Építészfesztivál: Future Perfect / 07.01.-07.03. / Építészfesztivál: Future Perfect / 07.01.-07.03. / Építészfesztivál: Future Perfect / 07.01.-07.03. / Építészfesztivál: Future Perfect / 07.01.-07.03. / Építészfesztivál: Future Perfect / 07.01.-07.03. / Építészfesztivál: Future Perfect / 07.01.-07.03. /
Épülettervek/Lakóépület

Magház 3.

1/18

Az A épületrész Kisfaludy utcai szárnya (volt Kisfaludy 2-4.) és a Kisfaludy utca 6.csatlakozása (É-D)

?>
Az A épületrész Kisfaludy utcai szárnya (volt Kisfaludy 2-4.) és a Kisfaludy utca 6.csatlakozása (É-D)
?>
Az A épületrész udvari szárnya és a Kis stáció utca 5. csatlakozása (K-NY)
?>
Az A épületrész udvari szárny függőfolyosóján a Kis Stáció utca felé nézve
?>
a Kis Stáció utca 5. tűzfala a borostyánnal, balra a világító/légudvarok, a folyosó végén a lift
?>
?>
?>
?>
?>
   A Harminckettesek tere 4. számú ház elől a Kis Stáció utca felé (kelet) nézve
?>
   A Kis Stáció utca 4. (Vajdahunyad utca sarok) felől a Harminckettesek tere felé nézve
?>
A B épületrész - az A-B-C épületegyüttes főbejárata
?>
A C épület belső udvarából dél felé (Kisfaludy utca 5.) nézve
?>
A C épület belső udvarából dél felé (Kisfaludy utca 5.) nézve
?>
?>
?>
az A épület utcai és udvari szárnyának kapcsolata a harmadik emeleti függőfolyosóról Kelet felé
?>
földszinti alaprajz
?>
földszinti alaprajz
1/18

Az A épületrész Kisfaludy utcai szárnya (volt Kisfaludy 2-4.) és a Kisfaludy utca 6.csatlakozása (É-D)

Magház 3.
Épülettervek/Lakóépület

Magház 3.

2003.11.24. 12:35

Projektinfó

Földrajzi hely:
Budapest, Magyarország

Építészek, alkotók:
Janesch Péter

építész tervező: Janesch Péter

Fény, levegő, növény

A Kisfaludy és Kis Stáció utcai telkek intenzív beépítése részben a környező épületek magassági, tömeg - és belső udvar- arányaihoz rendeződik, részben a megvalósíthatósági tanulmánynak a beépítés gazdaságosságát mutató szigorú számainak felel meg. A Kis Stáció utca 1-3. (Kisfaludy utca 8.) 1445 m2-es telek beépítettsége 66%-os, a szintterületi mutató eléri a megengedett maximumot (5.0). A Kisfaludy utca 3.-nál ezek a számok: 976 m2, 49% és 4.3.

A következő fejezetben olyan építészeti megoldásokat ismertetünk, amikkel a beépítésnek ezt a sűrűségét igyekeztünk lazítani, könnyebbé tenni.

Az A épületrész Kisfaludy utcai szárnya (volt Kisfaludy 2-4.) és a Kisfaludy utca 6.csatlakozása (É-D)
1/18
Az A épületrész Kisfaludy utcai szárnya (volt Kisfaludy 2-4.) és a Kisfaludy utca 6.csatlakozása (É-D)

1. Az A épületrész Kisfaludy utcai szárnya (volt Kisfaludy 2-4.) és a Kisfaludy utca 6. csatlakozása (É-D).

Az A épületrész udvari szárnya és a Kis stáció utca 5. csatlakozása (K-NY)
2/18
Az A épületrész udvari szárnya és a Kis stáció utca 5. csatlakozása (K-NY)

Az A épületrész IV. emeleti függőfolyosóján nyugat felé nézve (balra a Kisfaludy utca 6., a folyosó végén - az utca túloldalán - a Harminckettesek tere 4. látszik).

2. Az A épületrész udvari szárnya és a Kis stáció utca 5. csatlakozása (K-NY).

Az A épületrész udvari szárny függőfolyosóján a Kis Stáció utca felé nézve
3/18
Az A épületrész udvari szárny függőfolyosóján a Kis Stáció utca felé nézve

a Kis Stáció utca 5. tűzfala a borostyánnal, balra a világító/légudvarok, a folyosó végén a lift
4/18
a Kis Stáció utca 5. tűzfala a borostyánnal, balra a világító/légudvarok, a folyosó végén a lift

Az A épületrész udvari szárny függőfolyosóján a Kis Stáció utca felé nézve. Jobbra a Kis Stáció utca 5. tűzfala a borostyánnal, balra a világító/légudvarok, a folyosó végén a lift.

A konzolosan épített, 1.20 m széles folyosó öt szinten tárja fel az udvari szárny 4-4 lakását. A folyosó külső pereme 0.4 m-rel marad el a beépítési vonaltól (a Kis Stáció utca 5. tűzfalától). Az örökzöld borostyánt (hedera helix) vagy a dörzsölt vakolással helyreállított tűzfalra, vagy a födémszélekre szerelt fém-rácsra futtatjuk. A folyosó és a lakások járószintje között 0.6 m a különbség - így a bejárati hidakkal közrefogott négy világító/légudvarra néző étkező-konyhákba a közlekedőkről nincs zavaró belátás.

