építészet : környezet : innováció

Nagykanizsa, Sportközpont – Silló Dániel diplomaterve

A nagykanizsai Olajbányász Sporttelep újjáélesztése a témája Silló Dániel diplomatervének, aki a  leromlott állagú épületekkel rendelkező helyszínre egy többfunkciós létesítmény nagyvonalú koncepcióját vázolta fel, amely magában foglalja a meglévő szabadtéri sportpálya lelátójának  lefedését és egy új köztér kialakítását is. A tervezést alapos helyszíni vizsgálat és előképek keresése előzte meg, az együttes pedig a heterogén környezet összetett problémáira is próbál választ adni.

Részletek az építészeti műleírásból

Tervezési program

A tervezési helyszín az 1950-es években épült Olajbányász Sporttelep, amelyet Nagykanizsa város önkormányzata nemrég vásárolt vissza abból a célból, hogy központi helyet biztosítson a városi sportéletnek. A városi fejlesztés - egyúttal a tervezési programom - célja, hogy egy olyan multifunkcionális létesítmény jöjjön létre, amely szabadtéri és fedett sportok számára egyaránt helyet biztosít. Továbbá a komplexumon belül szeretnének elhelyezni egy új, nagyobb nézőszámot befogadni képes sportcsarnokot, amely városi rendezvények lebonyolítására is alkalmas. Az új életre kelt sportcentrum legfőbb használói a városi sportegyesületek profi sportolói és mozogni vágyó lakói lennének.

 

Nagykanizsa, Sportközpont – Silló Dániel diplomaterve
Nagykanizsa, Sportközpont – Silló Dániel diplomaterve
 

 

A tervezési program a sporttelep előtti terület rendezésével párhuzamosan egy új, körülbelüli 1000 fő befogadására képes sportcsarnok tervezéséről is szól. Az első osztályú fedett sportok lebonyolításán kívül városi rendezvények színtereként is funkcionálnia kell az új épületnek. Az épület tervezése során, figyelemmel kell lenni az akadálymentes közlekedés biztosítására. Egy ekkora létesítménynél a megvalósítási költségen túl az üzemeltetési költség is rendkívül magas, ennek csökkentése érdekében megújuló energiaforrások használatát kell szem előtt tartani. A funkcionális igényeket az alábbi diagram mutatja be.

 

Nagykanizsa, Sportközpont – Silló Dániel diplomaterve
 

 

Az építési helyszín adatai

Az építési telek elhelyezkedése

Az Olajbányász Sporttelep Nagykanizsa belvárosától néhány száz méterre helyezkedik el, a „KÖGÁZ” Király utcai telephelyétől és a szomszédos Pannon Egyetem - régi úttörőház - területétől délre található. A sporttelepet nyugatról a Nagykanizsa-Szombathely vasútvonal, keletről a Nagyváthy és a Zárda utca határolja. A terület egy részén sportolásra alkalmas pályák és sportlétesítmények helyezkednek el. A sportpályák igényeinek megfelelően a terület domborzata főként sík, kivétel a sporttelep keleti és déli határát jelző - több méteres - terepemelkedés.


A telek megközelítése


A sporttelep északi, nyugati és déli határai a közutaktól elzártak, egyedül a keleti (észak-keleti) határán lehet a fő bejárati pontokat kijelölni. A sporttelepet gépjárművel két fő irányból lehet megközelíteni: az egyik a városközpont irányából a Zrínyi Miklós 2011 hrsz. alatti nyilvántartott közterületi parkoló, ahonnan a teljes autóval érkező közönség 70%-a várható, a másik az Ady utca felől a Nagyváthy utcán keresztül elérhető jelenlegi hátsó bejárat, ahonnan a teljes autós közönség várhatóan 30%. E két csatlakozó útvonal jelenleg zsákutcaként működik. Gyalogos közlekedésre szintén lehet számítani az előbb említett útvonalakon, továbbá az alsóvárosi templomot körülvevő két utcán keresztül is. A nagyobb tömegmozgásra ebben az esetben is a városközpont irányából lehet számítani.

