Helyek/Városépítészet

A cél a továbbépítés - terv Paks új városközpontjára

1/12

Paksi új városközpont városrendezési ötletpályázata - építész: Karácsony Tamás, Kern Orsolya

?>
Paksi új városközpont városrendezési ötletpályázata - építész: Karácsony Tamás, Kern Orsolya
?>
Paksi új városközpont városrendezési ötletpályázata - építész: Karácsony Tamás, Kern Orsolya
?>
Paksi új városközpont városrendezési ötletpályázata - építész: Karácsony Tamás, Kern Orsolya
?>
Paksi új városközpont városrendezési ötletpályázata - építész: Karácsony Tamás, Kern Orsolya
?>
Paksi új városközpont városrendezési ötletpályázata - építész: Karácsony Tamás, Kern Orsolya
?>
Paksi új városközpont városrendezési ötletpályázata - építész: Karácsony Tamás, Kern Orsolya
?>
tereket integráló épület - a képletet tisztázó, ábrázoló vízfestés a beadást követő órák ajándéka - Paksi új városközpont városrendezési ötletpályázata - építész: Karácsony Tamás, Kern Orsolya
?>
az előző kép párja, mely egyben inverze, hetekkel később született - Paksi új városközpont városrendezési ötletpályázata - építész: Karácsony Tamás, Kern Orsolya
?>
?>
Paksi új városközpont városrendezési ötletpályázata - építész: Karácsony Tamás, Kern Orsolya
?>
Paksi új városközpont városrendezési ötletpályázata - építész: Karácsony Tamás, Kern Orsolya
?>
Paksi új városközpont városrendezési ötletpályázata - építész: Karácsony Tamás, Kern Orsolya
1/12

Paksi új városközpont városrendezési ötletpályázata - építész: Karácsony Tamás, Kern Orsolya

A cél a továbbépítés - terv Paks új városközpontjára
Helyek/Városépítészet

A cél a továbbépítés - terv Paks új városközpontjára

2017.01.16. 12:16

Projektinfó

Paksi új városközpont városrendezési ötletpályázata

Tervezés éve:
2016

Stáblista

építész tervezők: Karácsony Tamás, Kern Orsolya
építész munkatársak: Gulyás Levente, Nagy Stefánia

Letölthető dokumentumok:

Karácsony Tamás és Kern Orsolya célja a paksi új városközpont tervezésekor a hely továbbépítése, a meglévő struktúrából kiolvasható tudás kortárs újrahasznosítása volt. A terv a városrendezési ötletpályázaton rangsorolás nélküli megvételben részesült.

Célunk a továbbépítés, a 300 éve folyamatosan fejlődő, változó városszövet kiegészítése, fejlesztése - ennek alapvető feltétele a megismerés. A történet természetes továbbírása, folytatása a megfigyelésen alapul, ami a megismerés legfontosabb eszköze. Ennek eredménye a megértés.

A megismerést a történeti térképek nagymértékben segítették. Rögzítették a városi szövet fejlődését, az adottságokhoz, a használathoz igazodó természetes alkalmazkodást: a Duna ívéhez simuló szerkezetet, a tömbök állását, az úthálózat Dunára merőleges szálait és a vele párhuzamos főutcát, a közösségi központok fejlődését, szaporodását.

A folyamat részei:

 • 300 év organikus növekedés
 • 2 hónap tervezés – tervpályázati terv
 • ebből 1,5 hónap a vizsgálat, azaz a megfigyelés

 

Paksi új városközpont városrendezési ötletpályázata - építész: Karácsony Tamás, Kern Orsolya
10/12
Paksi új városközpont városrendezési ötletpályázata - építész: Karácsony Tamás, Kern Orsolya


 

Adottságok

 • helyismeret: 2 x 20 év szorosabb, lazább kötődés Pakshoz pályázatok, épületek révén
 • a vizsgálat eredményei, tanulságai
 • az úthálózat jellegzetessége, a főutcával párhuzamos Báthori utca (200 éve )
 • az 1970-es évek új központja, a főutcára fűzött térrel (40 éve)
 • a tömbök és az úthálózat kialakult rendje, karaktere

A vizsgált térképek időrendi sorát a légifotók zárják, a konzervgyári iparterület megjelenése előtti, majd annak megépültével a mára kialakuló képpel. A fotók új struktúrát mutatnak, mely szigorúbb, következetesebb, egységesebb. Ez is a történeti fejlődés része, tehát befolyásolja, alakítja a továbbépítést.


