Épülettervek/Hallgatói terv

Szálló, hajléktalan urak számára

1/6

?>
?>
?>
?>
?>
?>
1/6

Szálló, hajléktalan urak számára
Épülettervek/Hallgatói terv

Szálló, hajléktalan urak számára

2007.10.26. 08:33

Kund Iván Patrik Hauszmann-díjjal jutalmazott diplomamunkája

Kund Iván Patrik Hauszmann-díjjal jutalmazott diplomamunkája

 

1/6

 

Építészeti program

Előzmények
A helyszín Budapest, Józsefváros. A kerület Magdolna-negyednek nevezett része, szociális- és városrehabilitáció tárgya. Lakosságának hátrányos szociális és gazdasági körülményei miatt feszültségekkel és problémákkal halmozott környék. A meglévő ingatlanállomány sok kívánnivalót hagy maga után, néhol a normális élethez szükséges körülményeket kérdőjelezi meg, néhol veszélyessé válik.

A Mátyás-tér, Dankó utca, Magdolna utca, Koszorú utca által határolt tömbben működik az Oltalom Karitatív Egyesület intézménye, amelynek fő funkciója a hajléktalan emberek ellátása és segítése. A tömb ezen kívül többnyire lakóépületekből áll, amelyek önkormányzati, illetve magántulajdonban vannak. A szintszámot tekintve változatos a kép, földszintes és többszintes épületek is találhatók itt. Többségük a századforduló előtt épült, de állaguk mára leromlott. A telekszerkezet kirajzolja az egykori mezőgazdasági hasznosítás jellegét, telkei nyújtott szalagtelkek.

A tervezés első fázisa az említett tömb rehabilitációja volt. Ebben a lépésben tizenegy telek összevonásával sikerült egy nagyobb területet létrehozni, amit a telekstruktúra szem előtt tartása mellett, egyben lehetett kezelni. A telkek önkormányzati tulajdonban, az Oltalom Karitatív Egyesület tulajdonában voltak, illetve foghíjként üresen álltak. Az egyesített területet négy nagyobb egységre bontottuk, elkülönítve és összeforrasztva őket. A Mátyás-tér felől ingatlanpiaci beruházás keretében lakóépület épül (pénzgenerátor), a Dankó utca felől az Oltalom Karitatív Egyesület épületállománya cserélődik le több ütemben, a Magdolna utca felőli részre pedig szociális bérlakás kerül. A három, önmagában zárt egységet a közöttük létrehozott, nappal köztérként működő "udvar" kapcsolja össze. A három irányból megközelíthető udvaron sportpálya és játszótér működik, funkciójában nem konkurál a Mátyás-tér városi tér jellegével.

 

2/6

3/6

 

A jelenleg Dankó utca 7, 9, 11, 13, 15. számú telkeken több bontási, és építési ütemben valósul meg az épületállomány lecserélése. Az új épületekben a jelenlegi funkciók kapnak helyet: hajléktalanokat ellátó kórház, pszichiátriai részleggel és szállóval, mentőszolgálattal; iroda; népkonyha; könyvesbolt; menekültszálló; hajléktalanszálló; raktár; parkoló; műhely. A beavatkozás célja a tömbön végzett rehabilitáción túl, a szociális ellátás minőségi javítása, az üzemeltetési és karbantartási költségek csökkentése. Nem cél az ellátottak számának jelentős növelése, az ugyanis a városrész túlzott terheléséhez vezetne.

Az új beépítés négy nagyobb épülettömbből áll, amelyeket egy, a tömbbelsőben lévő köztér szintjétől elemelt "kert" fog össze. Alatta az épületeket kiszolgáló üzemi szint található. A Dankó utcai fronton lévő nyújtott, de tagolt tömegben a "publikus" funkciók kaptak helyet: kórház, irodák, népkonyha, könyvesbolt, főporta. A tömbbelsőben pedig a szálló jellegű épületek, "privát" funkciók. Itt működik a hajléktalanszálló, a menekültszálló, és a pszichiátriai betegek szállója, valamint helyet kapnak a terápiás kezelést lehetővé tevő helyiségek.

