Épülettervek

A vízé a főszerep - A Pagony Iroda 3. díjas terve

1/12

promenád - Pagony Iroda - Kerekes Bence

?>
promenád - Pagony Iroda - Kerekes Bence
?>
látványterv - Pagony Iroda - Kerekes Bence
?>
látványterv - Pagony Iroda - Kerekes Bence
?>
a promenád marádtávlatból - Pagony Iroda - Kerekes Bence
?>
a tó madártávlatból - Pagony Iroda - Kerekes Bence
?>
látványterv - Pagony Iroda - Kerekes Bence
?>
közúti kapcsolatrendszer - Pagony Iroda - Kerekes Bence
?>
koncepció - Pagony Iroda - Kerekes Bence
?>
helyszínrajzok - Pagony Iroda - Kerekes Bence
?>
zöldfelületek - Pagony Iroda - Kerekes Bence
?>
a tó és környezete - Pagony Iroda - Kerekes Bence
?>
a promenád és környezete - Pagony Iroda - Kerekes Bence
1/12

promenád - Pagony Iroda - Kerekes Bence

A vízé a főszerep - A Pagony Iroda 3. díjas terve
Épülettervek

A vízé a főszerep - A Pagony Iroda 3. díjas terve

2016.06.03. 12:00

Projektinfó

Földrajzi hely:
Budapest

Építészek, alkotók:
Vincze Attila

Városliget pályázat

URL:
Pagony Kft.

Tervezés éve:
2016

Bruttó szintterület:
94 m2

Stáblista

vezető tervező: Vincze Attila

tájépítészek: Herczeg Ágnes, Bognár Emese, Hudák Katalin, Kiss-Tikk Dóra, Kesselyák Noémi, Meszesán Péter, Nemcsok Márton, Rahnama Azadeh, Szaszák Gabriella, Takács Edvárd

építész:  Anthony Gall

közlekedéstervező: Molnár László Árpád

látványtervező: Kerekes Bence

Dosszié:

Letölthető dokumentumok:

A Liget Budapest Project parkrekonstrukcióra vonatkozó pályázatán harmadik helyezett Pagony Táj- és kertépítész Iroda tervei egy fenntartható, természetes élővilágot eredményező koncepcióval rukkolt elő. 

A Városliget fejlesztésének gyökerei a hely természeti- és kulturális adottságaiból, valamint a városban betöltött szerepéből és kapcsolataiból
táplálkoznak. Ezekre alapozva egy magas ökológiai értékű, fajokban és élőhelyekben gazdag, egészséges és minél inkább önfenntartó egység
kialakítása a cél. A fejlesztést nem szabad csak objektumtervezési vagy parkrekonstrukciós szempontból megközelíteni, hiszen a megújítással
lehetőségünk van egy eleven élőhely-láncolattá alakítani a Ligetet. Az élőhely-restauráció (nem rekonstrukció!) eredményeként a látogatók
nagyon változatos környezetben tölthetik el a szabadidejüket a tisztástól a lepkés patakparton át a szöcskés rétig. A megújuló Ligetben a használati
intenzitás és módok alapján elkülönített zónák jönnek létre.

a promenád marádtávlatból - Pagony Iroda - Kerekes Bence
4/12
a promenád marádtávlatból - Pagony Iroda - Kerekes Bence

Víziónk egy gépjárműforgalomtól mentes Városliget, ahol a park életét a város moraja csak gyűrűként fogja körül, de nem zavarja meg. A Liget
életében az egyik legjelentősebb változás, hogy a gépjárműforgalom elől lezárttá válik a Kós Károly sétány, így a közlekedési rend teljes újragondolására
is mód nyílt. A park teljes egysége akkor állítható vissza, ha a Városligeti körúton haladó forgalom is korlátozódik. Így a kibővült
Fővárosi Állat- és Növénykert és a Cirkusz környezete is szervesen tud kapcsolódni az újra egységessé váló Ligethez. Az M3-as autópálya Liget felöli lehajtójának megszűnésével annak helyén új fogadókapu alakul ki, átellenben a Hősök terével. Az átalakuló Kós Károly sétány a Széchenyi-fürdő előtti dísztérbe fut be, amelyet a rózsakert foglal egységbe az épület napos „oldalkertjeiben".

