építészet : környezet : innováció
Bán Ferenc rajza

"Pécs-Tettye városrész közterület megújítása" tervpályázat

Megvétel - 3-as sorszámú pályamű
Bachman & Bachmann Kft. Pécs
Bachmann Bálint DLA, Rohoska Csaba DLA, Szösz Klaudia

Megvétel - 3-as sorszámú pályamű
Bachman & Bachmann Kft. Pécs
Bachmann Bálint DLA, Rohoska Csaba DLA, Szösz Klaudia

 

Ágoston tér
Tettye tér
Havihegy
Ágoston tér
Havihegy
Vince sétány
lépcső

Részletes bírálat:
A pályamű műleírásában megfogalmazott alapkoncepcióval, a Tettye intim hangulatának megtartásával, erősítésével egyet lehet érteni. Ennek a célkitűzésnek a valóra váltásával azonban a pályamű adós maradt. A „minimalizált építészeti eszközök” alkalmazása egyrészt nem tudja a közterületek elvárt átalakítását, átértelmezését megoldani, másrészt helyenként – különösen a Havihegyre adott javaslat esetén – erőszakos elemként jelenik meg, éppen a hely kialakult, intim hangulatát törve meg.

A Tettye térre tett javaslata egyedi gondolatokat tartalmaz. A térre bevezető utak „befejezése”, és a belső terület összefüggő, egységes zöldfelületi használatának biztosítása egy lehetséges megoldási irányt jelöl ki. A parkolók térszín alá bújtatása a zöldfelület nagyságát ugyan nem csökkenti, de a javasolt megoldások a környezettől idegen, művi megjelenést eredményezhetnek. A Böck János utca nyugati szakaszának megszűntetése egyértelműen helyeselhető. Az ezt lezáró szabadtéri színpad - kávézó épületegyüttese átgondolt, finom építészeti részleteket tartalmaz. Ugyancsak értékelhető a Tettye-barlang előterének javasolt kialakítása is.

A Vince utca tervezett kialakítása sematikus.

A Havihegyre adott javaslata a hely természetes jellegét alapjaiban formálja át. A tervezett geometrikus formák erőszakosak, művi megjelenésük bántó. Aránytalanul terjengősek a burkolt felületek.

Az Ágoston-térre adott javaslat pozitív eleme a templomromhoz kapcsolódó „zöld térfal”a raszterben telepített fasorral és a kiemelt támfalban kialakított vízmedencével. A tér keleti oldalára tervezett „zöld térfal” is egy lehetséges megoldást mutat. Túlzott azonban a tér burkolt felülete és bántóan megoldatlan a tér északnyugati térfala. Az ide javasolt 80 férőhelyes, automatizált mélygarázs műszaki megoldása a tervről nem olvasható le, de a javaslat realitása így is erősen megkérdőjelezhető.

A pályaművet a Bíráló Bizottság – vitára felhívó újszerű gondolatai, valamint a Tettye térre és az Ágoston térre adott részmegoldások értékeinek elismeréseképpen – megvételben részesítette.

vélemény írásához jelentkezzen be »