A tömbök elhelyezésénél és formálásánál szempont volt az utca felé történő zárás, a tömbbelsőben lévő köztér felé való nyitás, és egy saját, körülhatárolható "kert" létrehozása. A Dankó utcai tömegen kapuszerű felnyitás van, amely biztosítja a tömbbelsőbe való bejutást.

 

4/6

 

Az épület bemutatása
A hajléktalanszálló tervezett épülete a Dankó utcától legbeljebb található épülettömb, amelyet a Magdolna utca felőli felnyitás és a belső sportpálya közterei határolnak. Ez a fent említett beavatkozás első építési üteme, amelyben az üzemi szint dilatációval leválasztott része, és a belőle kinövő szállóépület készül el. Az üzemi szinten raktár, gépészeti helyiségek, és az udvar karbantartását ellátó helyiségek kapnak helyet. A szállóépület a kert utcaszinttől elemelt szintjéről közelíthető meg. Négy szinten végzi a hajléktalan urak ellátását. Teteje járható illetve zöldtető.

 

5/6

 

Az épület működése: négy szint
A szálló négy szintje nemcsak térbeli elrendezésként értelmezendő, hanem a hajléktalanságból való kijutás fokozatait is megjeleníti. A különböző szintekhez, különböző bekerülési küszöb (a vendéggel szemben támasztott követelmények rendszere) és különböző szintű szolgáltatásrendszer tartozik. A magasabb szintek tehát a normál társadalom életéhez való közeledést mutatják, egy olyan állapottól távolodva, amit a hajléktalanok önként, vagy önkéntelenül, de általában felvesznek. Itt említendő meg, az a paradox, ami a hajléktalanság elfogadása, az abból való kikerülés, és a túlélés között áll fenn. A hajléktalan lét elfogadása ugyanis (igényszint csökkentés, szükségszerű kiszocializálódás) nagyobb esélyt nyújt az életben maradásra, viszont elfogadása ugyanakkor egyre kisebbet ad az abból való kikerülésre.

A feszültség feloldása talán a szociális munkások segítségével, a szállón kimondott szabályok betartásával, az emberi kapcsolatok kialakításával (tolerancia, társas együttlét, barátság) történhet meg.


Az I. szint: Fűtött utca, ami nevéhez híven legközelebb áll az utcai körülményekhez megjelenésében, viszont tartalmában sok szolgáltatással párosul. A szennyes ruha mosási lehetőségén túl, alkalmanként fodrász, ruha- és cipőjavító is működik itt. Amik kis dolgoknak tűnnek, de az emberi külsővel együtt a belső változását is hozzák, vagy ha mást nem: változást, kizökkentést abból a monoton állapotból, ami a hajléktalanok többségét jellemzi. Lehetőség van TV nézésére, ami sokszor a legfőbb elfoglaltság marad. Ezen kívül igénybe vehető a szociális munkások információs szolgáltatása, és számítógép, internetes kapcsolattal. A Fűtött utca éjjel-nappal működő szint. A bent alvók szekrényes tárolóba zárhatják tulajdonukat korlátozott időre.

A II. szint: egy éjszakás Éjjeli menedék, vendégei alváshoz a szálló által adott tiszta ruhát kapnak, saját ruhájukat pedig kimosathatják. Mód van ételmelegítésre, és készítésre. Szórakoztató funkcióként TV, illetve filmnézésre. Az emeleten létrehozott spontán működésű tereknek nincs meghatározott rendeltetése, használatukat a bent lévő vendégek együtt fogalmazzák meg. Padokkal berendezhetőek nagyobb előadásokhoz, vetítésekhez, közös foglalkozásokhoz. Ezen a szinten a hálóhelyek a tér belsejébe kerültek, egy kétszintes "dobozba" összefogva. Mondhatni helyettük viszont minden használati funkció a homlokzatra tapad, gyűrűként keretezve a belsőt. Mivel az éjjeli menedéket este hat órától reggel nyolcig lehet igénybe venni, fontosabb volt, hogy a beérkezéskor, és az eltávozáskor használt funkciók kerüljenek napos oldalra, homlokzatra.

