Építészfesztivál: Future Perfect / 07.01.-07.03. / Építészfesztivál: Future Perfect / 07.01.-07.03. / Építészfesztivál: Future Perfect / 07.01.-07.03. / Építészfesztivál: Future Perfect / 07.01.-07.03. / Építészfesztivál: Future Perfect / 07.01.-07.03. / Építészfesztivál: Future Perfect / 07.01.-07.03. /
Épületek/Irodaépület

Községháza - Kozármisleny

1/23

földszint alaprajz

?>
földszint alaprajz
?>
emelet alaprajz
?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
1/23

földszint alaprajz

Községháza - Kozármisleny
Épületek/Irodaépület

Községháza - Kozármisleny

2007.08.31. 08:45
MÉD

Építészet: Kis János, Lukáts István, Veres Gábor

Amikor Kozármisleny község vezetői tervezőt kerestek az új közösségi ház tervezésére, határozott elképzelésük volt a település fejlesztéséről, minden szakmai vélemény ellenére is. Futurisztikusnak tűnő vízióikban a várossá válás gondolatával játszadoztak. Álmaikban a település új arculatot kapott, központjának karaktere meghatározóvá vált, és kiemelte őt a környező kistelepülések közül. Mostani szemmel vizsgálva az eseményeket, álmuk megvalósulni látszik. Az épület tervezési feladatának kihívásai közé tartozott a hely értelmezése, a társadalmi kapcsolatok bonyolult hálózatának feltárása is.

Kozármisleny egyre inkább Pécs agglomerációjává válik, kedvelt célpontja a vidéki hangulatra vágyó városiaknak. A betelepülőket azonban nem érdekli a falu meglévő szerkezete, a köztudatban lakozó újgazdag építészeti arculatukat hozták magukkal. A támadást a település hivatali és személyi felkészületlensége lévén nem tudta kivédeni, karaktere meghatározóvá vált és átvette a kezdeményezést. A fokozódó lakossági igények egyre több feladatot róttak a településre, melyek megakadályozták a távlatos településfejlesztési gondolkodást, melyek ad hoccá, a folyamatokat inkább csak követni tudó intézkedésekké váltak.
 

földszint alaprajz
1/23
földszint alaprajz

emelet alaprajz
2/23
emelet alaprajz

3/23

4/23

5/23

6/23

7/23

8/23

9/23

10/23

 
Helyszíni analízis
Az új központnak kijelölt terület a kozármislenyi plató nyugati peremén elterülő parkban, az északi lakótelep, a régi újtelep és az északnyugati lakótelep településrészek találkozásánál található. A zölddel benőtt terület a főút irányából először lankásan, majd hirtelen meredek eséssel lejteni kezd. A területtől délre a plató félszigetszerűen kiöblösödik, és e kiszögelésen épült kolostor templomának tornya uralja a völgy látképét. A völgyben az újonnan létesült településrész színes forgataga található, a távolban a Mecsek hegység és Pécs város látványával.

Kapcsolatok
Első feladatunknak egyértelműen az egymástól különálló településrészek összekötését tekintettük. A szigetként elterülő terület és környezete között ekkor még semmilyen közlekedés kapcsolattal nem rendelkezett. A falu főutcáján átmenő nagy gépkocsiforgalom miatt – amely Pécs – Villány közti közúti forgalmat bonyolítja- a főúton átívelő kapcsolat kialakítása nehézséges, pedig a gyalogos forgalom eddig kizárólag a másik oldali szűk járdán közlekedett. Az akkor még csak a rendezési terven létező völgyből vezetendő út megteremtheti a terület és a legújabb, északi városrész kapcsolatát, azonban a többitől tulajdonképpen leszakadt volna.
Tehát szükségünk volt egy észak-dél irányú közlekedési tengelyre, egy kellemes sétányra, amely északi és déli településrészeket köti össze a közösségi épülettel. A sétány - kerékpárút útvonala elősegíti a közterek használatát, súlypontjába új közösségi tér szerveződését. Akkor lesz aktív egy tér, ha társadalom értelmezi, saját magának érzi. Szerencsésebb már az előkészítésnél a majdani használók aktív kreativitásának és tudásának kihasználása, a civil réteg minél szélesebb spektrumának bevonása az építészeti koncepció megalkotásának folyamatában.
 

