Épülettervek/Középület

SE Egészségtudományi Kar ingatlanbővítés - Keller Ferenc és Láris Barnabás terve

1/9

Belső udvar - építész: Keller Ferenc, Láris Barnabás

?>
Belső udvar - építész: Keller Ferenc, Láris Barnabás
?>
Előadó melletti büfé - építész: Keller Ferenc, Láris Barnabás
?>
Büfé - építész: Keller Ferenc, Láris Barnabás
?>
Előadó - építész: Keller Ferenc, Láris Barnabás
?>
Főhomlokzat - építész: Keller Ferenc, Láris Barnabás
?>
Makett - építész: Keller Ferenc, Láris Barnabás
?>
Makett - építész: Keller Ferenc, Láris Barnabás
?>
Makett - építész: Keller Ferenc, Láris Barnabás
?>
Slicc - építész: Keller Ferenc, Láris Barnabás
1/9

Belső udvar - építész: Keller Ferenc, Láris Barnabás

SE Egészségtudományi Kar ingatlanbővítés - Keller Ferenc és Láris Barnabás terve
Épülettervek/Középület

SE Egészségtudományi Kar ingatlanbővítés - Keller Ferenc és Láris Barnabás terve

2016.06.21. 10:00

Projektinfó

Földrajzi hely:
Budapest

Építészek, alkotók:
Keller Ferenc, Láris Barnabás

A Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar épületbővítése

Tervezés éve:
2016

Stáblista

építész tervezők: Keller Ferenc, Láris Barnabás   

munkatársak: Bors Eszter, Fodor Judit, Rónai Titusz, Vági Bence

A Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar a Szentkirályi u. 14. alatti oktatási épületeinek III. tömbjére írt ki pályázatot, amelyen Keller Ferenc és Láris Barnabás vezető tervezők koncepciója kiemelt megvételben részesült. 

A jelenleg parkolóként funkcionáló foghíj telken kerül elhelyezésre a tervezési program. Az épület tervezésekor nem egy önálló entitással bíró épületet, hanem egy épületbővítés karaktereit magán hordozó fejlesztést igyekeztek létrehozni. Az új épületszárny a lehető legtöbb szállal igyekszik a meglévő épületekhez és a helyszínhez kapcsolódni.

Helyszín

A belváros sűrűn beépített telkei között a jelenlegi parkoló térfal hiánya, a téri tágasság érzete helyett a befejezetlenség, a hiány képét sugározza. Ezt az érzetet a jelenlegi Szentkirályi utcai épületszárny asszimetrikus kapuzati megjelenése tovább erősíti. Az eklektikus homlokzat egységét a földszint horizontális, kváderekkel plasztikusan díszített része, és a vertikálisan tagolt felső szintek adják. Az épület jelenlegi kialakítása, valamint a bütühomlokzaton megjelenő folyosói ablakok is a befejezés igényét erősítik.

A tágabb területen található beépítések jellegzetes képe az utcafronton kifeszített zártsorú homlokzat, valamint a belső bevilágító udvarok, lichthofok, és folyosók kusza sorozata. A közvetlen, de a tágabb környezetben található épületek zárt, belső udvaraiban jelentős mennyiségű zöldterület, lombos fa található. A külső épített térfalak keménysége és a belső növényzet lágysága kontrasztos viszonyban áll egymással. A tervezési cél ennek a kettősségnek megőrzése, és továbbgondolása volt.

A meglévő épületrészekkel való kapcsolat

A bővítés az első és a második ütemet követően, harmadikként teszi teljessé az épületegyüttest. Olyan ház tervezését tartották szem előtt, amely kiegészíti és szolgálja a meglévő funkciókat, nem akar egyedi, önálló, független épületként megjelenni. Ennek érdekében az új épületrész az elliptikus, földszintes tömeg által két térrészre osztott belső kertnek térfalát képezi. A Szentkirályi utcai megjelenés tekintetében - elkerülendő a hierarchizálás, és az ismétlés veszélyét, - az akadálymentes bejáratot a meglévő épület kapuzatában tartottuk meg.

