Épülettervek/Középület

"Veszprém, Avar utcai Vadvirág Óvoda újjáépítése" és "Veszprém, Lovassy László Gimnázium rekonstrukciója, bővítése" tervpályázat

2005.02.28. 23:00

A tervpályázat eredménye.

Részlet a zárójelentésből

I. részfeladat: Veszprém, Avar u. Vadvirág óvoda

Nyertes pályamű:
I/18. Építész Stúdió Kft.
Tervezők: Keller Ferenc felelős tervező, Fialovszky Tamás építész tervező, Sólyom Benedek építész tervező
Díj összege: 1.500.000.-Ft

Megvételben részesült:

I/9 Pályázó megnevezése: Domonkos Építésziroda Kft.
Tervezők: Bagyiuszki Sándor, Domonkos Ádám, Lakatos Judit, Puskás Brigitta
Megvétel összege: 300.000.-Ft

I/10. Pályázó megnevezése: Építész Kétszög Kft.
Tervezők: Bárány Tamás, Andirkó Dénes, Holové Marianna
Megvétel összege: 300.000.-Ft

I/11. Pályázó megnevezése: Stílus+P Kft.
Tervezők: Fritsch Márta, Sebes Péter
Megvétel összege: 300.000.-Ft

I/19. Pályázó megnevezése: FB. Bt.
Tervezők: Nagy Sándor, Fazakas Bálint, Kürtösi Péter
Megvétel összege: 300.000.-Ft

I/21. Pályázó megnevezése: Budai Építész Műhely Kft.
Tervezők: Koris János, Feledi Ildikó, Vizor Balázs, Székely György, Letroszky Fülöp
Megvétel összege: 300.000.-Ft

Nem díjazott pályaművek:

Pályázó megnevezése: 3h Építésziroda
Felelős tervező: Gunther Zsolt
Munkatársak: Horváth Roberta, Koós Krisztán

Pályázó megnevezése: 3h Építésziroda
Felelős tervező: Csillag Katalin
Munkatársak: Sipos Gergely, Bakó Dávid


II. részfeladat: Veszprém, Lovassy Gimnázium

Díjazott pályaművek:

I/16. Pályázó megnevezése: Fényjel Stúdió Kft.
Tervezők: Szigethy Barnabás, Farkas Regina
Díj összege: 800.000.-Ft

II/4. Pályázó megnevezése: FB. Bt.
Tervezők: Nagy Sándor, Fazakas Bálint, Kürtösi Péter
Díj összege: 800.000.-Ft

Megvételben részesült:

I/8. Pályázó megnevezése: Schömer Kft.
Tervezők: Schömer András, Szél Norbert, Szabó Dávid, Benke Csaba, Dóczy Viktória, Katona Vera
Megvétel összege: 600.000.-Ft

II/5. Pályázó megnevezése: PG Stúdió Építészeti Tervező Kft.
Tervezők: Peresztegi Gábor, Ther Antal okleveles építőmérnök
Megvétel összege: 600.000.-Ft

Nem díjazott pályaművek:

Pályázó megnevezése: Építész Kétszög Kft.
A tervályázat készítői: Boda Zoltán, Denkinger József, Nagy Péter

Pályázó megnevezése: 3h Építésziroda
Felelős tervezők: Csillag Katalin, Gunther Zsolt
Munkatársak: Sallai Krisztián, Eisenberger Anett

II/14 Pályázó megnevezése: Pannonplan Tervezőiroda Kft.
Tervező: Szaksz Vince
Munkatársak: Horváth Ákos, Becs Péter, Harsányi Attila


Értékelés:

I/18. számú pályamű
A telepítés - egy nagyon erős gondolat, a védettség, a befelé fordítás épületegyüttesben való megjelenítése - észak-nyugaton eredményez hulladékterületet, de ugyanakkor a Szt. István utca beépítését szépen folytatja, középületekhez méltóan kissé visszahúzva, de azonos koordinátával. A főbejárat helye jó, a gazdasági udvar bejárata viszont a parkoló másik végéből szerencsésebb lenne. A telek 23%-át építi be.

