/ ÉPÍTÉSZFESZTIVÁL 2024 – AZ ÉPÍTÉSZET KÖZÜGY! / Május 25-26., A38 Hajó / ÉPÍTÉSZFESZTIVÁL 2024 – AZ ÉPÍTÉSZET KÖZÜGY! / Május 25-26., A38 Hajó / ÉPÍTÉSZFESZTIVÁL 2024 – AZ ÉPÍTÉSZET KÖZÜGY! / Május 25-26., A38 Hajó / ÉPÍTÉSZFESZTIVÁL 2024 – AZ ÉPÍTÉSZET KÖZÜGY! / Május 25-26., A38 Hajó / ÉPÍTÉSZFESZTIVÁL 2024 – AZ ÉPÍTÉSZET KÖZÜGY! / Május 25-26., A38 Hajó / ÉPÍTÉSZFESZTIVÁL 2024 – AZ ÉPÍTÉSZET KÖZÜGY! / Május 25-26., A38 Hajó
Épülettervek

Veszprém belváros

1/15

?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
1/15

Veszprém belváros
Épülettervek

Veszprém belváros

2009.11.26. 09:40

Projektinfó

Veszprém belváros

Tervezés éve:
2008

Stáblista

Megbízó: Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Építész tervező: Veszprémi Építész Műhely Építészeti és Formatervező Bt.
Vezető tervező: Kovács Zsolt György
Építész tervező: Beránková Jana
Építész munkatársak: Kovács Dávid, Cseke Péter, Gaschler Gábor
Építész konzulens: Ruttkay M. Gyula Ybl-díjas építész

Közlekedési konzulens: Jankó Tamásné - Pannonterv Kft.
Közmű tervező konzulensek: Aradi Miklós, Bárány Attila, Cseresnyés Béla - Pannonterv Kft.

Látványterv: Fábián Martin, Káldos András - Infograf Bt.

Animáció, fotók: Kovács Márton

Letölthető dokumentumok:

A belváros egységének megteremtésén keresztül lehetőség nyílhat az egész város egységének megőrzésére, a széthullási folyamat megállítására. A Veszprémi Építész Műhely városrehabilitációs terve.

A veszprémi önkormányzat 2008 nyarán közbeszerzési pályázatot írt ki, hogy kiválassza "A Veszprémi Belváros Rebilitációs Akcióterületének Koncepcionális Tervét, ezen belül az Új Magyarország Fejlesztési Terv KDOP 3.1.1./D műveletéhez kapcsolódó project műszaki előkészítését, és a belvárosi akcióterület funkciómegőrző felújítását és átalakítását tartalmazó koncepcionális szintű tervdokumentációt" készítő tervezőt. Elzárkózott attól, hogy tervpályázaton válassza ki a tervezőt. Az első közbeszerzési eljárás eredménytelen volt. Az ismételt közbeszerzési pályázatot a irodánk, Veszprémi Építész Műhely nyerte.

A koncepcióterv 2008 decemberére készült el. A belváros koncepcióterve több területi egységet foglal magában. Az egyik ilyen egységnek, a Kossuth Lajos utcának és környékének a koncepcióterv alapján történő engedélyezési terv szintű feldolgozására 2009 tavaszán az önkormányzat ismételten közbeszerzési pályázatot írt ki. Ezt a közbeszerzési pályázatot a Főmterv Zrt. nyerte, aki alvállalkozóként vont be építészirodát. Tudomásunk szerint az általuk készített engedélyezési terv mostanában készült el.

