Egyéb cikkek

A Debreceni Egyetem ATC Műszaki Kar épület rekonstrukciója és új épületszárnnyal történő bővítése

1/51

A - B helyszínrajz