látványterv - Pagony Iroda - Kerekes Bence
2/12
látványterv - Pagony Iroda - Kerekes Bence

Koncepciónk alapjai között szerepel a víz szerepének és jelenlétének erősítése a Ligetben. Ez mind történeti, mind ökológiai szempontból indokolt. Helyreállításra kerül a parkon keresztülfolyó patak a hozzá kapcsolódó Hattyú-szigettel és vizes élőhelyekkel. A megcsonkított és betonnal burkolt Városligeti-tó visszakapja teljes méretét és természetközeli partkialakítást kap. A Ligeten belül sajátos egységet jelentő Botanikus kertben, a Kreszparkban, a Rondó körüli kettős platánsor között és a Promenád Dózsa György úti oldalán is új vízfelületek jönnek létre. A műemléki épületek környezetének reprezentativitását erősítjük a közelükben tervezett vízarchitektúrákkal mind a Széchenyi-fürdő előtt, mint az Olof Palme ház környezetében.

promenád - Pagony Iroda - Kerekes Bence
1/12
promenád - Pagony Iroda - Kerekes Bence

A Rondó, mint a park legelső tervezett és megvalósult szerkezeti elemeinek egyike, történeti jelentősége folytán a koncepciónk egyik fő alappillére. A Rondó visszaállításával az 56-os emlékmű és a Promenád hármasa egy szerves egységet képez, amely a város és a Liget találkozásának felületeként interaktív rendezvénytérként is működik, amelynek összetartó eleme a víz. Az élővilág változatossága mellett a terep morfológiai változatosságára is hangsúlyt fektettünk a tervezett terepalakulatokkal, dombokkal. Erre a Liget Ajtósi Dürer sor felöli részén van nagyobb igény, ahol az út forgalmának zajától védenek és a tervezett funkciókat erősítik.

A Városliget képes Budapesten belül egy sajátos ökoszisztémaként működni. Mind a városlakóknak, mind a városnak nagy szüksége van újra egy olyan helyre, ahol találkozhatnak a természet szépségével, teremtő erejével és változatosságával mindamellett, hogy kulturális, sportolási és egyéb igényeiket is megélhetik benne.

látványterv - Pagony Iroda - Kerekes Bence
3/12
látványterv - Pagony Iroda - Kerekes Bence

A meglévő és a tervezett funkciók működésének és kapcsolatrendszerének megfogalmazásakor, ill. újraértelmezésekor a történeti értékek és
átlátások elemzése jelentett támpontot, ugyanakkor szem előtt tartottuk a modern kor kívánalmainak való megfelelést is. A megújuló Ligetben
aktív és passzív módon egyaránt eltölthetik az idejüket az ide érkező környékbeliek, fővárosiak, ill. belföldi és külföldi turisták. A különböző
igényekből és időtöltésből eredő konfliktusokat a térszervezés segítségével feloldottuk. Az attrakciók és szolgáltatások könnyen átlátható, logikus rendszert alkotnak, amit online felülettel is rendelkező, az infokommunikációs akadálymentesítést is segítő információs rendszer egészít
ki.

látványterv - Pagony Iroda - Kerekes Bence
6/12
látványterv - Pagony Iroda - Kerekes Bence

A Liget tervezésekor Nebbien fő koncepciójából indultunk ki. A Liget tájképi jellegét, természetközeli atmoszféráját megőriztük. Az egykor mocsaras területre természetes jellegű vízfelületek és egyéb vízarchitektúrák formájában visszahoztuk a vizet, ami azonban a kor elvárásainak
megfelelően fenntartható városi vízelvezetési rendszer részét képezi, és egyben gazdag élőhely-láncolatnak is otthont ad. A Nebbien-i világ
mellett ugyanakkor a mára műemlékké vált épületek térszervezését is figyelembe vettük. A Ligetben a tó őrizte meg legjobban a Nebbien-i
tájképi kialakítást. Ahogy azt a 3. tablón egy korabeli képpel is illusztráltuk, a tó kialakítása eredetileg természetes jellegű volt. Ezt a hangulatot
kívántuk visszaidézni, így nem csupán az Alsó-tó, hanem az egész Városligeti-tó partját természetközeli módon alakítottuk ki.

