Nézőpontok/Tanulmány

A Vizafogó lakótelep zöldterületi felújítása, ahogy a lakók látják

1/44

Sportpálya a felújítást követően

?>
Sportpálya a felújítást követően
?>
Sportpálya a felújítást követően
?>
Fitnesz tér a felújítást követően
?>
Fitnesz tér a felújítást követően
?>
Fitnesz tér a felújítást követően
?>
Fitnesz tér a felújítást követően
?>
Pihenőpark a felújítást követően
?>
Pihenőpark a felújítást követően
?>
Pihenőpark a felújítást követően
?>
Pihenőpark a felújítást követően
?>
Pihenőpark a felújítást követően
?>
Pihenőpark a felújítást követően
?>
Pihenőpark a felújítást követően
?>
Pihenőpark a felújítást követően
?>
Pihenőpark a felújítást követően
?>
Játszótér a felújítást követően
?>
Játszótér a felújítást követően
?>
Játszótér a felújítást követően
?>
Játszótér a felújítást követően
?>
Játszótér a felújítást követően
?>
Játszótér a felújítást követően
?>
Pihenőkert a felújítást követően
?>
Pihenőkert a felújítást követően
?>
Pihenőkert a felújítást követően
?>
Pihenőkert a felújítást követően
?>
Pihenőkert a felújítást követően
?>
M3-felé vezető gyalogút a felújítást követően
?>
M3-felé vezető gyalogút a felújítást követően
?>
M3-felé vezető gyalogút a felújítást követően
?>
M3-felé vezető gyalogút a felújítást követően
?>
M3-felé vezető gyalogút a felújítást követően
?>
Közösségi tervezés
?>
Közösségi tervezés
?>
Közösségi tervezés
?>
Közösségi tervezés
?>
1. diagram: Mennyire elégedett a Vizafógó lakótelep múlt évi közparki felújíási munkáival?válaszok száma (db) (1= felháborítónak tartja az eredményt, 5= teljes mértékben elégedett)
?>
2. diagram: Mennyire elégedett a Vizafógó lakótelep múlt évi közparki felújíási munkáival?válaszok száma (db) (1= felháborítónak tartja az eredményt, 5= teljes mértékben elégedett)
?>
3. diagram: Mi a véleménye a lakótelep környezetét illetően a következőkről?válaszok átlaga (1= felháborítónak tartja a jelenlegi állapotot, 5= teljes mértékben elégedett)
?>
4. diagram: A napi rendszerességgel kocogók, sportolók arányának változásakorosztályos bontásban
?>
5. diagram: Milyen közpari, közterületi fejlesztésekre lenne a leginkább szükség a lakótelepen? a válaszok átlaga (1= fölösleges zavaró, 5= rendkívül fontos)
?>
6. diagram: Ön szerint milyen a Vizafogó lakótelepen élni? a válaszok %-os aránya
?>
1. táblázat: A kutatási minta összetétele
?>
2. táblázat: Mi a véleménye a közterületeket illetően az alábbiakról? A válaszok %-os megoszlása illetve átlaga (1= felháborítónak tartja a jelenlegi állapotot, 5= teljes mértékben elégedett)
?>
3. táblázat: Közterület használati szokások a beruházás előtt és után. Az adott tevékenységet napi rendszerességgel végzők aránya
1/44

Sportpálya a felújítást követően

A Vizafogó lakótelep zöldterületi felújítása, ahogy a lakók látják
Nézőpontok/Tanulmány

A Vizafogó lakótelep zöldterületi felújítása, ahogy a lakók látják

2015.09.28. 13:08

A XIII. Kerületi Önkormányzat 2014 folyamán zöldterületi fejlesztést valósított meg a Vizafogó lakótelep területén, melynek célja volt, hogy az ott élők igényeit figyelembevéve újuljanak meg a lakótelep pinehőterei. Egy zöldterületi beruházás valódi eredményességét talán legjobban az ott élők, a területet használó lakosok véleménye igazolhatja vissza, ezért közvélemény-kutatást készítettek a projekt előtt és után is. 