A terv a szakmai programot teljesíti. A funkcionális kapcsolatok tekintetében a pályamű eltér az összes többitől, nem alakít ki gazdasági üzemeltetési blokkokat, szárnyakat, nem választ szét funkciócsoportokat, a tervben nincs egyetlen folyosó sem. Ami viszont van, az egy áramló, pulzáló, kitáguló, összeszűkölő folyékony tér. A zsűri úgy ítélte meg, hogy bár szokatlan, hogy a többcélú nagyteremből nyílnak személyzeti helyiségek, de prognosztizálható, hogy éppen az itt megvalósítható működtetés jobb közösséget eredményez és több ismerethez, élményhez juttathatja az óvodásokat.

Az épület egyszerre összetett és egyszerű. Az építészeti formálás nagyon megnyerő, nem építészeti közhelyekből építkezik, mégis közérthető, jól "emészthető" nyelvezetet használ.
Az egybeöntött, finom gesztusokkal és kevés anyagféleséggel dolgozó épületegyüttes nem eredményez túl nagy tömeget és óvodához méltóan kellően játékos. Az épület nettó alapterülete 1372,0 m2, átlagos. Üzemeltetési szempontból az összefogott épület előnyös.

I/16. számú pályamű
A tervezett épületrész keresi helyét a városszövetben. Léptékénél fogva terjengősebb tömegről van szó, azonban a kontaktus kezd közvetlenné válni. Nem kíván uralkodni a 80-as években létrehozott nyitott szabad tér fölött, amelyben mind a gimnázium, mind a többi hasonló léptékű szolgáltató és lakóépület erőteljes dominanciával rendelkezik. A gimnázium épületét jól gondolja tovább, ugyanakkor önállósága is megmarad úgy, hogy azzal nem hozza hátrányos helyzetbe a főépületet. A főépületen különösen nagy változást nem javasol, az összekötésre megfelelő megoldást ad. Lecsúszik az épület a telek funkcionális szempontból leghaszontalanabb sarkába azzal, hogy a belső közlekedő, kiszolgáló területeket a tornaterem DK-i oldalára helyezi. Ezzel lehetőséget biztosít arra, hogy a bővítmény és a sportpálya között kellemes hatású, rendezett és viszonylag jelentős méretű "diákliget" jöjjön létre. A tömeg talajba süllyesztése elfogadható mértékű, amikor mégsem a meglévő belső terek rendeltetésszerű használata sem a városkép nem sérül.

A funkciók alaprajzi elrendezése méreteiben takarékos és tiszta, áttekinthető kapcsolatokat eredményez. Kisebb hiányossága a tervnek, hogy a közvetlen külső forgalom számára nem biztosít vizes csoportot és ruhatárat. A mozgáskorlátozottak számára megfelelő akadálymentes közlekedési viszonyokat alakít ki. A tornaterem tájolása kedvező, a késő délutáni napsugarak zavaró hatásait esztétikusan megformázott lamellasorral küszöböli ki.
Szép és nemesen egyszerű mind a belső tér mind a külső tömeg részleteinek kidolgozása, összehangolt, a téma iránt érzékeny tervezői munkát takar. Anyaghasználata, az alkalmazott szerkezetek városképi disszonanciát nem teremtenek. A tervezett bővítmény beruházói oldalról reálisan megvalósítható létesítményt takar. Üzemeltetése, fenntartása a gimnázium működtetői oldaláról az elvárt léptéken belül tartható.

II/4. számú pályamű
A bővítés telepítési koncepciója rendkívül intelligens helyzetelemzés eredménye. A városszerkezet beépítési karakterét tekintve modellnek, belső udvarköré szervezett szerves bővületet hoz létre a Galamb utca mentén, egyúttal számos belső funkcionális, külső tömeg és homlokzatképzési problémáját kezeli a meglévő iskolaépületnek.

A legkedvezőbb helyen a legkevésbé csökkenti a hasznos kertterületet. A nagy csarnokteret jó arányú kétszintes szárnyakkal kapcsolja a meglevő iskolaépülethez, melynek végeredménye a környezet léptékéhez és karakteréhez értékesen illeszkedő, a jelenállapotot jelentősen gazdagító részleteiben igényes épület kompozíció. A kiírási programot jelentős mértékben kibővíti az iskolaépület funkcionális problémáinak megoldása érdekében, ezért az iskola északi szárnyvégződésében részleges funkcionális átrendezéseket hajt végre a hosszútávon teljesítendő szempontok figyelembevételével.

