Épülettervek/Középület

Millenáris Velodrom - a Modulárt Kft. terve

1/11

?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
1/11

Millenáris Velodrom - a Modulárt Kft. terve
Épülettervek/Középület

Millenáris Velodrom - a Modulárt Kft. terve

2014.01.29. 10:55

Projektinfó

Földrajzi hely:
Budapest, Magyarország

Építészek, alkotók:
Szabó Tibor, Láris Barnabás, Szabó Dávid

Új Millenáris Velodrom a Nemzeti Olimpiai Központban

URL:
Modulárt Kft.

Tervezés éve:
2013

Stáblista

építész munkatársak: Bors Eszter, Falussy Bence, Oszlányi Soma
tartószerkezet tervező: Bacsik Dávid
gépész tervező: Oltvai Tamás
környezettervező: Kontra Dániel
tűzvédelmi tervező: Szabó Norbert
elektromos tervező: Bartha Richárd

Kiemelt megvételben részesült Szabó Tibor, Láris Barnabás és Szabó Dávid terve a Millenáris Velodrom tervpályázatán. Bemutatjuk a tojás analógiájára készített többrétegű, a környezet felé intenzíven megnyíló koncepciót.

A szellemi kapocs

Tervünkben a „tojás", mint elvont fogalom, és mint előkép kap szerepet. A tojás a megújulás, az újjászületés szimbóluma, mely jól illeszkedik tervezési terület általunk elképzelt jövőbeni történetéhez. Az épületünket ennek fényében gondoztuk, érleltük. Munkánk során célul tűztük ki az új létesítmény „tojásságának" minél teljesebb körű kibontását. A tojás egyszerű, mégis igen összetett organizmus. Nem pusztán héja, fehérje, sárgája van, több rétegből áll, mely rétegeknek mind-mind nagy szerepük van. Egyszerű összetettségével, természetességével tervezési vezérelvünkké vált a munkánk során.

1/11

Bontás- megtartás

Tervezésünk során a meglévő betonpálya megtartása, valamint a lelátóépület lebontása mellett döntöttünk az alábbi okok miatt: A lelátóépület közterületi kapcsolatai egy nyitott működési szisztémájú, 21. századi sportlétesítmény esetén nem kialakíthatóak, hiszen az épület hátulját fordítja az érkező látogatók felé. További érvként szól az elbontása mellett, hogy a létesítmény, mint kültéri lelátóépület csupán kompromisszumokkal lenne beltérivé építhető.
A meglévő betonburkolatú pálya meglévő értékei viszont nagyon fontosak.

Sporttörténetileg egyedülálló lehetőség, hogy egy kültéri pálya belső terébe versenypályát építsünk. A régi pályából tervünk szerint egy olyan edző- és gyakorlópályát lehetne kialakítani, ahol hétköznapokon sportolóink edzhetnének szabad térben, 400 m-es pályán, valamint amatőrök is látogathatnák. A kulturális nevelés fontos része a hagyományokhoz is köthető új lehetőségek megismertetése a használókkal - a hely több mint száz éves múltja biztos alapot szolgáltat erre. Utóbbi a sportág népszerűsítése szempontjából, előbbi versenyzőink minél komplexebb edzési lehetőségeinek szempontjából előnyös.

2/11

A közterületek kapcsolata

Az épület külső pályán belülre helyezése több olyan következménnyel járt, mely meghatározta a tervezést és a majdani végeredményt. A behelyezett épületet úgy pozícionáltuk, hogy közte és a meglévő pálya között minél nagyobb tér alakulhasson ki, ezzel lehetőséget adva a széleskörű használatra. Ennek eredményeképp adódott a belső pálya vonalvezetése, oldalaránya is. A „tömzsi" kialakítás lehetővé teszi, hogy az új épület minél kompaktabb legyen. A kör alakhoz közelítő, rövidebb egyenessel operáló pályaív az izgalmasabb versenyek lehetősége mellett csökkenti az épület adódó hosszát. Így lehetőség nyílt egy zártabb külső tér kialakítására, mely egyfajta külső előtere lehet a tervezett létesítménynek.

