Épülettervek

Láncreakció - II. díjas terv az EUROPAN 12-n

1/17

Városi lépték: zöld Zugló - zöld gyűrű - kibővülő célterület

?>
Városi lépték: zöld Zugló - zöld gyűrű - kibővülő célterület
?>
Kerületi városszerkezeti és közlekedési összefüggések
?>
Láncreakció diagram
?>
Átalakulnak a jelenleg alulhasznosított, korábbi gyárépületek
?>
Patak arculat
?>
#01 “crossing boundaries” [Tatai utca és Ungvár utca közötti szakasz]
?>
#01 “crossing boundaries”
?>
#02 “green civic hub for urban living
?>
#03 “linking to the new civic axis“ [Csömöri út és Szugló utca közötti szakasz]
?>
#03 “linking to the new civic axis“
?>
 #03 új központ: urbánus és zöld találkozása
?>
#05 “new potentials“ [Fogarasi út és Füredi utca közötti szakasz]
?>
#05 “new potentials“
?>
#04b “recreational corridor “
?>
Átnézeti helyszínrajz-tömegközlekedési nyomvonalakkal
?>
Pályázati tervlapok
?>
Szabó Lilla tájépítész, Guba Sándor építész, Besenyei Balázs építész
1/17

Városi lépték: zöld Zugló - zöld gyűrű - kibővülő célterület

Láncreakció - II. díjas terv az EUROPAN 12-n
Épülettervek

Láncreakció - II. díjas terv az EUROPAN 12-n

2014.01.13. 14:40
MÉD

Projektinfó

Földrajzi hely:
Budapest, Magyarország

Építészek, alkotók:
Besenyei Balázs, Guba Sándor, Szabó Lilla

CHAIN REACTION - pályázati terv - EUROPAN12

Tervezés éve:
2013

Dosszié:

MÉD:

Egymásra épülő, apró lépésekből organikusan újjáéledő, emberközpontú Zuglót álmodott Szabó Lilla tájépítész, Besenyei Balázs és Guba Sándor építész. Tervük az EUROPAN 12 pályázaton megvételben részesült.

Valami történik. Metaobjektek bújnak ki a földből. Másképp rezeg az éter. A régi gyártelep is új életre kel. Újra látni az utaktól az ösvényt. A közeli panelben élve is van egy méhkaptáram és egy kiskertem… Törődés. Hirtelen gyorsul az reakció! Karakter, kapcsolat, kötődés… erősödés. Tenni azért, ami közös. Egyre több embert ismerek a környékről. Egymásra épülő, fenntartható, ökologikus és burjánzó… természet és társadalom. Mindenkié! A patakom.

Patak arculat
5/17
Patak arculat

Az európai átlaghoz képest is alacsony zöldfelüleleti ellátottság sürgető üzenetet hordoz Budapest számára. A zöld hiánya és folyamatos csökkenése negatív katalizátorként hat a városszerkezeti- és szociális konfliktusokra. A Rákos-patak szerepének újragondolásával, ez a láncreakció megfordítható. A Rákos-patak zöldsávja Zugló zöld főutcájaként a várost összefűző, zsákszerűségét feloldó elem lenne, mely mindennapos rekreációs célpontként a helyi közösségeket és identitásukat erősítené. A Rákos-patak regionális park a pesti elővárosi zöldgyűrű zöldhálózatába is bekapcsolható. Attól viszont leváló, ennek megfelelően karakterében urbánusabb gesztusokat megengedő vonalas zöldfelületi elem.

Városi lépték: zöld Zugló - zöld gyűrű - kibővülő célterület
1/17
Városi lépték: zöld Zugló - zöld gyűrű - kibővülő célterület

Koncepciónk három fontos lábon áll. Alapvető szükség a zöldsáv szerkezeti megerősítése: ez egyrészt a terület gyalogos-kerékpáros átjárhatóságát jelenti, másrészt pedig az északnyugati területszakaszon a határoló önkormányzati területek bevonásával a zöldsáv kibővítését. Emellett fontosnak tartottuk a gazdasági financiális értelemben reális tervezést, így csak a valóban szükséges, konzekvens, és logikus beavatkozásokat tesszük meg. Véleményünk szerint szükségtelen, öncélú és gazdaságtalan lenne a patak nyomvonalának meandereztetése. Az egyenes csatornajellegű vonal karakteres és szép elem maradhat a “zöld alagúttá" fejlesztett sávban. A revitalizáció szükséges eleme lenne viszont a patak burkolt medrének megszüntetése és a patak menti vegetáció helyreállítása. Harmadik alappillérünk a metaobjektek alkalmazása. A metaobjektek által kiváltott láncreakció teszi a lakók számára értékessé, élhetővé és védendővé a területet.

