építészet : környezet : innováció

Újpalota Közösségi Ház ötletpályázat – Oláh Márton, Ferenczi Ottó

Részletesen bemutatjuk az Újpalota Közösségi Ház ötletpályázatára Oláh Márton és Ferenczi Ottó által készített pályaművet.

Újpalota, Fő tér Ötletpályázat műszaki leírás

Kulcsszavak:

  • áramlási rendszerbe illesztés
  • merev városi struktúrából való elszakadás
  • fűzött térsorozat
  • több jellegű, több színterűség
  • védett platánfák megtartása
  • térfalképző, látványjavító fák megtartása
  • környezeti értéket növelő növénytelepítés

A pályázat a nagy áramlási tengelyek csomópontjába – mint funkcióhiányos térbe – próbálja elhelyezni a központi szereppel bíró teret. Ilyen jellegű erőtérbe, forgalmi sűrűsödésbe nem merészség elhelyezni közösségi célt szolgáló létesítményt, ami arra utal, hogy a közlekedéselvű - úgymond üres - terekbe kényszerített funkciók egyre nagyobb teret fognak elvenni életük során a közlekedéstől, ezzel emberközpontú terekké formálják a közlekedés-csatornák menti teresedéseket. Új funkciók megjelenésére is csak a gyalogos hálózatok csomópontjaiban van esély.

 

Újpalota Közösségi Ház ötletpályázat - Oláh Márton, Ferenczi Ottó
Újpalota Közösségi Ház ötletpályázat - Oláh Márton, Ferenczi Ottó
Újpalota Közösségi Ház ötletpályázat - Oláh Márton, Ferenczi Ottó
 

 

Koncepció:
A javaslat szükségtelennek tartja a kereskedelmi funkciók téren tartását a környéken lévő üzletek, hasonló nagyszámú intézmények miatt. Ezen funkcióknak a Zsókavár utcai kihasználatlan kereskedelmi célú épületben adna új (újra) helyet.  Ugyanebből az épületből a Zsókavár utcai Szabó Ervin könyvtár térre telepítésével bővítené a tervezési programot, gyarapítva ezzel a kulturális szolgáltatások körét is. A meglévő közösségi ház épületének megtartását nem tarjuk célnak, annak mértéke és jellege a jelenlegi programot kötött kényszerpályára tereli.  

A tömeg hosszanti, átlós szervezésével két irányba fordítja ki a teret, három szabadtéri funkciót fogalmaz meg. Az épület ezen szabad telepítése nem kívánja felvenni a lakótelep struktúráját, kontrasztja elsősorban a funkcionális és térszervező jellegéhez köthető. Kifejezetten szükségesnek látja a két út által bezárt tér zöldfelületeinek erősítését, rehabilitációját, de értelmezés keretében mindenképp egy erőteljes térrendezéssel kívánja leválasztani a közösségi funkciók sűrűsödésétől.

Ezen elvek mellett a tér zöldfelületeinek kibillentése, kisebb síkváltások és emelkedések létrehozása, kifejezetten a térre ráhangolás vagy elrejtés céljából készül. Az új, kibillentett tér udvarszerű bensőséget adhat ennek az intézményformának. Az intimebb tér kismértékű süllyesztéséből adódó szintkülönbségek és a tér rézsűfalai mentén megtartott és telepített növényzet képezi.

 

Újpalota Közösségi Ház ötletpályázat - Oláh Márton, Ferenczi Ottó
Újpalota Közösségi Ház ötletpályázat - Oláh Márton, Ferenczi Ottó
Újpalota Közösségi Ház ötletpályázat - Oláh Márton, Ferenczi Ottó
 

 

Funkció:
A pályázatban szereplő tervezési programot az általunk javasolt új épületben, három szinten helyeztük el. A közösségi funkciók az alsóbb szinteken találhatóak, amely szintek térszinti kapcsolatokkal rendelkeznek. Az üzemeltetést kiszolgáló helyiségek az emeleti szintre kerültek. A mélyföldszint a süllyesztett fórum szintjéhez kapcsolódik, amely transzparens homlokzatával nyit a nagyméretű rendezvénytér felé. Ezt a teret az épületen átmenő, fedett térlépcső köti össze közösségi ház mögötti parkkal, áthaladva ezáltal a földszinti teraszon, amely kisebb rendezvények lebonyolítására alkalmas.