A XIII. Kerületi Önkormányzat az AngyalZÖLD zöldhálózati stratégiában megfogalmazott célok elérése érdekében 2014 folyamán mintegy 400 millió Ft-értékben zöldterületi fejlesztést valósított meg a Vizafogó lakótelep területén. A fejlesztés alapvető célkitűzése az volt, hogy az itt élők igényeinek figyelembevételével újuljanak meg, váljanak szebbé, használhatóbbá, biztonságosabbá a lakótelep rekreációs szabadterei, miközben a házgyári lakótelep számára helyi identitást erősítő, egyedi karaktert teremtenek.

A 2014 szeptemberében befejeződött beruházás eredményei többféleképpen mérhetőek. Közvetlen eredményeit a beruházás építészeti, zöldfelületi produktumai jelentik; a Népfürdő u. 17 előtti öntözött pihenőpark, az iskola és az óvoda közötti vizás játszótér, a megújult sportpályák és az új fitnesz tér, az Árpád hídi metróval kapcsolatot biztosító közvilágítással és fásítással kialakított új sétány, az óvoda és a bölcsőde közötti öntözött pihenőkert, az Esztergomi utca négyszintes házak udvarainak elkerítése. Az arculatteremtés eszközei között az egyedi páramedencét, a játszótéri „zsombékokat", a művészi igényességű ivókutat, a viza mintákat tartalmazó betonpadokat és a helytörténeti tanösvényt lehet megemlíteni. 

A beruházás szakmai, építészeti eredményeit, a megvalósítás magas minőségét a Magyar Urbanisztikai Társaság és az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottsága által adományozott közterület megújítási nívódíj hitelesíti.


Pihenőpark a felújítást követően
9/44
Pihenőpark a felújítást követően
Játszótér a felújítást követően
18/44
Játszótér a felújítást követően

Azonban egy zöldterületi beruházás valódi eredményességét talán legjobban az ott élők, a területet használó lakosok véleménye igazolhatja vissza. Az, hogy ők hogyan ítélik meg a felújítás előkészítését, megvalósítását, illetve az, hogy hogyan változott meg véleményük lakóterületük közterületeiről, vagy hogy hogyan változtak meg közterület használati szokásaik az önkormányzati fejlesztés következtében. A lakossági vélemények objektív és tudományos igényességű vizsgálatának alapját az a reprezentatív közvélemény-kutatás jelenti, melyet a beruházás előkészítéséhez rendeltünk meg 2013-ban. Az eredmények monitorozása érdekében a kutatást 2015. júliusában megismételtük. 1

A közvélemény-kutatás kérdezőbiztosos közterületi kérdőíves lekérdezés módszerével készült mindkét alkalommal. A kerületi lakosság nemi, korcsoportok szerinti, illetve iskolázottsági összetételével azonos mintát állítottak össze, melynek nagysága 2013-ban 300 fő, 2015-ben 250 fő volt. A 250 fő ugyanúgy egy 300-as lekérdezés eredményeként kialakított minta volt, ahol a minta beállítása biztosította a 2013-as kutatásnál mért lakossági arányoknak való pontos megfelelést.
1. táblázat: A kutatási minta összetétele
42/44
1. táblázat: A kutatási minta összetétele

A monitoring vizsgálat során megkérdeztük az érintetteket, hogy mi a véleményük a beruházást megelőző önkormányzati kommunikációról, illetve a beruházás kivitelezéséről. A megkérdezettek 1-től 5-ig terjedő skálán értékelhették, hogy mennyire voltak elégedettek a beruházással kapcsolatos előzetes tájékoztatással. 2 A válaszok között 44,8% volt azok aránya akik 5-öst, 21,2% akik 4-est adtak az előzetes tájékoztatásra. Mindez azt jelenti, hogy az érintett lakosság több mint 60%-a elégedett volt a részükre nyújtott tájékoztatással.
1. diagram: Mennyire elégedett a Vizafógó lakótelep múlt évi közparki felújíási munkáival?válaszok száma (db) (1= felháborítónak tartja az eredményt, 5= teljes mértékben elégedett)
36/44
1. diagram: Mennyire elégedett a Vizafógó lakótelep múlt évi közparki felújíási munkáival?válaszok száma (db) (1= felháborítónak tartja az eredményt, 5= teljes mértékben elégedett)