12/15A veszprémi belváros rehabilitációs akcióterületének koncepcionális tervéhez

(Részlet)

,,...Mert azt tanultam, mindenütt azt láttam, minden nagy nyugati nemzetnél, hogy az apák dolgát folytatják az utódok. Még ha az nem a legjobb, nem is a legszebb volna is, ha nem is volna olyan tökéletes az, mint egy másik nemzet hasonló alkotása. Mert az övék ez."
(Kós Károly, Kalotaszeg, 1911)

"De a falak olyan rendben magasodnak az ég felé, hogy meghatódom. Érzem a szándékot. Szelídek, brutálisak, elbűvölők vagy éppen méltóságteljesek voltatok. Köveitek árulkodnak erről. Odaszögeztetek erre a helyre, szemem látóvá vált...
A tengely az építészet rendezője. Rendet teremteni annyi, mint elkezdeni egy művet. Az építészet tengelyekre épül fel...
Az elrendezés a tengelyek hierarchiája, tehát a célok hierarchiája, a szándékok osztályozása. Az építész tehát tengelyeinek célt tűz ki.
"
(Le Corbusier)

3/15

A belvárosi akcióterület lehatárolása
Az akcióterület A és B jelű (al)akcióterületre tagolódik. Az A jelű területhez tartozik a Kossuth utcához kapcsolódó városrész, a Budapest út melletti volt bútorgyár, a Balaton Plaza, az autóbusz-pályaudvar, a piac tömbje, a Megyeház tér, a Színházkert és az Erzsébet liget eleje, az Óváros tér és környéke, a Szabadság tér, a Ranolder tér és az ezeket összekötő útszakaszok és területek. A B jelű területhez tartozik a Vörösmarty tér környéke és a Radnóti tér.

Történeti áttekintés
A belváros újjáépítésére és a belváros rehabilitációjára a múlt század második felében két jelentős kísérlet történt. Mindkét kísérlet befejezetlen maradt. Az 1960-as ’70-es években kibontakozó, Márton István Ybl-díjas építész nevéhez kötődő újjáépítés, amely torzóként a Kossuth utcai terület déli és keleti részén látható […] a modernizációba vetett hitről tanúskodik. Városszerkezeti konzekvenciái (parkolók, autós és gyalogos közlekedési rendszer) nem épültek meg. Hiányzott a továbbépítéshez és fenntartáshoz szükséges anyagi háttér és elszántság.

A második kísérlet, amelynek Ruttkay M. Gyula Ybl-díjas építész a tervezője [...] a Kossuth utcai terület északnyugati részének rehabilitációjára terjedt ki. Megtartva az eredeti települési szövet jellemző elemeit, annak továbbgondolására épített. Ennek a rendszerváltás és az ezt követő privatizációs káosz vetett véget. A belváros megújításának irányában a rendszerváltás után csak kisebb lépések történtek. Ugyancsak a rendszerváltás utáni politikai eseményeknek és a privatizációnak tudható be a várospolitika határozatlansága. A város felkészületlenül követte és sajnos még napjainkban is csak követi a belvárosra negatívan ható, szinte az egész város területét érintő folyamatokat.

4/15

A meglévő állapot ismertetése, a problémák, városépítészeti kihívások összefoglalása

Veszprém belvárosának rendkívül izgalmas természeti, történeti és építészeti adottságai vannak. Emberléptékű mérete lehetővé teszi az egységes építészeti formálást, az eltérő építészeti elemek összhangjának megteremtését. A belváros egységének megteremtésén keresztül lehetőség nyílhat az egész város egységének megőrzésére, a széthullási folyamat megállítására. [...]

Veszprém jelenleg kellemes lakóhely, komfortjának a megőrzése és magasabb szintre emelése nagymértékben függ a belváros otthonosságától, emberközpontú megújításától.

Az A jelű terület:
A Kossuth utcához tartozó városrész, a város kereskedelmi központja, amely az üzletek színvonalának leromlásával, bezárásával, elköltözésével kénytelen szembenézni. A bútorgyári terület beépítésével a belvárosi kereskedelmi központ még inkább kihúzódhat a Kossuth utcai tömbből.

7/15Az Óváros tér környékének problémája a hagyományos üzletek hiánya. A könyvesboltok, élelmiszer-, művészeti, ékszer- és divatcikk-üzletek helyét fokozatosan a korlátozott nyitvatartású és ügyfélkörű bankok és telefonszolgáltatók veszik át, felváltva a tér pezsgő életét.