11/23

12/23

13/23

14/23

 
Karakter
Amikor hosszas érvelésünket megértve meggyőztük Kozármisleny képviselőtestületét, hogy az épületet övező köztér is építészeti feladat, megbízóink tőlünk már a településközpont új arculatának megalkotását is várták. Felhívtuk a figyelmüket arra, hogy építész koncepciónk nem fog működni a közösségi tér megvalósulása nélkül, ugyanis az épület önmagában nem tud meghatározóvá válni. A településrésznek akkor még semmilyen központi megjelenése nem volt, a fő utca egymagasságú, egyenletesen sorakozó lakóépületei domináltak, semmilyen intézményi sűrűsödést nem láthattunk. Egyedüli kapaszkodási pontunk a túloldali lakóházak közé beékelődő, még csak alapjainál tartó református templom. Egy toronyként megjelenő vertikális hangsúlyt kel képeznünk, ami a túloldali templomon is megjelenik, és a két torony által létrejövő urbanisztikai hangsúly település kapuként fog működni, és ha ezeket vízszintes elemekkel – közterekkel – összekötjük, létrejön a központ. Reményeink szerint az új karakter pozitív energiái hálószerűen szétterjedve hatással lehetnek a szomszédos közösségi terek alakulására is.

Telepítés
Koncepciónkban elfelejtettük a fantáziánkat megkötő telek alakot, tervezési területként a park egészét tekintettük. Ide amúgy is egy zöldben úszó maximálisan szabadonálló beépítés kívánkozik. Ezt úgy tudtuk elérni, hogy a völgyben szabadon tekergő formát fektettünk, amely a meglévő raszterekhez nem, vagy csak egész kis mértékben igazodik. Ez a meglévő úthálózatra párhuzamos igazítás csak a kígyózó tömeg hangsúlyosan megfogalmazott „fejénél" és „farkánál" jelenik meg a torony és a közösségi tömeg oldalfalainak kibillentéseként. Ezek a tompa- és hegyesszögű metszékek, nagyon jó hatással vannak az épület perspektivikus megjelenésére. A legfőbb irányból -a falu főutcájáról, Pécs irányából érkezvén - kezdetben csak az épület két pontjának ellentétes előjelű –horizontális és vertikális- tömege jelenik meg szorosan egymás mellett állva. Ezután egyre közelebb érve a két végtömeg távolodni kezd egymástól, és feltárulnak a városközpont terét övező urbánus köztér térfalai.
 

15/23

16/23

17/23

18/23

 
Tömegformálás
Tömegünkre talán legjobban – merész asszociációval élve – az új főteret körülölelő kígyó kép illik, aki a plató peremén völgybe csúszása előtt utoljára megpihen, és letekint útjának célpontjára. Fejét a Mecsek panorámája felé fordítja, stabilitása megőrzése végett farkát felemelve testét megveti. A tekergő tömeg homogén „kígyóbőreként" az égetett kerámiát választottuk, ami természetesen a tetőn cserépként, a homlokzaton téglaburkolatként jelenik meg. A kígyóbőr kérgét a homlokzaton megjelenő elemek ritmusának horizontális és vertikális játéka tarkítja.

Alaprajz
A meglévő közigazgatási, önkormányzati metodika befeléfordulásával szakító, átláthatóbb hivatali ügyintézést és irányítást szimbolizáló nyitott házat terveztünk, mely koncepciónk szerint állandóan nyitva áll az itt élő emberek előtt. A nyitottság a folyamatos információ cserét szolgálja, mely a demokratikus városvezetés hatékonyságát segíti. Ezért az alaprajzi rendszer meghatározó eleme, hogy a ház és a házhoz tartozó városi tér közti viszonyban vizuális vagy tényleges kapcsolat legyen. Az épület átmeneti tere maga az előcsarnok, mely az urbánus köztér és a parkerdő között áll. Ez a kétszintes tér az épület központi tere. Innen ágazik el a 3 alapvető funkcionális csoport, a közösségi tér, az ügyfélterek, és az emeleti hivatal.
 

