/ ÉPÍTÉSZFESZTIVÁL 2024 – AZ ÉPÍTÉSZET KÖZÜGY! / Május 25-26., A38 Hajó / ÉPÍTÉSZFESZTIVÁL 2024 – AZ ÉPÍTÉSZET KÖZÜGY! / Május 25-26., A38 Hajó / ÉPÍTÉSZFESZTIVÁL 2024 – AZ ÉPÍTÉSZET KÖZÜGY! / Május 25-26., A38 Hajó / ÉPÍTÉSZFESZTIVÁL 2024 – AZ ÉPÍTÉSZET KÖZÜGY! / Május 25-26., A38 Hajó / ÉPÍTÉSZFESZTIVÁL 2024 – AZ ÉPÍTÉSZET KÖZÜGY! / Május 25-26., A38 Hajó / ÉPÍTÉSZFESZTIVÁL 2024 – AZ ÉPÍTÉSZET KÖZÜGY! / Május 25-26., A38 Hajó
Épülettervek/Középület

A lényeg az egyszerűség: Anna-réti miséző- és emlékhely pályázat

1/10

A képolna alaprajza

Északi homlokzat

Keleti homlokzat

Metszet

A kápolna oldalnézete

A képilna épülete

A kápolna és környezete

Távoli látványterv

Helyszínrajz

lead

?>
A képolna alaprajza
?>
Északi homlokzat
?>
Keleti homlokzat
?>
Metszet
?>
A kápolna oldalnézete
?>
A képilna épülete
?>
A kápolna és környezete
?>
Távoli látványterv
?>
Helyszínrajz
?>
lead
1/10

A képolna alaprajza

Északi homlokzat

Keleti homlokzat

Metszet

A kápolna oldalnézete

A képilna épülete

A kápolna és környezete

Távoli látványterv

Helyszínrajz

lead

A lényeg az egyszerűség: Anna-réti miséző- és emlékhely pályázat
Épülettervek/Középület

A lényeg az egyszerűség: Anna-réti miséző- és emlékhely pályázat

2019.03.18. 13:04

Projektinfó

Földrajzi hely:
Budapest, Normafa

Építészek, alkotók:
Wéber József, Jármai Zsolt

Anna-réti miséző- és emlékhely

URL:
Wéber Építész Iroda

Tervezés éve:
2018

Stáblista

tervezők: Wéber József, Jármai Zsolt

 

Letölthető dokumentumok:

A Normafa nyüzsgő kirándulóhelyére szánt  Anna-réti miséző- és emlékhely koncepciótervének létrehozásakor Wéber József és Jármai Zsolt díjazott terükben kortárs építészeti eszközökkel igyekeztek zárt, elvonulásra alkalmas, külön világot teremteni. 

Az Anna-rét hosszú ideje a Főváros lakosságának közkedvelt kirándulóhelye, az itt folytatott rehabilitációs és fejlesztési tevékenységnek az eddig is népszerű hely látogatottsága tovább növekedett az utóbbi időben. A ’90-es éveket követő változásoknak köszönhetően most prdig újra lehetőség nyílt az egykori szakrális helyszín méltóságának visszaállítására.

A hely ismertsége nem újkeletű, hagyományai a 18. századig nyúlnak vissza. Az itt létesült Anna-kápolna a nagyobb ünnepekkor gyülekezőhellyé, kiváló elhelyezkedése és panorámája kedvelt kirándulóhellyé tette. Az egykor dicső múlttal és hagyománnyal rendelkező Anna-kápolna elpusztítása a Világ Királynője Engesztelő kápolna létesítésének meghiúsulása átmenetileg ugyan visszavetette a hely vallásosságát , de azt legyőzni, kultuszát megszüntetni nem volt képes.

 

A képilna épülete
6/10
A képilna épülete

 

A tervezési program

A területet úgy kívánták alakítani, hogy az

  • rendszeres, kis létszámú szertartások megtartását szolgáló és
  • az Anna-réten átfutó Máriacell – Csíksomlyó, valamint Csesztohova – Medjugorje zarándok útvonalak induló, érkező, pihenő helyeként funkcionáló helyszínként,
  • az 52. Eucharisztikus Világkongresszus egyik esemény helyszíneként,
  • valamint egyházi ünnepek alkalmából eseti nagyobb létszámú szabadtéri szertartások megtartására alkalmas helyszínként is szolgáljon. Mindezt úgy, hogy az Anna-réten található, kedvelt sportolási helyeket a fenti események ne zavarják meg, azok működése a későbbiek során is zavartalan maradjon.

A helyszín kiválasztásánál a kis, közepes, valamint nagylétszámú rendezvények megtartására is lehetőséget nyújtó terület megtalálása jelentette a tervezők számára az egyik fő nehézséget. Fontosnak tartották továbbá a korábbi szakrális helyszínek tiszteletben tartását, azok emlékként történő megőrzését is.