Az OTÉK 71.§(1) a légudvar legkisebb szabad alaprajzi méretét 3.0 m-ben, legkisebb területét 16.0 m2-ben állapítja meg. Az udvari szárny - földszintjén nincs beépítve - pilléreken, illetve penge-falakon áll. A négy, gyakorlatilag egybefüggő, összesen 24.5 m hosszú, a zöld-falig 3.05 m széles légudvar között a levegő szabadon jár - így, véleményünk szerint, a megoldás a rendeletalkotói szándéknak megfelelő helyzetet teremt. A függőfolyosók konzolos kialakításának - amit a beépítés más helyein is javaslunk - további előnye a meglévő épülettől távolabb tartott alapozási vonal, a nagyobb biztonságú építés.

5/18

6/18

3. Az A épületrész udvari szárnya és a Vajdahunyad utca 3. telkek csatlakozása (É-D). nap: február 19. 10:30

7/18

Az A épületrész udvari szárnya déli fala illetve a B épületrész keleti homlokzata a reggeliző-teraszokkal.

Itt egy több szempontból nyitott megoldásra kérünk engedélyt - felsorolva indokainkat, valamint a szomszéd telek esetleges beépítése által megváltozott helyzetre vonatkozó biztosítékot.

 • a Vajdahunyad utca 3. sz. telken, az utcavonalon zártsorú beépítéssel egy (1996. 06. 20.-i hivatalos helyszínrajzon védelemre javasolt) földszintes épület áll. A használaton kívüli csarnok-épület a telek hátsó harmadában, telekhatárokra épült.
 • Amennyiben ez a beépítés lényegesen nem változna (és mondjuk a területre jelenleg érvényes RRT-ben szereplő fsz+4 emeletes, zártsorú, utcai beépítés valósulna meg, jelenlegi épület-kontúrokkal), úgy, egy a Kisfaludy 3. és 5. telkek közöttihez hasonló beépítési viszony alakulna ki - több telken keresztül összefüggő, É-D-i irányú légudvar-sorozattal. Ott a Kisfaludy utca 11-től a Harminckettesek tere 3. hátsó, déli homlokzatáig, itt a Kisfaludy utca 22. - Vajdahunyad utca 13-tól a Kis Stáció utcai beépítésünk déli homlokzatáig járja át a levegő és a fény a tömbbelsőt.
 • Amennyiben a Vajdahunyad utcai szomszéd a telke hátsó részére, a telekhatárhoz tűzfallal csatlakozó, 4-6 szintes beépítésre kap engedélyt - az A épületrész udvari szárny déli lakásai nyugatról még megfelelő szellőzést és bevilágítást kapnak, a javasolt megnyitás helyett szintenként átszellőző zárt-erkéllyel vagy lakásbővítéssel.
 • Beépítésünk két homlokzata (az A épületrész nyugati és a B épületrész keleti) ezeknél a lakásoknál kerül leginkább közel egymáshoz (~8.0 m), tehát 10 érintett lakás átlátás-problémáját is próbálja (akár időlegesen) megoldani a felvetés.

4. A B épületrész (volt Kisfaludy utca 8.) és a Kisfaludy u 10-12. csatlakozása (É-D). nap: június 19. 16:45

8/18

A B épületrész II. emeleti függőfolyosójáról kelet felé nézve (jobbra a lépcsőház, háttérben a keleti tömb reggeliző-teraszai)

A Kisfaludy utca 10-12. tűzfalától a lépcsőházi födém széle 0.4m. Az örökzöld borostyánt a felújított tűzfalra vagy a lemez-peremekhez rögzített fém rácsra futtatjuk.

5. Az A épületrész Kis Stáció utcai beépítése (a volt Kis Stáció utca 1. és 3.).

   A Harminckettesek tere 4. számú ház elől a Kis Stáció utca felé (kelet) nézve
9/18
A Harminckettesek tere 4. számú ház elől a Kis Stáció utca felé (kelet) nézve

   A Kis Stáció utca 4. (Vajdahunyad utca sarok) felől a Harminckettesek tere felé nézve
10/18
A Kis Stáció utca 4. (Vajdahunyad utca sarok) felől a Harminckettesek tere felé nézve

A beépítés vonalát - a volt telekhatáron (Kisfaludy utca 1. és 3.) megtörjük, hogy

 • a szűk Kis Stáció utca a tér felé (a Kisfaludy utcai kiszélesedéshez hasonló módon) nyíljon,
 • a Kis Stáció utcai - viszonylag hosszú - homlokzatot tagoljuk,
 • a Harminckettesek tere felé szelídebb szögben forduljunk,
 • a régi, sarki borkimérés határát megjegyezzük.