Eszközök

 • a jellegzetes karakterjegyek használata, erősítése (tükrözéssel, vetítéssel, ismétléssel)
 • a párhuzamos utca folytatása – a Táncsics ligetre tükrözve
 • a Táncsics liget parkja, mint új öböl – az 1970-es új központ öblének ismétlésével 
 • tömbökre szervezett városszövet az új beépítéseknél is
 • utcák, terek hálózatának erősítése, sűrítése

A főutcát párhuzamosan kísérő Báthori utcát meghosszabbítva (tükrözve) új feltáró tengely jön létre, mely megtartja elődje elosztó, szűrő szerepét. A Táncsics liget is egy ilyen tükrözés, ismétlés eredményeképp válhat városi parkká. Mindkét szerkesztés meglévő városszerkezeti elemeket használva teremt új téri helyzeteket, hoz létre új egyensúlyt.


Paksi új városközpont városrendezési ötletpályázata - építész: Karácsony Tamás, Kern Orsolya
11/12
Paksi új városközpont városrendezési ötletpályázata - építész: Karácsony Tamás, Kern Orsolya


 

Súlypontok

 • északi központ: városi adminisztráció, az életet szervező épület - városháza: tereket integráló épület (összefogás – ide futnak össze a szálak)
 • déli központ: diáknegyed, az életet szervező tér - a diáknegyed főtere: épületeket integráló tér (elosztás – innen indulnak a szálak)

A két központ egymás inverze: az északi központban három teret integrál a városháza épülete, míg a déli tér három eltérő szerepű épülettel határolt.
Két tér, két eltérő hangulat – eltérő közönséggel, eltérő téri világgal, eltérő kapcsolatrendszerrel.


Paksi új városközpont városrendezési ötletpályázata - építész: Karácsony Tamás, Kern Orsolya
12/12
Paksi új városközpont városrendezési ötletpályázata - építész: Karácsony Tamás, Kern Orsolya


 

Az északi tér központi eleme a városháza épülete. Földszintje közösségi szerepekkel telített (rendezvényterem, aula, kávézó, ügyféltér – bejelentkezések, kijelentkezések.)


Paksi új városközpont városrendezési ötletpályázata - építész: Karácsony Tamás, Kern Orsolya
1/12
Paksi új városközpont városrendezési ötletpályázata - építész: Karácsony Tamás, Kern Orsolya


 

A déli tér három eltérő szerepű épülettel határolt: a kultúrát képviseli a konzervgyár déli felére telepített képtár, kiegészítve a tervezett médiaterekkel. A keleti oldal a sport világára nyit, itt az uszoda épületébe léphetünk, míg a déli térfalat a diákszállás zajos, dinamikus terei foglalják el. 


Paksi új városközpont városrendezési ötletpályázata - építész: Karácsony Tamás, Kern Orsolya
2/12
Paksi új városközpont városrendezési ötletpályázata - építész: Karácsony Tamás, Kern Orsolya


 

Szerepvállalások

Északi központ - a városháza három tere

Táncsics liget – városi park – a pihenés, a kikapcsolódás tere

A park a Táncsics liget növényanyagára alapozottan fejleszthető. Felülete döntően pázsittal fedett, összefüggő, kisszámú sétaúttal osztott. A fő gyalogos közlekedést a peremén kialakított, fasorokkal kísért sétányok bonyolítják. A külső, út felőli oldal a gyors, célirányos közlekedés útvonala. A belső, vízparti út csendes – a haladás itt lassú. Ez a felület a sétáé, a leülésé, a beszélgetésé. A városháza közösségi tereinek intimitását a terasz szegélyét kísérő vízfelület biztosítja.


Paksi új városközpont városrendezési ötletpályázata - építész: Karácsony Tamás, Kern Orsolya
3/12
Paksi új városközpont városrendezési ötletpályázata - építész: Karácsony Tamás, Kern Orsolya


 

Városháza, egészségközpont közötti tér – dísztér – rendezvények, ünnepek tere

A dísztér négyzetes alakú. Centrális kialakítása megállít. Burkolata nemes anyag, kő, mely a városháza előcsarnokát is fedi. Az egységes anyaghasználat jelzi a dísztér hovatartozását: a három térhatároló középület közül a legrangosabbhoz, a városi életet szervező városházához kötődik.


Paksi új városközpont városrendezési ötletpályázata - építész: Karácsony Tamás, Kern Orsolya
4/12
Paksi új városközpont városrendezési ötletpályázata - építész: Karácsony Tamás, Kern Orsolya


 

A déli központ irányába induló tér  – sétatér – a hétköznapok tere

A sétatér a városházától indul. Kapcsolatot teremt a Diáknegyeddel. Utcaszerű, nyújtott arányú terének, a földszintre tervezett szolgáltatásoknak, kereskedelmi egységeknek köszönhetően nevezhetjük kisvárosi léptékű sétálóutcának is. A termálkút köré épített „szolgáltató pavilon" a forduló – a séta a másik oldalon folytatódhat.


