építészet : környezet : innováció
Bán Ferenc rajza

"Ne hagyjátok a templomot"/ Új református templomok 1990-1999

Lőrincz Zoltán könyve
Kálvin Kiadó, Budapest 2000

"Ne hagyjátok a templomot"
Új református templomok 1990-1999
Lőrincz Zoltán könyve
Kálvin Kiadó, Budapest 2000


Lőrincz Zoltán alaposan föladta a leckét az építészeknek, és ennek igencsak örülni kell. Nagyon alapos munkával föltérképezte az utóbbi tíz évben épült református templomokat, és mindebből remek bevezető tanulmánnyal egy olyan könyvet kerekített, ami a jövőben megkerülhetetlen lesz azoknak, akik új templom tervezésébe fognak! Könyvének fő érdeme, hogy állást foglal, orientál, minden egyes példát érzékenyen elemez, és ezzel nagyon árnyalt képet fest nem csak a református templomokról, hanem áttételesen az egész hazai építészet helyzetéről.

Igazi komplex munka Lőrincz Zoltán könyve, melyben szinte a lehetséges összes módon körüljárja a témát.
Nem elégszik meg azzal, hogy az építészettörténeti és a hazai előzményeket végigpásztázó fejezet mellé odategye gyűjtőmunkájának eredményét, hanem interjúkat is készít néhány fontosabb alkotások tervezőjével. Már ebből az összeállításból igen érdekes kép rajzolódik ki, amit azután tovább árnyalnak az egyes templomokról szóló képes-rajzos oldalak.

Csak azt lehet kívánni, hogy minden további templom tervezése előtt az építész tanulmányozza ezt a könyvet is, mielőtt ceruzát ragad. S persze nem csak az építész, hanem az építtető közösség is. Magamban alakítottam ki ezt a véleményt, de azután a kötetben is találtam hasonló óhajtást, ami egyáltalán nem tűnt szerénytelenségnek a szerző részéről.

Akkor talán javulna az építészet általános színvonala. Nem épülhetne annyi erőtlen, gyengécske templom, mint amennyi például éppen az utóbbi tíz évben a református templomok között megvalósult. Szomorú ezt kimondani, de éppen az a könyv egyik legfőbb erénye, hogy szerzője nem rejti véka alá véleményét. Igazi elemzést ad: mi a református templomok tervezésének hagyománya Európában, mi volt meg eddig ebből Magyarországon, hogy azután hű képet adjon a jelen nem túl szívderítő állapotáról "Az új templomok", "A gödörházi gondolatok" és az "Új templomaink rövid bemutatása" fejezetben. Ez utóbbiban 50 új református templom szerepel és egy külön rövid fejezetben hét ökumenikus templom.A könyvben a képek sajnos nem a legélesebbek, a rajzok is lehetnének mívesebbek, s a könyv tördelése sem tud pluszt adni a kiváló tartalomhoz. De ezek az apró kifogások semmikép nem tudják rontani a kiváló tartalmat, a könyvön átsüt a Lőrincz Zoltán szakértelme és a téma iránti személyes elkötelezettsége. Meg kell még említenem egy közelmúltban megjelent másik kiváló munkáját, az "Ezer év 100 templom" CD-ROM-ot, amelyet Navratil Ferenccel készítettek, és amely hazánk legszebb templomait mutatja be.

vélemény írásához jelentkezzen be »