19/23

20/23

21/23

22/23

 
Homlokzatképzés
Homlokzat szerkesztésünk alapvető szempontja elsősorban egyértelműen funkcionális, a belső funkciók vetülnek ki a külső felületekre. Nagy felületű üvegfalakat és parapet nélküli függőleges nyílásokat alkalmaztunk a közösségi terek és közlekedők homlokzatfelületeinél a külső és belső terek összekapcsolódásának fokozása végett. Az irodák bevilágítására bútorozástól bútorozásig tartó vízszintes vagy legfeljebb négyzetes ablaksávok szolgálnak. A horizontális és vertikális hatásokat a szinteken és helységeken túlfutó nyílások sávjai és az ezekben betétként megjelenő, csiszolt mészkő felületek fokozzák. Ugyanezt az anyagot alkalmaztuk a homlokzaton megjelenő pengefalba átforduló előtetők és a lépcsőház pengefalának burkolataként. Részünkről szeretjük, hogyha az anyag az anyag, ami megjelenik az épületen ne egy festett, ne egy úgymond műanyaggal bevont felület legyen, hanem a puritánságot, középületiséget is kifejező nyers anyaghasználat volt a koncepciónk.

A Tér
A telek kontúrjai egy nagy egészből lettek kihasítva - egy közterület alakításánál mégsem követhettük a láthatatlan határok irányait. Úgy próbáltuk megoldani, kezelni a funkcionális különbséggel bíró terek találkozásait ( zöldfelületek- tér; tér- ház), hogy azok egyik oldalról zavartalanul folyhassanak át a másik funkcióvá, illetve a funkciók mégis elválaszthatók, körülhatárolhatók maradjanak. A zöldfelületek néhol bekúsznak a burkolt felületre, néhol élesen és egyértelműen távol maradnak. Terveztünk akár huzamosabb időtöltésre alkalmas foltokat, elvonulásra is megfelelő helyeket, de nagyobb, szabadtéri rendezvények tartására is alkalmas felületeket is- mindezt úgy, hogy a sok részletből összeállva egy komplex egészet alkosson. Ülőfelületek, pihenőelemek tarkítják, míg az épület környékén a tartalom besűrűsödik, és egyre inkább urbánussá válik. Eközben a kerékpárúton haladók akár mindenből kimaradva tovább tudnak haladni, a friss levegőt szívni vágyók szintén kívül maradva a tényleges tartalomból eljuthatnak a téren keresztül a park felé, a séta közben pihenésre vágyó talál egy félreeső padot- mindenki megtalálja a maga helyét az egészben.

szöveg és képek: K.L.M.V. Csoport Építész Iroda

Kozármisleny Polgármesteri Hivatal

Tervező: K.L.M.V. Csoport Építész Iroda
Építészet: Kis János, Lukáts István, Veres Gábor
Tértervezés: Kis János, Medvegy Gabriella, Veres Gábor
Kertészet: Majoros Nóra,
Statika: Földes Csaba
Gépészet: Jeszták Ursula
Villamosság: Horváth József
 

Vélemények (0)
Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

ÁLLATSZOBROK // Egy hely + Építészfórum

2022.01.26. 13:30
00:07:33

A gyerekek nagy örömére az országban számos állatot ábrázoló alkotás található, melyek gyakran kvalitásosak ugyan, mégis kevésbé művészi kivitelükről, mint inkább cukiságukról ismertek. Az Egy hely mai részében több kedves állatszoborral ismerkedhetünk meg. 

A gyerekek nagy örömére az országban számos állatot ábrázoló alkotás található, melyek gyakran kvalitásosak ugyan, mégis kevésbé művészi kivitelükről, mint inkább cukiságukról ismertek. Az Egy hely mai részében több kedves állatszoborral ismerkedhetünk meg. 

Nézőpontok/Történet

SZABADSÁG HÍD // Egy hely + Építészfórum

2022.01.26. 13:27
00:07:16

Az eredetileg Ferenc József nevét viselő építmény a Főváros legrövidebb hídja, ám annál látványosabb. Az Egy hely mai részében az 1896-ban épült Szabadság híd izgalmas történetével ismerkedhetünk meg.

Az eredetileg Ferenc József nevét viselő építmény a Főváros legrövidebb hídja, ám annál látványosabb. Az Egy hely mai részében az 1896-ban épült Szabadság híd izgalmas történetével ismerkedhetünk meg.

Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. További információk