Főhomlokzat - építész: Keller Ferenc, Láris Barnabás
5/9
Főhomlokzat - építész: Keller Ferenc, Láris Barnabás

Utca

Az egységes utcaképbe tervezett épületnek a Szentkirályi utca felől nincs főbejárata (hiszen az együttes főbejárata továbbra is a Vas utcára nyílik). A homlokzaton az utcaszinthez csupán egy módon, az utcával párhuzamos kültéri lépcsővel csatlakozik. Ez teremt lehetőséget az emelt földszint kültéri kapcsolhatóságára, miközben az utcai szinten a zárt térfal egységét nem rontja, a lépcső eközben segíti az épületkomplexum kiüríthetőségét is. Az emelt szinttől felfelé található térfal bevágás az utcára engedi láttatni a belső világok absztrakciója által életre hívott zöldfelületi homlokzati szakaszt. A kialakított „slicc" segíti az oktatási területek bevilágítását, valamint optikailag növeli a szorított belső területek volumenét.

Homlokzat

Az új épületrész homlokzatképzésében az volt az alapelv, hogy a rendelkezésre álló teljes telekrészt kihasználva, azon egy virtuális kubust képezzenek, amelynek határain külső homlokzatotokat alakítsanak ki (utcai és belső udvari felületek). Ezek a felületek finom, hártyaszerű megjelenésűek. A tömeg feldarabolásával, külső terek képzésével ebbe a kubusba „fűrészeltek bele", így alakult ki a már említett „slicc" is. Az így létrejövő belső homlokzatok viselkedése elkülönül a külsőktől, szerepe a belső tér fizikai lezárása, vizuálisan azonban lehetőséget ad a külső és belső tereket együttesen megélni.

A külső homlokzatok karakterét a matt, fényáteresztő, de hőszigetelő tulajdonsággal rendelkező aerogéllel töltött üvegfelület adja. A struktúra szerkezetébe az utcai és udvari homlokzatokon víztiszta üvegezéssel ellátott nyílászárók adnak közvetlen kapcsolatot a külső-belső között, kiegészítve a matt felületek sejtelmes áttetszőségét. Az áttetsző felület segítségével a kint és bent határa mosódik el. Az „slicc" felé néző homlokzat bevilágító felületei transzparens üvegezést kaptak, maximalizálva ezzel a fénybeeresztést. Itt a határoló zöld felület a közlekedők és oktatási termek belső terét egészíti ki. A szomszédos tűzfal felfuttatott zöld felülete valamint az üvegfelület tükröződése növeli és teszi változatossá a teret. Az utcaszinten a homlokzatburkolat anyaga vakolt struktúrájú, illeszkedve az utcakép vakolt kváderes homlokzati felületeihez.

Előadó melletti büfé - építész: Keller Ferenc, Láris Barnabás
2/9
Előadó melletti büfé - építész: Keller Ferenc, Láris Barnabás

Funkcionális rendszer

Az épület legalsó szintjén mélygarázs és kerékpártároló található. A terület gépjárműves megközelítése autólifttel történik. Gyalogosan személylift és lépcső használatával lehet a szintet elhagyni. A mélygarázs felett a tornacsarnok, a szertár, és a konditerem kaptak helyet. Az utcaszint alatt közvetlenül a tornatermi öltözők találhatóak. Az új (III.) ütem szintben kapcsolódik a Szentkirályi utcai meglévő épületrészben kialakított, a bővítés felé erősen megnyitott előcsarnokhoz. A meglévő kapuzaton bejutva a lift és lépcsőblokk mellett a ruhatár területe, valamint központi vizesblokk kapott helyet, innen be lehet látni a tornaterembe, ezzel is tágítva a belső teret.

Az utcához képest megemelt szinten két nagyelőadó, valamint büféterület található. Innen közvetlen kültéri kapcsolat adódik a bevilágító, zöldfallal rendelkező „slicc" területre. A 2. emeleten a nagyelőadók kiszolgálói, valamint az irodaterület helyezkednek el. A 3. emeleten, s a felette található szinteken a tantermek, laboratóriumok kaptak helyet az építési ütemek figyelembe vételével. Az utcai épülettömeg, mely a meglévő homlokzat folytatásaként épül, a homlokzatmagassági kötelezettségek figyelembe vétele miatt csak 5 szintes (19,5 m). A belső, udvari épülettömegen e felett még három szint készül: a viszonylag nagy alapterületű fizioterápiás gyakorló terem szintje és a két szintet elfoglaló (harmadik) előadóterem a kiszolgáló helyiségeivel. A két eltérő szintszámú blokk önálló lifttel és lépcsőházzal rendelkezik. Az épülettümegek tetőszintjén extenzív zöldtető kapott helyet.

