Épülettervek/Középület

Magyar Nemzeti Múzeum pályázat – Molnos Attila és Polyák György

1/9

MNM látványterv. Vezető tervezők: Molnos Attila, Polyák György

?>
MNM látványterv. Vezető tervezők: Molnos Attila, Polyák György
?>
MNM látványterv. Vezető tervezők: Molnos Attila, Polyák György
?>
MNM látványterv. Vezető tervezők: Molnos Attila, Polyák György
?>
MNM látványterv. Vezető tervezők: Molnos Attila, Polyák György
?>
MNM látványterv. Vezető tervezők: Molnos Attila, Polyák György
?>
MNM látványterv. Vezető tervezők: Molnos Attila, Polyák György
?>
MNM látványterv. Vezető tervezők: Molnos Attila, Polyák György
?>
MNM látványterv. Vezető tervezők: Molnos Attila, Polyák György
?>
1/9

MNM látványterv. Vezető tervezők: Molnos Attila, Polyák György

Magyar Nemzeti Múzeum pályázat – Molnos Attila és Polyák György
Épülettervek/Középület

Magyar Nemzeti Múzeum pályázat – Molnos Attila és Polyák György

2010.07.16. 12:17

Részletesen bemutatjuk a Molnos Attila és Polyák György által benyújtott pályaművet.

A Bíráló Bizottság részletes véleménye

Összesen két pályázó tett kísérletet arra, hogy az épület középső traktusát, a főlépcsőházat szélesítse két irányba, az udvarok hosszabbik oldala mentén. Ennek alaprajzi indokát a főbejárati rizalit nagyobb szélessége adta; a terveken úgy tűnik, hogy a bővítés szervesen integrálódik az egészhez, „akár Pollack is tervezhette volna így". A kettő közül ez a kompakt javaslat a jobb, az egyes funkciók többnyire jó helyre kerülnek, de alaposan mérlegelve a következményeket, hátránya is van ennek a megoldásnak, ezért a Bíráló Bizottság véleménye úgy alakult, hogy szellemessége ellenére nem ez a bővítési irány tűnik követendőnek.

Az udvarok keskenyítését az udvar szintszámának csökkenése (új födém a földszint felett) ellensúlyozza, ez önmagában nem lenne rossz. Az új bővítménybe kerülő lépcsők is jól használhatók, lehetővé teszik a melléklépcső orsóterébe épített liftek kiváltását. A díszes főlépcsőház második emeleti szintjén azonban a jelenleg udvarra néző ablakok ezután egy kiállítótérbe, illetve egy konferenciateremre (?) nyílnának, ami rontja az épület egyik leglátványosabb és legszebb részének egységét. Ha a nem kívánatos átlátások csökkentésére az ablakokat besötétítik, vagy eltakarják, akkor ez a tér látványában is belső térré válik, ami zavaró lehet.

Az északi udvarba helyezett gépesített gépkocsitárolót ebben a tervben sem tartotta követendőnek a Bíráló Bizottság. (A Múzeum körúti előkertben van olyan hely, ahol a kert funkciójának zavarása nélkül meg lehet közelíteni egy terepszint alatti garázst, ami a későbbiekben további tárolási, raktározási területek tartaléka lehet.) A déli udvar hasznosítása a jelzett módon lehetséges, de hátránya, hogy az itt keletkező többfunkciós tér csak a földszinti, alapvetően irodai funkciókkal tud együttműködni, kiszakad az épület egészéből.

Sajnálatos, hogy a keskenyített, ezért szerkezetileg könnyebben kezelhető udvarok üvegezett lefedésére és hasznosítására az árnyékoláson túl (ami a gyakorlatban, például szeles időben, nem nagyon működne, mert állandó figyelmet és ki-be mozgatást követelne) nem adott javaslatot a tervező, így ezek továbbra is csak üres terek maradnak. A műleírás erősen hiányos, sem funkciósémák, sem helyiséglista nem készült.

