Épülettervek/Hallgatói terv

Lélek-regenerációs központ

1/19

helyszínrajz - Lélekregenerációs központ - tervező: Trippó Benjámin

?>
helyszínrajz - Lélekregenerációs központ - tervező: Trippó Benjámin
?>
helyszínfotók - Lélekregenerációs központ - tervező: Trippó Benjámin
?>
beépítés, modellfotó - Lélekregenerációs központ - tervező: Trippó Benjámin
?>
tömeg, modellfotó - Lélekregenerációs központ - tervező: Trippó Benjámin
?>
skiccek - Lélekregenerációs központ - tervező: Trippó Benjámin
?>
földszinti alaprajz - Lélekregenerációs központ - tervező: Trippó Benjámin
?>
emeletei alaprajz - Lélekregenerációs központ - tervező: Trippó Benjámin
?>
metszet A1 A2 - Lélekregenerációs központ - tervező: Trippó Benjámin
?>
metszet B1 B2 B3 B4 - Lélekregenerációs központ - tervező: Trippó Benjámin
?>
homlokzat ÉNY, DK - Lélekregenerációs központ - tervező: Trippó Benjámin
?>
homlokzat ÉK DNY - Lélekregenerációs központ - tervező: Trippó Benjámin
?>
imaház - Lélekregenerációs központ - tervező: Trippó Benjámin
?>
imaház - Lélekregenerációs központ - tervező: Trippó Benjámin
?>
elméleti oktatóterem - Lélekregenerációs központ - tervező: Trippó Benjámin
?>
gyakorlati oktatóterem
?>
látvány - Lélekregenerációs központ - tervező: Trippó Benjámin
?>
látvány - Lélekregenerációs központ - tervező: Trippó Benjámin
?>
látvány - Lélekregenerációs központ - tervező: Trippó Benjámin
?>
látvány - Lélekregenerációs központ - tervező: Trippó Benjámin
1/19

helyszínrajz - Lélekregenerációs központ - tervező: Trippó Benjámin

Lélek-regenerációs központ
Épülettervek/Hallgatói terv

Lélek-regenerációs központ

2015.07.20. 14:17
MÉD

Projektinfó

Földrajzi hely:
Románia, Érbogyoszló

Építészek, alkotók:
Trippó Benjámin

Lélekregenerációs központ

Tervezés éve:
2014

Stáblista

tervező: Trippó Benjámin

MÉD:

Trippó Benjámin debreceni egyetemen készült diplomamunkájában baptista imaházat és foglalkoztatási-, oktatási központot tervezett, ahol roma gyerekeket elméleti és gyakorlati oktatásban részesítenek iskolán kívül. Tervét Érbogyoszlóra, Romániába készítette el. 

A program

Több mint másfél éve hogy Érbogyoszlón (Románia) vasárnap délutánonként roma gyerekekkel foglalkozom és látva hogy képességeik nem gyengébbek, mint a többi gyereké – sőt, némelyikük bizonyos dolgokban kiemelkedő – fogalmazódott meg bennem ez az ötlet. Erdélyben főleg a baptista egyházból indultak missziós munkások a romák lakta területekre. Tömeges megtérések mentek és mennek végbe a romák körében és így létre jöttek cigány baptista imaházak. (pl. a székelységben, valamint Bihar megyében Nagyváradon, és az érmelléken: Székelyhíd, Pír, Szaniszló, Érkörtvélyes, Tasnád, Ottomány, Asszonyvására, Magyarkéc stb.)

A tervem Érbogyoszlóra készül, ahol aktuális ez a program, mivel a település jó része munkanélküli roma, és itt is megalakult egy kisebb imaház, a Margittai Baptista Imaház leánygyülekezeteként. Érbogyoszló kb. 10 km-re fekszik Margittától a Debrecen felé vezető úton. Lakosságának száma a 2002-es felmérések szerint 1966 személy, ebből 720 dolgozó, 932 pedig aktív életkorban van.


helyszínrajz - Lélekregenerációs központ - tervező: Trippó Benjámin
1/19
helyszínrajz - Lélekregenerációs központ - tervező: Trippó BenjáminEzen a településen tanított az általános iskolában egy ismerősöm angolt, aki megkért, hogy vasárnap délutánonként segítsek neki és foglalkozzunk a gyerekekkel; egyfajta vasárnapi iskola induljon. Többek között a művészethez kapcsolódó témákért feleltem: zene, éneklés, rajz, keresztény szellemiségű vers tanítás, bibliai igeversek tanítása stb., de olyan is volt, hogy olvasni tanítottuk őket, vagy csak egyszerűen a szabadban olyan játékokat játszottunk, amik fejlesztették a képességeiket.