Makett - építész: Keller Ferenc, Láris Barnabás
8/9
Makett - építész: Keller Ferenc, Láris Barnabás

Térstruktúra

A jelentős volumenű tervezési program és a rendelkezésre álló hely szűkössége miatt ahol csak lehetett a szintek között átlátást, téri kapcsolatot teremtettek. Ezen térkapcsolatok cizellálják, élhetővé és átláthatóvá teszik a belső területeket. A közönségforgalmi kiszolgáló funkciókat magába foglaló közlekedő területek tágassága igen változó az épületen belül vízszintes és függőleges értelemben is. Helyenként igen keskeny réseken láthatunk át egy nagyobb tér irányába. Ez a fajta pulzálás dinamikával tölti meg a tereket, a folyton változó fényviszonyok tovább erősítik az izgalmas belső világot. Természetesen ez a strukturális felépítés nem ér véget a belső tér fizikai határainál, a kapcsolódó (építési terület kubusán belüli) külső terekre éppúgy kihat, ezek vizuálisan elválaszthatatlan részei a belsőnek.

A belső tér szervezésének igen fontos eleme az is, hogy a teljes komplexum működésében is kerek egységet képezzen – így a lehető legtöbb szinten biztosítottak átjárást a meglévő épületszárnyak felé. Ezeket úgy alakítottuk ki, hogy a nagyobb tömegeket befogadó területeket minél több irányból lehessen megközelíteni a jó használhatóság érdekében. Ez a gondolat nem csak a kapcsolódási pontokon, de a harmadik ütemben önmagában is felfedezhető. Az együttes egységességét tovább hangsúlyozza, hogy az új épületrészen belül is megjelennek a régiekhez való kapcsolódásnál alkalmazott építészeti elemek (hídszerű összekötő elemek).

 


 

A Bíráló Bizottság értékelése

A terv az új épületszárny főbejáratának a meglévő épület Szentkirályi utcai kapuját tekinti , annak előterét elfogadható arányban megnyitja. Alternatív kapcsolatként az utcából nyílóan külső lépcső vezet az első emeleti külső előtérbe. Itt tárul fel az a hasíték, amely betekintést enged a tűzfal mellett az épület belsejébe is. A terv leghatározottabb állítása épp e tűzfal helyzetbe hozása, a pesti belvárosban máig megszokott látvány építészeti minőséggé emelése. Ezen az első emeleti szinten

kialakított kávézó terasz kellő kommunikációt biztosít az utcával a földszinti homlokzat relatív zártsága ellenére is.
Az épület közlekedési rendszere tiszta, könnyen áttekinthető . Az épületszárnyak közti átkötés a tűzfal és a belső udvar közti vizuális kapcsolatot ugyan megteremti , de a fizikai összeköttetés talán még izgalmasabb lehetőségeket rejtene. Az átlátások és a minőségi térkapcsolatok mégis kiemelik a tervet a pályázati átlagból. Viszont a tantermek egy részének lichthof méretű térre való megnyitása sem komfort sem bevilágítási szempontból nem megfelelő.

A szerkezeti rendszer meghatározása bizonytalan , a két torony kialakítása miatt szükséges liftduplázás költségnövekedést eredményezhet. Az újszerű homlokzatképzés elfogadható, a szomszédos épületektől mindenütt eltartott tömeg számos építészeti lehetőséget rejt. A terv grafikai minősége kiemelkedő.

A pályaművet az említett erényei elismeréseként a Bíráló Bizottság kiemelt megvételben részesíti.

 

 

Vélemények (0)
Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

ÁLLATSZOBROK // Egy hely + Építészfórum

2022.01.26. 13:30
00:07:33

A gyerekek nagy örömére az országban számos állatot ábrázoló alkotás található, melyek gyakran kvalitásosak ugyan, mégis kevésbé művészi kivitelükről, mint inkább cukiságukról ismertek. Az Egy hely mai részében több kedves állatszoborral ismerkedhetünk meg. 

A gyerekek nagy örömére az országban számos állatot ábrázoló alkotás található, melyek gyakran kvalitásosak ugyan, mégis kevésbé művészi kivitelükről, mint inkább cukiságukról ismertek. Az Egy hely mai részében több kedves állatszoborral ismerkedhetünk meg. 

Nézőpontok/Történet

SZABADSÁG HÍD // Egy hely + Építészfórum

2022.01.26. 13:27
00:07:16

Az eredetileg Ferenc József nevét viselő építmény a Főváros legrövidebb hídja, ám annál látványosabb. Az Egy hely mai részében az 1896-ban épült Szabadság híd izgalmas történetével ismerkedhetünk meg.

Az eredetileg Ferenc József nevét viselő építmény a Főváros legrövidebb hídja, ám annál látványosabb. Az Egy hely mai részében az 1896-ban épült Szabadság híd izgalmas történetével ismerkedhetünk meg.

Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. További információk