A kertről tervrajzot nem mutat be (helyszínrajz nincs), csak a műleírásban tesz róla említést. A műleírásban szereplő kertészeti adatok a pályázat kiírásához igazodnak. Arany János szobrát a Múzeum körúti kertrész északi részébe helyezi, indoka, hogy hátat fordít az épületnek, illetve, hogy a múzeumkerti ünnepségek súlyponti helyét foglalja el. Új helyén viszont az Astoria irányából érkezőknek fordít hátat, ezért talán nem indokolt a 130 éve ezen a helyen álló szobor elmozdítása.


Részletek a műleírásból

-idézet, mottó, intelem nélkül-

Az épület átalakítási, bővítési lehetőségei

A Magyar Nemzeti Múzeum épületében a látogatók fogadásához, a kiállítások előtereként jelenleg is megfelelő méretű és minőségű reprezentatív térsor áll rendelkezésre. Az épület megújulásához kiszolgáló részek, felvonók, múzeumi bolt, kávézó, étterem kiépítése a leginkább szükséges. A bővítési lehetőség keresése során ezeket a hiányzó funkciókat a jelenlegi látogató útvonalhoz próbáltunk csatlakoztatni. Tervünkben az új hasznos tereket a díszlépcső szárny két oldalára szerveztük úgy, hogy a két udvar közötti traktus szélességét két-két ablaknyílásnyival, a főlépcső-díszterem szélességével megegyező méretűre növeltük. Ugyancsak ilyen széles a Pollack Mihály tér felőli homlokzat középrizalitja is. Az új szerkezet lehetővé teszi azt is hogy a timpanon tetősíkját átvéve,  tetőszinten is új munkahelyeket raktárakat alakítsunk ki.

Másrészt a kiszolgálás, be és kiszállítás terei hiányoznak házból. Ehhez az egyszerűen megközelíthető terepszinti udvari területek látszottak a legalkalmasabbnak. A két udvar alsó szintjeit lefedjük, az északiba kerül a teher be- és kiszállítás, konyhai, és személykocsi forgalom, a délibe a nagyobb kiállítások manipulációs és tárolási terei kerülnek, illetve ez a rész alkalmas közvetlenül kiállítások rendezésére, vagy más rendezvényekhez is felhasználható. Az új udvari homlokzati falnyílás kiosztása a meglévőével azonos, párkányai egyszerűbbek, felülete hasonlóan vakolt. Az udvar lefedése kőburkolatos, középső traktus felett burkolati síkban bevilágító szemekkel.

Szintek használata

A különböző épületszinteknek elkülönülő használhatóságát próbáltuk elérni.

Látogatói szintek a lépcső tetején a „földszint" valamint az első emelet.

Teljesen belső használatúak a második emeleti munkateret és raktárai, valamint az alagsort körbevevő részek. Itt lent két helyen, a déli udvar alatti többcélú terekben és a főlépcső alatti étterem és kiállító részben fogadhatók még vendégek. A pinceszint a lépcső alja kivételével teljesen üzemi terület, beleértve az étterem konyháját. Az újra beépített északi udvar alatti eddigi restaurátor műhelyek egy részét a tetőtérbe telepítettük, a nehéz vagy zajos munkarészek végzéséhez külső helyszín igénybevételét javasoljuk. A megszűnő műhelyek helyére a szükséges új raktárak helyezhetők el. 

 

MNM látványterv. Vezető tervezők: Molnos Attila, Polyák György
2/9
MNM látványterv. Vezető tervezők: Molnos Attila, Polyák György

MNM látványterv. Vezető tervezők: Molnos Attila, Polyák György
3/9
MNM látványterv. Vezető tervezők: Molnos Attila, Polyák György

MNM látványterv. Vezető tervezők: Molnos Attila, Polyák György
4/9
MNM látványterv. Vezető tervezők: Molnos Attila, Polyák György

 

 