Láncreakció diagram
3/17
Láncreakció diagram

A Rákos-patak kerületi értelemben átalakuló városrészek között húzodik, a sáv mindkét végpontja a távlati tervekben intermodális csomópont közelében helyezkedik el. Az eközött feszülő zöldsáv így egy fontos gyalogos-kerékpáros összeköttetés lenne, míg a járműforgalmi összeköttetést a pataksávtól északkeletre haladó távlati Körvasúti Körút hozza létre. A nagyobb térségi összefüggések és közlekedési kapcsolatok tisztázása lehetővé teszi a patak közvetlen közlekedési környezetének felülvizsgálatát.

A kerületi vizsgálatokból jól látszik, hogy a számos harántirányú kerületi út egyértelművé teszi, hogy a patak mindkét oldalán futó út túlzó, és szükségtelen, csakúgy, mint számos keresztirányú összeköttetés, így útszakaszok szűkítését, keresztösszeköttetések részint teljes megszüntetését javasoljuk. Az északi oldalon kialakítottunk egy vegyes forgalmú sávot, mely a célforgalmat (gépkocsibeállók elérése) bonyolítja. Az átmenőforgalmat a területről kitiltanánk, így a zöldövezeti jelleg erősödne. Ez a beavatkozás a közösségi közlekedés enyhe átalakítását, bizonyos megállók áthelyezését ill. megszüntetését vonja maga után.

Kerületi városszerkezeti és közlekedési összefüggések
2/17
Kerületi városszerkezeti és közlekedési összefüggések

A közlekedési felületek minimalizálásával illetve az önkormányzati teleksor bevonásával lehetővé válik a zöldsáv jelentős bővítése és az átjárhatóság javítása. Az adottságok és igények figyelmbevételével fontosnak tartottuk a gyalogos és kerékpáros forgalom szétválasztását. Előbbi többnyire a patak “tágasabb" oldalán halad, helyet adva így a felfűzendő funkcióknak. A gyalogos számára a túloldalon futó kerékpáros sáv egy középmagas gyepvegetációban rejtőzve nem jelenik meg vizuális értelemben, mint nyomvonalas elem. Ezzel a zöld alagút illuzióját erősítve. A hidak keresztmetszete a főbb kereszteződések esetében szerencsés, így kisebb beavatkozással lehetővé teszi a kerékpáros és autóforgalom kétszintes csomópontját. A terv hatalmas előnye tehát, hogy a kerékpáros út szinte megszakítás nélkül halad át a tervezési területen. A gyalogos út alternatív funkciókat fűz föl magára, miközben a patakot és a szélen haladó vegyes forgalmú sávot is összeköti.

#04b “recreational corridor “
14/17
#04b “recreational corridor “

A felértékelés egyik eleme a patak meder revitalizációja, mely a formai alakítást kerülve, inkább ökológiai értelemben jelent változtatást. Az emellett megjelenő zöld szobák, finoman eltérő vegetációs karakterek sorozata és a szakaszonként változó különböző karakterű facsoportok új identitást adnak a területnek. A stratégiailag legfontosabb helyeken metaobjektek jelentik az első beavatkozási pontokat, melyek kommunikációs felületet hoznának létre egy jelenleg hiányzó kisebb funkció létrehozásával együtt. A Patak Rádió egy másik kommunikációs csatorna, amin keresztül napi szinten hallanak az átalakítási folyamatokról.

Ezzel párhuzamosan társadalmi részvételt generáló kulturális bázisok és nyitott műhelyek, közösségi kertészeti intézet találnának helyet a jelenleg elhagyott ipari épületekben. Ingyenes regisztráció után a lakosok foglalkozásokon/műhelymunkában vehetnek részt, melyek célja a patak partjainak közös alakítása. Így saját készítésű berendezési tárgy-katalógus áll össze, melyek jövőbeli helyét együtt jelölik ki és közösen helyezik el, tartják fent őketés fejlesztik tovább őket. A projekt különböző helyszínei eltérő fejlesztéseknek adnak otthont.

#01 “crossing boundaries” [Tatai utca és Ungvár utca közötti szakasz]
6/17
#01 “crossing boundaries” [Tatai utca és Ungvár utca közötti szakasz]

]

#01 “ crossing boundaries" [Tatai utca és Ungvár utca közötti szakasz]
A fölöslegessé vált rákosrendezői sínrengeteg helyén egy sz éles - magasnövésű energiafűből (Miscanthus spec.) álló - zöldsáv jelenik meg. A szennyezett talaj ökoszisztémájának helyreállását segítené, előkészítve a zöldbe ágyazott távlati fejlesztéseket. A vágányok felett gyalogos és kerékpáros híd vezet keresztül, Zuglót a jövőben kiépülő intermodális csomóponttal összekötve. Az autópálya alatt pedig a patakkal közös út vezet a kertvárosba.

