Pályázatok/Nemzetközi

15. Velencei Nemzetközi Építészeti Biennále - magyar pavilon kurátora

1/1

?>
1/1

15. Velencei Nemzetközi Építészeti Biennále - magyar pavilon kurátora
Pályázatok/Nemzetközi

15. Velencei Nemzetközi Építészeti Biennále - magyar pavilon kurátora

2015.09.28. 12:29

Cikkinfó

Földrajzi hely:
Velence, Olaszország, Velence (It)

Vélemények:
1

Dosszié:

Letölthető dokumentumok:

2015-től a Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum feladata a Velencei Biennále képzőművészeti és építészeti kiállításainak megszervezése. A múzeum vezetője – az előző évek hazai gyakorlatát folytatva – pályázatot ír ki a nemzeti pavilonban rendezendő kiállítás kurátori megbízatására. 

15. Velencei Építészeti Biennále
2016. május 28 - 2016. november 27.

Pályázati felhívás a 15. Velencei Nemzetközi Építészeti Biennále magyar pavilonjában rendezendő kiállítás kurátori megbízatására

A 2016. évi Velencei Nemzetközi Építészeti Biennálén az a kiállítás képviseli Magyarországot, amelynek koncepcióját a kurátori pályaművek közül a szakmai zsűri a legjobbnak ítéli.

A pályázat kiírója: Dr. Fabényi Julia, a Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum igazgatója, a 2016. évi Velencei Nemzetközi Építészeti Biennále nemzeti biztosa.

A pályázat tárgya: a 15. Velencei Nemzetközi Építészeti Biennále magyar pavilonjában rendezendő kiállítás kurátori megbízása.

A pályázat hivatalos megjelenésének helye: a Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum honlapja

A pályázat jellege: a résztvevők körét tekintve nyílt. Minden olyan személy pályázhat, aki jártas a kortárs építőművészetben, valamint rendelkezik kurátori praxissal és kiállításrendezői gyakorlattal. Társkurátori pályázat esetén meg kell jelölni a vezető kurátor személyét.

A pályázat beadási határideje: 2015. november 2. (A postai felvétel legkésőbbi napja.)

A pályázat beadásának módja: a pályázatot nyomtatott formátumban és DVD-én, két példányban elsőbbségi és ajánlott postai küldeményként kell feladni a következő címre: Ludwig Múzeum 1095 Budapest, Komor Marcell u. 1. (A borítékra ráírandó: Velencei Biennále pályázat.)

A pályázatnak kötelezően tartalmaznia kell:

 1. A pályázó, valamint a kiállításon bemutatandó alkotó(k) rövid szakmai életrajzát.
 2. A magyar pavilonban bemutatandó projekt szakmai koncepcióját 6000-10000 karakternyi terjedelemben magyarul, valamint annak 800-1200 karakternyi terjedelmű rezüméjét magyarul és angolul.
 3. A projekt látványtervét legalább öt, legfeljebb tizenöt önálló kép vagy mozgókép (H.264, mpeg2, mpeg4) formájában.
 4. A kiállítás tervezett katalógusa szakmai koncepcióját és technikai leírását 3000–6000 karakternyi terjedelemben.
 5. Kommunikációs tervet.
 6. A projekt költségvetési tervét

Tudnivalók a költségvetés tervezéséhez:

A projekt költségkerete nem lehet több bruttó 23 millió forintnál. Amennyiben a tervezett költségek meghaladják ezt a keretet, a pályázó köteles írásbeli nyilatkozatot benyújtani a pluszköltségeket finanszírozó támogatójától.

A költségvetésnek tartalmaznia kell:

 • a kiállítás kivitelezésének teljes költségét (dologi és személyi kiadások bontásban),
 • a katalógus költségét (dologi és személyi kiadások bontásban),
 • a szállítás és a projekt résztvevői kiutazási költségeit.

A pavilon működtetésének költségeit (közüzemi díjak, teremőrzés, hatósági engedélyek stb.), valamint a kommunikáció költségeit nem kell tervezni, kivéve, ha az – a projekt speciális volta miatt – eltér a szokásostól.

7. A megvalósítás ütemezését különös tekintettel az előkészítési munkálatokra, a kiutazásokra, az építési időszakra, esetleges karbantartásra és a bontásra.

