, barátságosabb a hangulat, amely oldani tudja a rendelők szokásos, a köztudatban kialakult merev légkörét. A folyosós elrendezés helyett a rendelőket egy egybefüggő betegváró tér köré fűztük fel, amely az épülettömeg alakját a belsőben is megjeleníti.

 

Sarkadi Egészségház, földszinti betegfelvétel - építészet: Kissné Springer Mercedes, Grédics Gyula
Sarkadi Egészségház, földszinti váró - építészet: Kissné Springer Mercedes, Grédics Gyula
Sarkadi Egészségház, tetőterasz - építészet: Kissné Springer Mercedes, Grédics Gyula
 

 

Környezettudatosság
A helyiségek döntő többsége természetes szellőzéssel is rendelkezik, minimálisra csökkentve a belső légterű helyiségek számát. A minden évszakban megfelelő komfortérzet kialakítása érdekében korszerű fűtést-hűtést és ezzel konform, átszellőztetett külső falszerkezetet terveztünk, amelynek a hőtechnikai tulajdonságai igazodnak az elvárt magas követelményekhez. Az energiaellátást hőszivattyús, rendkívül alacsony energiaigényű, környezetbarát rendszerrel oldottuk meg, amely télen a levegőből nyeri a fűtéshez szükséges hőenergiát. Az épület 2010 júliusában került áradásra.


Sarkad, kistérségi járóbeteg szakellátó központ

Kissné Springer Mercedes, Grédics Gyula
vezető tervezők: Kissné Springer Mercedes, Grédics Gyula
építész munkatársak: Dekovics Balázs - látványtervek
tartószerkezetek: Diafragma Kft.
épületgépészet: Piraton Komplex Kft.
épületvillamosság: Planet Kft.,
út, közmű: Deltaterv Kft.
tájépítészet: Tájrajz Tájépítész Bt.
generáltervező cég: Mediplan Kft.

tervezés éve: 2008-2009
kivitelezés éve: 2010
bruttó szintterület: 1800 m2
bruttó beruházási költség: épület: 498.000.000,- Ft
építtető: Sarkad Város Önkormányzata
generálkivitelező: STRABAG-MML Kft.

 

vélemény írásához jelentkezzen be »