#02 “green civic hub for urban living
8/17
#02 “green civic hub for urban living

#02 “ green civic hub for urban living “ [Ungvár utca és Csömöri út közötti szakasz]
Újból kiszélesedik a zöldfelület, a parton ülőfelületek kapnak helyet, a hídházból a megújuló növényzet burjánzását lehet szemlélni. Az autósforgalom az utak áthelyezésével és egyirányúsítással csökken. Az elhagyott alumíniumgyárból Kulturális Központ, a part mellett pedig két Nyitott Műhelyház programjai várják a helyi lakosokat.

#03 “linking to the new civic axis“ [Csömöri út és Szugló utca közötti szakasz]
9/17
#03 “linking to the new civic axis“ [Csömöri út és Szugló utca közötti szakasz]

]

#03 “ linking to the new civic axis “ [Csömöri út és Szugló utca közötti szakasz]
A megépülő bevásárlóközponthoz kapcsolódva egy urbánus központ jön létre, kávézókkal, kiülőkkel, teraszokkal. A túloldalon pedig további sportpályák létesülnek.

#04a “ recreational corridor “ [Szugló utca és Fogarasi út közötti szakasz]
Futóösvény, kutyafuttató és ügyességi pálya kerül a patak partjaira. A már használaton kívüli magasfeszültség vasszerkezete kilátóvá alakul.

#05 “new potentials“ [Fogarasi út és Füredi utca közötti szakasz]
12/17
#05 “new potentials“ [Fogarasi út és Füredi utca közötti szakasz]

]

#05 “ new potentials “ [Fogarasi út és Füredi utca közötti szakasz]
A parkolási és tömegközlekeséi rend átszervezésével és a buszforduló megszüntetésével új minőségű zöldfelületek jönnek létre, ahol egy mászófal, kerékpáros pihenőhely és sportpályákon túl helyet kapnának a közösségi ágyások és egy méhészet is. Az új hídon keresztül az új Közösségi Házba jutunk.

#04b “recreational corridor “
14/17
#04b “recreational corridor “

#04b “ recreational corridor “ [Füredi utca és Kerepesi út közötti szakasz]
A patak e szakaszán szezonális láprét alakul ki új növény- és állatársulásoknak adva otthont. A HÉV vonala alatt a víz mellett sétálhatunk-biciklizhetünk tovább a patak forrásának irányába.

Besenyei Balázs, Guba Sándor, Szabó Lilla

 

A 2014 januári 4D tájépítészeti és kertművészeti folyóiratban megjelenő szöveg szerkesztett változata.

 

Vélemények (0)
Új hozzászólás
Nézőpontok

SZALÓC ÉS BORZOVA // Rejtett Kincsek

2023.03.31. 07:52
10

A gömöri bányavidék kapujában vagyunk: Szalóc és Borzova két magyar falu, két középkori eredetű temlommal. Szalócon egy 14. századi eredettel bíró kegyhely áll, melynek régi szentélye egy 19. század elején hozzáépült hajóval és zsindelyes hagymakupolával büszkélkedik. Borzova szintén középkori múltú temploma még várja régi freskóinak felfedezését, ám kutatása például már egy DNS vizsgálathoz is támpontott nyújtott.

A gömöri bányavidék kapujában vagyunk: Szalóc és Borzova két magyar falu, két középkori eredetű temlommal. Szalócon egy 14. századi eredettel bíró kegyhely áll, melynek régi szentélye egy 19. század elején hozzáépült hajóval és zsindelyes hagymakupolával büszkélkedik. Borzova szintén középkori múltú temploma még várja régi freskóinak felfedezését, ám kutatása például már egy DNS vizsgálathoz is támpontott nyújtott.

Nézőpontok

A SÉNYEI KEMENCE KÁPOLNA // Egy hely + Építészfórum

2023.03.24. 16:12
5

Kemence, kucsma, kas...Az idén 90 éves Vadász György egyik legérdekesebb épülete egy ökomenikus kápolna, mely a sényei szőlőhegyen uralja a tájat. Az egyetlen konkrét építészeti stílusba sem besorolható kápolna ősi formákat idéz, konkrét előképe pedig egy népi tyúkól volt. Az Egy hely csapata a Kemence Kápolnánál járt.

Kemence, kucsma, kas...Az idén 90 éves Vadász György egyik legérdekesebb épülete egy ökomenikus kápolna, mely a sényei szőlőhegyen uralja a tájat. Az egyetlen konkrét építészeti stílusba sem besorolható kápolna ősi formákat idéz, konkrét előképe pedig egy népi tyúkól volt. Az Egy hely csapata a Kemence Kápolnánál járt.

Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. További információk