 

Helyszínrajz
9/10
Helyszínrajz

 

A korábbi Anna-kápolna helyén a Salamin-család által visszaállított kápolna környezetét, valamint az attól nem messze található facsoport mikrokörnyezetét – az egykori Világ Királynője Engesztelő Kápolna alapkőletételének helyét – nem találták ideális helynek az új, összetett feladatkört ellátó szabadtéri miséző hely létrehozására. Véleményük szerint szerencsésebb, ha a szertartások helyét a sport és kiránduló forgalomtól védettebb helyen jelölik ki, így esett a választás korábban felszentelt szakrális helyek megtartása mellett egy új területre: a miséző hely létrehozására az Anna-rétről nyíló tisztás végét jelölték meg.

A három szakrális pont által határolt terület szabadtéri templomként is definiálható. Az Anna-kápolna és környezete a templom előtere, kertje, egyben a liturgikus eseményekhez tartozó gyülekező hely. A facsoport által határolt terület a templom főbejárataként aposztrofálható, amely egyébként meditációs ligetként is működhet rendezvényeken kívül.

A tisztás végén elhelyezkedő miséző helyet magába foglaló kápolna az oltár helye állandó, ugyanakkor a szabadtéri liturgikus tér a szertartások nagyságának és típusának megfelelően alakítható, igazítható a hívők létszámához. További ideiglenes installációkkal kiegészítve a fenti elrendezést valamennyi, a pályázatban megjelölt esemény részére méltó környezet biztosítható.

 

A kápolna és környezete
7/10
A kápolna és környezete

 

Az egyes szakrális helyszínek arculati kialakítása

I. A korábbi szakrális építmények megsemmisülését, illetve a Világ Királynője Kápolna felépülésének meghiúsulását nem elfedve, a korábbi építési nyomok megerősítésével a tervezők kiemelt célja volt azok új szakrális környezetbe való bevonása.

A hely fő megközelítési iránya a nyugati oldalról a gépkocsi út felől induló, egyenes gyalogút, míg másodlagosan a kiránduló ösvényekről illetve a zöldterületről érhető el. Az újraépült kápolna környezetében egy rendezett, szilárd burkolat kialakítását tartjuk szükségesnek, melynek szélén helyezkedik el a kápolna, előtte a megemlékezés részére elkülönített területrésszel, ahol virágok elhelyezésére is lehetőség nyílik.

A kápolna körüli burkolat határán rendeznék el a korábban adományozott emlékköveket, ezzel megőrizve a nemes adakozók emlékét, emellett javasolják, hogy a kápolna környezetében a korábbi szakrális múlt részletesebb történeti bemutatását is.

A terület mellett lévő, jelenlegi étkezőhely a zarándokok, illetve misére látogatók részére szánt szeretetvendégség helyszíneként integrálódhat az együttesbe.

 

A képolna alaprajza
1/10
A képolna alaprajza

 

II. A korábban Engesztelő Kápolna létesítésére szánt terület helyén , melyet 6 db telepített fa határol el a réttől, meditációs helyszínt hoznának létre, amely egyben a „liturgikus szabadtér" erdei tisztásának bejárataként is szolgálhatna. A fák közötti területre egy határozottan körülhatárolt virágmező kerülhetne, amelynek nyugati oldalát egy kereszt zárná. A fák és a virágágyás között, kétoldalt padok, illetve az itt található adomány kövek kapnának helyet. A kereszt mögött a korábbi, 1944-es alapkőletételre vonatkozó emléktáblát helyeznének el.

III. Az új miséző hely a kelet-nyugati irányban fekvő erdővel határolt tisztás végén, egy keleti irányban lejtő domboldal tetejérekerülne, amelynek megközelítése a látogatós számára az Anna-kápolna felőli sétány, illetve a szemben lévő Meditációs liget felől volna lehetséges. Az egyházi személyek az Anna-kápolnára vezető főút tovább vezetett részéről érhetnék el a miséző helyet.

A tisztás végén emelkedő orom ideális hely lehet a miséző képolnának, melyhez egy emlékfal csatlakozna. E mögött állna az egyházi személyek felvezető lépcsője a kápolnához. A kápolna befoglaló mérete 11,2 x 7,00 méter, amely egy teljes szélességében nyitható kapuval kapcsolódik a tisztáshoz. A miséző tér közepén helyezkedne el az oltárkő, két oldalt leülő padokkal, illetve az oltár mögötti székkel, amely mögött egy paravánfal biztosíthatja a szertartásokhoz szükséges eszközök és berendezések elhelyezését. Az emlékfal zarándokok és adakozók feltüntetésére is lehetőséget ad., de ide helyeznék el az Engesztelő Mozgalom Egyesületének tulajdonában lévő harangot is.

A Kápolna „keletelt", nagyméretű kapuval nyílik a tisztás felé. Bár az épület előtti, az aktuális szertartás várható létszámának megfelelően alakítható padok mozgathatók, a kápolnát a tervezők teljesen zárható módon alakítanák ki, mind vagyonvédelmi okok, mind a hely méltóságának megőrzése céljából.