A belvárosban gondot jelent a parkolási kérdés megoldatlansága, a gyalogos és járműforgalmi területek összefolyása, a kialakult gyalogos terek funkcionálisan rossz kialakítása, a fontos intézmények köztéri kapcsolatának megoldatlansága, a gyalogos tengelyek és zónák rendezetlensége, általában a gyalogosok háttérbe szorítása, a zöldfelületi rendszer egységének hiánya, a burkolt felületek és utcabútorok elhasználtsága, a vendéglők közterületi teraszainak rendezetlensége, a reklámok szabályozatlan burjánzása, az üzletportálok elfogadhatatlan színvonala, néhány épület homlokzatának leromlott állapota, mind fizikailag, mind esztétikailag. Probléma továbbá, hogy a befektetői igények a leglehetetlenebb területeken nyilvánulnak meg: a nagytermeket feldarabolják, a kistereket összenyitják, az üvegezett portálokat befalazzák, a falak helyére portálokat építenek, a meglévő vendéglői teraszokat, vitrinszekrényeket nem használják, ellenben mindenhová kitelepülnek, minden arra alkalmatlan felületet reklámokkal árasztanak el. Ezt a káoszt szeretnénk megszüntetni.

A Színházkert és környéke - a város kulturális központja - részben hasonló problémákkal küzd: kevés parkoló, szétfolyó gyalogos terek, céltalan tengelyek, a középületek megoldatlan köztéri kapcsolatai, funkcionálisan átgondolatlan gyalogos felületek, leromlott burkolatok és utcabútorok.

A B jelű akcióterületen is fellelhetők a fenti általános problémák.
Az egyes akcióterület részek között nem épültek ki a megfelelő gyalogos kapcsolatok. A kapcsolatok megteremtése a belváros egységes gyalogos területként történő kialakítását teszi lehetővé.

A fenti kihívások építészeti, gazdasági és politikai választ várnak.

5/15

Általános „vízió" a belváros rehabilitációjáról

1.)  A meglévő örökség folytatása: a rehabilitációt a meglévő térstruktúra és beépítés megőrzésével, annak továbbfejlesztésével, kismértékű módosításával kívánjuk megoldani. Szeretnénk megőrizni a megmaradt karakteres építészeti, térplasztikai és kertészeti elemeket, visszaadva eredeti fényüket. Lehetőség szerint vissza kívánjuk állítani a terek, teraszok, épületek eredeti használati módját, szeretnénk „látóvá tenni a befektetők szemeit".

2.)  Rend: a belvárost minden szempontból rendezetté, áttekinthetővé, ezzel együtt esztétikusabbá kívánjuk alakítani. A gyalogos terek használata legyen rendezett, a rendezvényeknek, előadásoknak, gyűléseknek álljon rendelkezésére a célnak megfelelően kialakított terület. Az intézmények előtt a meglévő gyalogos terek funkcionális rendjét felül kell vizsgálni, a hiányzó tereket ki kell alakítani. A gyalogos forgalom lehetőség szerint egyértelműen váljon el a gépjárműforgalomtól. A parkolás rendjét a lehetőségek és az igények tükrében felül kell vizsgálni. A közterületeket köztisztasági, kertészeti, karbantartási  és vizuális szennyezés szempontjából folyamatosan ellenőrizni kell.

3.) Egyértelmű szándék: A rehabilitáció során egyértelmű szándékunk a belváros gyalogos zónájának fejlesztése, a gyalogosforgalom, a városi terek gyalogos használatának előtérbe helyezése. [...] Ezzel összhangban meg kívánjuk teremteni a belvárosi gyalogos tartózkodás magas esztétikai és műszaki színvonalú feltételeit, fejleszteni kívánjuk a személyes és társadalmi találkozások színtereit a város polgárai, az ide látogató turisták, a mozgáskorlátozottak, a hátrányos helyzetűek, az öregek, a gyermekek és a kisgyermekes családok számára is. Fontosnak tartjuk a gyalogos terek gyalogos tengelyekkel történő összekötését, a gyalogos célok tengelyek mellé szervezését, vagy a tengelyek célokhoz rendelését.