Kiállítóterek

A jelenlegi két kiállítási szint utcai traktusai továbbra is az állandó kiállítások termei. A folyosói traktus kiszabadítását javasoljuk, hogy a ház szintjei körbejárhatók legyenek. Új kiállítási térnek használhatók a díszlépcsőház emeletéhez két oldalról kapcsolódó új termek, a déli udvari új beépítés többcélú terei és a hozzájuk kapcsolódó a két kapuáthajtó. Főként kőbemutatásra szolgálhat a pinceszinten meglévő lapidárium, a főlépcső alá tervezett új kőtár, és a két új kerti pavilon. A kiállítások, installációk, be és kiszállítása északi vagy a déli udvar terepszintjén történhet. A déli udvarba tervezett időszakos kiállítások, rendezvények terei kisteherautóval is megközelíthetők, a kiállítás anyagai középen beszállíthatók, a kétoldali terek lezárható raktárakként működhetnek.

Többcélú terek

Többtermes rendezvényekre, konferenciára alkalmas a déli udvar alatti új háromtraktusos terület. Ez a rész a déli kapubehajtón keresztül, a kiállításoktól teljesen elkülönülve is használható. Reprezentatív fogadásra, a régi terek, az emeleti díszterem, kupolaterem a kandallós termek a legalkalmasabbak! Ezek kiszolgálásához is kapcsolódhat az emeleti lépcső oldalain a két új térbővítés.

Parkolás, teher kiszolgálás

A Múzeum logisztikai forgalmának a lebonyolítására az épület alsó udvari tereit használjuk, amelyek a meglévő kapukon keresztül elérhetők. A teherforgalom fő része az épület északi udvarának földszintjén létrehozott zárt térben történhet, a belső lifteken keresztül közvetlen kapcsolattal a különböző kiállítási szintekkel. A személygépkocsik elhelyezése szintén ebben a térben lehetséges. A kért negyven autó helytakarékos, kétszintes tárolólapokon állhat. A déli udvar fedett része ütemezéstől függően ki- és beszállítói tér, raktár, kiállítási, konferencia, rendezvényterület lehet

A Főlépcső alatti területek

A lépcső-előcsarnok szárny kertre néző 3-3 ablakát bejáratokká alakítottuk. Ebből 2 az akadálymentes múzeumi és lépcső alatti terek külön bejáratához és a kerti WC használathoz szolgál, 1 étterem bejárat, 1 étterem kerti kiszolgálás, 2 kerti székraktár. Az előcsarnok alatti, jelenleg időszaki kiállításoknak helyet adó térbe került a „Múzeum Konyha" étterem. Kiszolgálását a pinceszintre telepítettük. Feltöltés a belső udvaron keresztül történik. A lépcső alatti térben kibontottuk a közbenső födémet. A fülkékkel felosztott kétszintes térbe a kőtár kiállítása bővíthető, vagy alkalmi rendezvények helye lehet. A Múzeum előtti tér mélyén rejlő pincék a lépcső alatti kiállító térhez kapcsolódhatnak, érdemi tervezésük teljes feltárásuk után lehetséges. A lépcső és az Étterem az oldalbejáratokon keresztül a múzeumtól független nyitva tartással üzemelhetnek

Akadálymentes Múzeum

Az Múzeum megközelítése idősek, kisgyerekesek és mozgáskorlátozottak számára a főlépcső két oldalán megnyitott új bejáratokon át lehetséges. Az oszlopcsarnok alatti térből lift emeli a látogatókat az első emeleti előcsarnokba. Az előcsarnok továbbra is az információ és a pénztár helye. Az előcsarnok szintjéről az eltérő kiállítási szintekre az „udvar" sarkaiban kétoldalt elhelyezett liftekkel juthatunk. Ezek alkalmasak a főszinti méteres szintkülönbség áthidalására, a udvar alatti kőtár, a nagylépcső alatti új kiállítások, valamint a második emeleti gazdasági részek elérésére. Az udvar távolabbi sarkaiban, dolgozói illetve teherlift került, így a műemléki hátsó lépcsőház utólagos liftjeit kibontva az eredeti lépcső térszerkezetet állítottuk vissza.

