építészet : környezet : innováció

Kós Károly-díj 2007

Egyéni kategóriában többek között Kós Károly-díjban részesült Béres István okleveles építészmérnök, Gyula Város főépítésze.
Az idei díjakat december 14-én adták át.

fotók: éf
A 2007. évben kiadható Kós Károly-díjakra egyéni kategóriában 18, közösségi kategóriában nyolc javaslat érkezett be. A beérkezett javaslatokat a Kós Károly Díj Bizottság november 14-én megtartott plenáris ülésén értékelte, amely alapján készített előterjesztést Bajnai Gordon úr, önkormányzati és területfejlesztési miniszter a következők szerint hagyott jóvá:

Egyéni
kategóriában Kós Károly-díjban részesülő személyek
(rangsorolás nélkül):

Béres István, Gyula Város főépítésze
Béres István okleveles építészmérnök, Gyula Város főépítésze
Gyula Város arculata főépítészének másfél-évtizedes példamutató munkája nyomán újult meg, történelmi hagyományaihoz illő módon. Béres István napi munkáját a helyi lakossággal való közvetlen kapcsolatban, érdekeinek figyelembevételével végzi, amivel széleskörű elismerést vívott ki.
Béres István 2006-ban AZ ÉV FŐÉPÍTÉSZE DÍJ-ban részesült.

Sas Péter irodalom- és művelődéstörténész
Sas Péter irodalom- és művelődéstörténész, Kós Károly életművének kutatója
Tudományos kutatói és irodalmi tevékenysége az erdélyi műveltségre, ezen belül különösen Kós Károly munkásságára összpontosul, amelynek révén az építészettörténet, de a napjaink építészeti gyakorlata számára is felbecsülhetetlen értékű forrás-anyagot tesz elérhetővé, megismerhetővé.

Szablyár Péter Ferenc és lánya a díjátadón
Szablyár Péter Ferenc geológus és kohómérnök, közösség- és művelődés-szervező
Rendkívül sokoldalú és aktív, szinte reneszánsz polihisztor egyéniség, aki a jósvafői tájház megalapításától és fenntartásától a helyi közösségi élet szervezésén át a széleskörű ismeretterjesztő publicisztikáig mindenféle tevékenységet művel. E tevékenységeinek közös jellemzője az örökség megtartása, az összetartozás és a műveltség iránti igény ébrentartása.

Közösségi
kategóriában Kós Károly-díjban részesülő egyesületek
(rangsorolás nélkül)

Isaszegi Múzeumbarátok Köre

A közel negyven éve folyamatosan működő egyesület kezdeményező és példamutató szerepet tölt be a Község társadalmi életében. Tevékenységük magába foglalja a települési értékvédelemtől a történelmi hagyományok - és ezzel összefüggő lengyel-magyar kapcsolatok - ápolásán át a közösségi élet és önkéntes társadalmi munka szervezését.

Káli Medence Környezetvédelmi Társaság

Az 1979 óta munkálkodó közösség kezdeményező szerepet töltött be a Káli-medence természeti valamint épített környezete megóvásában. Több-évtizedes kitartó és sokoldalú munkájuk eredménye jól látható: mind a táj, mind pedig az ottani települések (különösen Salföld, Kékkút, Mindszentkálla és Szentbékkála) lényegében megőrizte eredeti jellegét és vonzerejét. Mindez csak példamutatással, a helyi lakosság és az önkormányzatok együttműködésének megnyerésével volt lehetséges.

Kisújszállási Városvédő és Szépítő Egyesület
Az Egyesület a megalakulása óta eltelt két évtizedben sokat tett a város és környéke szépítéséért, építészeti és természeti értékeinek megőrzéséért. Kulturális szervező és kezdeményező szerepe is jelentős, meghatározó tényezője a helyi társadalmi életnek, közművelődésnek. Mindezek mellett helytörténeti kutató, feldolgozó és ismeretterjesztő tevékenységük országos szinten példaértékű.

Krakler Judit (ÖTM) és Kálmán Ernő DLA építész, a MÉSZ elnöke a díjátadáson
Bolberitz Henrik, Krakler Judit és Kálmán Ernő a díjátadáson

vélemény írásához jelentkezzen be »