6/15

4.) Látóvá vált szem: a gyalogos terek lehetőséget biztosítanak a megállásra, megpihenésre, szemlélődésre. Lehetővé teszik a környezet észlelését: rácsodálkozhatunk a szobrokra, épületekre, környezeti elemekre, észrevehetjük természeti és épített kincseinket. [...]

5.) Tengely, a célok hierarchiája: A gyalogos tengelyek fő iránya Veszprémben, mint egy tradicionális szerkezetű kisvárosban a város szíve felé mutat: ez nem más, mint a város szakrális-műemléki és igazgatási magja. [...] Veszprémben a városmag észak-déli irányban elnyúlik, kibővül. A szakrális-műemléki és az igazgatási központ kettőséhez egy ma még részben kiépítetlen tengely mentén csatlakozik a kulturális központ. Ez a tengely déli irányban tovább folytatható az egyetem - tudásközpont irányában. Ezt a tengelyt fel kell erősíteni.

A „központi tengelyt" egyértelmű gyalogos tengelyekkel kell összekötni az akcióterület további egységeit képező kereskedelmi és igazgatási centrumokkal. Ezek egy része megvan, más részüket ki kell alakítani vagy fel kell erősíteni. A Kossuth Lajos utca jelenleg a belváros legjobban kiépített tengelye, főutca szerepét nagyjából betölti. [...]
A Kossuth utcával párhuzamosan a buszpályaudvartól, mint érkezési ponttól az Óváros tér felé haladó Cserhát utca gyalogos forgalmi szerepét csak korlátozottan tudja betölteni, fejlesztésre szorul.

A belvárosi gyalogos felület  terekre, tengelyekre és zónákra oszlik. Ezek nagy része készen áll, „csak le kell porolni". A részcélok nem rendeződnek automatikusan hierarchikus rendbe. A hierarchikus rendet ki kell alakítani.

Kovács Zsolt György, Beránková Jana

Vélemények (0)
Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

A Salgótarjáni utcai zsidó temető // Egy hely + Építészfórum

2024.03.20. 14:15
9:15

Idén lesz 150 éves Budapest legkülönlegesebb zsidó temetője. Tervezett ide monumentális síremlékeket és ravatalozót Lajta Béla, és számos nagy múltú zsidó család tagjait temették itt el, melyek közül méretében kiemelkedik a Hatvany-Deutsch család mauzóleuma. A temetőt az 50-es években bezárták; különleges hangulatát az ősi motívumokat és modern formákat ötvöző síremlékek, és az azokat fokozatosan visszahódító természet dzsungele adják.

Idén lesz 150 éves Budapest legkülönlegesebb zsidó temetője. Tervezett ide monumentális síremlékeket és ravatalozót Lajta Béla, és számos nagy múltú zsidó család tagjait temették itt el, melyek közül méretében kiemelkedik a Hatvany-Deutsch család mauzóleuma. A temetőt az 50-es években bezárták; különleges hangulatát az ősi motívumokat és modern formákat ötvöző síremlékek, és az azokat fokozatosan visszahódító természet dzsungele adják.

Design

Premontrei templom, Ócsa // Egy hely + Építészfórum

2024.03.20. 14:14
8:50

800 éve épült Magyarország egyik legszebb román kori erődtemploma, a premontrei bazilika. Az Egy hely új részéből többek között kiderül, hogy miként alakult a román, gótikus és barokk stíluselemeinek keveredése, és hogy milyen filmes produkciók díszleteiként szolgált.

800 éve épült Magyarország egyik legszebb román kori erődtemploma, a premontrei bazilika. Az Egy hely új részéből többek között kiderül, hogy miként alakult a román, gótikus és barokk stíluselemeinek keveredése, és hogy milyen filmes produkciók díszleteiként szolgált.