6. A B épületrész Kisfaludy utcai beépítése (a volt Kisfaludy utca 8.).

A B épületrész - az A-B-C épületegyüttes főbejárata
11/18
A B épületrész - az A-B-C épületegyüttes főbejárata

A B épületrész - az A-B-C épületegyüttes főbejárata. A kép azt a javasolt kialakítást mutatja, ami egy még folyamatban lévő kérelem kedvező elbírálása esetén valósulhat meg.

A (volt) közterületi rész ~6.0x7.5 m-es területére 1.0 m magasan (az épületek udvari szintjével egy magasságban) kialakított elő-lépcsőt terveztünk. A Harminckettesek tere felől ez a fogadó-szint és a borostyánnal futtatott kő-burkolatú fal a sövény- és fasor együttes háttere. A főbejárat erre a 6.0 széles zöld-sávra egy másik merőleges tengelyt jelöl ki, ahonnan (a hátsó beépítések földszinti üvegfalain át) a tömbbelsők határáig (A-B épületegyüttesnél a Kisfaludy utca 3. tűzfala, C épületnél a Harminckettesek tere 2. tűzfala) látunk.

7. A C épület (Kisfaludy utca 3.) utcai illetve udvari szárnya és a Kisfaludy utca 5. csatlakozása.

A C épület belső udvarából dél felé (Kisfaludy utca 5.) nézve
12/18
A C épület belső udvarából dél felé (Kisfaludy utca 5.) nézve

A C épület belső udvarából dél felé (Kisfaludy utca 5.) nézve
13/18
A C épület belső udvarából dél felé (Kisfaludy utca 5.) nézve

A C épület belső udvarából dél felé (Kisfaludy utca 5.) nézve.

A tűzfalon az A-B épületegyüttesnél ismertetett módon futtatott örökzöld (hedera helix). A zárt udvar déli végében ~6.0x7.0m-es területen bambusz (semiarundinaria fastuosa vagy pseudosasa japonica). Az udvari szárny keleti függőfolyosói 1.50m szélesek - 0.3m-es föld-ládákból futtatott vadszőlővel (parthenocissus tricuspidata ill. hedera helix).

14/18

15/18

A Vajdahunyad utcai tömbbelső telek-csatlakozásához adhat mintát a volt ipari épület rehabilitációja. Az Kisfaludy utca 5. hátsó telekrésze északi telekhatárán álló félnyeregtetős melléképület bontásával a hátsó udvarok összefüggő zöld-területekké alakíthatóak. A volt redőnygyár a C épület gyalogos sikátoráról és garázsából alternatív megközelítési útvonalakat kap.

az A épület utcai és udvari szárnyának kapcsolata a harmadik emeleti függőfolyosóról Kelet felé
16/18
az A épület utcai és udvari szárnyának kapcsolata a harmadik emeleti függőfolyosóról Kelet felé

az A épület utcai és udvari szárnyának kapcsolata a harmadik emeleti függőfolyosóról Kelet felé

földszinti alaprajz
17/18
földszinti alaprajz

földszinti alaprajz
18/18
földszinti alaprajz

földszinti alaprajzok

 

a Magház 3. terve
Budapest, VIII., Kis Stáció utca 1-3. (Kisfaludy utca 8.); Kisfaludy utca 3.

építész tervező: Janesch Péter

munkatársak:
építészet: Boór András, Kern Orsolya, Klobusovszki Péter, Zombor Gábor
elektromos: Balogh Lajos
épületszerkezet: Barta Ferenc
gépész: Jerkó Anikó
közlekedés: Táskai Andorné, Nádasdy Tamás
statikus: Pozsgai István
talajmechanika: Farkas József
tűzvédelem: Horváth István
költségvetés: Garami Judit
környezetvédelem: Gerőfi Levente
kémény: Kocsis Krisztián
felvonó: Várnai László
technológia: Horváth Miklós, Illyés István

 

Vélemények (0)
Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

ÁLLATSZOBROK // Egy hely + Építészfórum

2022.01.26. 13:30
00:07:33

A gyerekek nagy örömére az országban számos állatot ábrázoló alkotás található, melyek gyakran kvalitásosak ugyan, mégis kevésbé művészi kivitelükről, mint inkább cukiságukról ismertek. Az Egy hely mai részében több kedves állatszoborral ismerkedhetünk meg. 

A gyerekek nagy örömére az országban számos állatot ábrázoló alkotás található, melyek gyakran kvalitásosak ugyan, mégis kevésbé művészi kivitelükről, mint inkább cukiságukról ismertek. Az Egy hely mai részében több kedves állatszoborral ismerkedhetünk meg. 

Nézőpontok/Történet

SZABADSÁG HÍD // Egy hely + Építészfórum

2022.01.26. 13:27
00:07:16

Az eredetileg Ferenc József nevét viselő építmény a Főváros legrövidebb hídja, ám annál látványosabb. Az Egy hely mai részében az 1896-ban épült Szabadság híd izgalmas történetével ismerkedhetünk meg.

Az eredetileg Ferenc József nevét viselő építmény a Főváros legrövidebb hídja, ám annál látványosabb. Az Egy hely mai részében az 1896-ban épült Szabadság híd izgalmas történetével ismerkedhetünk meg.

Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. További információk