Az épület tömegében és funkcionális egységében is két fő részre osztott. Az egyikben a közösségi ház többcélú termeit, galéria csarnokot, valamint a pályázati programot kiegészítő kis könyvtárat – folyóirat olvasót és helyeztük el.  A másik tömegegységben a 350 fős terem és a nagy fogyasztóhelyiséggel rendelkező kávéház helyezkedik el az egyéb kiszolgáló funkciókkal. A nagyterem üzemeltetéséhez a Legénybíró utca felől szervizbejáratot készítettünk. A két funkcionális egység megvalósíthatóság szempontjából az 1-es és a 2-es ütemet képezi. A nagytermet magába foglaló épületrész program hiányában a közönségforgalom elől elzárható, ami üzemeltetés oldalról jelent jelentős könnyebbséget. Az épület által kettévágott tér is kijelöli a tér ütemezhetőségét.

 

Újpalota Közösségi Ház ötletpályázat - Oláh Márton, Ferenczi Ottó
Újpalota Közösségi Ház ötletpályázat - Oláh Márton, Ferenczi Ottó
Újpalota Közösségi Ház ötletpályázat - Oláh Márton, Ferenczi Ottó
 

 

Tér és az épület:
A tervezett tér és épület a nyitott, fedett részein, üvegfelületein keresztül folyamatosan kommunikál a környezetével. A mélyföldszinti fő helyiségek egyenes rálátást nyújtanak a fő tér történéseire. Az emeleti többcélú termek elfordulnak a főhomlokzattól, de közvetlen kapcsolatban vannak a fedett földszinti terasszal és annak eseményeivel. Ahogyan két nagy egységre osztja az épület a parkot, úgy működik mindkét irányban színpadszerűen. Kisebb, családiasabb rendezvények közönségének a dombra épített zöld lelátó ad helyet, amíg a nagyobb rendezvények érdeklődőit az épület előtti nagyméretű teresedés szolgálja.

Tér és a park:
Az épület előtti főteret nagy forgalmú tömegközlekedést is kiszolgáló utak fogják közre. A jelenlegi gyalogosjárda-hálózat erősen tükrözi a kézenfekvő és gyakorlatias használatot. Azaz a tömegközlekedési eszközök váróit illetve az élelmiszerüzletet – mint a jelenlegi park főintézményét – egyenes vonalú gyalogos forgalmi járdák kötik össze. Egyéb burkolt felületek mellett ezek a vonalak jelentik a használók fő áramlási vonalait. A tervjavaslat nem tér el a használók által kijelölt legalkalmasabb útról, de kiegészíti azzal a lehetőséggel, hogy a napi rutinutak mellett gyalogosként betekintést nyerjen az aktuális rendezvényekbe, csalogatva ezáltal a részvételre. Így a buszvárókat összekötő vonal egy választóelem az épület előtti parkban. Lehetőséget ad választani pihenés, kikapcsolódás és áthaladás között.

 

 
Újpalota Közösségi Ház ötletpályázat - Oláh Márton, Ferenczi Ottó
Újpalota Közösségi Ház ötletpályázat - Oláh Márton, Ferenczi Ottó
Újpalota Közösségi Ház ötletpályázat - Oláh Márton, Ferenczi Ottó

 

Azok számára, akik a parkot csendesebb, nyugodtabb helyként akarják használni, az épület mögötti összefüggő, kiemelt zöldterület ad menedéket, elzárkózva a nagy forgalmú utak zajától.  Az intenzív növényzettel ellátott területen lehetőség van különböző térbútorok elhelyezésére. A meglévő emlékművek a parkban maradnak, jelenlegi mellérendelt helyük a gyalogosközlekedés újrafogalmazásával frekventáltabb környezetbe kerül.

A kiírási felkérésnek megfelelően a nagyméretű tér minden kívánt rendezvény megrendezésére alkalmas. A nyári rendezvények és a téli rendezvények részlegesen fedettek az épület jellegéből adódóan. A kiírásban kért 60 db parkolót teljesítettük, a meglévő mellett 62 db új parkolót helyeztünk el.  Ezek helyzete a helyszínrajzokon látható.

Ezen elveket a fenti elemekkel próbálja érvényesíteni a terv. Legyen a pályamű nyitott, továbbgondolásra alkalmas és közösség építésre befogadó tervirány.

Készítették:
Oláh Márton, Ferenczi Ottó

 

Kapcsolódó oldal:

Újpalota Közösségi Ház bővítése ötletpályázatának eredményhirdetése

 

3 vélemény | vélemény írásához jelentkezzen be »