 

Nagykanizsa, Sportközpont – Silló Dániel diplomaterve
Nagykanizsa, Sportközpont – Silló Dániel diplomaterve
Nagykanizsa, Sportközpont – Silló Dániel diplomaterve
 

 

Meglévő épületállomány

A területen található jelenlegi épületállomány az 1970-es, 1980-as években épült ki. Ezek az épületek a nagy füves focipálya köré szerveződtek, az elmúlt 20-30 évben állaguk nagy mértékben romlott. Felújításuk és bontásuk egyaránt indokolt lehet.

Az épületek állapotfelméréséről szóló dokumentum (készítette Imre Béla ingatlanforgalmi értékbecslő 2009. június 24-én)  szerint „a területen található épületek, építmények a sport funkció kiszolgálását látják el, ill. az ahhoz szükséges építményrészeket tartalmazzák. Az avultság egyrészt az épületek szerkezeti elemeinek, anyagának rendszeres karbantartás mellett bekövetkező fizikai avulása, másrészt a rendkívüli avulás, amely a fokozott használat, szándékos rongálás és az időszerű felújítás elmulasztásának következménye.”

 

Nagykanizsa, Sportközpont – Silló Dániel diplomaterve
Nagykanizsa, Sportközpont – Silló Dániel diplomaterve
Nagykanizsa, Sportközpont – Silló Dániel diplomaterve
 

 

Építészeti koncepció

Telepítés

Az új sportcsarnok elhelyezésekor fontos szempont volt, hogy a városhoz és a kültéri pályákhoz egyaránt kapcsolódjon, ezért a megközelítési útvonalak metszéspontjába került. A terület keleti határán álló épületek bontásával, a megérkezéssel párhuzamos térfal megszűnt, az új térfalak kijelölése után három fő elem jött létre:

1. kiszolgáló szint, amely az eltérő szinteken történő megérkezést biztosítja

2. a sportcsarnok kubusa kiszolgáló szintbe úsztatva

3. a lelátó keretszerű lefedése

 

A lelátó lefedésének lehetősége
Építészeti koncepció - tömegképzés
 

 

Parkolás és közlekedés

A sportcsarnok befogadó képessége 1000 fő, amelyhez - OTÉK előírás szerint – 200 db parkolót kell biztosítani. A terület előtt található közterületi parkoló eredetileg a sportpálya kiszolgálására épült, emiatt a szükséges parkolószámhoz figyelembe vehető, annak ellenére, hogy nem magánterület. A jelenleg aszfaltburkolatos tér rendezésével elkülönítettem a gyalogos- és gépjármű forgalmat. A gyalogos ösvény vonalvezetése a tervezett épület főbejárata felé mutat. A gépjármű forgalom zsákszerű működésének megszüntetésére alacsony forgalmú szervízutat hoztam létre, amely a terület peremén összeköti a Zrínyi és Ady utcát, áthidalva a köztük lévő szintkülönbséget.

 

Nagykanizsa, Sportközpont – Silló Dániel diplomaterve
Helyszínrajz - tervező : Silló Dániel
Területrendezés
 

 

A kialakított parkolók száma:

212db állandó személygépkocsi parkoló, amelyből 5db akadálymentes parkoló

20db ideiglenes parkoló

6db buszparkoló

A focipályán és a sportcsarnokban azonos időben történő rendezvények kizárható. A jelenlegi parkolószámhoz képest több hely került biztosításra, így a meglévő funkcióhoz szánt parkolás igények megfelelőek. Ezen felül a sporttelep 500 méteres körzetében további két nagyobb parkoló is található.

Az épület főbb méretei, kapcsolódó szintek

A fémburkolattal ellátott új épület terepbe illesztésekor viszonyítási alapnak a szabadtéri pályák felső síkját vettem alapul, amely +142,00 mBf.  = ±0,00 m. A földszintet és két emeleti szintet tartalmazó sportcsarnok és a hozzá kapcsolódó lelátó lefedés külső méreteit tekintve 65,00 méter széles, 140,00 méter hosszú és 14,00 méter magas, padlószintje +0,05 méteren van.


tervező: Silló Dániel

Silló Dániel

építészet: Szécsi Zoltán
épületszerkezettan: Dr. Fülöp Zsuzsanna
tartószerkezet: Dr. Medek Ákos
építéskivitelezés: Klujber Róbert
épületgépészet: Dr. Braxatoris Ákos
épületvillamosság: Filetóth Levente

 

 

4 vélemény | vélemény írásához jelentkezzen be »