Építészfesztivál: Future Perfect / 07.01.-07.03. / Építészfesztivál: Future Perfect / 07.01.-07.03. / Építészfesztivál: Future Perfect / 07.01.-07.03. / Építészfesztivál: Future Perfect / 07.01.-07.03. / Építészfesztivál: Future Perfect / 07.01.-07.03. / Építészfesztivál: Future Perfect / 07.01.-07.03. /
Közélet, hírek

A Lipcsei "Post Housing Landscapes" Workshop

1/6

?>
?>
?>
?>
?>
?>
1/6

A Lipcsei
Közélet, hírek

A Lipcsei "Post Housing Landscapes" Workshop

2005.10.23. 22:00

Az Újirány Csoport beszámolója 

Az Európai LHASA Projekt - Large Housing Areas Stabilization Action (Nagy lakóterületi stabilizációs akciók) keretén belül

Előzmények, helyzetismertetés

A Nyugat- és Kelet-Németország egyesítése utáni gazdasági fellendülés nagyarányú fejlesztéseket indított el az egykori Kelet-Németországban. Ez a városfejlesztésben is jelentős eredményeket hozott, és mára az egykori szocialista mintára formált városok képe teljesen átalakult a nyugati példa alapján. Az új piac az egykori nyugati fél számára jó befektetési lehetőségeket teremtett, nőtt a foglalkoztatottság, a keleti fél pedig megkaphatta azt, amire mindig is vágyott: a nyugat látszólagos gazdagságát, rendezett képét. A nagy fellendülés árát azonban már az egyesített Németország fizeti meg. A gazdaság gyengülésének egyik velejárója a keleti országrész városainak kiürülése, ennek fő oka a munkalehetőségek csökkenése és a nyugati országrészhez képest alacsonyabb fizetés. A túlkínálat és a kiüresedés mint új probléma már évek óta foglalkoztatja mind a marketing szakembereket, mind az építészeket, tájépítészeket. A lakások tömeges kiürülése, akár teljes városrészek elnéptelenedése különösen jellemző a lakótelepekre.

 


1/6

2/6

 

A Leipzig-Grünau lakótelep

A lakótelepekkel kapcsolatos új problémák kezelésére a német kormány lakótelep-programja rengeteg lehetőséget kínál fel. Lipcse Város ezek kihasználása mellett az Európai Unió LHASA programjának (Large Housing Areas Stabilization Action - Nagy lakóterületi stabilizációs akció) keretein belül fejlesztési programot készített. Grünau legnagyobb gondja a méreteiből fakad. A közel 400 hektáron 1976 és 1988 közt felépített lakótelepen, amit 24.000 lakásosra terveztek, de valójában 36.000 lakással építettek meg, a 80-as években 90.000-ren laktak. 1994 és 2000 közt Grünau lakossága közel 27,6 %-kal csökkent. 2000-re 55.000 -re csökkent a lakosok száma, ma ez a szám 49.000-nél stagnál. Az üres lakások aránya Grünauban 2000-ben 16% volt (Lipcsében ez a szám átlagosan 20%), ma ez 20%-ra nőtt (Lipcsében ez a szám átlagosan 16%-ra csökkent). Ezt a tendenciát figyelembe véve valószínűsíthető, hogy extrém esetben Grünau lakosainak száma akár 30.000-re is csökkenhet az elkövetkezendő években. A kialakult helyzet miatt 2000 óta ez a terület a várostervezés szempontjából központi helyen áll.

A grünaui fejlesztések már 2002-ben elindultak. A város az első városfejlesztési tervben (STEP) a tömbök tulajdonosaival együttműködve, állami támogatással már közel 3000 lakást lebontattak. 2007-ig ugyanennyit terveznek megszüntetni, az azt megelőző szórt elhelyezkedésű bontásoktól eltérően azonban strukturált módon. Az állam támogatja a bontást, viszont rehabilitálásra, tehát az újonnan kialakuló táj rendezésére már nem áll rendelkezésre állami támogatás, és a feladat léptékéhez képest magának a városnak is pusztán minimális elkülönített forrása van.

Lényeges szempont mindemellett, hogy a szociológiai felmérések szerint Lipcsében a grünaui lakótelep megítélése az ott lakók körében pozitív, azonban a belső városrész lakói körében negatív: az ottani viszonyokat rossz szociális körülményekkel, alacsony minőségű építészeti környezettel azonosítják.