Így kerültem kapcsolatba a gyerekekkel és ezt továbbgondolva fogalmazódott meg bennem a diploma témám: Lélekregenerációs központ, egy olyan baptista imaház és foglalkoztatás-, oktatás központ, ahol cigánygyerekeket elméleti és gyakorlati oktatásban részesítik, iskolán kívül. Az iparosodás miatt elvesztett régi mesterségeiket bemutatva, azt kicsit átértelmezve és korhoz – kereslethez – igazítva, a társadalom hasznos tagjaivá nevelni őket. Ha a fiatal cigánygyerekkel foglalkozva, felfedez magában valamit, amire „ráérez", amit szeret, ami szórakoztatja és kikapcsolja, (pl a fafaragás) akkor könnyen fel lehet készíteni arra, hogy megtanuljon egy szakmát, ami ehhez kapcsolódik (pl. ács, asztalos)

Diplomatémám, egy aktuális, problémát dolgoz fel. A romák integrálódása a társadalomba, több mint szükséges.


A beépítés

A beépítési lehetőségeket vizsgálva, több mindent tartottam fontosnak, ami meghatározta a koncepciót. A terület, a főútról leágazó szomszéd faluba – Albisra – vezető úton helyezkedik el. A főútról letérve, erősen és hosszan emelkedni kezd az út és a terület előtt lévő jobbos kanyarnak köszönhetően, úgy tűnik, mintha a területen lévő imaház lezárná az utat. (A telken van egy rossz állapotban lévő baptista imaház, mely felújításra szorulna, de költségesebb lenne szakszerűen helyreállítani, mint lebontani.)

Meghatározóak voltak számomra a környező épületek, valamint a szomszédos épület beépítése, mely egy láthatatlan beépítési vonalhoz való rendeződést mutat. Erre szerettem volna reagálni, és folytatni ezt a rendeződést. Beépítésemet az is meghatározta, hogy szerettem volna egy olyan belső, intim udvart kialakítani, ami lehetőséget biztosít a belsőtér kiteresedésére, valamint a kinti oktatásra, játszásra.


helyszínfotók - Lélekregenerációs központ - tervező: Trippó Benjámin
2/19
helyszínfotók - Lélekregenerációs központ - tervező: Trippó Benjámin
A tömeg

A tömeg alakításakor, a beépítési koncepciót figyelembe véve létre akartam hozni egy olyan egységes tömeget, ami jó arányú, magasságaival illeszkedik a környezetébe, nem uralja le a környező épületeket. (pl. a házakat vagy az I-IV osztályos iskolát) Alázatosan viselkedik, de mégis középületként. A szomszédos régi tornácos parasztház tetszetős lett számomra és befolyásolt a tömegalakításban.


Az alaprajz

Könnyen átlátható, egyszerű alaprajzi megjelenésre törekedtem, le akartam választani egymásról a két különböző funkciót. Amikor megérkezünk az épülethez, a szakrális térbe vezető bejárat van velünk szemben, mivel ezt tartom elsőbbrendű, nemesebb funkciónak. Onnan, a belső udvar mentén egy fedett nyitott „tornác" szerű közlekedőn (mely összefogja a két tömeget) haladva lehet eljutni az oktató szárny fogadó előterébe. Ehhez a két funkcióhoz kapcsolódnak a további szükséges terek.


földszinti alaprajz - Lélekregenerációs központ - tervező: Trippó Benjámin
6/19
földszinti alaprajz - Lélekregenerációs központ - tervező: Trippó Benjámin
A homlokzatok és anyagok

Törekedtem a letisztult homlokzat megjelenítésére. Tervemet igyekeztem beilleszteni a környező épületek szín és anyaghasználatába. Ilyen például a vályog falazat, fehér színű homlokzatok, fa fűrészelt áruk használata.


A terek

Fontosnak láttam olyan térélményt biztosítani az épületet bejárva, mely egyszerre elegáns, kellemes, meghitt, komoly, izgalmas, de mégis ésszerű.


imaház - Lélekregenerációs központ - tervező: Trippó Benjámin
13/19
imaház - Lélekregenerációs központ - tervező: Trippó Benjámin
Trippó Benjámin
Részlet az opponenciából 

A diplomaterv elnevezése blikkfangos, felcsigázó, mint minden szokatlan szóösszetétel, a funkció a nem szokványos voltára utal. Semmiféle fizikai, biológiai regenerálás nem egyszerű, például egy baleset utókezeléseként, de a lélek sérelmének orvoslása az egészséges testben sokkal összetettebb feladat. A romák a társadalmi kirekesztettsége bőrszínük, eltérő szokásaik, hagyományaik miatt már munkahelyeik elvesztése előtt is a magyar valóság része volt. De a Közép-Európai valóságé Romániában is. A terv egy érmelléki faluban Érbogyoszlón tesz építészeti kísérletet az etnikai-szociális probléma téri orvoslására.

A Baptista egyház toleráns és megbocsájtó. Szeretetszolgálata az elesettek megsegítésében világszerte elismerést vált ki. Cigány missziója Erdélyben és a Partiumban a magyar görögkatolikus egyház pasztorációjához hasonló. Érmelléken is sokan megtértek, gyermekeiket vallási közösségbe viszik, és az egyház anyagi segítsége mellett az identitásuk megerősítésében és a kitaszítottságból való kilábalásukra is itt kapnak muníciót. Imaház, és iskola. Imaház ahol a Biblia szerint Jézus mindenkinek felkínálja a megváltást, és a cigány mesterségek tanodája ahol a kilábalás lehetősége megtanulható munkafogásokban, népművészetük kiteljesedésében, kultúrájuk gyakorlásában, önbecsülésük forrásaként.