 

MNM látványterv. Vezető tervezők: Molnos Attila, Polyák György
5/9
MNM látványterv. Vezető tervezők: Molnos Attila, Polyák György

MNM látványterv. Vezető tervezők: Molnos Attila, Polyák György
6/9
MNM látványterv. Vezető tervezők: Molnos Attila, Polyák György

 

A Múzeumkert

A tervezéskor alapvető szempont volt a kert (élő) zöldterületének minél teljesebb megőrzése, nemcsak a föld felett, hanem a föld alatt is! Mivel a múzeum teher és személy kiszolgálását az udvari terek alsó szintjén helyeztük el, mélygarázs, rámpa nincs a kertben! Az általunk tervezett átalakítások, kapubehajtók, szobor áthelyezés, pavilonok építése sajnos eltűntet egy-egy egészséges fát is a kertből, ezek összességükben tíz-tizenkét fát érintenek. A Kert megújuláshoz ennek többszörösét kell a régi növényzetből pótolni. A jelenlegi faállomány gondozása, a pusztuló, veszélyes fák eltávolítása a felmérések szerint szükséges. A telepítendő új növényzet elemeit a hazai fajok köréből válasszuk ki. A kertben megtelepedett invazív fafajok eltávolítását javasoljuk.

A kert terei homlokzatonként eltérő jelleget, használatot kapnak.


Nyugati kert

A Múzeum körút környezete a nagy tömegeket vonzó ünnepségek, rendezvények tere illetve találkozó, pihenő hely. A Főlépcső előtti közvetlen teret nyitott formában javasoljuk visszaállítani, egységes bazalt kockakő burkolattal. Az 1880-as években elhelyezett a múzeumnak hátat fordító Arany János szobor áthelyezését javasoljuk a Múzeumkert északnyugati, fákkal körbeölelt teresedésére, arccal délnek fordulva, kerti székekkel körbevéve. Párjaként hasonló méretű térplasztika elhelyezését javasoljuk a délnyugati parkrészen. Ennek kiválasztása egy külön tervpályázat keretén belül lehetséges, jelen tervben egy díszkutat helyeztünk el, az egykor Kálvin téren álló Danubius kút örököseként is. A pergő víz jó hatással lehet a kert klímájára, és hangja tompítja a forgalmas Kiskörút zaját. A kutat padok, majd gondozott gyep öleli körbe.

A lépcső két oldalán, a belső sarkokban, két burkolt négyzetes tér használható az előcsarnok alatti étterem kávézóhoz, valamint rendezvények, alkalmi vendéglátás helyei lehetnek. További rendezvények, sátrak az északi és a déli oldalhomlokzatok előtti burkolt sávokra telepíthetők. A rendezvények kiszolgálására vizesblokkok a lépcső alatt elérhetők, energia, víz ellátása burkolatba süllyesztett aknákból történhet.

Déli kert

Múzeum utca melletti parkrész, napos oldal. Új gyalogos, és időszakosan használható gépkocsis kaput alakítottunk ki a ház tengelyében. A parkrész kanyargó sétaút keríti be pihenőhelyekkel nyugati oldalán díszkúttal. Ház mellett rendezvényekhez használható burkolt sáv kerül. A külső sétány és a belső tér közé gyerek játszóhelyek kerülnek, hinta, mászóka homokozó, pihenőpadok.

Északi kert

Itt nyitjuk a gépjárműforgalomhoz használt új kaput. Egy derék platán miatt a ház középtengelytől eltérő helyen. Ezt a geometriát követi a többi útrész is.

A fősétány az utcával párhuzamosan vezet, sövény felé a maihoz hasonló üldögélő öblökkel. A ház mellé itt is rendezvényterület került. Jórészt erre az oldalra helyeztük a parkban lévő szobrokat.

