építészet : környezet : innováció

Pályázat Vasúti Építészeti Nívódíj elnyerésére

határidő: 2016. szeptember 15. CEST 12:00
A Vasúti Építészeti Alapítvány először ebben az évben, a MÁV Zrt. együttműködésével megszervezi a Vasúti Építészeti Nívódíj pályázatot. A pályázat célja a vasúti építészeti tervezés szakterületén végzett minőségi alkotó munka elismerése.

Kiíró és lebonyolító: Vasúti Építészeti Alapítvány a MÁV Zrt. együttműködésével
Jellege: Nyílt pályázat - 2011. január 01. és 2015. december 31. megépült épültekkel
Pályázati kiírás és jelentkezési lap: ezen a linken letölthető

Beadás helye, módja: A MÁV Zrt. székházában, személyesen vagy postán

 

Pályázati kiírás

1. Pályázati szabályok

Bírálati kategóriák:

 • É1 Megállóhelyek, perontetők
 • É2 Új építésű, vagy átalakított, felújított kisállomások felvételi épületei
 • É3 Új építésű, vagy átalakított, felújított nagyállomások felvételi épületei
 • É4 Minden egyéb, vasúti üzemi és kiszolgáló épület, új építésű, vagy átalakított, felújított
 • É5 Belsőépítészet, társművészet, környezetrendezés

Pályázni olyan személyeknek lehet, akik felelős tervezőként a MÁV Zrt. a NIF Zrt. vagy a GYSEV Zrt. (esetleg települési önkormányzat) megbízásából a teljes építészeti (társművészeti, környezetrendezési) tervezési folyamatot végezték (koncepció tervtől a kiviteli tervig), a létesítmény terv szerinti megvalósítását is figyelemmel kisérték és a pályázat feltételeit magukra nézve kötelezőnek elismerik. Nem vehet részt a pályázaton olyan alkotás, ahol szerzői jogi, vagy etikai vita áll fenn.

A projekteknek 2011. január 1. és 2015. december 31. közötti időszakban kellett befejeződniük, és a pályázat kiírásakor még használatban kell lenniük. A befejezés időpontja azonos a jogerős használatbavételi engedély dátumával. Egy pályázó legfeljebb tíz pályaművet nyújthat be.

A pályázók a jelentkezési lapon nyilatkoznak arról, hogy a pályázatra benyújtott épület a fent említett feltételeknek megfelel. A jelentkezési lapon a pályázók hozzájárulnak ahhoz, hogy a benyújtott pályázatokat a Kiíró 2016. szeptemberben a Vasúti Építészeti Napok konferenciához kapcsolódó kiállításon bemutathassa, és a Nívódíj pályázatról készülő kiadványban térítésmentesen felhasználhassa.

2. Pályázatok benyújtása

A pályázatokat személyesen (munkaidőben) a MÁV Zrt. székházában az Ingatlan Fejlesztési Osztály titkárságán lehet átadni (1087. Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.), vagy postai úton ajánlott küldeményként kell eljuttatni oda, legkorábban a benyújtási határidő előtt egy héttel.
Címzett: MÁV Zrt. Ingatlan Fejlesztési Osztály, Madácsi Gábor osztályvezető. Postacím: 1940 Budapest.
A csomagoláson fel kell tüntetni: "Vasúti Építészeti Nívódíj pályázat. A pályázati határidő lejárta előtt nem bontható fel!" A pályázó felelőssége olyan szállítási mód megválasztása, amely biztosítja a határidőre történő megérkezést. A határidő után érkezett pályázatokat visszaküldik a feladónak.

Beadási határidő: 2016. 09. 15. (csütörtök) 12.00 óra


3. Pályázatok beadása, elbírálása

A pályázatokat a Zsűri a benyújtott pályázati dokumentáció, szükség esetén helyszíni bejárás alapján bírálja el. Minden kategóriában csak egy díjat ítélnek oda. A Zsűri minden kategóriában adhat dicséreteket is. Ha valamely kategóriában a benyújtott munkák minősége nem éri el a megkívánt színvonalat, a Zsűri fenntartja a jogot arra, hogy ne adjon díjat. A pályázatról zárójelentés készül.