A beruházási program meghatározását tehát reprezentatív közvélemény-kutatás és közösségi tervezési programsorozat segítette3 annak érdekében, hogy a beruházás tartalma az érintettek igényei szerint kerüljön megvalósításra. A kontroll felmérés során a válaszadók 39,6%-a adott 5-öst és 27,6%-a négyest a lakossági igények figyelembevételére. Tehát az igények figyelembevételével kapcsolatban a megkérdezettek 68,2%-alapvetően elégedett. 

A felmérés fontos tanulsága azonban az is, hogy a közterületi tájékoztató és véleményező táblák, az internetes tájékoztatások, a sajtó információk ellenére a megkérdezettek jelentős része 18,8-20,0% volt az, aki nem tudott véleményt formálni az önkormányzat kommunikációjáról. Vélhetően ezek a lakók nem kerültek bele a kommunikációs csatornákba, ami azt jelzi, hogy a beruházások előkészítése során a tájékoztatásra és a lakossági vélemények kikérésére még nagyobb hangsúlyt kell fektetni. 

Kor szerinti bontásban vizsgálva az előzetes tájékoztatásról a legidősebbeknek volt a legjobb véleményük (22% 4-es és 54% 5-ös). Érezhető volt, hogy a nyugdíjas korcsoport egyrészt nagyon odafigyel a lakókörnyezetével kapcsolatos kérdésekre, másrészt több ideje és energiája van ezen információk befogadására és fenti két tényező miatt jobban odafigyel a helyi médiára. Az 5-ös osztályzatok aránya a 25-40 éves korosztálynál volt a legalacsonyabb (34%), de ennél a korosztálynál is az 5-ös volt a leggyakoribb, inkább abból adódott a különbség, hogy 27%-uk nem tudta megítélni a tájékoztatás minőségét (nyilván ők elfoglaltabbak, illetve kevésbé figyelik a helyi médiát).2. diagram: Mennyire elégedett a Vizafógó lakótelep múlt évi közparki felújíási munkáival?válaszok száma (db) (1= felháborítónak tartja az eredményt, 5= teljes mértékben elégedett)
37/44
2. diagram: Mennyire elégedett a Vizafógó lakótelep múlt évi közparki felújíási munkáival?válaszok száma (db) (1= felháborítónak tartja az eredményt, 5= teljes mértékben elégedett)
A vizsgálat során kikértük a lakosság véleményét a kivitelezés gyorsaságáról és minőségéről is. Ez a két szempont között rendkívül fontos megtalálni a megfelelő egyensúlyt, nehogy a kivitelezés gyorsasága a minőség rovására növekedjen. A megkérdezettek túlnyomó többsége ezekkel a kérdésekkel kapcsolatban véleményt tudott formálni. A megvalósítás sebességének tekintetében 51,2% adott ötöst és 28,8% négyest, ami azt jelenti, hogy a kivitelezés sebességével kapcsolatban 80,0%-a az érintetteknek elégedett. A minőség esetében még magasabb ez az arány, hiszen ott 58,4% adott ötöst és 34,4% négyest. Ez az összesen 92,8%-os elégedettségi arány a MUT-ICOMOS szakmai elismerést is visszaigazolja az egyszerű, mindennapi területhasználók részéről. Kor szerinti bontásban a legjobb véleményeket a minőség esetében a fiataloknál találjuk; a 24 éven aluliak közel ¾-e értékelte 5-ösre ezt a szempontot. Ez azonban nem azt jelenti, hogy a többi korosztálynál bárhol is a kritikus hangvétel uralkodott volna, hiszen 55-58% között volt az 5-ös és 33-38% között a 4-es osztályzatok aránya.