 

Északi homlokzat
2/10
Északi homlokzat

 

Tájba illesztés, ökológiai adottságoknak való megfelelés

A terv igazodik a meglévő táji, természeti, topográfiai adottságokhoz. A tervezett épület sem építésével, sem későbbi üzemeltetésével környezetét ökológiai szempontból nem terheli. Építészeti megoldásukban a két korábbi szakrális hely rendezését minimális műszaki beavatkozással kívánják megoldani, így a meglévő növényzetet semmilyen károsodás nem éri, továbbá a későbbi működés során sem jelent terhelést a meglévő növényállományra. A beavatkozás kertészeti jellegű, valamint térbútorok elhelyezésével jár.
Az új, burkolt felületeket, illetve korrigált, jelenlegi turista ösvényeket stabilizált zúzalék burkolattal, corten acél szegéllyel kívánjuk megoldani, hasonlóan a Normafa felújításánál alkalmazott módon.

A miséző-emlékhely építészeti megjelenését illetően egy kortárs szakrális épülettömeg és belső tér kialakítása volt a cél, amely megnyitva teljes mértékben kapcsolódik az őt körülvevő térhez, arculatával ugyanakkor egyértelműen jelzi szakrális funkcióját.

A zöldfelületen kijelölt közlekedőket, az épület előtti teret. a lejtőkön kialakított tereplépcsőket tipegő-szerűen elhelyezett, előregyártott betonelemek segítségével fednék le. Fontos szempont vol, hogy kerüljék a mesterségesen kezelt felületek és a természetes táj éles elválasztását, szerves átmenetek létrehozására törekedtek.

 

Keleti homlokzat
3/10
Keleti homlokzat

 

Anyaghasználat, ökologikus megoldások, esztétika

A tervezett épület szerkezeti megoldásaiban és anyaghasználatában is az egyszerűségre, a visszafogott formálásra, a környezethez valóilleszkedásre, valamint kortárs építészet megoldásainak alkalmazására törekedtek. A tömegformáláshoz hasonlóan a homlokzatokon is az egyszerű, összefogott felületek, és a minőségi anyagok dominálnak. A tervezők szándéka szerint a funkcióhoz méltó formát és homlokzatkialakítást olyan anyagokból kívánták létrehozni, amelyek a későbbi használat során karbantartást nem, vagy minimális mértékben igényelnek. A tervezett megoldások ugyanakkor egyszerű műszaki eljárásokkal és eszközökkel megoldhatók, különleges eljárások és technika nélkül.

 

Távoli látványterv
8/10
Távoli látványterv

 

 

A Bírálóbizottság értékelése

A pályázat klasszikus kis kápolna, amely jelként is tudna működni az adott területen. Méretével nem nagy területet foglal el az Anna-réti tájban, illetve a szánkó – és sípályákban, előnye szép formáján kívül az is, hogy zárható, és zavartalan miséző helyet biztosít, de néhány hívő is befér a kápolnába.

Mindenképpen az egyik legrokonszenvesebb megoldás a beadottak közül, kiérlelt forma, és vissza tud utalni még a magyar népi építészetre is. Ha valóban komoly igény merül fel arra, hogy a miséző hely zárható legyen, egyben jelként is működjön, figyelemre méltó munka. A terv megejtően szép grafika.

A Bírálóbizottság a tervet rangsorolás nélküli díjban részesítette.

 

Vélemények (0)
Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

A Salgótarjáni utcai zsidó temető // Egy hely + Építészfórum

2024.03.20. 14:15
9:15

Idén lesz 150 éves Budapest legkülönlegesebb zsidó temetője. Tervezett ide monumentális síremlékeket és ravatalozót Lajta Béla, és számos nagy múltú zsidó család tagjait temették itt el, melyek közül méretében kiemelkedik a Hatvany-Deutsch család mauzóleuma. A temetőt az 50-es években bezárták; különleges hangulatát az ősi motívumokat és modern formákat ötvöző síremlékek, és az azokat fokozatosan visszahódító természet dzsungele adják.

Idén lesz 150 éves Budapest legkülönlegesebb zsidó temetője. Tervezett ide monumentális síremlékeket és ravatalozót Lajta Béla, és számos nagy múltú zsidó család tagjait temették itt el, melyek közül méretében kiemelkedik a Hatvany-Deutsch család mauzóleuma. A temetőt az 50-es években bezárták; különleges hangulatát az ősi motívumokat és modern formákat ötvöző síremlékek, és az azokat fokozatosan visszahódító természet dzsungele adják.

Design

Premontrei templom, Ócsa // Egy hely + Építészfórum

2024.03.20. 14:14
8:50

800 éve épült Magyarország egyik legszebb román kori erődtemploma, a premontrei bazilika. Az Egy hely új részéből többek között kiderül, hogy miként alakult a román, gótikus és barokk stíluselemeinek keveredése, és hogy milyen filmes produkciók díszleteiként szolgált.

800 éve épült Magyarország egyik legszebb román kori erődtemploma, a premontrei bazilika. Az Egy hely új részéből többek között kiderül, hogy miként alakult a román, gótikus és barokk stíluselemeinek keveredése, és hogy milyen filmes produkciók díszleteiként szolgált.