 


3/6

6/6

 


A workshop (Grünau WK 7, 8)

A nemzetközi workshop célja innovatív és progresszív megoldások keresése volt a bontások után fennmaradó táj rendezésére. A meghívott fiatal építészek, tájépítészek, művészek, marketingszakemberek egy része hosszabb ideje foglalkozott már a problémával (főleg német, ill. Németországban is működő olasz és lengyel irodákról van szó), mások most fogtak hozzá először (például a magyar, szlovák és lengyel meghívottak). Az összesen tizenegy csapat mindegyike egy-egy német és egy-egy külföldi iroda együttműködéséből alakult ki. A négynapos workshop helyszíne maga a tervezési terület volt: Grünau WK7,8 elnevezésű panelrengetegében kibérelt üres lakások. A hatalmas, homogén tervezési területen feltűnően sok a felújított tömb, a fennmaradó zöldfelület zömében füves terület. Kisebb központok (boltok, játszóterek, uszoda, éttermek) képezik a közösségi élet színtereit.

Grünau 2030 kampány, fejlesztési program (Complizen, Újirány csoport)

A grünaui változások drasztikusak, és fennáll a veszélye annak, hogy a nagy léptékű bontások az ott lakó közösség létérzetére, lelkiállapotára aggasztóan hatnak. Ezért a célunk elsősorban az volt, hogy e bizonytalanság ellen hassunk, azaz új perspektívát adjunk Grünaunak. Meglátásunk szerint nézőpont és kommunikáció kérdése, hogy az épületek bontása ne a pusztulást, hanem egy jövőbeli új minőséget jelképezzenek. A koncepció alapelve, hogy ne egy végleges állapot rögzített képét vetítsük ki, hanem egy folyamatos fejlődést biztosító stratégiát dolgozzunk ki, ami mentén hosszútávon rugalmasan formálódhat a városrész végleges képe. Ez azért is fontos, mert a beruházás önmagában óriási léptékű, ami amúgy is csak hosszútávon lenne megvalósítható. Így elsősorban olyan rendszer kialakítása a lényeg, amely képes alkalmazkodni az elkövetkező gazdasági és pénzügyi változásokhoz. Amire építeni lehet, az Grünau jelenlegi potenciálja.

A kampány alapját a meglévő adottságok képezik, vagyis Grünau előnyei a város belterületeivel szemben (magas zöldterületi arány, a közösségek kialakításában rejlő lehetőségek), és olyan városi igények, melyeket a belváros nem tud kielégíteni (pl. városi rekreációs park). Az előnyök meghatározása alapján kialakítható az a fogalomtár, amely elindítja a kampányt. Első lépésként frissen végzett grafikusok/fotóművészek készítenének egy Grünaut reklámozó képanyagot, ami már a kezdetektől fogva pozitív képet illetve minőséget társít a névhez. A program fontos része a foglalkoztatottság növelése: például fiatal művészek, befektetők közreműködése az akciókban.

A metódus a továbbiakban a különleges adottságokra épülő ötleteken, eseményeken keresztül próbálja fejlesztési irányokba elmozdítani a területet. Ezek helyspecifikus kísérletek, akciók, melyek a város minden pontjáról vonzhatnak közönséget, azaz potenciális lakókat. Egy-egy kísérlet továbbgondolása (a visszacsatolásból levont következtetések alapján) vezethet újabb és újabb ötletekhez és térbeli leképezésekhez, vagyis újabb ideiglenes állapotokhoz, melyek a folyamat során egyre stabilabb képpé csiszolódnak. A folyamatos fejlesztés alaptételét egy képletben foglaltuk össze, miszerint a terület rehabilitációja nem A-ból B-be való közvetlen átcsatolás, hanem egy hosszabbtávú, AB1-en, AB2-n, ABn-n vezető út bejárásán keresztül jut el B-be.

A területet a bontási folyamatokra, a rendezés szerkezeti felépítésére és az ott zajló eseményekre tekintettel négy fő szerkezeti egységre osztottuk. A rendszerelvűséget követve a tájat is rendszerszerűen kezeljük. Az egységek:

  1. az üresen álló épületek
  2. a bontás utáni helyszínek
  3. a meglévő belső területek (mindennapi használatnak kitett területek, heti gyakorisággal használt területek)
  4. a külső területekkel szoros kapcsolatban álló zöldfelületek.