A bővítés és a kapcsolódó területek funkcionális térszervezés tiszta, jól működő, sokoldalú használatot tesz lehetővé. Az egyes kiszolgálóhelyiségek (az iskola feji végének átépítésével) megfelelően méretezettek, kapcsolataik a csarnoktérhez jól működőek. A csarnoktér és a lelátó kialakítása nagyvonalú, megközelítési pontjai jól pozícionáltak, kedvező az elválasztása a csak sport- illetve csak közönségforgalmi megközelítésnek. Bátran konstruktívan és eredményesen nyúl hozzá az iskola térszerkezetéhez, és szervezi át az új hosszútávú közös együttműködése érdekében. Nagyon jó gondolat a régi és új tornaterem közös kiszolgáló és közlekedő blokkba integrálása, mely akár teljesen leválasztható funkcionális egységként is tud működni. Okos, jól működő a belső közlekedő rendszer, mely variábilisan tud alkalmazkodni a változó működési célok igényeihez. Nagyon jó gondolat a csarnoktér és a belső udvar összenyitásának a megoldhatósága.

Korszerű, kifinomultan nagyvonalú, szép részletekkel artikulált a tömegformálás és homlokzatképzés, nem csak az újonnan épült részeken, de az iskola épületén is összefogott egységes és szerves identitást hoz létre az együttes számára.

Hasznos alapterülete (új építés): 1744 m2, jelentősen (45-50%-al) haladja meg a kiírásban célzott építési nagyságrendet, ami jelentős beruházási többletköltséggel jár. Az üzemeltetési költségeket a terület túllépés természetesen növeli, de az összefogott alaprajzi és kubaturális kialakítás egyébként fajlagosan, gazdaságosan működtethető megoldást jelent. Külön kiemelendő érdeme a tervnek a hosszútávra szóló felelős koncepcionális gondolkozás, amely komplex probléma analízisre épül, a létesítmény egészére kiterjedő szerves egyöntetű megoldást keres és talál magas színvonalon kimunkálva.

A teljes zárójelentés *.pdf formátumban olvasható.

A bíráló bizottság résztvevői:

Elnök: Dr. Winkler Gábor építészmérnök, egyetemi tanár, Pápa városi főépítész

Tagok: Bodrossy Attila építészmérnök, Dimenzió Tervező Kft.
            Jaksics László építészmérnök, Magyar Építész Kamara
            Mezei László építészmérnök, Veszprém városi főépítész
            Schultz Zoltán Oktatási Iroda, irodavezető, Veszprém Megyei Jogú Város PM Hivatal

Szakértő: Takácsné Dr. Kovács Éva ügyvéd, Veszprém Megyei Jogú Város PM Hivatal

Vélemények (0)
Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

KÁLI SZOBROK // Egy hely

2022.09.02. 14:53
00:04:59

Az Egy hely mai részében a Balaton-felvidékre látogatunk: Kővágóörs és Köveskál között áll a "Káli Stonehenge", vagyis Veszprémi Imre szobrászművész Emberi komédia című alkotása.

Az Egy hely mai részében a Balaton-felvidékre látogatunk: Kővágóörs és Köveskál között áll a "Káli Stonehenge", vagyis Veszprémi Imre szobrászművész Emberi komédia című alkotása.

Nézőpontok/Történet

LÖVŐHÁZ UTCA // Egy hely + Építészfórum

2022.09.02. 14:51
00:09:05

Bevásárlóközpont, piac, Ganz-székház, elemi iskola és persze lövőház. Az Egy hely mai részében Torma Tamás a budai Lövőház utcán kalauzolja végig a nézőket, bemutatva a ma élettel teli sétálóutcaként ismert városrész színes múltját és jelenét, a Széna tértől a Marczibányi téren át a Haris parkig.

Bevásárlóközpont, piac, Ganz-székház, elemi iskola és persze lövőház. Az Egy hely mai részében Torma Tamás a budai Lövőház utcán kalauzolja végig a nézőket, bemutatva a ma élettel teli sétálóutcaként ismert városrész színes múltját és jelenét, a Széna tértől a Marczibányi téren át a Haris parkig.

Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. További információk