8. Az aláírt nyilatkozati űrlapot, melynek tartalma:

a.) A pályázó hozzájáruló nyilatkozata, ahhoz, hogy

 • a pályázat kiírója a benyújtott pályázati anyagot, illetve a pályázat által tartalmazott személyes és egyéb adatokat kezelje, archívumban tárolja, illetőleg azokba a zsűri tagjai betekinthessenek,
 • a pályázat kiírója a beadott pályázati anyagot a Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum honlapján, valamint szakkönyvtárában – a személyes adatokat tartalmazó nyilatkozatok kivételével – az eredményhirdetést követően nyilvánossá tegye,
 • nyertessége esetén a pályázat megvalósításának feltételeit, illetőleg a megbízási szerződésben foglalt feltételeket elfogadja.

b.) Valamennyi kiállító írásbeli hozzájárulása műveik bemutatásához, illetőleg a kiállítás tematikájának megfelelő felhasználásához.

c.) A pályázó és a kiállítók személyes elérhetőségei (lakcím, telefon, e-mail).

A nyilatkozati űrlap letölthető a múzeum honlapjáról.


A pályázatot benyújtók elfogadják, hogy az eredményhirdetést követően a pályaművekbe bárki betekinthet, az azzal kapcsolatos adatok – a személyes adatok kivételével – nyilvánosak. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázat elbírálása során a pályázótól a pályázatban vállalt kötelezettségére megfelelő biztosítékot kérjen.

A pályázat érvényességének feltételei:

a.) A postára adás előírt dátumának való megfelelés.

b.) Valamennyi szükséges melléklet és a nyilatkozat megléte az előírt formában (kinyomtatva és elektronikus adathordozón).

Amennyiben a pályázat kiírója a pályázat érvényességének vizsgálata során megállapítja, hogy a pályázat nem minden pontban felel meg a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek, a pályázót egy alkalommal 2 napos határidővel elektronikus levél útján hiánypótlásra szólíthatja fel. Hiánypótlásra nincs mód, amennyiben a pályázatot határidőn túl adták postára.

Elbírálás, döntés:

A pályázatot szakmai testület bírálja el, melynek tagjai:

Boros Géza művészettörténész, a Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum főtanácsadója,

Fabényi Julia művészettörténész, a Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum igazgatója (a zsűri elnöke),

Pelényi Margit Ybl-díjas építész,

Sáros László György Ybl-díjas építész, a Magyar Építőművészek Szövetsége elnöke,

Somogyi Krisztina építészetkritikus, vizuális intelligenciakutató, egyetemi docens, a BME Építőművészeti Doktori Iskola oktatója,

Somlai-Fischer Ádám építész, designer, a 2006. évi Velencei Építészeti Biennále magyar és a 2008. évi Velencei Építészeti Biennále központi kiállításának résztvevője,

Sulyok Miklós művészettörténész, a 2002. évi Velencei Építészeti Biennále magyar kiállításának kurátora,

Szipőcs Krisztina művészettörténész, a Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum főosztályvezetője, a Balkon kortárs művészeti folyóirat szerkesztője.

A zsűri a beérkezett pályázatok áttekintése után – várhatóan november 20-ig – zártkörű prezentációt rendez. A zsűri fenntartja azt a jogot, hogy a prezentációra kizárólag azokat a pályázókat hívja be, akiknek a pályázatát szakmai szempontból nemzetközi viszonylatban is relevánsnak ítéli meg, és technikai-pénzügyi szempontból is megvalósíthatónak tartja.

A prezentáción csak olyan pályázó vehet rész, aki az esetlegesen szükséges hiánypótlásnak a hiánypótlási felhívást követő két munkanapon belül eleget tett.

A döntéshozatal várható időpontja: 2015. november 23.

A nyertes kihirdetésére a döntést követő 2 munkanapon belül kerül sor a Ludwig Múzeum honlapján. Az eredményhirdetés tartalma: a nyertes pályázat rövid ismertetése és értékelése, illetve a további pályázók neve, pályázatuk címe.

A pályázat kiírója az eredmény hivatalos kihirdetése előtt a pályázók személyéről és a pályázatok tartalmáról nem ad ki információt. Az eredményhirdetést követő 7 munkanapon belül valamennyi benyújtott pályázati anyag – a személyes adatokat tartalmazó nyilatkozatok kivételével – felkerül a múzeum honlapjára.