Adottságként tudomásul véve, hogy a létesítmény az Istvánmezei projekt oldalága, helyzetéből fakadóan nem csatlakozhat a főtengelyhez, tudatosan törekedtünk eme köztér városba való integrálására, így pozícióját tekintve az északi oldalra került. Az elhelyezés további előnye, hogy a terepviszonyokból adódóan a meglévő, felújított, 6,5 méter szélesre felmetszett pálya alatt ezen a ponton tudunk szintbeli kapcsolatot létrehozni az utca és a belső terület között. A déli oldali tér létrehozása esetén a meglévő pálya felett kellett volna híddal átközlekedést biztosítani, ám ezt a lehetőséget a pálya iránti alázatunktól vezérelve elvetettük.

3/11

Úgy határoztunk, hogy a múlt e mérnöki remekművét nem felülről, hanem alulról szeretnénk a jövőbeni látogatók elé tárni. Ennek eredményeképpen a Szabó József utcán kialakuló, a Kisstadion helyén építendő új többcélú létesítmény előtere a mi tervezett belső közterünkhöz kapcsolódik. Ezen a részen a régi pálya híddá válik, új perspektívát adva annak. A belső világ a Népstadion köz irányából is megközelíthető, tovább erősítve annak városi kapcsolatait.

Az épület előtere

A híddal határolt köztér szándékunk szerint az épület külső előtere, mely füvesített felületével, BMX pályáival szolgálja a városlakókat. Fontosnak tartottuk, hogy a belső funkcióhoz kötődően az épület és környezetének használata minél gyakoribb legyen és nagy látogató közönséget vonzzon ide. A viszonylagos zártság a védettség érzetét erősíti, a közelségből adódóan közösségformáló ereje is lehet. Az előtér +111,00 mBf szintje kapcsolódik a környező utca magasságához. A hídpálya alatt kapott helyet a kerékpárkölcsönző, szerviz és kerékpárbolt, melyek hívogató gesztusukkal fordulnak a környezet irányába. Az ide látogatónak lehetősége van megismerni a területet, érzetileg akklimatizálódni, mielőtt belép a csarnokba.

Az előtér a földszinten, az előcsarnokon át vizuálisan kapcsolódik a belső süllyesztett tornapályával, mely többcélú hasznosítást tesz lehetővé. Az épület előtt állva a jelenlegi állapottal közel megegyező léptékű teret látunk be, megidézve a mostani aréna hangulatát. Kiállítás esetén a kiállítótér az előtérbe kapcsolódhat, a kültéri felületeket is bevonva a rendezvény világába. A hídszerűvé alakított meglévő pályaszerkezet előnye, hogy bizonyos mértékben izolálja a külső előteret a várostól, mindazonáltal az azzal való kapcsolódást is engedélyezi. Az új épület előtere mentőautóval is megközelíthető.

Az épület

Az épület érkezési szintje a +111,00-ről +112,00-re felérkező, enyhén döntött síkú előtér. Ezen a szinten található a tornatér és az ehhez szintben kapcsolódó öltözők. Feltárulkozás szempontjából fontos, hogy a sportolói napi bejárat is a katlantér irányából történik, nem egy hátsó, kevésbé exponált helyről. Ennek célja, hogy a sportoló mindennapi életébe identitásképzően beleépüljön a régi pálya és az új pálya együttes látványa. A földszinti előcsarnok területen ruhatár, külső térhez is kapcsolható kávézó, valamint kisebb üzletek kapnak helyet. Az előcsarnok diffúz teréből 6,60 méter szintkülönbséggel, egy nagyvonalú tereplépcsőn át juthatunk a nézőtérre, ami alapesetben egyoldali lelátóval ellátott.