A kivitelezés gyorsaságának megítélése esetén is minden korcsoportnál az 5-ös és ezt követően a 4-es osztályzatok domináltak, de kirajzolódik egy enyhe tendencia: minél idősebb a válaszadó, annál jobban értékeli a tényleges gyorsaságot, a fiatalabbak között viszont valamivel többen vannak azok, akik vagy gyorsabb kivitelezést vártak, vagy pedig nem tudják megítélni ezt a szempontot. Ez azonban inkább a gyorsabb élettempó, az időhöz való merőben újszerű hozzáállásból ered a fiatalok esetében.

 


2. táblázat: Mi a véleménye a közterületeket illetően az alábbiakról? A válaszok %-os megoszlása illetve átlaga (1= felháborítónak tartja a jelenlegi állapotot, 5= teljes mértékben elégedett)
43/44
2. táblázat: Mi a véleménye a közterületeket illetően az alábbiakról? A válaszok %-os megoszlása illetve átlaga (1= felháborítónak tartja a jelenlegi állapotot, 5= teljes mértékben elégedett)

Az eredményekből megállapítható, hogy a parkolási helyzet kivételével valamennyi közterületi elem minősége 4-es osztályzat fölé emelkedett. Több mint egy osztályzatnyi javulás mérhető a közterületi sportolási lehetőségek illetve a padok, asztalok állapotával kapcsolatban. De jelentős mértékben javult a közterületi pihenési lehetőségeinek, a játszóterek állapotának, és a közbiztonság helyzetének megítélése is. Ez utóbbi a közvilágítás megújítása, a közterek járófelületeinek megújítása, az átláthatóságának javítása révén tekinthető a beruházás eredményének.
3. diagram: Mi a véleménye a lakótelep környezetét illetően a következőkről?válaszok átlaga (1= felháborítónak tartja a jelenlegi állapotot, 5= teljes mértékben elégedett)
38/44
3. diagram: Mi a véleménye a lakótelep környezetét illetően a következőkről?válaszok átlaga (1= felháborítónak tartja a jelenlegi állapotot, 5= teljes mértékben elégedett)
Vizsgáltuk a felmérések során, hogy az érintettek milyen tevékenységeket végeznek közterületen. Érdekes eredményekkel szolgál, ha összevetjük, hogy hogyan változott a napi rendszerességgel végzett tevékenységek aránya a két felmérés között.

 3. táblázat: Közterület használati szokások a beruházás előtt és után. Az adott tevékenységet napi rendszerességgel végzők aránya
44/44
3. táblázat: Közterület használati szokások a beruházás előtt és után. Az adott tevékenységet napi rendszerességgel végzők aránya

A felmérés eredményeképpen az látszik, hogy mely tevékenység kapcsán növekedett meg szignifikánsan a lakossági közterületi aktivitás. Az egyik a kocogás, sportolás tevékenység, mely nagy valószínűséggel a közterületi sportpályák és fitnesz park fejlesztésének is az eredménye. Ez fontos indikátora annak, hogy közterületi fejlesztés segítheti a lakosság egészségesebb életmódjának kialakítását. A kérdés korosztályos bontása során látható, hogy a beruházást követően valamennyi 18-63 év közötti korcsoportban közterületi aktivitás számottevő növekedése figyelhető meg, a legmagasabb arányú növekedés azonban a középkorú, 42-62 éves korosztályban érhető tetten.4. diagram: A napi rendszerességgel kocogók, sportolók arányának változásakorosztályos bontásban
39/44
4. diagram: A napi rendszerességgel kocogók, sportolók arányának változásakorosztályos bontásban
A másik a kutyát sétáltatók aránya. Ez a jelzés a területen kutyával rendelkezők számának növekedését valószínűsíti, amit a lakossági fejlesztési igények alakulása is visszaigazol. 