A III. szint: egy hetes Éjjeli menedék, ahol a bentlakók szimbolikus nagyságú pénzbeli juttatás ellenében, egy hétre előre lefoglalhatják hálóhelyüket, rövid időre megszabadulva így az éjszaka eltöltésének bizonytalanságától. A több ágyat magukba foglaló "hálótermek" célja a társas együttlét megszokása, az említett reszocializálódás érdekében. Ezen a szinten kabinos mosdók és zuhanyzók vehetők igénybe, amelyek egyfajta intimitást biztosítanak.

A IV. szint: Átmeneti szálló
Az Átmeneti szállóra előzetes ismeretség, és felvételi beszélgetés után kerülhetnek be a lakók. Elvárás, hogy az itt lakóknak legyen állandó keresetük. A szint a hajléktalan létből való kikerülés utolsó lépcsője. Ezt követően már a támogatott albérlet, illetve szociális bérlakásba való bejutás következik. A lakóegységeket személyes használatú egységek (ágy és asztal), nappali-étkező, és lakásonkénti fürdő alkotják. A személyes holmik tárolására beépített szekrények lettek elhelyezve, nem a személyes hálószobában, hanem a nappaliban. Ezen a szinten, a lakóegységeken kívül elhelyezett közös konyha, és mosógépek vehetők igénybe, és a minimális könyvkészlettel rendelkező olvasószoba. A szint lakói önellátóak, maguknak főznek és mosnak.

Tetőkert: Az épület lapostetejét az Átmeneti szálló lakói vehetik igénybe. De itt kerültek elhelyezésre az épület használati melegvíz ellátását segítő napkollektorok is.

Lift és lépcső: Az épületben elhelyezett liftet kizárólag a mozgáskorlátozott vendégek, és az épület dolgozói vehetik igénybe. Egyébként mindenki a lépcsőt kell, hogy használja.

Köszönet

Köszönet illeti Dr. Iványi Gábort, az Oltalom Karitatív Egyesület elnökét, aki sokat segített a hajléktalanság problémáját reálisan látni, valamint Alföldi Györgyöt és a RÉV8-ot, akik a témával és a kerülettel kapcsolatban mondták el tapasztalataikat.

Vélemények (0)
Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

ÁLLATSZOBROK // Egy hely + Építészfórum

2022.01.26. 13:30
00:07:33

A gyerekek nagy örömére az országban számos állatot ábrázoló alkotás található, melyek gyakran kvalitásosak ugyan, mégis kevésbé művészi kivitelükről, mint inkább cukiságukról ismertek. Az Egy hely mai részében több kedves állatszoborral ismerkedhetünk meg. 

A gyerekek nagy örömére az országban számos állatot ábrázoló alkotás található, melyek gyakran kvalitásosak ugyan, mégis kevésbé művészi kivitelükről, mint inkább cukiságukról ismertek. Az Egy hely mai részében több kedves állatszoborral ismerkedhetünk meg. 

Nézőpontok/Történet

SZABADSÁG HÍD // Egy hely + Építészfórum

2022.01.26. 13:27
00:07:16

Az eredetileg Ferenc József nevét viselő építmény a Főváros legrövidebb hídja, ám annál látványosabb. Az Egy hely mai részében az 1896-ban épült Szabadság híd izgalmas történetével ismerkedhetünk meg.

Az eredetileg Ferenc József nevét viselő építmény a Főváros legrövidebb hídja, ám annál látványosabb. Az Egy hely mai részében az 1896-ban épült Szabadság híd izgalmas történetével ismerkedhetünk meg.

Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. További információk