 

MNM látványterv. Vezető tervezők: Molnos Attila, Polyák György
7/9
MNM látványterv. Vezető tervezők: Molnos Attila, Polyák György

MNM látványterv. Vezető tervezők: Molnos Attila, Polyák György
8/9
MNM látványterv. Vezető tervezők: Molnos Attila, Polyák György

 

 

Keleti kert

Itt tér mellett két pavilont helyeztünk el. Ezekbe az esővédett terekbe kerülhet a kőtár, a szarkofágok. A szomszédos parkrészt tanórák tartására alkalmas helyekkel rendeztünk be. Pavilonok alagsorába, kis restaurátor bemutató műhelyek kerülhetnek, amik szintén bekapcsolhatók az iskolai foglalkozásokba. A kertészházat déli oldalán kis üvegházzal egészítettük ki. A kertrész értéke a közepén végigfutó fasor. Ennek erősítését, hiányok pótlását ellenállóbb fajtákkal javasoljuk. A fal melletti elvadult sövényt, alacsonyabb, gondozott fajtákra cserélnénk le.


vezető tervezők: Molnos Attila, Polyák György

Vélemények (0)
Új hozzászólás
Épületek/Örökség

VÁRKERT BAZÁR // Egy hely + Építészfórum

2021.03.24. 18:04
00:07:03

A dualista Monarchia kialakulsával Budapest elindult az uralkodói központtá válás útján, melynek szimbolikus eleme volt a korszerűtlen királyi palota nagyszabású átépítése. A megtisztelő feladatot nem más kapta, mint az építészóriás Ybl Miklós. A munkálatok az épületegyüttes környezetének rendezésével kezdődtek, így jött létre 1875 és 1882 között a Várhegy Duna felé néző oldalán a Várkert Bazár. A látványos neoreneszánsz stílusú épülethez és a mögötte található királyi kerthez egy szintén elegáns kialakítású műszaki épület is tartozott, ez a Várkert Kioszk. Az Egy hely és az Építészfórum közös sorozatának legújabb részében a magyarországi neoreneszánsz építészet kiváló példájával ismerkedhetünk meg.

A dualista Monarchia kialakulsával Budapest elindult az uralkodói központtá válás útján, melynek szimbolikus eleme volt a korszerűtlen királyi palota nagyszabású átépítése. A megtisztelő feladatot nem más kapta, mint az építészóriás Ybl Miklós. A munkálatok az épületegyüttes környezetének rendezésével kezdődtek, így jött létre 1875 és 1882 között a Várhegy Duna felé néző oldalán a Várkert Bazár. A látványos neoreneszánsz stílusú épülethez és a mögötte található királyi kerthez egy szintén elegáns kialakítású műszaki épület is tartozott, ez a Várkert Kioszk. Az Egy hely és az Építészfórum közös sorozatának legújabb részében a magyarországi neoreneszánsz építészet kiváló példájával ismerkedhetünk meg.

Helyek/Köztér

SÁRKÁNYOK ÉS DELFINEK PESTEN ÉS BUDÁN // Egy hely + Építészfórum

2021.02.24. 16:10
00:06:00

Az Egy hely és az Építészfórum közös videósorozatának következő részében a budapesti sárkányok és delfinek nyomába eredünk, amelyeket természetesen nem az állatkertben fogunk megtalálni, ám talán nem is kell olyan messzire mennünk a rejtély első megoldásáért. Három sárkány és nyolc delfin bújik Pesten és Budán, amik mellett nap mint nap sétálhatunk el anélkül, hogy ismernénk múltjukat, pedig 150 éves vándorlásuk során az egész város történetét elmesélik nekünk.

Az Egy hely és az Építészfórum közös videósorozatának következő részében a budapesti sárkányok és delfinek nyomába eredünk, amelyeket természetesen nem az állatkertben fogunk megtalálni, ám talán nem is kell olyan messzire mennünk a rejtély első megoldásáért. Három sárkány és nyolc delfin bújik Pesten és Budán, amik mellett nap mint nap sétálhatunk el anélkül, hogy ismernénk múltjukat, pedig 150 éves vándorlásuk során az egész város történetét elmesélik nekünk.

Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. További információk