Ezekhez a területekhez, illetve állapotokhoz rendeltük hozzá a területek/táj jellegét:

  1. Ideiglenes, rövid távú, nagyléptékű rendezés
  2. Ideiglenes, hosszú távú, nagyléptékű rendezés
  3. a. lakóterületi park
    b. rekreációs városi park
  4. Események: projektek; sporttevékenységek, kávézók, koncertek, színház, nagyléptékű művészeti projektek; bevásárlás, napi rekreációs tevékenységek; tóparti rendezvények


4/6

5/6

 

Összefoglalva, Grünaunak azt a potenciálját használjuk ki, ami jelen esetben éppen a hátrányát jelenti, azaz a kiterjedését: erre építve olyan dolgokat lehet megvalósítani, amelyeket a városban elsősorban a térhiány miatt nem lehetséges. Fontos az, hogy a terület egy új életmód lehetőségét kommunikálja, és életet sugározzon a pusztulás helyett. Kielégítse a mindennapi igényeket és az ezen túlmutató kulturális-rekreációs igényeket, melyek egy év átlagát tekintve nem csupán a nyaralásra korlátozódnak. A kulturális illetve rekreációs tevékenység ne ünnepnapként éljen az emberekben, hanem a mindennapok szerves része legyen. A terület végső képét döntően befolyásoló tényezők közé sorolható az orientációt segítő különböző karakterű területek/elemek kialakítása, valamint a bontások miatt keletkezett rengeteg törmelék felhasználása.

A terület rehabilitációs jellege

A terület a kezelése mind a város, mind a résztvevők részéről bizonyos értelemben egy óriási iparterület rehabilitációjához hasonlítható. A kiürült épületek megfeleltethetőek a műemlékileg nem védett épületeknek; amelyekben még laknak, a védetteknek. Így az utóbbiak megtartandók és felújítandóak, az előbbiek lebontandóak. Helyükön új funkció jelenik meg, és mint az iparterületeken általában, ez zöldfelületté, közösségi területté alakul át. A workshop résztvevői közül többen javasolták a bontásra szánt épületek egy részének megtartását, emlékeztetve arra, hogy hajdan ott egy épület állt. Abban szinte mindenki egyetértett (egy csapat kivételével: ők családi házas övezetet terveztek az egész területre), hogy az összes épület eltakarítása nem tenne jót a területnek. Ugyanis - a felmérések szerint is - ennek a lakótelepi létformának van jogosultsága. Azonban a kevesebb lakóépületet úgy kell rehabilitálni, hogy az a mai igényeket kielégítse, egy új létformát kommunikáljon, és versenyképes is legyen a piacon. Az óriási zöldfelületet olyan városi szintű közterületté kell alakítani, amely erősíti a helyiek identitását, és a rekreáció tökéletes helyszíneként vonzóvá teszi a helyet a belvárosiak számára is.

A felhasznált adatok forrása: City of Leipzig / Büro für urbane Projekte, Leipzig, Cooperative International Workshop Procedure "Post Housing Landscapes", 2005. február

Vélemények (0)
Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

ÁLLATSZOBROK // Egy hely + Építészfórum

2022.01.26. 13:30
00:07:33

A gyerekek nagy örömére az országban számos állatot ábrázoló alkotás található, melyek gyakran kvalitásosak ugyan, mégis kevésbé művészi kivitelükről, mint inkább cukiságukról ismertek. Az Egy hely mai részében több kedves állatszoborral ismerkedhetünk meg. 

A gyerekek nagy örömére az országban számos állatot ábrázoló alkotás található, melyek gyakran kvalitásosak ugyan, mégis kevésbé művészi kivitelükről, mint inkább cukiságukról ismertek. Az Egy hely mai részében több kedves állatszoborral ismerkedhetünk meg. 

Nézőpontok/Történet

SZABADSÁG HÍD // Egy hely + Építészfórum

2022.01.26. 13:27
00:07:16

Az eredetileg Ferenc József nevét viselő építmény a Főváros legrövidebb hídja, ám annál látványosabb. Az Egy hely mai részében az 1896-ban épült Szabadság híd izgalmas történetével ismerkedhetünk meg.

Az eredetileg Ferenc József nevét viselő építmény a Főváros legrövidebb hídja, ám annál látványosabb. Az Egy hely mai részében az 1896-ban épült Szabadság híd izgalmas történetével ismerkedhetünk meg.

Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. További információk