Az épületegyüttes tömege az utca töréspontjában kitüntetett célpontként állítja az imaház kimagasló kubusát. Jól kapcsolja hozzá az iskola L alakú szárnyát, mintegy folytatva a nyugatra álló telek konfigurációját. A beépítés és a szabályozás előírásait nem tudtam leolvasni a helyszínrajzon. Jó lenne ismerni a Román építési és tűzrendészeti hatóságok elvárásait, hogy a feladat életszerű legyen. De ha ez nem annyira fontos ez egy diplomatervben, akkor a zsúfolt telektől délre fekvő, alig beépíthető ingatlanból kellene „kölcsön" vagy használatba venni egy sávot, hogy a szabadtéri foglakozásoknak több tere legyen, és nálunk a gépkocsi elhelyezésnek is normája van. De a munkanélküli cigány közösség számára talán a kerékpár tárolás is elegendő lehet. A tömegeket jól kapcsolja össze a nyitott tornác, amely horizontális és vertikális viszony gondolatjele. Az imaház egyszerre hangsúlyos a környezetében, és intim. Hangulatos belső légtere jól szolgálja ki a szertartások igényeit, a bemerítkezéses keresztelés illetve megtérés liturgiáját, fegyelmező és befogadó. A belső tér anyaghasználata puritán, a fa tartószerkezetek és bútorok jó arányú ritmusában, a bejárati előtér és a karzat szoborszerű plasztikája jól érvényesül.

A tanterem és a műhely belső tere is artisztikus a nyitott fedélszék bemutatásával. Az intim félátrium szerves egységet képez a belső terekkel, kilátásokkal, belátásokkal. Talán, ha a tornác pillérekkel lenne alátámasztva konzekvensebben érvényesülne a szerkezet általános láttatása. A tömegeket összekapcsoló funkciója nem egyszerű mellététel, ahogy a templom tömegébe belehorpaszt, azt szerves részévé teszi.

A fiatalok oktatása számára kialakított tömegben a szakköri tantermekben az elméleti képzés korszerű multimédiás eszközökkel is lehetséges. A gyakorlati oktatás műhelye, műterme többcélúan, működhet. Hiányolok valamilyen tárolót az alapanyagok, és eszközök tárolására, vagy valamilyen olyan munkaasztalt vagy konténert amely a szerszámok, félkész munkák, és alapanyagok raktározására is szolgálhat, és szükség esetén átrendezhető a tér. A tetőidomok félnyereg volta a ház középület jellegét reprezentálja, de tömegeik nem lépnek ki környezetük léptékéből, és igazodnak a tetőidomok ritmusához síkváltásaihoz. A homlokzatok falsíkjai és nyílásai jó arányúak, anyaghasználatuk reprezentálva puritán. A részletrajzok bizonyára megoldják majd a tető-falsík rejtett csatornával való összemetsződését. A beépítés most úszótelek-szerű, kerítéssel való lehatárolás nélkül, de a hátsó kert felől akkor is kellhet valamiféle jelzésszerű tulajdonhatár Ha ez fallal történik, akkor ez az együttes kompozíciós része lehet.

Összefoglalva

A diplomaterv három funkcionális egységből áll. A műhely a test, a tanterem a szellem, a kápolna a lélek regenerálására készült. Az így kialakított építészeti együttesben használat során sikerülhet a hátrányos helyzetű rétegek felzárkóztatása a településen. A tervet - környezetébe nyitott kapuként illeszkedő tömege, és befogadó-elfogadó-integráló belső tereinek építészeti értékeiért, dícséretes elfogadásra javaslom.


Kulcsár Attila DLA
Vélemények (0)
Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

ÁLLATSZOBROK // Egy hely + Építészfórum

2022.01.26. 13:30
00:07:33

A gyerekek nagy örömére az országban számos állatot ábrázoló alkotás található, melyek gyakran kvalitásosak ugyan, mégis kevésbé művészi kivitelükről, mint inkább cukiságukról ismertek. Az Egy hely mai részében több kedves állatszoborral ismerkedhetünk meg. 

A gyerekek nagy örömére az országban számos állatot ábrázoló alkotás található, melyek gyakran kvalitásosak ugyan, mégis kevésbé művészi kivitelükről, mint inkább cukiságukról ismertek. Az Egy hely mai részében több kedves állatszoborral ismerkedhetünk meg. 

Nézőpontok/Történet

SZABADSÁG HÍD // Egy hely + Építészfórum

2022.01.26. 13:27
00:07:16

Az eredetileg Ferenc József nevét viselő építmény a Főváros legrövidebb hídja, ám annál látványosabb. Az Egy hely mai részében az 1896-ban épült Szabadság híd izgalmas történetével ismerkedhetünk meg.

Az eredetileg Ferenc József nevét viselő építmény a Főváros legrövidebb hídja, ám annál látványosabb. Az Egy hely mai részében az 1896-ban épült Szabadság híd izgalmas történetével ismerkedhetünk meg.

Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. További információk