A 2013. évi felmérés során, majd 2015-ben, a monitoring vizsgálat során is megkérdeztük a lakókat a közterületekkel kapcsolatos fejlesztési igényeikről, melyeket szintén 1-től 5-ig terjedő skálán kellett értékelniük. Az eredményeken jól érzékelhető a közparki beruházás hatása, ugyanis a korábbi felméréshez képest teljesen átrendeződött a fontossági sorrend (pl. a 2013-as első három helyezettből csak a köztisztaság került be a mostani top 3-ba), másrészt a beruházás hatására valamennyi beavatkozás fontosságának megítélése csökkent, és így már nem találtunk 4-es értéket meghaladó fontosságú problémát. Emiatt az átlagos fontossági értékek is jelentősen csökkentek. A fontossági értékek csökkenése itt természetesen kifejezetten elismerésként kezelhető, mert azt jelzi, hogy a korábbi problémák már egyáltalán nem olyan égetőek és sok dolog megvalósult; tehát nem, vagy jóval kevesebbet kell velük foglalkozni. 2013-ban az első 3 helyezettnél 4,1-4,4 között voltak a fontosságok, 2015-ben viszont 3,3-3,5 közötti átlag is elegendő volt az első 3 helyre. A 3 legmagasabb átlagot a kutyafuttató felújításánál, a köztisztaság és fenntartás színvonalának javításánál, és a Népfürdő utcai kerékpáros közlekedés rendezésénél találjuk. A 4-6 helyezettnél találunk még 3 fölötti átlagokat (3,10-től 3,14-ig). Itt a közbiztonság, a parkolóhelyek és a futópályák építése szerepelt. Az összes többi kategória 3 alatti átlagosztályzatot kapott, vagyis a kevésbé fontos fejlesztések közé sorolták az osztályzatok alapján.5. diagram: Milyen közpari, közterületi fejlesztésekre lenne a leginkább szükség a lakótelepen? a válaszok átlaga (1= fölösleges zavaró, 5= rendkívül fontos)
40/44
5. diagram: Milyen közpari, közterületi fejlesztésekre lenne a leginkább szükség a lakótelepen? a válaszok átlaga (1= fölösleges zavaró, 5= rendkívül fontos)

A közterületi rekreációs fejlesztések alapvetően befolyásolják egy-egy lakóterület élhetőségét, a közterületek által nyújtott szolgáltatások színvonalát és ezáltal az ott élők életminőségét, közérzetét. Ezt igazolja vissza a felmérés során feltett általános kérdés, hogy „ön szerint milyen a Vizafogó lakótelepen élni?". A 2014. évi önkormányzati beruházás legfontosabb eredménye az a nagyságrendi változás, mely az elégedett lakosok arányát növelték, a bizonytalanok és az elégedetlenek arányát pedig tovább csökkentették. Azok aránya akik szerint nagyon jó a lakótelepen élni 55-ről 67 százalékra növekedett a beruházást követően. Ezzel párhuzamosan 2,42-ről 0,58 százalékra esett vissza azok aránya, akik szerint nagyon rossz a Vizafogó lakótelepen élni.6. diagram: Ön szerint milyen a Vizafogó lakótelepen élni? a válaszok %-os aránya
41/44
6. diagram: Ön szerint milyen a Vizafogó lakótelepen élni? a válaszok %-os aránya 

Összefoglalás

A felmérés eredményét úgy foglalhatjuk össze, hogy a beruházás tartalma, a megvalósítás sebessége és minősége a területhasználók megelégedésére szolgált.

A beruházást követően a lakók már kevésbé tartják sürgetőnek a közterületi fejlesztéseket, mint korábban. A 2013-ban erős és sürgetőnek mondott fejlesztési igények között sok volt a sürgős, magas prioritású feladat. Az akkori kutatásnál a köztisztaságot és a közbiztonságot tudtuk kiemelni igazán, de sok, ezekhez képest kisebb jelentőségűnek tűnő igény is viszonylag magas prioritást kapott. A 2015-ös felmérés során jelentős változást figyeltünk meg. A köztisztaság természetesen továbbra is az elsődleges tényezők között maradt és a közbiztonság iránti igény sem csökkent az emberekben azóta. A nagy különbséget abban találjuk, hogy a helyiek az ezeken a területeken megoldandó problémák sürgősségét és nagyságát alacsonyabb osztályzatokkal jellemezték. A legtöbb további kérdésnél is számszerűen mérhető volt, hogy a megoldandó problémák száma és súlya csökkent. Elsősorban azokon a területeken lehet ezt lemérni, ahol a 2013 októbere óta eltelt idő alatt sikeresen megvalósultak az adott fejlesztések. Ilyenek pl. a padok-asztalok kihelyezése, sportpályák felújítása stb.