Minden díjazott és dicséretben részesülő pályázó megkapja a Vasúti Építészeti Alapítvány Elismerő Oklevelét. A Nívódíj nyertesei ezen kívül kisplasztikai alkotást is kapnak.
A pályázat nyertes és dicséretben részesült projektjeiből katalógus készül.


4. Zsűri

A Vasúti Építészeti Alapítvány felkérésére a Magyar Építész Kamara, a Magyar Építőművészek Szövetsége és a MÁV Zrt. illetve a Vasúti Építészeti Alapítvány 4 fős építész Zsűrit delegál. A zsűritagok maguk közül elnököt választanak. A Zsűri határozatait a jelen lévő tagok többségi szavazata alapján hozza. Döntetlen eredmény esetén az elnök szavazata dönt. A Zsűri megvizsgálja és értékeli a pályázatokat, eldönti és kihirdeti a pályázat eredményét.
A Zsűri döntése - melyet a Zsűri nyilvános jelentése tartalmaz - végleges, fellebbezési lehetőség nincs.

5. Szakmai Bizottság

A zsűrizés előkészítésére Szakmai Bizottság alakul vasúti építészekből. A Bizottság önkéntes alapon végzi el a benyújtott pályázatok bontását, jegyzőkönyvezését, előzetes felülvizsgálatát a versenyszabályok betartása és a bírálati kategóriáknak való megfelelősége vonatkozásában. A Szakmai Bizottság a pályázatok véleményezése nélkül jelenti megállapításait a Zsűrinek.
A pályázatok bírálati kategóriába való sorolásának végső meghatározása a Zsűri kizárólagos megítélése szerint történik.


6. Értékelési szempontok

 • Koncepció: Tervezési program, telepítés, környezetbe illesztés, funkció, forma, vasúti technológia egysége.
 • Alaprajzi elrendezés, szerkezeti kialakítás, tömeg és homlokzatképzés összhangja a funkcióval.
 • A helyi építészeti örökség figyelembevétele, közlekedési emlékek bemutatása.
 • Gazdaságosság és fenntarthatóság: alacsony fenntartási költségű, tartós anyagok alkalmazása, beruházási költségek lehetőség szerinti csökkentése, működési költségek optimalizálása.
 • Innovatív tervezés és megvalósítás.

 

7. Benyújtandó dokumentáció

 • Jelentkezési lap (a kiírással együtt letölthető) a pályázat megnevezésével, adataival, a pályázó adataival, nyilatkozatával, az épület tulajdonosának, üzemeltetőjének megnevezésével és elérhetőségével. A jelentkezési laphoz mellékelni kell a jogerős építési engedély és használatbavételi engedély másolatát. A jelentkezési lapot a mellékelt iratokkal összekapcsolva a csomagoláson belül kell elhelyezni.
 • A pályamű megismeréséhez, értékeléséhez, bemutatásához szükséges tervlapok és fotók. (A/3 formátum, kasírozva, mappába foglalva, maximum 6 lapon)
 • Műszaki leírás, mely tartalmazza az építmény pontos címét, a tervezés és az építés idejét, az építési engedély és használatbavétel időpontját, a szakági tervezők és a generál kivitelező cég megnevezését, a tervezési program és az építmény rövid ismertetését és jellemző műszaki adatait. (A/3 formátum, kasírozva, a tervlapokkal együtt mappába foglalva, 1 lapon)
 • A papír alapú dokumentáció mellett a pályázati anyagot digitális formában is el kell készíteni. A tervlapokat, fotókat , műszaki leírást A/2 formátumban, 300 dpi figyelembevételével szerkesztve, írásvédett adathordozón kell beadni ( pdf. és/vagy jpg formátumban ).

 

8. Ünnepélyes eredményhirdetés, díjátadás

Az ünnepélyes eredményhirdetésre, díjátadásra, a pályaművek bemutatására 2016. szeptember végén a Vasúti Építészeti Napok konferencia keretében kerül sor. 

vélemény írásához jelentkezzen be »