Paksi új városközpont városrendezési ötletpályázata - építész: Karácsony Tamás, Kern Orsolya
5/12
Paksi új városközpont városrendezési ötletpályázata - építész: Karácsony Tamás, Kern Orsolya


 

Déli központ - a tér három épülete

 • északi térfal - a kultúra bázisa modern képtárral, közösségi rendezvényekkel
 • keleti térfal – sport, uszoda
 • déli térfal – szállás, kollégium, közösségi funkciók


Megjelenés

A beépítés mintázata

Északi tér - Kiindulási pontként kezeljük az egészségközpont két új épületét – cél az általuk meghatározott lépték és téri világ továbbrajzolása.

Déli központ - Kiindulási pontként kezeljük a konzervgyár koordináta-rendszerét és léptékét, cél a konzervgyárhoz alkalmazkodó „épülettömbök" egy térre való hangolása.

Anyaghasználat

Északi tér -  Az előzmények szerepe az anyagválasztásban köszön vissza. A téglavető, paksi téglaépítészet, a történeti építmények közül a pincék, támfalak, burkolatok, a kortárs épületek közül pedig az egészségközpont, Bezerédj iskola, és a városi múzeum szolgáltak támpontokként. A hétköznapok tere téglával burkolt, a dísztér kő és tégla vegyes burkolatú, az épületeink nyerstéglával fedettek.

Déli tér -  Ennél a térrésznél az ipari építészet jellegzetes szerkezetei, megjelenése (betonfelületek, acélszerkezetek, nagy üvegfelületek) inspirált, az erőteljes anyagkezelés (beton, beton-tégla, fém kiegészítők), és sok zöldfelület jellemzi a kialakítást.


Feldolgozás

Gondolataink átadását vegyes technikára bíztuk, a digitális előkészítést kézi technikákkal egészítettük ki. A beépítési rajzok a meglévő hálózat digitális, nyomtatott alaptérképén kézzel továbbszerkesztett formában készültek. Ugyanez fordítva is igaz: a kézi rajzok is kaptak digitális kiegészítést. A látványtervek kézi rajzok, vázlatok, skiccek, digitális, nyomtatott kitöltésekkel.


Paksi új városközpont városrendezési ötletpályázata - építész: Karácsony Tamás, Kern Orsolya
6/12
Paksi új városközpont városrendezési ötletpályázata - építész: Karácsony Tamás, Kern Orsolya


 

A feldolgozás az építészeti gondolatot hivatott megjeleníteni, erősíteni, ezért annak alapvetéseivel analóg. Amennyiben az építészeti alapállás a meglévő adottságok megtartása, illetve az arra épülő továbblépés (fogalmazhatunk úgy is, hogy kortárs újrahasznosítása a meglévő struktúrából kiolvasható tudásnak), akkor a feldolgozás, a grafika is kétpólusú: a hagyományt, az érzékeny idomulást a kézi rajz képviseli, míg az adottságokat összegző, megjelenítő alapszerkesztés, illetve kitöltés digitális, nyomtatott.

Karácsony Tamás, Kern Orsolya

 

Vélemények (0)
Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

ÁLLATSZOBROK // Egy hely + Építészfórum

2022.01.26. 13:30
00:07:33

A gyerekek nagy örömére az országban számos állatot ábrázoló alkotás található, melyek gyakran kvalitásosak ugyan, mégis kevésbé művészi kivitelükről, mint inkább cukiságukról ismertek. Az Egy hely mai részében több kedves állatszoborral ismerkedhetünk meg. 

A gyerekek nagy örömére az országban számos állatot ábrázoló alkotás található, melyek gyakran kvalitásosak ugyan, mégis kevésbé művészi kivitelükről, mint inkább cukiságukról ismertek. Az Egy hely mai részében több kedves állatszoborral ismerkedhetünk meg. 

Nézőpontok/Történet

SZABADSÁG HÍD // Egy hely + Építészfórum

2022.01.26. 13:27
00:07:16

Az eredetileg Ferenc József nevét viselő építmény a Főváros legrövidebb hídja, ám annál látványosabb. Az Egy hely mai részében az 1896-ban épült Szabadság híd izgalmas történetével ismerkedhetünk meg.

Az eredetileg Ferenc József nevét viselő építmény a Főváros legrövidebb hídja, ám annál látványosabb. Az Egy hely mai részében az 1896-ban épült Szabadság híd izgalmas történetével ismerkedhetünk meg.

Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. További információk