Korcsoportonkénti bontásokban a legfiatalabb és a legidősebb korosztályok voltak leginkább elégedettek a megvalósult fejlesztésekkel, de ettől függetlenül a két középső, gazdaságilag legaktívabb korcsoportnál is a legpozitívabb értékelések, vagyis az 5-ös osztályzatok voltak túlnyomó többségben. Ez a két középső korosztály tudja legkevésbé kihasználni a közösségi tereket pontosan a magas gazdasági aktivitás, a hajszolt életmód következtében. Ennek ellenére ők is magasra értékelték a létrejött fejlesztéseket.Pihenőpark a felújítást követően
12/44
Pihenőpark a felújítást követően

A Vizafogó lakótelepen végrehajtott legújabb fejlesztések, a felmérés adatai és a kérdezők személyes benyomásai alapján is áttörést jelentettek és nagyban hozzájárultak, hogy az itt lakók jobban, otthonosabban érezzék magukat szűkebb lakókörnyezetükben.

További célként érdemes figyelembe venni azon véleményeket, amelyek féltik a kialakított esztétikus és kellemes környezetet a rongálástól, a nemtörődömségtől. Az elért eredmények fenntartása tehát legalább olyan fontos lehet, mint maga a fejlesztési tevékenység. Az alapvetően igen pozitív összkép ellenére érdemes a mellékletekben található egyedi megjegyzésekre is odafigyelni, mert ugyan csak néhány ember véleményét tartalmazzák, de ettől még hasznos lehet figyelembe vételük a fenntartási és további fejlesztési célok meghatározásánál. 

Az itt lakók többsége úgy jellemezte a Vizafogó lakótelepet, mint a XIII. kerület, illetve a Főváros egyik legjobb helyét. Büszkék a lakókörnyezetükre, akár végig itt élve, akár több más helyen is megfordulva, összehasonlítási alappal rendelkezve nyilatkoztak. Ehhez a véleményhez az önkormányzat közterület beruházása jelentős mértékben hozzájárult. 


Fitnesz tér a felújítást követően
4/44
Fitnesz tér a felújítást követően

A reprezentatív, személyes megkérdezésen alapuló közvélemény kutatás, majd annak megismétlése jól hasznosítható és megítélésünk szerint objektív eszköznek bizonyult a Vizafogó zöldterületi beruházás eredményeinek, a lakosság véleményének monitorozására, a kerület közterületi stratégiája (AngyalZÖLD+) átfogó céljai megvalósulásának nyomon követésére.Gábor Péter PhD, Helembai Mihály, Hoskó László

tájépítész tervező: Szarka Krisztina - Kert-Szín-Vonal Kft. 
munkatárs: Herr Hajnal, Kaposi Nóra, Liziczai Sándor

beruházó: Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat
beruházás bonyolító: XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. 
generál kivitelező: Parkfenntartó Kft.1 A közvéleménykutatást 2013-ban és 2015-ben is a Meló-Diák Universitas cégcsoport kutatási ágazata végezte. http://www.angyalzold.hu/web/uploads/projektoldalak/vizafog%C3%B3/VIZAFOGO_kozvelemenykutatas_2013.pdf?CSRF_TOKEN=9d11eb6cf9b8aa504a7b016d579159210780e21d

2 1-es a legrosszabb érték (botrányosnak tartják), 5-ös a legjobb érték (teljes mértékben elégedett). Az iskolai osztályozással azonos skála, könnyítette az interjúalanyok számára az értékelést.


Vélemények (0)
Új hozzászólás

Támogasd az Építészfórumot most, hogy legyen újabb húsz évünk!

Az Építészfórum minden tartalma ingyenes – és az is marad. De ahhoz, hogy eredeti, értékálló anyagokat hozzunk létre, Olvasóink támogatására is szükségünk van.

Támogatom

Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. További információk