A pályázat nyertes kurátorával a Ludwig Múzeum megbízási szerződést köt. Amennyiben a szakmai zsűri nem talál megfelelő pályázatot vagy a nyertes pályázat megvalósításának előkészítése – a kurátornak vagy a kiállítóknak felróhatóan – az eredményhirdetést követő két hónap elteltével nem halad előre, és ez veszélyezteti a magyar megjelenést, a nemzeti biztos saját hatáskörben eljárva jogosult a nyertestől a megbízást visszavonni és új pályázat kiírása nélkül másik kiállítás megrendezéséről gondoskodni. Ennek során jogosult a pályázaton részt vett másik pályázót is megbízni. Egyéb, a felhívásban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályokat és a zsűri határozatait kell alkalmazni.

Tájékoztató adatok:

A 15. Velencei Nemzetközi Építészeti Biennále időpontja: 2016. május 28 – november 27.

Főkurátora: Alejandro Aravena

A főkurátor Reporting from the Front címen meghirdetett központi programját a pályázók saját koncepciójuk függvényében vehetik figyelembe.

A pályázóknak figyelembe kell venni a Velencei Biennále mint kiállítástípus sajátosságait és a magyar pavilon kiállítótermi adottságait. (A magyar pavilon alaprajza és prezentációja a múzeum honlapján.)

További kontakt: velenceibiennale@ludwigmuseum.hu

Kapcsolódó linkek - az utóbbi évek magyar kiállításai a Velencei Építészeti Biennálén:

A 2014. évi magyar kiállítás (Building) honlapja.

A 2012. évi magyar kiállítás (Spacemaker) honlapja.

A 2010. évi magyar kiállítás (BorderLine Architecture) honlapja.

A 2008. évi magyar kiállítás (Corpora In Si/gh/te) honlapja.

A 2006. évi magyar kiállítás (Re:orient) honlapja.


 

 

Dr. Fabényi Julia
a Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum igazgatója, a 2016. évi Velencei Nemzetközi Építészeti Biennále nemzeti biztosa
Vélemények (1)
Pákozdi Imre
2015.10.02.
18:47

"A projekt költségkerete nem lehet több bruttó 23 millió forintnál." A milánói expo költsége meghaladta az ötmilliárd forintot és a projekt építészetileg és tartalmilag egyaránt kudarc. A velencei építészeti seregszemle pavilonja "készen áll", már amennyire készen állhat egy százhat éves épület, de a takarítás, esetleges festés-mázolás, az immáron hat (!) hónapos üzemeltetés, a kiállítási installációk elkészítése, a tervezők, a hivatalos ügyintézők és a kivitelezők utaztatása, elszállásolása szinte biztos, hogy ennek a 23 milliós költségvetésnek a többszörösét emészti majd föl. 

Persze, lehet, hogy tévedek. Az előző kiállítások honlapjai ugyanis szemérmesen hallgatnak a mindenkori költségvetések ill. költségek összegéről. Jó volna, ha valaki, illetékes, közzé tenné azokat, hiszen ezen számok alapján lehet megítélni, hogy a 23 millió forint ténylegesen elegendő-e a 2016-os költségekre.

Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

ÁLLATSZOBROK // Egy hely + Építészfórum

2022.01.26. 13:30
00:07:33

A gyerekek nagy örömére az országban számos állatot ábrázoló alkotás található, melyek gyakran kvalitásosak ugyan, mégis kevésbé művészi kivitelükről, mint inkább cukiságukról ismertek. Az Egy hely mai részében több kedves állatszoborral ismerkedhetünk meg. 

A gyerekek nagy örömére az országban számos állatot ábrázoló alkotás található, melyek gyakran kvalitásosak ugyan, mégis kevésbé művészi kivitelükről, mint inkább cukiságukról ismertek. Az Egy hely mai részében több kedves állatszoborral ismerkedhetünk meg. 

Nézőpontok/Történet

SZABADSÁG HÍD // Egy hely + Építészfórum

2022.01.26. 13:27
00:07:16

Az eredetileg Ferenc József nevét viselő építmény a Főváros legrövidebb hídja, ám annál látványosabb. Az Egy hely mai részében az 1896-ban épült Szabadság híd izgalmas történetével ismerkedhetünk meg.

Az eredetileg Ferenc József nevét viselő építmény a Főváros legrövidebb hídja, ám annál látványosabb. Az Egy hely mai részében az 1896-ban épült Szabadság híd izgalmas történetével ismerkedhetünk meg.

Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. További információk