6/11

Világverseny esetén a szemközti oldal homlokzatának bontásával, mobil lelátók szolgálják az összesen 3000 fő befogadására alkalmas létesítményt. Az emeleti lelátóterületekhez rekortán burkolatú belső kerengő futópálya kapcsolódik. Az épület több más eleméhez hasonlóan itt is fontos szerepet játszik a többfunkciós működés – a különböző célcsoportok által megosztva használt területek kapcsolatot teremtenek az itt lévők között, miközben lehetőség van a funkcionálisan tiszta útvonal- és mozgásbeli szétválasztásra. Verseny ideje alatt erről a futókörről közelíthető meg az emeleti rendezvénybüfé, melyből kilátás nyílik a Puskás Ferenc stadionra. A külső köztér irányába teraszt alakítottunk ki. Innen rálátás nyílik a meglévő, felújított pályára, valamint a belső pályára is. A közvetítő és kommentátori területek a lelátók feletti szinten kapnak helyet, önálló lift- és lépcsőkapcsolattal kialakítva.

A lelátó

A csarnoktér a megtartott külső pálya miatt nem észak-déli tengelyű, nem oldalvilágított csarnok. Az aszimmetrikus lelátó lényege, hogy az alapesetben 800 +700 férőhelyes lelátótér egy oldalról, rövidebb közlekedési útvonallal feltárható, összességében kompaktabb épületforma alakítható ki. Világverseny esetén a délnyugati homlokzat bontásra kerül. Ezen a homlokzati szakaszon tartószerkezeti pilléreket nem helyeztünk el, főtartókat egy hídszerkezetű kiváltóra támasztottuk. Bővítés esetén az épület délnyugati homlokzatára 1500 férőhelyes mobil lelátó kerül, mobil fedéssel, mely szervesen illeszkedik a tetőforma íves vonalához. Így világverseny esetén az épület megjelenése attraktív lehet. A mozgáskorlátozott nézők és kísérőik elhelyezését a futópálya vonalán, közvetlenül a pálya mellé terveztük.

8/11

Tornaverseny és más rendezvények esetén a tornatér szintjére helyezett mobil lelátók szolgálják ki a nézőket. Ezen mobil lelátók a tornatér északkeleti hosszoldalán kaptak helyet. A megközelítésük az azok mögött található közlekedő térből történik, szeparáltan hagyva a sportolók öltöző területi zónáját.

A belső pálya

A pálya vonalvezetését a maximális 25 m sugarú kialakítással, 7 m pályaszélességgel terveztük. A pálya biztonsági zónájának megközelítése 5% alatti dőlésszögű íves rámpával történik. A pálya íve alatt az igazfatás szintjén 6m2-es kerékpártárolókat terveztünk A tárolók az alsó szintről saját rámpán megközelíthetőek, valamint közvetlenül kapcsolódnak a teherlifthez. A versenyzők bemelegítő területe az ívrámpák által határolt félkör területen kap helyet. A versenyzőkkel a riporterek a lejárati rámpa mellett kialakított flash zónában készíthetnek interjút.

9/11

Az igazgatás

Az épület igazgatási területe a fő érkezési térre orientált. Itt kapott helyet a sajtóközpont is. Többcélú hasznosítás esetén előnyös a térre való rálátás, a felújított külső pálya látványa egyedi miliőt kölcsönöz. Az itteni irodaterületekhez teakonyha és vizesblokk is kapcsolódik. A VIP közönség a teherlift melletti lépcsőházon és a csatlakozó oldalfolyosón át jut ide, ahol a sportolóval közvetlen kapcsolatba kerülhet. Sportolói fogadások alkalmával a versenyző az öltözőterületek érintésével közvetlen megközelítheti a sajtóközpontot.

Homlokzat

A tervezett épület homlokzatát két elem, a fém lamella és az üveg határozza meg. Az üvegfelületek matt kopolit üvegből készülnek, hisz a szembevilágítás elkerülendő. Az előcsarnok többszintes tere transzparens üvegfelülettel fordul a köztér irányába. Ezen át, már a térről is látható az indulásnál külső térben is megjelenő, majd belső lépcsővé váló felközlekedési irány. Az épület alsó és felső öve fém lamellás burkolatot kap, mögötte vakolt felülettel. A fix kialakítású lamellák célja a körkörös kültéri pályamozgásra való reagálás.