Ezen felül a Nebbien-i terv elemei közül a patakot és annak szigetét, a Páva-szigetet visszahoztuk a Ligetbe. A mára hangsúlytalanná vált Rondó is visszakapja történeti jellegét: hármas fasor szegélyezi, és ide fut be látványtengelyként a Promenádra merőleges egykori tengely. Környezetében a
foltszerű zöldfelületek formavilága is az eredeti állapotot vetíti mai kontextusba.

a tó madártávlatból - Pagony Iroda - Kerekes Bence
5/12
a tó madártávlatból - Pagony Iroda - Kerekes Bence

A történeti utak 3. tablón jelölt, jelenleg is ligeti funkciókat összekötő szakaszai is újra manifesztálódnak a terven. A lineárisan a Ligetbe ékelődő,
azt fragmentáló, indokolatlanul hangsúlyos Kós Károly sétány ligeti terek összefüggő láncolatává szelídül: a Hősök tere ívében, a Millenniumi hídra kettős fasor vezet rá. A Millenniumi-híd a szintén Nebbien-i Nádor-szigetre érkezik meg, ahol részben burkolt, rendezvények tartására is alkalmas térré öblösödik. Az egykori Fővárosi pavilont visszaidéző pavilon is itt kap helyet. A Széchenyi fürdő felé haladva aztán elkeskenyedik a jelenlegi Kós Károly sétány, és a Széchenyi fürdő előtt geometrikus vízmedencében ér véget. Így lehetőség nyílik az épület előtt a történelmi külső előtér visszaállítására. A terven megszűnő Kós Károly sétányt látványban egy korábban hangsúlyos, a terepmorfológiában még ma is felfedezhető domb zárja le, amelynek a térformáló szerepét ezáltal újrafogalmaztuk. A dombtetőről feltáruló látványtengelyek újra helyet kapnak a Ligetben.

közúti kapcsolatrendszer - Pagony Iroda - Kerekes Bence
7/12
közúti kapcsolatrendszer - Pagony Iroda - Kerekes Bence

A gépjárműforgalom számára nyitott, történeti gyökerekkel rendelkező utak ligeti kapuinál, ill. Ajtósi Dürer sor menti Liget-sarkoknál a parkot
feltáró utak bevezetését zöld szigetekkel, fa- és cserjefoltokkal látványban megtörtük, ezáltal megakadályozva, hogy a periférikus területek
elveszítsék intimitásukat és senki földjévé degradálódjanak.

A teljes leírást mellékletben közöltük.

Vélemények (0)
Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

ÁLLATSZOBROK // Egy hely + Építészfórum

2022.01.26. 13:30
00:07:33

A gyerekek nagy örömére az országban számos állatot ábrázoló alkotás található, melyek gyakran kvalitásosak ugyan, mégis kevésbé művészi kivitelükről, mint inkább cukiságukról ismertek. Az Egy hely mai részében több kedves állatszoborral ismerkedhetünk meg. 

A gyerekek nagy örömére az országban számos állatot ábrázoló alkotás található, melyek gyakran kvalitásosak ugyan, mégis kevésbé művészi kivitelükről, mint inkább cukiságukról ismertek. Az Egy hely mai részében több kedves állatszoborral ismerkedhetünk meg. 

Nézőpontok/Történet

SZABADSÁG HÍD // Egy hely + Építészfórum

2022.01.26. 13:27
00:07:16

Az eredetileg Ferenc József nevét viselő építmény a Főváros legrövidebb hídja, ám annál látványosabb. Az Egy hely mai részében az 1896-ban épült Szabadság híd izgalmas történetével ismerkedhetünk meg.

Az eredetileg Ferenc József nevét viselő építmény a Főváros legrövidebb hídja, ám annál látványosabb. Az Egy hely mai részében az 1896-ban épült Szabadság híd izgalmas történetével ismerkedhetünk meg.

Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. További információk