10/11

Az épülettest és a meglévő pálya kapcsolata

A ház, amennyiben tömör, függőleges oldalakkal határolt tárgyként kezelnénk, méreténél fogva teljes egészében rátelepedne a belső katlanra. Szerencsére a térbeli és megnyitási lehetőségeket kihasználva ezt a hatást ellenkezőjére fordíthattuk. Az új épület és a régi pálya között egy dinamikusan változó külső teret hoztunk létre. A főtér irányából dél felé indulva tömeghez viszonylag közel haladhatunk el. Erre az útra kapcsolódik az alsó szinti öltözők területe, így a sportolók privát kijáraton használhatják a külső pályát, valamint rendezvény esetén a tornatér felülete erre a frontra is üríthető. Tovább haladva a déli oldalon egy kültéri rámpa osztja a felületet, melynek ferde felülete alatt folyamatosan növekszik a pálya és az épület közötti távolság. Itt rézsűs oldalt terveztünk, ahol például nyári időben hűsölve, kültérben edzhetnek a versenyzők. Innen északi irányban a főtérről felvezetett lépcső csatolja vissza a külső kerengőt az alsó téri szinthez. A létesítmény így teljes mértékben, szabadon körbejárható.

6/11

Bevilágítás

A meglévő pálya belső terébe integrált új versenypálya az észak-déli tengelytől nagymértékben eltér. Ennek következményeként a pálya felülvilágított. A kellő mértékű természetes megvilágításról nem számos kisebb felülvilágító gondoskodik. Javaslatunk egy komplex, a tartószerkezetbe integrált hatalmas bevilágító test elhelyezése. A tartószerkezet vázára ívgörbék mentén 2 réteg PTFE hőszigetelő ponyvaszerkezetet helyeztünk. A ponyvaszerkezet rétegei között fényáteresztő aerogél hőszigetelés található. Így a szerkezet megfelelő hőszigetelő képességgel rendelkezik, miközben csökkenti a belső tér mesterséges megvilágításának igényét.

Szabó Tibor, Láris Barnabás és Szabó Dávid

 

 

Vélemények (0)
Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

Egy hely – A Corvin Áruház

2023.11.22. 10:03
8:45

A Corvin Áruház közel 100 évvel ezelőtt, 1926-ban, a legelőkelőbb magyar divatáruházként nyílt meg, vendéglővel, kávéházzal, jegyirodával, gyorsfényképészettel, de otthont adott divatbemutatóknak és kiállításoknak is. Az alumínium csomagolásból kibontott eklektikus épület homlokzatait már restaurálták, a felső terei azonban csak 2025-re készülnek el végleg. Az Egy hely csapata ezekre, a még átalakulás alatt álló szintekre is betekintést nyújt.

A Corvin Áruház közel 100 évvel ezelőtt, 1926-ban, a legelőkelőbb magyar divatáruházként nyílt meg, vendéglővel, kávéházzal, jegyirodával, gyorsfényképészettel, de otthont adott divatbemutatóknak és kiállításoknak is. Az alumínium csomagolásból kibontott eklektikus épület homlokzatait már restaurálták, a felső terei azonban csak 2025-re készülnek el végleg. Az Egy hely csapata ezekre, a még átalakulás alatt álló szintekre is betekintést nyújt.

Nézőpontok/Történet

A ráckevei hajómalom // Építészfórum & Egy Hely

2023.11.01. 12:12
7:21

A középkortól a 19. századig egészen más képet festettek folyóink. Motorcsónakok és turistahajók helyett – a nagy vízsodrást kereső – úszómalmok vándoroltak a folyón. Ráckevén ma is megtekinthető egy hajómalom replika, melyet már villanymotor hajt és egyes részei időtálló afrikai fából készültek.

A középkortól a 19. századig egészen más képet festettek folyóink. Motorcsónakok és turistahajók helyett – a nagy vízsodrást kereső – úszómalmok vándoroltak a folyón. Ráckevén ma is megtekinthető egy hajómalom replika, melyet már villanymotor hajt és egyes részei időtálló afrikai fából készültek.